Varia maart 2020

1 maart 2020

Dit laatste vakantiedagje met afwisselend zon en regen naar de Maasvlakte gegaan. Er stond nog steeds een
stormachtige wind en dat was daar goed te merken! Normaal is de Nieuwe Stuifdijk groen met al het gras erop, maar
vandaag zag het er anders uit.

Er was dan ook weinig te beleven. Er vlogen twee Buizerds kort langs op afstand.

en een ervan vloog ook nog even laag over de steenlaag

Ook de Torenvalken zaten liever  laag onder aan de dijk en vlogen af en toe even op om te bidden.

Roodborst pikt een worm op

Verder helemaal niets te beleven, dus op de terugweg nog even in Oostvoorne gekeken of ik de Grote Trap zag. Wel gezien, maar ook dat was op hele grote afstand. Alleen een paar bewijsplaatjes.

4 maart 2020

Een ochtendje lopen door De Horsten verliep iets anders dan verwacht. Het begon rustig met een Grote Bonte Specht

Een zingende Roodborst

een biddende Torenvalk

en een langsvliegende Sperwer.

Over de weilanden vloog een Raaf met nestmateriaal over.

Nog een Grote Bonte Specht

Daarna brak er een enorme strijd los tussen de twee Raven en een derde Raaf. Luid krokkend werd er gejaagd op de
indringer en werd er geprobeerd deze te verdrijven. Vooral het vrouwtje joeg er flink achteraan.

Ruim een half uur duurde de jacht en daarna verdwenen ze richting Wassenaar en heb ik ze niet meer gezien.

Daarna alleen nogmaals de jagende Torenvalk  gezien

en bij de stadhuisvijver in Rijswijk een Aalscholver in broedkleed.

7 maart 2020

Met een prachtige dag in het vooruitzicht in de ochtend naar Berkel gegaan. Al direct bij aankomst een Torenvalk die pal overvloog.

Tafeleenden

Rosse Stekelstaartvrouw

Overvliegende Fuut

Er zijn ook hier alweer aardig wat Grutto's gearriveerd die uitrustten in het weiland langs het water.

Waterhoen aan de wandel

Grauwe Gans

Vier Tureluurtjes in het ondergelopen weiland.

De Kieviten baltsen er alweer lustig op los.

Smienten

Brandganzen

Overvliegende Grutto's

Biddende Torenvalkman

Vinken in het riet

Soepgans tussen de Grauwe.

Roodborsttapuit

Er waren aardig wat Rietgorzen te zien en te horen, waarvan er twee prima meewerkten aan een fotoserie.

Hoewel er 's middags van het mooie weer weinig over was, toch nog even Te Werve in gegaan. De Groen Spechtman ging er gelijk vandoor.

Het vrouwtje bleef gelukkig nog iets langer zitten.

Ook een Grote Bonte Specht verdween in hetzelfde boompje als de Groen.

Badderende Zwarte Kraai.

Als ik bij de Duiventoren kom blijkt er pal boven mijn hoofd een Ooievaar op te zitten. Leuk voor de foto's zo dichtbij.

Ik heb er ook nog maar één op afstand gemaakt.

Verder weinig te zien. Wat Koolmezen die achter elkaar aanjoegen, maar dat ging te snel. Deze bleef gelukkig even stil zitten.

Lopend naar de uitgand nog even de Groene Spechtvrouw,

maar die ging er gelijk weer vandoor.

8 maart 2020

Denk je een dag thuis te moeten zitten vanwege het slechte weer, is het toch nog een redelijk droge dag geworden.
's Middags toch nog even Te Werve in gegaan en natuurlijk lang bij de Slechtvalken gezeten.
In Te Werve een overvliegende Buizerd

Halsbandparkietenboom

Acrobatische Grote Bonte Specht.

Beide Groene Spechten kort gezien.

Bij de toren nog een Kauwtje

en een Nijlgans.

11 maart 2020

Prachtig weer toen ik vanmorgen naar het Buytenpark vertrok. Ik kom er niet zoveel meer sinds mijn dochter weg is uit Zoetermeer, maar het blijft een prachtig gebied. Vandaag was er niet zoveel te beleven. Op afstand een Buizerd met op de achtergrond de Nehertoren in Leidschendam war ik ook even langs gereden was, maar waar geen teken van leven te zien was.

Het Gruttoplasje is nog niet druk bezet. Eeen paar Grutto's, Ganzen, Bergeenden, Tureluurtjes en een slapende Kluut.

In de Zoetermeerse Meerpolder een Torenvalk.

Zoef lag te slapen.

Nog even Duivenvoorde in. Baltsende Futen.

