Varia maart 2017

2 maart 2017

Weinig te beleven bij de Slechtvalken vandaag, dus maar weer Te Werve in gegaan. In de ochtend was het best zonnig en hoorde je heel wat vogels fluiten. Twee Boomklevers verzamelden kleibolletjes voor hun nestholletje.

Nijlgans in de boom.

De geringde Havik laat zich kort zien.

Ook de Grote Bonte Spechten zijn zeer actief en er ontstaan heel wat ruzies over een territorium.

Verder niet veel te zien, dus weer even terug naar de stadhuistoren. Nog steeds geen Slechtvalken, wel weer de
Grote Gele Kwikstaart, die telkens een duik naar het water maakt.

's Middags nog een keer terug naar Te Werve als er nog steeds niets bij de Slechtvalken is. Weer kom ik de Havik tegen. Deze keer laat hij zich mooi zien.

Zelfs mooie baltsbewegingen als er ook een vrouwtje verschijnt. Een hoop gekekker naar elkaar.

Vrouw Havik

Nederlands mannetje met ring, waarvan ik een klein stukje af heb kunnen lezen.

Een Buizerd had het zwaar te verduren door Kraaien en Kauwtjes.

Tot hij het zat was en met een enorme duikvlucht richting bomen ging.

Nogmaals bij de toren eindelijk succes bij de valken. En wie kwam er ook weer langs?

In de boom boven het bankje deze keer veel Gouhaantjes.

Boomkruiper

Een Pimpelmees onderweg naar zijn eten.

Toch dicht bij huis veel leuke dingen te zien.

4 maart 2017

Wachtend op bericht van de scooterdealer dat ik mijn scooter kon halen maar weer dicht bij huis gebleven.
In eerste instantie bij de valken niets te zien, dus dan ga je maar weer Te Werve in. Met het saaie weer ook hier
weinig te zien. Dan maar een beetje spelen om de nieuwe lens uit te proberen.
Eerst bij een Fazant

Daarna bij badderende Canadese Ganzen.

Overvliegende Blauwe Reiger.

Gaai

Zo af en toe kwam ik de vrouwtjes Groene Specht ook nog even tegen.

5 maart 2017

Gelukkig nog een droge ochtend, dus met de nieuwe scooter op pad. Het werd een flinke ronde door de polders.
Geen IJsvogels gezien bij de Starrevaart, wel een Pimpelmees.

Een Haas ligt te genieten van het zonnetje.

Zwaan?

Ook een Buizerd geniet van de ochtendzon.

Ooievaars, lekker baggeren door de modder.

(Dezelfde?) Buizerd vliegt later nog even over.

De Zwarte Ibissen kwamen net aangevlogen en landden bij het slootje langs de snelweg.

Eerst met z'n drieën, maar schijnbaar misten ze de leider. Als nummer vier erbij komt lopen ze er braaf achteraan

om verderop bij een drassig stuk te foerageren.

Ook even bij de Starrevaart gekeken. Fuut

Koppeltje Brilduikers

Tafeleenden

Kievit

Ook hier een overvliegende Ooievaar.

Bergeend

Als laatste nog even Duivenvoorde in gegaan. Grauwe Gans

Verder alleen Appelvinken gezien.

Ook Appelvinken kunnen flirten! Zij vindt hem wel heeeeel leuk

Op alle mogelijke manieren probeert ze in zijn zicht te komen.

Oeps, nu heeft ze mij in de gaten.

Huh, eng

Als ze merkt dat hij geen interesse heeft, gaat ze weer wat lager zitten.

6 maart 2017

Op weg naar huis fietste ik vanmiddag langs Don Bosco. Op het fietspad liep een stel Nijlganzen met jongen.
Duidelijk nog zeer onbevangen kwamen ze telkens recht op me af lopen als ik knielde om een foto te maken.

Soms zelfs zo dicht dat ik ze niet meer scherp in beeld kreeg.

Eentje was er in de sloot terecht gekomen en kon niet meer op de kant komen.

De rest heb ik ook maar die kant op gedirigeerd, voor ze plat gereden werden.

11 maart 2017

Gelukkig een keer droog als ik vrij ben! Dat werd dus weer een flinke ronde maken. In de Drooggemaakte Grote Polder een Graspieper

Overal hoorde je de Grutto's weer roepen: voorjaar!

Dan moeten ze alleen geen ruzie maken......

op de grond ging het nog even verder.

Grauwe Gans

Brilduiker op de Starrevaart

Ook de Tjiftjaf laat zich weer horen.

In Duivenvoorde nog vijf Appelvinken gezien

en een tijdje van een Eekhoorn kunnen genieten.

's Middags nog even Te Werve in. Daar was vandaag weinig te zien, maar wel de Groene Specht.

Bij de Slechtvalken verscheen ook weer even de Grote Gele Kwikstaart

En bij het Rijswijkse Bos jong grut

van de Muskuseenden!

