Slechtvalken Rijswijk

Varia juni 2024

13 juni 2024

Nog een keer een kijkje genomen in de Duivenvoordse Polder. Wel lekker zonnig, maar het is nog steeds een  natte boel daar.
Of dat nou de reden is dat er zo weinig te zien is? Door de boeren wordt er minder gemaaid, maar daardoor zie ik nog geen verbetering voor de vogels.
De Buizerd vloog wel weer rond.

Er liep ook weer een Ooievaar rond.

Kwam er nog een voorbij, maar die ging verderop zitten.

Bij een boerderij aan de overkant was brand geweest en de brandweer was nog druk bezig met nacontrole. Vanaf mijn kant geen schade te zien, maar dat schijnt vanaf de andere kant wel anders te zijn.

Een Ree liep door het weiland op haar gemak te grazen.

Ze verdween in het hoge gras en was niet meer te zien.

Ook de lichte Buizerd kwam nog even jagen boven het weiland.

De Ooievaar kwam nog even vlak voor mijn neus zoeken naar lekkere hapjes.

Er kwam nog een Ooievaar bij.

Torenvalk

Vrouw Oeverlibel

Nadat er al een tijdje niets te zien was doorgegaan naar de Starrevaart. Daar vloog ook niks rond. Alleen weer het Torenvalkmannetje jagend gezien.

Richting huis gegaan en bij de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder vlogen een aantal Buizerds rond. Dat vonden de Eksters niet leuk!

4 juni 2024

Voor het eerst in lange tijd weer eens een polderrondje gedaan. Eerst twee uur in de Duivenvoordse Polder gezeten. Een boer was daar de weilanden aan het bemesten.

Daar kwamen natuurlijk Ooievaars op af en ook veel meeuwen.

Er werden heel wat wormen naar binnen gewerkt.

Er liepen vijf Ooievaars rond.

Haas

De bekende lichte Buizerd verdween met een prooitje naar het bos. Partner vloog er achteraan.

Waarschijnlijk bij de jongen afgeleverd, want al snel kwamen ze weer terug vliegen en kwamen mijn kant op.

Verder gebeurde er weinig, dus doorgereden naar de Starrevaart. Veel Kneutjes die langs het riet vlogen.

Het leek vooral een Ooievaardagje te worden, want ook hier vloog er een rond.

Na even langs de snelweg in de begroeiing te hebben gezeten, kwam hij mooi voorlangs vliegen

om vlak daarna te keren en pal voor mijn neus langs vloog.

Op afstand nog een Torenvalkmannetje dat na beneden dook

en even later met een kuiken langs kwam vliegen.

Verder alleen maar heel veel meeuwen gezien.

6 juni 2024

Een bezoekje gebracht aan Te Werve. De eerste foto was waardeloos, maar wel een Groene Specht gezien!

Een grote verrassing bij het Haviksnest. Daar zat een jong dat een stuk groter was dan het jong dat ik vorige week had gezien.

Die kleine kon in een week nooit zo hard groeien, dus dat moet een nakomertje zijn. Dat bleek ook wel toen die zich ook liet zien.

Even goed wapperen met de vleugels door grote zus.

De verrassing werd nog groter toen een derde jong verscheen. Ongeveer dezelfde leeftijd als zus en vermoedelijk een mannetje.

Nog een keer flink wapperen door zus.

Alle drie in één beeld.

Grote zus.

Ukkie

Broertje

Een mooi ingepakt boompje vol met rupsen.

Behalve heel veel ganzen niets meer gezien, maar dit was ook wel mooi genoeg!

9 juni 2024

Het was lekker, maar koud weer. Zeker als je op de scooter richting Berkel ging. Onderweg ook niks bijzonders gezien.
Bij de Nieuwe Droogmaking veel jonge Kokmeeuwen op en rond het eilandje.

Er groeit inmiddels al flink wat groen op het eilandje, waardoor veel broedende vogels niet meer te zien zijn. Deze Visdief (rechts in het groen) nog net te zien.

Bergeend

Pulletjes, net uit het ei, moesten hard zwemmen om moeder bij te houden.

Een kleine avonturier. Deze jonge Waterhoen liep heel alleen rond te struinen. Eerst op het pad, daarna in het groen langs het water. Geen ouder te zien.

Langsvliegende Kluut.

Die was op weg naar twee jongen, die in een poeltje in het weiland liepen te baggeren. Het water in de grote plassen staat nog steeds erg hoog en dan zijn deze spontaan ontstane poeltjes ideaal.

Een Tureluur maakte er ook gebruik van.

Rietzanger in een boompje. Er waren bijna geen zangvogels te zien.

Poetsende Scholekster

Buizerd met een kuiken in de klauwen.

Jonge Meerkoeten

Kievit ook in een modderig poeltje.

Fazantman

Een Tureluur aan de rand van de grote plas.

Een Kluut kwam alarmerend pal langs vliegen.

Op afstand een langs vliegende Lepelaar.

Ik moest drie keer kijken, maar het is toch echt de kop van een Fazantman. Benieuwd waar die door gepakt is!

Sinds de vorige keer dat ik hier was is het gebiedje waar de Steltkluten zitten helemaal dichtgegroeid en is er niets meer te zien. Door op een hek te klimmen kon ik nog net dit plaatje schieten door een gaatje in het riet.

Nog even een ronde gereden door de Voorafsche Polder en de achterkant van de Nieuwe Droogmaking, maar ook daar was niet veel te zien. Nog wel een groepje net uit het ei gekropen pulletjes, maar dat was het.

Op de terugweg nog even een stop gemaakt bij Delfgauw. Vader Torenvalk hield de wacht bij de jonkies.

En volgens mij vond hij dat behoorlijk saai!