Varia maart 2023

18 maart 2023
Met het mooie weer nog even naar de Nieuwe Driemanspolder aan de Noordkant gegaan. Een Kleine Zilverreiger was aan
het jagen langs de kant.

Overstekende Grauwe Gans.

Wintertaling

die al snel vertrok.

Kievit

De polder begint weer een beetje tot leven te komen. Vandaag waren er weer Bonte Strandlopertjes

Grutto's

en ook de eerste Kluten zijn weer gearriveerd.

Grutto's

Slobeendman

Twee Tureluurtjes bij een Grutto.

Wat en half wat.

Klein Duimpje tussen de reuzen.

Als laatste nog een Rietgors, die in het spaarzame groen verscholen zat.

11 maart 2023
Op deze zonnige dag weer eens een kijkje genomen in de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant.
Bij de parkeerplaats een Torenvalkman in een boompje, maar die vertikte het om even om te kijken.

Overvliegende Grauwe Ganzen.

Overvliegende Meerkoet.

Ook deze Kleine Zilverreiger was een overvlieger!

Brandganzen

Graspieper

Er zijn al heel wat Grutto's gearriveerd.

Langsvliegende Torenvalk

Ganzenei in het natte veld.

Krakeenden

Blauwe Reiger

Opvliegende Grutto's

Smienten

Waterhoen

's Middags bij de toren een badderende Kraai

en de Grote Gele Kwikstaart was er weer.

1 maart 2023

Met prachtig weer vanmorgen Te Werve in gegaan.
Op het veld een Grauwe Gans. Die zie je hier niet vaak.

Verderop een Blauwe Reiger.

Zwarte Kraai

Nijlgans

Grote Bonte Specht

De Havik liet zich weer prachtig zien.

Havikvrouw

De Havikvrouw bleef alert naar links kijken. Daar bleek een jonge Havik te zitten. Waarschijnlijk een jong van vorig jaar, want
er was totaal geen agressie. Het jong ging jagen.

Grote Bonte Specht

De Havikvrouw komt aangevlogen.

Havikman

Boomkruiper

Nogmaals de Havikman

Bij de toren een tijd staan genieten van een Winterkoninkje

dat een heerlijk zonnebad nam.

en daarna begon te poetsen.