Vorig jaar is er een flink aantal Muskuseenden, ganzen en Cayugaeenden gedumpt. Van de eenden zijn er de nodige
gesneuveld, maar deze Muskuseenden lijken het prima te doen.

12 maart 2017

Wat een heerlijk weertje vandaag! De eerste echte lentedag. Juist dan moet ik naar een verjaardag in Berkel, dus dat
werd al vroeg die kant opgaan. Begonnen bij Oudeland. Hoewel er qua kleine vogels nog niet veel te beleven is, was er
toch genoeg te zien. Waren het gisteren de Grutto's die mot hadden, vandaag verdedigden de Kieviten hun territorium.

Krakeend

Wel een paar Rietgorzen gezien.

Watersnip

Tureluur

Er waren een stuk of vijfentwintig Grutto's aanwezig.

Ook de Hazen hadden het voorjaar in hun koppie. Wel pal tegen de zon in.

Een groepje van acht Kemphanen zat langs de slootkant.

Ze waren echter even snel weer verdwenen.

Veldleeuwerik

Twee koppeltjes Torenvalken vliegen er rond en er werd flink wat gepaard. Helaas gebeurde dat in de bomen achter de takken.

Havik

Op zeker moment waren er vier Buizerds in de lucht, waaronder twee mooie lichte exemplaren.

Als ik richting uitgang loop zie ik ineens een Slechtvalk op de zendmast zitten. Een ongeringd manneke.

Wat dichter richting verjaardag nog gestopt bij de Nieuwe Droogmaking.
Al bij de ingang wordt ik begroet door een Torenvalk.

Twee afwijkende Brandganzen.

Spreeuw zit te genieten van het zonnetje.

De Rosse Stekelstaart wilde zich niet mooi laten bekijken.

In de Voorafsche Polder ook een Torenvalk

Tweekoppige Kraai?

Nee hoor, gewoon twee exemplaren achter elkaar.

Bergeend

Twee Grutto's

Nog een flinke tijd ademloos de baltsdans van een stel Futen staan kijken.

En bij de uitgang nogmaals de Torenvalk.

Kortom weer een ouderwets topdagje met meer dan 900 foto's!

15 maart 2017

Op weg naar de polder kwam ik bij de Vliet langs een groepje ganzen. Daartussen zat zomaar een Sneeuwgans!

In de polder zelf was weinig te zien, behalve dat de Hazen ook de lente in hun hoofd hadden.

Dan maar door naar Lentevreugd. Een Witte Kwikstaart had een wel heel aparte uitkijkpost uitgezocht.

Heggenmus

Mannetje Torenvalk in de boom.

Volop baltsvluchten van de Graspiepers te zien en te horen.

Ook de Roodborsttapuiten laten zich weer meer zien.

Zelfs de Blauwe Kiekendief is weer terug.

Tot twee keer toe kwam er een Havik op afstand langs, eerst een jong exemplaar

later een volwassen Havik.

Inmiddels zijn er drie jonge Koniksen geboren.

In Leidschendam bij de Nehertoren had een Blauwe Reiger er zijn gemak van genomen. Ik hoop tenminste niet dat hij wat mankeerde, want nog niet eerder heb ik een Blauwe Reiger zo zien liggen.

Rond de toren nog wat Putters

en Pimpelmezen in de bomen.

De vaste Grote Gele Kwikstaart liet zich in Rijswijk ook weer zien.

21 maart 2017

Na vijf dagen binnen zitten door ziekte moest ik vandaag toch echt even een frisse neus halen! Het werd een uurtje
Lentevreugd. Door de wind bleven de meeste vogels laag op de grond en dan liefst nog tussen de struiken.
Alleen de Graspiepers gingen regelmatig de lucht in voor hun zangvluchten.

In de verte een Sperwer

Twee Reeën kwamen plotseling uit de bramenstruiken toen ik langs liep,

maar bleven verderop toch even nieuwsgierig kijken.

Ook deze Buizerd ging er vandoor, terwijl hij even eerder nog op de grond van een prooi zat te vreten.

Verder natuurlijk weer een aantal Roodborsttapuiten gezien.

Een Rietgors liet zich niet door mij van de wijs brengen en kwam op drie meter afstand foerageren bij het water.

Steeds meer Kieviten zoeken een plekje in het drassige gedeelte.

Nog een mooie lichte Buizerd.

's Middags nog even Te Werve in als er bij de Slechtvalken niets te zien is.
Tot twee keer toe een ontmoeting met de Groene Spechtvrouw. Het mannetje dit jaar nog niet gezien.

Roodborst

Fazant

Boomklever

Jonge Nijltjes

Fuut met dikke buit.

22 maart 2017

Weer een rondje gemaakt voor de nodige frisse lucht! Het Buytenpark is een Gruttoland rijker en heeft daarmee een
goede compensatie voor de hard achteruitlopende Starreveaart.

Ook veel Scholeksters vinden er een plekje.

Intimidatie door twee Futen.

