Varia maart 2022

1 maart 2022

Eind van de morgen even een flits van het zonnetje gezien toen ik in Te Werve liep.
Ooievaar

Grote Bonte Specht

Het was echter van zeer korte duur. Behalve wat Koolmezen en Grote Bonte Spechten was er niets meer te doen.
Nog wel heel even het gedumpte Konijn.

2 maart 2022

Weer een prachtige, zonnige dag. In de stadhuisvijver van Rijswijk vertrok een Grote Canadese Gans.

Te Werve in gegaan. Helaas waren ze daar flink bomen aan het zagen, die omgegaan waren tijdens de storm. De Havik liet
zich dus niet zien.
Wel weer een opstekertje wat betreft de Groene Spechten. Maanden heb ik ze niet gezien, maar vandaag liet het vrouwtje
zich horen en zien. Ik vraag me wel af waar het mannetje is gebleven.

Roodborst

Zanglijster

Grote Bonte Specht

Nog een ontmoeting met de Groene Spechtvrouw. Ze zit op een boomstamduikt naar beneden op het gras

en gaat er dan vandoor richting een boompje.

Koperwiek

's Middags nog even naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan.
Boven de plek waar ik mijn scooter stalde vloog een Buizerd rond.

De Grutto's hebben zich wat meer verspreid

De opengevallen plekken worden opgevuld door de Kieviten.

Bergeenden

Bonte Strandloper

Slobeenden

Ineens zie ik een oude bekende: de Rosse Franjepoot.

Helaas komt ie niet dichterbij, maar vliegt er vandoor.

Wintertaling

Verderop zitten er nog drie mannen achter een vrouwtje aan.

Op het laatst toch nog een Torenvalk gezien.

3 maart 2022

Tussen het valken kijken door een tijdje Te Werve in gegaan. Gelijk al een overvliegende Sperwer.

Een ouderwetse ontmoeting gehad met de Groene Spechtvrouw.

Na een voorzichtige nadering doodstil blijven staan en dan blijft ze toch redelijk rustig doorgaan met foerageren.

Zanglijster

Helaas stond ik te ver weg en zaten er heel wat bomen tussen, maar voor het eerst een paring van de Haviken gezien!

Tegen de tijd dat ik ter plekke kwam, was het vrouwtje al verdwenen en zat het mannetje haar na te kijken.

De Grote Bonte Specht had eerste rang gezeten!

Nog een paar plaatjes geschoten van de Havikman, hoewel hij er niet erg gunstig voor zat.

Een half uurtje later kwam ik hem nog een keer tegen op een betere plek, maar toen begonnen de kettingzagen net weer
herrie te maken en was hij gelijk weer weg.

De dagelijke Roodborsten

Nog wat Staartmezen geschoten

en een Gaai die verborgen eikels ophaalde, dat was het voor vandaag.

5 maart 2022

's Morgens nog een tijdje Te Werve in gegaan, maar ondanks de rust (er werden vandaag geen bomen gezaagd) was er
niet veel te beleven.
Afvliegende Koolmees

Halsbandparkiet

Nijlgans op grote hoogte.

De bekende Zanglijster

's Middags bij de toren een gevecht om een vrouwtje van de plaatselijke ganzen. En dan mag de fontein in de vijver niet
werken, er werd genoeg water verplaatst!

8 maart 2022

Een korte ronde door Te Werve gemaakt, maar er was niet veel te beleven.
Halsbandparkiet zit van het zonnetje te genieten.

Baltsende Nijlganzen

Voor het eerst dit jaar de Holenduiven weer gezien.

Tussen de bomen door nog een Buizerd gefotografeerd.

10 maart 2022

Wederom even Te Werve in gegaan en weer was er niet veel te belevenmet al het gezaag dat nog steeds doorgaat.
Wel heel leuk de Groene Spechtvrouw gezien, die in het bosgedeelte luidkeels zat te roepen op zoek naar de/ een man.

Hetzelfde gold voor een Boomklever, die tussen het poetsen door ook flink zat te roepen.

Grote Bonte Specht

Pimpelmees

13 maart 2022

De Nieuwe Driemanspolder begint steeds meer tot leven te komen!
Kokmeeuwen

Op afstand een biddende Torenvalk

duikend

De Veldleeuweriken hoor en zie je steeds vaker.

Bergeenden

Tussen de Grutto's zijn steeds meer steltlopertjes te zien.

Tureluurtjes

Kemphanen

en daartussen zwemt nog steeds onze dappere dodo de Rosse Franjepoot rond.

Paniek onder de vele Slobeenden als iemand zich te dicht aan de rand van de plas waagt.

Het ruimt wel lekker op, waardoor de steltlopertjes wat beter te zien zijn.

De Bonte Strandlopertjes arriveren.