Koolmees

en twee keer een Buizerd.

18 maart 2020

Thuiswerken en dan tussendoor even Te Werve in. Na alle kap is er nog maar weinig te zien. Natuurlijk de Groene Spechten die er weer gelijk vandoor gingen.

Verder alleen veel Roodborsten

en Koolmezen.

Rustplaats met Scholeksters, Krakeenden en een Wilde Eend

Mooi was de Havikman met een baltsprooitje. Hard roepen op zijn vrouwtje te lokken.

dat lukte

en hij vloog er achteraan met zijn prooi. Helaas wel een mislukte foto.

20 maart 2020

Kan je eindelijk even naar buiten na een dag binnen werken, begint het te regenen! Het werd dus een kort bezoekje naar Te Werve. Genoeg om te zien dat de Havik het nest intussen weer betrokken heeft en ijverig aan het verder bouwen is.

Daarnaast alleen de twee vaste Scholeksters gezien.

21 maart 2020

Koud, maar zeer zonnig weer, dus een flinke ronde door de polders gemaakt.
In de Grote Drooggemaakte Polder ving ik een glimp op van een Torenvalk in het weiland die schijnbaar een prooitje
zat te verorberen. Af en toe gluurde ze even boven het hoge gras uit.

Na een tijdje ging ze er vandoor en ging verderop op een paaltje zitten.

Ik ben doorgegaan naar het Buytenpark. Veel Scholeksters actief.

Overvliegende Ooievaar

Bij het Gruttolandje liepen alleen maar Tureluurtjes rond.

Buizerd

Als ik aan de waterkant sta te kijken komt er een Lepelaar aangevlogen. Niet alleen krijg ik een mooie vliegshow te zien

hij landt ook nog pal tegenover me.

Slobbert even wat

en gaat er weer vandoor.

Weer terug door de Grote Drooggemaakte Polder. Hier nu ook wat Tureluurtjes in de overvloedige plassen.

Maar liefst zes hazen in één weiland. (1 op de foto)

Iets verderop de twee Patrijzen aangetroffen.

Het zijn meesters in het verstoppen als ze onraad vermoeden.

Ik had geluk dat ik tot twee keer toe 'hulp' kreeg van een boer die op zijn tractor het land aan het bemesten was, zodat ze weer even tevoorschijn kwamen

om daarna weer onder te duiken.

Baltsende Futen

Nog even Duivenvoorde in op zoek naar Appelvinken. Een stuk of twintig heb ik er gevonden en er ook nog een aantal
op de foto gekregen.

Kikker

Overal is de Tjiftjaf weer te zien en te horen!

22 maart 2020

Vanmorgen vroeg een uurtje in Berkel geweest. Jammer van de snijdend koude wind, want je krijgt er al echt een voorjaarsvoel. De Kemphanen arriveren

De eerste Kluten zijn weer terug

en het aantal Grutto's neemt toe.

Kievit

Bergeend

Rennen door het weiland door een Grutto

en daarna lekker tukken bij twee Wilde Eenden

De Kieviten duikelen door de lucht,

maar leggen niet zulke eieren!

Misschien niet de mooiste weidevogel, maar qua gedrag wel leuk: Tureluur.

Er zijn er al heel wat vertrokken,

maar deze Smient laat zich nog in alle pracht zien.Deze Grutto liet zich mooi van dichtbij bekijken bij het zoeken naar eten.

Nog een paring van de Scholeksters gezien

en toen weer naar huis gegaan.

24 maart 2020

Al vroeg naar Lentevreugd gegaan, dan is het nog lekker rustig.....
Op de parkeerplaats een Boomkruiper

Grote Bonte Specht

Twee Hooglanderstieren hadden een machtsstrijd.

Aardig wat Roodborsttapuiten gezien.

Twee Wintertalingen

die gelijk wegvlogen.

Slobeend

Groenling

Afvliegende Ekster

Overvliegende Grauwe Ganzen

Een Kneuman kwam me tijdens het eten van een boterham een concertje aanbieden.

Hij kreeg nog even gezelschap van een Roodborst.

Tjiftjaffen

Pimpelmees

ZanglijsterWatersnip

Zes overvliegende Blauwe Reigers

Drie Buizerds die samen hoog in de lucht vlogen.

Twee Rouwkwikstaarten bij het water.

Ook een Kleine Plevier

Rietgors

De Graspiepers zijn overal te horen en te zien, vooral met mooie baltsvluchten.

Als laatste nog drie Watersnippen

en dan weer naar huis.