Drie is tenslotte teveel als er gebaltst wordt.

Vis is er in ieder geval genoeg.

TureluurIk probeerde een Winterkoning te fotograferen, maar die dook telkens weg. Ineens kwam hij vlak voor me op een
tak zitten, keek me aan, gaf een riedel weg en verdween weer.

In de Gecombineerde Starrevaart- en Damsigthouderpolder kwamen de Zwarte Ibissen net aanvliegen. Wat een prachtige kleuren hebben ze toch als de zon erop staat.

Drie doken er gelijk de greppel in, maar eentje kwam nog leuk in beeld.

Grauwe Gans zet de landing in.

Nog even Duivenvoorde in. De Appelvinken lieten zich moeizaam zien.

Dan maar Eekhoorntijd!

Overvliegende Buizerd

Tot slot nog een Staartmees die met de nestbouw bezig is.

24 maart 2017

Vanmorgen even uitgewaaid op Scheveningen. Bij het Zuiderhavenhoofd twee Drieteenstrandlopers.

Samen met een Steenloper

Er vloog een Casarca over.

Paarse Strandloper

In het water tussen de tweede en de eerste haven drie Dodaarzen

Bij het Noorderhavenhoofd twee Rotganzen

en de jonge Eider die aardig begint te kleuren. (als het tenminste nog steeds dezelfde is)

Via de polders en het Buytenpark naar huis gegaan. Onderweg langs de Rijksstraatweg een Buizerd.

Vink

De wachter van het Buytenpark hield me goed in de gaten.

Tureluur

Er komen steeds meer Grutto's op het Gruttolandje.

en de Ooievaarspaal is ook bezet.

Bergeend

In Te Werve is de mannetjes Groene Specht weer aanwezig.

Ook de Havikman was weer present.

25 maart 2017

Het was al een tijdje geleden dat ik naar Vockestaert was geweest, dus vandaag op zoek naar de Blauwborsten.
Het begon zo mooi, ik had nauwelijks de scooter neergezet, of de eerste kondigde zich al aan.

Helaas was het ook de einige die zich goed liet zien. Het waaide behoorlijk en daardoor bleven alle vogels liever onderin
het riet. Dan krijg je alleen zulke plaatjes.....

Alleen de Graspiepers vlogen af en toe een stukje.

Daar bleef het echter bij.
's Middags nog even Te Werve in gegaan.
Hoewel de wind grotendeels was gaan liggen, was het toch rustig. Een paar Staartmezen

een Zanglijster

Heggenmus

en beide Groene Spechten gezien. Mevrouw liet zich echter niet vastleggen. Meneer wel.

26 maart 2017

Vanmorgen in het Buytenpark geweest. Het begint drukker te worden met vogels, hoewel ik de laatste paar keer
dat ik er was de torenvalken mis.
Hier het nieuw aangelegde Gruttoland.

Er wordt gretig gebruik van gemaakt.

Brandgans

In de verte een overvliegende Bruine Kiekendief.

Er landt een Wilde Eend....

Putter

Blauwborst

Een Tureluur zat half te pitten op een paal.

Tjiftjaf

's Middags wederom even in Te Werve geweest. Beide Haviken waren aanwezig, maar gingen er snel en stiekem
vandoor. Eentje kon ik er nog net vastleggen, maar het werd meer een bewijsplaatje.

Er was zowaar weer een Ooievaar op de paal.

Kauw

En ik had weer geluk met het mannetje van de groene Specht. Hoewel hij me in de gaten had liet hij zich toch fotograferen.

29 maart 2017

En weer was het vandaag slecht weer in vergelijking met de rest van de week. Harde wind en geen zon te bekennen. Dan maar De Horsten in, daar loop je tenminste nog een beetje buiten de wind.
Zanglijster

Een Sperwer vloog net weg uit een boom.

Maar liefst zes Mandarijneenden in het water rond Eikenhorst.

Twee Raven in een boom

Bij het houtzagerijtje van de boswachter liepen wat Rosse Woelmuizen rond.

Vinkvrouw

Heggenmus

Aalscholver

Bij de Raaphorstpolder vlogen twee Raven achter elkaar aan. Ik kreeg er maar één goed op.

Brandganzen

Bij de Ooievaars van de Kniplaan zat het vrouwtje op het nest.

Mannetje vloog er omheen.

Het bleek echter de het goede mannetje te zijn! Dat bleek pas toen de heer des huizes thuis kwam.

De indringer was al snel verdwenen en na een mooie balts volgde een paring.

Op weg naar huis in Voorburg een Noordse Kauw gezien.

In Te Werve is de Fazantvrouw ook weer in het zicht.

En op afstand de Groene Spechtvrouw gezien.

Bij de stadhuisvijver groeien de drie overgebleven Nijlgansjes voorspoedig op

en worden goed beschermd door de ouders. Pa vs Knobbelzwaan.

De Knobbelzwanen bereiden zich ook weer voor op het broedseizoen en Pa heerst over de vijver!