Slechtvalken Rijswijk

Varia juni 2023

3 juni 2023
Met prachtig weer naar de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant gereden. Ik had verwacht wel heel wat jong spul te zien,
maar dat viel vies tegen.

Er vloog wel gelijk een Lepelaar over.

Een Gele Kwikstaartvrouw met haar snavel vol.

Jonge Kievit

Waakse Tureluur

Gele Kwikstaart

Rietgorsman

Rietzanger

Een Veldleeuwerik was ook voedsel aan het verzamelen.

Tureluur

Een jonge Kluut gaat hardlopend naar moeder toe.

Kleine Plevier

Nog maar een Gele Kwikstaart

Grauwe Gans was ook zeer alert.

Witte Kwikstaart

Zes Hazen op het veld bij de parkeerplaats.

Verder niets te beleven. Zelfs de Engelse Kwikstaart liet zich niet zien!

4 juni 2023
Het was nog lekker vroeg toen ik vanmorgen op weg ging naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel.
Bij Delfgauw even gestopt voor de Torenvalken.
Pa vloog net weg na het brengen van een prooitje.

Ma Torenvalk mocht de jongen voeren.

Een Scholekster liep daaronder lekker te scharrelen.

In de Nieuwe Droogmaking een Fazant, die volgens mij een robbertje had gevochten.

Eerst een kijkje genomen in de hoek van de Steltkluten.
Kievit

Rups van een Rietvinkvlinder.

Weinig jonkies gezien bij de Kieviten en de Tureluurtjes. Ze zullen er nog wel geweest zijn, want de ouders waren zeer alert.

Een wat groter jong van de Tureluur.

De kleine Steltkluutjes groeien als kool en gaan al zelfstandig langs de waterkant.

Vooral moeder hield het toezicht.

Alleen als er alarm werd geslagen kwam pa ook even kijken.

Ma Steltkluut

Ze ging regelmatig de lucht in om alarm te slaan.

Dapper Tureluurtje dat een hond probeerde weg te jagen.

Rietzanger

Rondje om de grote plas gelopen. Gewone Kluut

Eend wordt weggejaagd door een Nijlgans.

Jong Kluutje.

Zomertaling

Visdiefje met een gevangen visje.

Dat was bestemd voor één van de jongen.
Ik heb er twee kunnen ontdekken.

Wilde moedereend met pullen.

Fazantman

Rietzanger

Jonge Spreeuwen. Er waren er genoeg te zien!

Tafeleendvrouw

De Bruine Kiekendief ging weer over het veld,

maar de Grutto's, Kieviten en Tureluurtjes zijn vertrokken naar de nattere gedeelten. Hij werd dus niet opgejaagd en bleef
daardoor op afstand.

Nog maar een paar Rietzangers. Die zie je het meest dit jaar.

Vrouwtje Fuut lag plat op het nest.

klaar voor een paring.

Daarna nog een mooie balts.

Naast het koppeltje Steltkluten met jongen was ook deze Steltkluut op de grote plas te zien.

Rietgorsman

In het door riet afgesloten stukje naast de Steltkluten een Lepelaar.

Nog even een kijkje bij de Steltkluten genomen.

Weer een alarmronde door moeders.

De oorzaak was een overvliegende Bruine Kiekendief.

Pa kwam ook weer even kijken.

Moeders

Zij vertrok en ik ook. In de Voorafsche Polder alleen een Tureluur kunnen zien. Verder stond het riet te hoog om er iets te zien.

In de lucht gaat het beter en zag ik deze Torenvalk.

Bij de Torenvalkkast bij Delfgauw zat moeder bovenop de kast.

Weer een prachtig ochtendje!

6 juni 2023
Vandaag weer een keer naar de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder geweest. Het ontvangstcomité stond al klaar op de
brug. Gele Kwikstaart

Je kunt bijna nergens meer lopen zonder omgeven te worden door alarmerende Kieviten en Tureluurtjes.

Een stel Grutto's foergeerden in de plas langs de brug. Geen jongen gezien.

Het plasje in het midden is al bijna opgedroogd, er liepen wat Kleine Plevieren

en een stuk of vijf Bontbekplevieren rond.

Kievit

Bij de Kokmeeuwen zijn er al verscheidene jongen te zien,

terwijl anderen nog liggen te broeden.

Tafeleend

Wat Gele Kwikstaarten, hoewel het er lang niet zoveel zijn als voorgaande jaren.

Kleine Plevier

Gele Kwikstaart, ik denk een vrouwtje, maar het kan ook een jong zijn.

Jonge Ekster, aan het verendek is al te zien dat hij niet erge handig rondfladderde.

Nog een paar Huismussen gezien, maar dat was het voor vandaag.

8 juni 2023
Lang geleden dat ik er geweest was, maar vandaag weer eens ouderwets naar de Duivenvoordse Polder gegaan.
Langsvliegende Bergeend

In eerste instantie alleen maar Ooievaars gezien. Hier een exemplaar dat de landing inzet.