26 maart 2020

Vanmorgen maar eens gaan genieten van het mooie weer voor het voorbij is! Als eerste gestopt bij de Starrevaart. Geen mensen in de hut, dus daar eerst een kijkje genomen. Bij de ingang overvliegende Slobeenden

en een Vinkman

Het eilandje is een armzalige verblijfplek geworden voor de vele Kokmeeuwen en twee Grauwe Ganzen.

Twee Dodaarzen zwommen voor de hut.

Evenals een Brilduikerman

In de baltshouding als er een vrouwtje bijkomt.

Overvliegende Smient

In de verte langsvliegende Slobeenden.

Ik zit eigenlijk zelden in de hut, maar vandaag dus wel En precies als ik er zit komt er een mannetje van Staatsbosbeheer die me verzoekt de hut te verlaten, want ze gaan hem afsluiten vanwege het Coronavirus! Wel begrijpelijk.... en ik was de laatste die in de hut was geweest! Dan maar richting Buytenpark, maar ook dat was me niet gegund. Het fietspad door de Drooggemaakte Grote Polder was afgesloten en in omrijden had ik geen zin. Dan maar naar Duivenvoorde. Onderweg een Torenvalkman die met een prooitje in het weiland zat

In Duivenvoorde veel Appelvinken gezien.

Daarnaast een Tjiftjaf

een Boomkruiper

een Winterkoning die het hoogste lied zong

en lang kunnen genieten van drie Eekhoorns die het voorjaar ook in hun bol hadden.

Helaas kwamen er wat luidruchtige wandelaars langs en schoten ze de boom in waaronder ik verscholen stond.
Ziet er best gek uit van onder af gezien....

28 maart 2020

Alleen naar Maarssen rijden om iets af te geven is natuurlijk zonde, dus een bezoekje aan Ameide de Zouweboezem eraan vastgeknoopt. Vroeger in het jaar dan ik gewend ben en dat was te merken. Nog geen Purperreiger te bekennen en ook de Zwarte Sterns waren er nog niet. Toch wel leuke dingen gezien, waarvan een aantal 'de eerste van dit jaar'. Dat geldt niet voor de Buizerd die laag overvloog. Wel pal tegen de zon in.

Man en vrouw Kuifeend

Vanaf de achterkant:

gelukkig liet de Tjiftjaf ook zijn voorkant nog zien.

De eerste Blauwborst van dit jaar zat goed verscholen. Niet zo gek met de harde, koude wind die er stond.

Gelukkig besloot hij even een baltsvlucht uit te voeren.

Iets verderop zat een andere Blauwborst er wat gunstiger voor.

Hij liet ook zijn prachtige gezang horen

waarna ook een baltsvlucht volgde.

Nog twee Tjiftjaffen. Ze waren overal luid en duidelijk te horen. In bijna elke boom zat er wel één en dan gaat het geluid bijna irriteren.

Grutto's

Een flutfoto, maar wel de eerste Boerenzwaluw van dit jaar.

Biddende Torenvalkman

Grauwe Ganzen

Overvliegende Smienten

En dan komen ineens de Bruine Kiekendieven tevoorschijn. Voor mij ook de eersten van dit jaar. Op het stuk bij de dijk huizen twee koppeltjes. Eerst liet de vrouw zich op afstand zien.

Later wat dichterbij.

Dan komt ook de man zich langdurig laten bewonderen. Hij had het af en toe knap lastig met de Kieviten die hem niet boven het weiland duldden.

Vlak bij de auto nog een overvliegende Lepelaar

en dan weer weg.

29 maart 2020

Met stormachtige wind vandaag maar een rondje in de buurt gedaan. Eerst Te Werve in. De Moeraslantaarn bloeit alweer uitbundig

en ook de Lenteklokjes zijn alweer te zien.

Dat geldt niet voor de Havik, die zich momenteel maar weinig laat zien. Niet zo verwonderlijk als er een fotograaf halve dagen de Havik stalkt.
De Ooievaar lieten zich wel mooi van dichtbij bekijken.

Is het geen knapperd?

Nummer twee kwam er ook nog even bij.

Zanglijster

Twee Putters

Holenduiven

's Middags na een tip een stel broedende Lepelaars bezocht. Tussen de Blauwe Reigers en moeilijk te zien,
laat staan te fotograferen.

Zelfs nog een paring gezien.

Er kwam ook nog een Buizerd bij zitten,

maar die was al snel weer vertrokken.

31 maart 2020

Alleen even kort Te Werve in geweest in de vroege ochtend. De Nijlgans had het goed bekeken.

Fazantvrouw

De man liep iets verderop.

De Havik alleen op afstand gezien, maar geen foto's van. Ook op afstand de GroeneSpechtvrouw.