Varia mei 2014

1 mei 2014

Vanmorgen om half negen reed ik langs de Starrevaart toen ik daar een steltloper zag die ik nog niet eerder had gezien. Het bleken vier Steltkluten te zijn. Helaas was het grauw en mistig, maar toch de nodige plaatjes gemaakt.
Zelfs een paring gezien!


Ook twee Zwarte Ruiters waren aanwezig.


Doorgegaan naar de Grote Drooggemaakte Polder, waar de Patrijzen zich weer net boven het gras uit lieten zien.
Tureluur op het hek.


Grutto


Het weer klaarde wat op, dus nog even terug naar de Starrevaart in de hoop wat betere plaatjes te kunnen maken. Helaas, de Steltkluten niet meer gezien.
Wel een langs vliegende Koekoek


Kievit
Vier Oeverlopers


Overvliegende Rosse Grutto's


en een Witte Kwikstaart

2 mei 2014
Vandaag maar eens een dagje wat anders gedaan en alleen vanavond "buiten gespeeld". Dat werd een wandelingetje door Te Werve. Mijn vaste Kraaien lijken toch nog een nest te gaan bouwen.


Toch vonden ze nog tijd om wat pinda's te halen. Dat werd ook door een Fazant gedaan, die een zeer tevreden geluid liet horen. Weer eens wat anders dan het luide gekakel.


Wat een moppies zijn de Grote Canadese Ganzen toch als ze klein zijn!


De Groene Spechtman liet zich op het laatste moment ook nog even zien.

3 mei 2014

Al vroeg begonnen bij de Starrevaart, maar er was weinig te zien. Alleen veel Bergeenden.


Dan maar door naar het Buytenpark. Langs het fietspad zat weer de Grutto.


De eerste Gierzwaluwen in het Buytenpark gezien.
En de jonge Bergeendjes waren nu mooi dichtbij.


Ze worden goed bewaakt door Pa.
Vrouw en man Kiekendief gingen samen op pad.
Opvliegende Fazant
Overal hoor je de Grasmussen


Groenling


Als ik al bij de scooter sta landt er een Tureluur bij een soortgenoot. Mooi meegenomen!
Terug langs de Starrevaart was een Zwarte Ruiter zo vriendelijk even te poseren.


Uit het riet kwam een Koekoekvrouw gevlogen die in een boom langs het fietspad ging zitten
en zo vriendelijk was in het topje te klimmen.Dat ging er allemaal een stuk gemoedelijker aan toe dan bij de Meerkoeten in de stadhuisvijver. Die hadden weer eens mot.

4 mei 2014

Ik ging naar de Groene Jonker in de hoop de nodige steltlopertjes te ien, maar dat viel tegen. Het werd wel één groot
Lepelaarfestijn. Helaas wel wat donker weer, maar dat werd later iets beter.
De eerste Lepelaar was lekker aan het vissen.


Het blijft een hobby apart om een Gierzwaluw goed op de foto te krijgen.


De Rietzangers hebben nog steeds het hoogste lied.
Toch nog een steltlopertje: de Bontbekplevier.


Veel Snorren (geen baarden!)
Uiteindelijk toch maar weer terug naar de Lepelaars. Het waren er intussen heel wat meer geworden. En met het zonnetje erbij krijg je toch een heel ander beeld.
Hoppa, en weer een vis!


Verhaaltje als afsluiting....

5 mei 2014
Op de laatste vakantiedag was het schitterend weer, dus nog even genieten..... Bij de Starrevaart was ik echter al gauw
uitgekeken.
Een paar Oeverlopertjes
en heel veel Kokmeeuwen
maar dat was het dan wel.
Dan nog maar even de Duivenvoordse Polder door. Ook daar zijn inmiddels de meeste weilanden plat
gemaaid, dus ook daar was het behoorlijk rustig. Toch nog een Zanglijster


een Zwartkop


een Ruisvoorn die volgens mij een gezwel heeft


een overvliegende Raaf


Citroentje


en een Boerenzwaluw gezien, maar dat was het. Dat werd dus vroeg naar de Rijswijkse valken en die maakten alles goed!

7 mei 2014

Sinds vorige week zaterdag zijn de eieren van de Zwanen langs de Elsenlaan uitgekomen. Eerst waren er negen jongen, maar na een dag was er één verdwenen. De andere acht waren vanmiddag naast de toren te bewonderen.
Pa is enorm fel, vooral naar de Grote Canadese Ganzen.
Met een zeer imponerende houding ging hij achter een Gans aan. Hij deed niets, maar bleef de Canadees achtervolgen tot aan het volgende bruggetje en zo het bos in.