Een Torenvalk kwam op een afstandje boven het weiland bidden.

Tijdens het bidden hield hij de omgeving goed in de gaten.

Een Ooievaar ging door het net gemaaide gras op zoek naar wat te eten.

Er kwam er nog één bij.

Op grote afstand een Havikman.

Bruine Kiekendief

Die werd niet geaccepteerd door de Kieviten.

Een prachtig licht gekleurde Buizerd kwam een aantal keren boven het weiland bidden.

Nog maar een Ooievaar.

Ook de Havik kwam op afstand nog een keer langs en werd belaagd door de Kieviten.

Gewone Oeverlibel

We dachten een Boomvalk, maar het bleek een Slechtvalk te zijn!

Door de warmtetrillingen bijna niet te zien,maar twee Reeën renden langs de bosrand.

Weer op grote afstand nog nog de Bruine Kiekendief.

11 juni 2023
Al vroeg naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan, om met de ergste hitte weer thuis te zijn.
Een Grasmus vlak naast de ingang.

Jonge Spreeuw

Twee Kneutjes

Op het ganzenpoepeilandje een Kleine Plevier.

Gele Kwikstaart

Montages van de baltsvlucht van de Veldleeuwerik

De Knobbelzwaan heeft ook haar vier jongen.

Hier hebben ze tenminste gezonde voeding!

Jonge Witte Kwikstaarten.

En twee Gele soortgenoten.

Een Kluut ging achter een Kraai aan.

En weer terug

om de twee jongen te beschermen

De Scholekster werd nog net geduld.

Rietgorsman

Waakse Kievit

Deze deed het rustiger aan!

Fuut

Icarusblauwtje

Gele Kwikstaart

op weg naar een paaltje

De Veldleeuwerik speurt het luchtruim af op zoek naar zijn concurrent, waar hij al een week of twee mot mee heeft.

Er maar weer achteraan!

En terwijl de grasmus nog steeds het hoogste lied zong,

had ik het wel weer gehad voor vandaag! Thuis de koelte opgezocht.

13 juni 2023
Vroeg naar de Duivenvoordse Polder gegaan. Voordeel: het is nog niet zo warm en je ziet meer!
Zo zat de lichte Buizerd op een paal.

Kwam een Ree behoorlijk dichtbij

Een Visdiefje vloog over met een gevangen vis.

Zwarte Kraai

Een Haas nam er zijn gemak van.

Op afstand nog een Ree,

die volgens mij in een slootje ging staan.

Kleine Mantelmeeuw

Een Ooievaar wilde wel heel graag op de foto!

De eerste Ree kwam nog een keer aanlopen.

Recht op me af.

Keek me aan

en kwam nog wat dichterbij!

Keek me nog een keer aan

gaf een knipoog

en ging er toen toch maar vandoor, om verderop weer stil te staan en nieuwsgierig nog even om te kijken.

Op afstand een Buizerd.

Krakeenden

Ruiende Kievit

Ruzie tussen twee Grote Zilverreigers om een vrouw.

De Havikman kwam nog even langsvliegen. Helaas kreeg ik hem pas scherp toen hij al wat verder was.

Ook hij had het warm!

Twee langsvliegende Wulpen.

Holenduif

Kleine Vos. Ik moest eerst goed kijken en dacht dat het er twee waren. Toch maar één.

Aardhommel

Ruzie tussen twee Ooievaars. Helaas weer net een rietstengel ervoor.

Eén ging er snel vandoor.

Toch maar weer terug...

Gewone Oeverlibelman

Nadat ik deze foto had gemaakt was mijn bankje ingepikt!

Zanglijster

Langsvliegende Brandgans.

Intussen was het behoorlijk heet geworden en was er niet veel meer te zien, dus richting huis. In het bos nog een mannetjes Vink,
die het hoogste lied zong.

15 juni 2023

Nog wat vroeger naar de Duivenvoordse Polder gegaan. Ik kwam net het pad aflopen toen ik ineens de bekende Ree zag staan. Gelijk weer een paar stappen terug gedaan en ze had me nog niet door.
Ze stond op haar gemak te grazen.

Ineens had ze me toch door.

Er volgde een stare down

Toch maar een stukje wegrennen.

Weer kijken

Nog een stukje verder en weer kijken.

En toen er echt vandoor.

Ik dacht heel even aan een Raaf, maar het bleek toch een grote Kraai te zijn.

Blauwe Reiger geniet van het net opgekomen zonnetje.

Aalscholvers

Grote Zilverreiger

Het Monster van Loch Ness kwam ook nog even boven!

In de vorm van paaiende Karpers.....

Het waren geen kleintjes!

Grappig dat ik hem wilde invoeren op waarneming en er een Bruinvis uitkwam.

De lichte Buizerd zat langs een slootje te wachten op prooi.

Deze Hazen hadden het erg gezellig met elkaar.

Langsvliegende Wulp

De lichte Buizerd had net wat op het oog toen de boer met zijn maaier eraan kwam.

Net op tijd een muis gevangen!