Krakeend

Meerkoet op oorlogspad.

Waakzame Grauwe Gans

Nog twee Grauwe Ganzen

15 maart 2022

Een kort rondje door Te Werve gedaan. Met een verzwikte enkel kom je niet ver....
De Havikvrouw net kunnen schieten voor ze over de bomen verdween.

Het gedumpte Konijntje zat op de parkeerplaats, maar  liet zich niet verleiden dichterbij te komen.

Er waren twee Ooievaars bij de Ooievaarspaal te vinden. Benieuwd of het wat gaat worden of dat ze weer verjaagd worden
door de Don Bosco Ooievaars.

Putter

19 maart 2022

Een verjaardag in Maarssen, dus daar wordt vaak een bezoekje aan de Zouweboezem in Ameide vastgeknoopt.
Nog vroeg in het jaar, dus de Zwarte Sterns en de Purperreigers hoefde ik nog niet te verwachten.
Wel zonnig, maar door een koude, stevige wind bleven de zangertjes lekker in het riet verborgen.
Tafeleendvrouw

De eerste Tjiftjaf die ik dit jaar op de foto krijg. Er waren er genoeg te horen.

Sperwerman

De Bruine Kiekendieven lieten zich wel mooi zien. Op drie plekken was een actief koppeltje te bewonderen.

Op slechts één plek kreeg ik ook het mannetje goed te zien.

Kieviten

Smienten

Kramsvogel

Heel veel ganzen gezien. Hier een Grauwe.

Pimpelmees

Wegvliegende Tjiftjaf.

20 maart 2022

Kort in Te Werve gelopen, waar het nog steeds een slagveld is wat betreft het kappen van struiken en bomen.
Vooral veel struiken waar de zangvogeltjes in rondstruinen moeten het ontgelden.
Er is dan ook nog steeds niet veel te zien. Wel een boomkruiper gezien

De Havikman, die met een prooitje in de boom zat.

Hij houdt er niet van als je hem stoort tijdens het eten.

Dat bleek een kwartiertje later weer toen ik hem ergens ander tegen kwam.

Op het laatst ook nog even de Groene Spechtvrouw op afstand gezien.

24 maart 2022

Een lekker ochtendje in de nieuwe Driemanspolder. Het begon al met maar liefst tien spelende Hazen in het veld.

Overvliegende Slobeenden

Overal hoorde je het geroep van de Tureluurtjes, die in groten getale terug gekomen zijn.

Grauwe Ganzen

De eerste Kleine Plevieren van dit jaar weer gezien.

Bergeend

Ook de Veldleeuweriken laten zich goed horen.

Kemphanen en Bonte Strandlopertjes

Op een onbewoond eilandje: Kievit en Kleine Plevier.

Tureluur, Kemphaan en Bonte Strandlopertjes.

Kleine Zilverreiger

Knobbelzwaan

En een mooie ontmoeting met een Sneeuwgors.

26 maart 2022

Nog steeds mooi weer, dus nogmaals naar de nieuwe Driemanspolder. Deze keer bij aankomst gelijk een Kemphaan, die
in zijn uppie langs de kant foerageerde.

Bij de plas een Kemphaan en een Tureluur.

Twee Tureluurtjes.

Een Rietgors zong het hoogste lied.

Smientvrouw

Poetsende Kleine Plevier.

Tureluur banjert door het veld.

Kievit

Tureluur

Veldleeuweriken

Kleine Plevieren

Grutto

Buizerd

Nog een tijd staan genieten van spelende Hazen.

27 maart 2022

Maar weer naar de Nieuwe Driemanspolder afgereisd. Daar is altijd wat te zien. Deze keer de westzijde.
Niet veel te beleven daar. Tureluur

Rietgorsman

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

Rietgorsvrouw.....dacht ik,

vooral omdat er ook een man bij zat.

Bleek het achteraf de Grauwe Gors te zijn.

Inclusief de gehavende staart.

Verdween uiteindelijk samen met de Rietgorsman.

Verder alleen wat Eksters gezien, die hun ochtendgymnastiek deden in de speeltuin.

31 maart 2022

Weer eens gaan kijken of ze inmiddels klaarwaren met het opruimen van de omgewaaide bomen in Te Werve.
Niet dus, maar er werd gelukkig niet meer zoveel gezaagd.
Grote Bonte Specht

De Roodborsten zongen het hoogste lied.

Ook de Fazantman is weer tevoorschijn gekomen.

De Havikvrouw lag op het nest,

de man zat verderop in een boom.

Hij had echter geen tijd voor mij.

De Moeraslantaarn komt alweer in bloei.

Een Blauwe Reiger landde in de boom voor het bankje waar ik zat.

Nog even kunnen genieten van een Boomklever, die zich luidruchtig liet horen.