Moeder heeft nog wat lekkers aan de borstveren hangen.

12 mei 2014
Even kort in Te Werve geweest voor een ochtendwandelingetje. Er zat weer een Ooievaar op de nestpaal, maar die kreeg het zwaar te verduren van een Kraai.
De jonge Canadeesjes groeien als kool en zorgen al aardig voor hun eigen eten.Helaas begon het al snel te regenen, dus weer snel naar huis.

14 mei 2014

Nog even dicht bij huis en dan kan ik weer de polders in! Vandaag een rondje Rijswijk. Eerst even bij een Mandarijneend gaan kijken, die een vrouwtjeseend met jongen schijnt te beschermen. Wel de Mandarijneend gevonden, maar geen klein grut. Niet erg, want ik blijf het één van de mooiste eendensoorten vinden.


Na alle regen nog even in Te Werve geweest.
Twee tellen de Groene Specht gezien.


Een Fazant had er zin in vandaag


en stond volop te baltsen.
Meestal hoor je een Fazant alleen als hij luid kakelend opvliegt, maar deze liep tevreden keuvelend rond te struinen.

Hier kan ik dus uren naar kijken. (Het werd één uur!)


Het gaat goed met de Zwaantjes in de stadhuisvijver.
Ze groeien als kool.


Maar dat is niet het enige wat in de vijver te zien is. Volgens mij heeft iemand zijn vijver of aquarium erin geleegd!

15 mei 2014
Vanmorgen een tijdje op Lentevreugd rondgelopen en dat was met recht Lente vreugd. Aan alle kanten zie je oudervogels voor voedsel zorgen en hoor je het jonge grut. De Graspiepers hadden er geen probleem mee dat ik toekeek.
Er waren veel Tureluurs
en volgens mij worden het er nog meer!
Twee Koekoeken waren langdurig te horen (en soms te zien)


Korte ontmoeting met een Ree, die net een modderbad had genomen.
Sprinkhaanzanger
Voedering van een Groenling


Er komen steeds meer Gierzwaluwen.


Lepelaar


De Kleine Plevier sloot het rijtje.

Op de terugweg door de Polder nog even een Raaf meegepakt.


Eind van de middag nog even bij de Slechtvalken gekeken. Grote attraktie bij de toren zijn de jonge
Zwaantjes. En ze zijn ook leuk!
Vandaag hebben ze de plank ontdekt om op de kant te komen.


Maar soms glijd je weer naar beneden.....


....dan probeer je het gewoon nog een keer!


I did it!!!

16 mei 2014
Vandaag twee keer kort op pad geweest. Eerst even naar de Starrevaart, waar een aantal
Kluten rondstruinden.
Een kat van het mooie weer genoot


en moeder eend goed op haar kleintjes lette.


Rietzanger


Grasmus
Nog even door de Drooggemaakte Grote Polder gereden.
Patrijs


Boerenzwaluwen


Witte Kwikstaarten
Tureluur


Op de terugweg langs de Duivenvoordse Polder lieten beide Raven zich zien


waarvan er één even heel vreemd vloog.


Buizerd


Fuut met een flinke buit.


Zou hij deze ook zo makkelijk wegkrijgen?

17 mei 2014

Met dit prachtige weer had ik weinig zin om te lopen, dus even De Horsten in geweest en verder alleen lekker in de polder en bij de Slechtvalken gezeten. In de Horsten een jonge Spreeuw
Overvliegende Raaf


Twee Hazen renden vanaf het weiland ineens over het pad mijn richting op. Het leek wel of ze me niet doorhadden. Pas op het laatste moment zagen ze me.......


en maakten gelijk rechtsomkeert......
om verderop rustig te gaan zitten kijken.


Langsvliegende Havik.
In de Polder was het rustig. Een Ooievaar zocht op het gemaaide weiland of er nog iets van zijn gading bijzat.


En een Raaf kwam nog een keer langs.


Bont Zandoogje

18 mei 2014
Wat doe je als je héél vroeg wakker bent: héél vroeg naar Meijendel gaan om de Nachtegaal te horen! Ik liep dus al om
half 7 in Meijendel, maar er was geen Nachtegaal te bekennen. Wel een Merel in het gouden ochtendlicht.


Sint Jacobsvlinder


Duinroos


Koekoek, die zich beter liet horen dan zien.


En uiteindelijk toch nog een Nachtegaal
Door naar de Duivenvoordse Polder. Op het bruggetje over de Veenwatering zat een Witte Kwikstaart


Putter
Jonge Spreeuwen
Voedering van de jonge Grote Bonte Specht


en natuurlijk een langsvliegende Raaf.