De Grauwe Ganzen gingen er ook vandoor.

Ik dacht dat er een Buizerd aankwam, maar dichterbij gekomen bleek het een Wespendief te zijn. Mijn eerste dit jaar.

Vloog mooi over me heen.

Thuis zag ik dat er nog een Wespendief met haar mee vloog. Die moet dan van een andere kant gekomen zijn.

Zwartkop

Verder was er qua vogels niets meer te bleven, dus me nog even met de insecten bezig gehouden.
Vrouw Gewone Oeverlibel

En de man.

Bruin Zandoogje

Atalanta

en een Zwartpootsoldaatje.

Het werd intussen ook nog flink heet, dus inpakken en wegwezen!

22 juni 2023

Maar weinig tijd vandaag, dus even Te Werve in gegaan. Een Buizerd boven het veld.

De Spechten zijn druk met de jongen.

Ik wilde kijken hoever het was met de Haviken, maar had niet gedacht dat de jongen al waren uitgevlogen! Minstens twee jongen
gezien. Het kostte me wel een uurtje voor ik een plek had gevonden waar ik ze ook op de foto kreeg.

Afschermen van een prooirest, want broer of zus kwam eraan.

Gelukkig vertrok die na een tijdje.

Het jong kon beginnen aan het karige maaltje.

Had mij toch in de gaten!.

Behalve deze leuke ontmoeting was er niets te beleven.

24 juni 2023

Een kijkje genomen bij de jonge Steltkluten in Berkel, maar dat werd nogal teleurstellend.

Het riet stond zo hoog, dat er nauwelijks nog wat te zien was.
Dan maar in de lucht kijken! Overvliegende Grutto.

Rietgorsman

Een jonge Lepelaar verveelde zich een beetje.

Jonge Kokmeeuw

Atalanta

Via een ddorkijkje toch nog een jonge Steltkluut gezien.

en moeder

Rietgorsman tegen de zon in.

De familie Kluut.

Grutto's

Wintertaling

Oeverlibel

Kleine Plevier

Jonge Kluut

Familie Kokmeeuw

Rietzanger

Visdiefje

Je zal maar jeuk krijgen onderweg!

Blauwbosrt

Je ziet ze niet zo vaak, maar het bleek een vrouwtje te zijn.

Het is weer zover! De jonge Lepelaars lopen weer bedelend achter de ouders aan. In de Voorafsche Polder zag ik deze.

Eind van de middag nog even in Rijswijk bij de toren gezeten. Een Scholekster deed wanhopige pogingen nog iets uit de droge
grond te halen.

Kleine Mantelmeeuw

25 juni 2023

Ik wilde eens kijken of ik de Woudaapjes nog een keer kon vastleggen,maar dat is niet gelukt. Wel kreeg ik een andere leuke
verrassing!

Het begon met een Blauwborst, maar qua licht was dat nog niet zo makkelijk.

Dodaars

En toen verschenen er ineens twee jonge Roerdompen! Ik ben al blij als ik een volwassen exemplaar zie, maar jonkies had ik
nog nooit gezien.

Ze kunnen al aardig voor 'paal' staan.

Na een uurtje doorgelopen, maar er was niet zo heel veel te beleven.
Moeder Eend met jongen.

Fuut met jong.

Een Lepelaar landde net toen ik er stond.

Op afstand de Koekoek.

Weer teruggelopen naar de Roerdompjes. Mooi achter elkaar.

Moeder landde ook nog.

Ze vloog richting de jongen en verdween in het riet.

De jongen wisten niet hoe hard ze in haar richting moesten rennen

en begonnen te bedelen.

Daar had moeder geen zin in

en ze verdween.

De jongen gingen zelf op zoek.

Ik ben nog even de Eendrachtspolder in gegaan. Ook hier een koppeltje Steltkluten met jongen. Kleiner dan in Berkel en ik heb
er minstens drie gezien.

Verder geen doorkomen aan door afzettingen i.v.m. een triathlon. Pfff, met dit weer...
Ik ben lekker naar huis gegaan.

27 juni 2023

Een paar uurtjes in de afgekoelde Duivenvoordse Polder gezeten. Alle velden nu gemaaid en er liepen veel Scholeksters rond.

Blauwe Reiger op de uitkijk.

Een Haas ging er in gestrekte draf vandoor.

In de verte een koppeltje Reeën

Er was niet s te beleven, dus een stuk die kant op gegaan. De Reegeit was al weer weg, maar de bok bleef lekker in de buurt.

Helaas stond de wind zijnkant op en ging hij er snel vandoor.

Sprong over een slootje

en zwom de Schenk over. Helaas was hij veel sneller dan ik en kon ik hem alleen vastleggen toen hij er net uitgeklommen was.

Dan maar weer Scholeksters kijken.

Drie uur daar gezeten, maar er was niets te zien.

Wel op afstand een lichte Buizerd,

niet dé lichte Buizerd, want die zat een paar bomen verder.

Nog even paniek toen de Havik ging jagen.

maar verder helemaal niets