21 mei 2014
Het was een echt Ravendagje vandaag. Het unieke Ravenpaartje in de Haagse Regio heeft dit jaar maar
liefst vier jongen en die zijn sinds begin deze week in de Duivenvoordse Polder te bewonderen.
Het was vanmorgen vroeg dan ook een gekrok van jewelste in de polder.
Daarnaast eigenlijk vrij weinig te zien. Een opvliegende Blauwe Reiger


Buizerd


Wedstrijdje hardlopen over water


Vink met een volle snavel

24 mei 2014
Natuurlijk vanmorgen als eerste gaan kijken bij de jonge Raven. Hoewel het weer nog niet echt meezat waren ze toch alweer behoorlijk actief. Regelmatig vlogen ze langs.
Ook vandaag weer drie hazen die het in hun bol kregen.
Toen het wat rustiger werd even bij de Starrevaart geweest. Wat is het daar stil! Slechts één steltloper gezien, een Oeverloper.


Ook nog een wandeling door het Buytenpark gemaakt. Daar is altijd wel wat te zien.
Grutto


Tureluur
Bosrietzanger
Apart vlinderachtig iets (Ruud?)


Rietzanger


Van de oude groep Bergeendjes is niets meer over, maar er is nieuwe aanwas.


Weer terug in de polder waren de jonge Raven weer helemaal wakker. Samen met de ouders in het weiland


en lekker koeien pesten.

25 mei 2014

Met prachtig weer begonnen in de Buytenpark. Ook als er niet echt iets bijzonders te zien is, blijft het heerlijk wandelen daar. Er is altijd wel wat te zien, vooral veel jong grut op het ogenblik.
Jonge Bergeendjes


Jonge Putter


Jonge Rietgors


Pimpelmees met een lekker hapje


Bosrietzanger
Visdief


De rest van de ochtend in de Polder gezeten hopend op de jonge Raven, maar die lieten zich de hele morgen niet zien. Nog wel jonge Koolmezen
een Putter


en een Ooievaar.


In Rijswijk zat een Aalscholver te drogen


en waren de Kauwtjes op insectenjacht.

Heggenmus

28 mei 2014
Een vroeg en snel rondje Polder en Buytenpark gedaan. Om half acht lieten de Raven zich mooi zien. De
vier jongen zaten op de hekken in het weiland.
Maar gingen er na de alarmerende roep van de ouders vandoor.


Bij de Starrevaart is momenteel niets te beleven. Het eilandje is bezet door broedende Visdiefjes


en de Kokmeeuwen die nog steeds aan het bouwen zijn.
In de Drooggemaakte Grote Polder weer een tref met de Patrijzen.
Jonge Huismussen
Ondanks het saaie, donkere weer was er in het Buytenpark nog wel wat te zien.
Bosrietzanger
Fitis
Sperwer met prooi

Grutto


Terug in de Duivenvoordser Polder de Raven nog een paar keer gezien.

29 mei 2014

Ik hoopte dat het weer wat beter zou zijn, maar dat viel vies tegen. Wat was het smerig koud! De Huiszwaluwen schenen er geen last van te hebben. Tientallen van hen scheerden over de polder

En ook deze kan nog vliegen!

Terwijl ik probeer de zwaluwen vast te leggen hoor ik ineens gekrok vlak achter me. Twee jonge Raven komen aanvliegen

en landen in de boom vlak achter me.

Heerlijk, zo naïef als ze nog zijn.
Even later zie ik de hele familie boven Duivenvoorde vliegen.

Ze landen in de hoogspanningsmast.

Als ze er vandoor gaan,

rijd ik nog even verder naar de Starrevaart. Voor het eerst in tijden de Zwarte Ibissen weer gezien.

En twee Krooneendenlieten zich van hun mooiste kant zien.

30 mei 2014
Via de Polder naar Lentevreugd gereden, maar natuurlijk even gestopt voor de Raven. Alle zes waren ze weer aanwezig.

In Lentevreugd waren heel veel Kauwtjes en veel harige rupsen te zien. Gevolg?

Graspieper

De Kieviten gingen flink tekeer toen ik langs liep.

Roodborsttapuit

en nog één met kinders

waarvan er één schijnbaar honger had.

Die grote snavel werd echter niet geaccepteerd.

Kneuen

Zit je rustig op een boomstronk een broodje te eten, landt er een Koekoek in een boom ernaast. Helaas schrok hij net zo hard als ik en was gelijk weg.

Jonge Zwarte Kraaien

Grasmus

Icarisblauwtje

Gierzwaluw

In Rijswijk had een Kraai het warm

en kregen we bezoek van een Grote Bonte Specht.