Varia juni 2020

1 juni 2020

Met nog steeds prachtig weer op weg gegaan naar het Buytenpark. In de Drooggemaakte Grote Polder opvallend veel Hazen te zien. In tegenstelling tot de Duivenvoordse Polder waar je nauwelijks nog Hazen ziet, waren er hier minstens negen te zien.

Eén was er wel heel opvallend aanwezig. Zodra hij me zag maakte hij zich heel groot en bolde zijn rug.

In het Buytenpark een Dodaars,

die er snel vandoor ging.

Visdiefje

Pa en ma Torenvalk op hun kast.

Ma ging direct richting haar rondvliegende jongen,

pa bleef op de kast.

Een Kievit kwam intimiderend over me heen vliegen,

maar was niet zo dapper als hij zich voordeed.Bergeenden met jongen. Ze hebben vaak enorme nesten.

Oeverzwaluwen

Rietzanger

Lang kunnen genieten van een Koekoek. Normaal erg schuw, maar deze zat zich uitvoerig te poetsen terwijl ik niet eens zo verborgen stond.

Hij gaat er vandoor als er een tweede landt,

die eerst verbaasd opkijkt

en er dan achteraan gaat.

Grasmus

Groenling

Kleine Vos

Overvliegende Lepelaar

Overpeinzingen langs de waterkant.

Tafeleend

Bergeend

Fuut

Kievit

Op de terugweg in de Drooggemaakte Grote Polder de twee Patrijzen. Ze zijn nauwelijks nog te zien door het hoge gras.

Bij de Starrevaart voor het eerst in lange tijd weer een IJsvogel gezien.

3 juni 2020

Eerst een uurtje in de polder gezeten, maar daar was nauwelijks iets te beleven.
Er vlogen wel aardig wat Grote Zilverreigers rond.

Verder alleen een biddende Torenvalk

en een Haas gezien.

Ik besloot door te gaan naar Lentevreugd. Op het Laantje van Van Wissen stond een groepje vogelaars. Een blik op de
Waarneming app leerde me dat er een Struikrietzanger zat, een zeer zeldzame soort en hij zat er ook nog heel mooi voor. Verder niet echt een bijzonder vogeltje om te zien, maar de zang is wel heel mooi.
Toch maar even een paar plaatjes geschoten voor ik weer door ging.

Lentevreugd is hard toe aan wat regen. De middenplas is nu al opgedroogd en ook de rest ziet er troosteloos uit.

Overvliegende Ekster

Veel Spreeuwen

en Kneuen te zien.

Twee keer een overvliegende Koekoek.

De derde keer had ik hem mooi dichtbij voor de lens, maar zette net een stapje te ver buiten de bescherming van de boom en weg was hij.
Icarusblauwtje

Tureluurtjes

Twee Grauwe Gansjes die een beetje hun eigen gang gingen.

Kievit

Toen ik voor een struik een Rietzanger stond te fotograferen

sprong er ineens een Ree uit en ging er vandoor.

Vermoedelijk een Buizerd.

Balsvlucht van een Graspieper.

In Rijswijk bij de toren en rozekoppige Kleine Mantelmeeuw.

6 juni 2020

Met de stormachtige wind alleen een paar uurtjes naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel geweest.
De Grutto's bleven liever langs de kant in het water staan.

Een Tureluur kwam aanvliegen en had moeite met landen,

maar uiteindelijk lukte het toch.

De Gierzwaluwen trokken zich weinig aan van de wind, maar waren alleen nog moeilijker te fotograferen.

Alarmerende KlutenTerwijl de jongen  ook liever op de kant bleven met het klotsende water.

Scholekster

Waterhoen

Jonge Brandjes

Nieuwe lichting Bergeenden

Ook een koppel Knobbelzwanen heeft jongen.

Als laatste nog een geringde Tureluur.

10 juni 2020

Het was prachtig weer in de morgen en ik was al vroeg in de polder. Helaas voor niets want er was maar weinig te beleven. De vaste Buizerd vloog gewoontegetrouw weg uit zijn vaste boom toen ik aan kwam lopen.

In de verte een Ooievaar.

Het leukste was nog een Haas die zich van dichtbij goed liet bekijken.

Witte Kwikstaart

Om negen uur De Horsten in gegaan. Veel jong spul te zien, vooral Pimpelmezen

en Koolmezen.

Moedereend met jongen.

Eerst één Ree van dichtbij te zien,

daarna kreeg ze wat verder weg gezelschap van twee andere.

Dracularee

Putter

Wilde Eenden die hun kleur al aardig beginnen te verliezen.

Op afstand kwam een Muskusrat aanzwemmen.

Hij zwom onder het bruggetje door en kwam later terug met een rat in zijn bek. Ik weet niet of het een prooi was of dat er jongen verplaatst werden.

Grote Bonte Specht

Fuut

Groot Dikkopje

Jonge Witte Kwikstaart op het hek

en weer weg.

De Muskusrat kwam nog een keer langs, maar dook onder op het moment dat hij langs me moest. Op de terugweg zwom hij weer langs me met een rat in zijn bek.

Ook de Fuut kwam weer terug met buit.

Veel Buizerds in de lucht, de jongen zijn uitgevlogen en worden goed beschermd.

Ook de eerste Boerenzwaluwen zijn uitgevlogen en bezetten de hekken.

Kleine Vos

Grote Bonte Specht tegen het toegangshek van een boerderij.

Het theekoepeltje op de Seringenberg krijgt een opknapbeurt.

Ondertussen vliegt er een Sperwer overheen.

Intussen begon het aardig dicht te trekken, dus richting uitgang gegaan. Teruglopend een Putter aan de Horstlaan.

Een Buizerd samen met een Torenvalk.

De Blauwe Reiger was voor vandaag de hekkensluiter.

14 juni 2020

Gisteren geen tijd en vandaag was het maar somber weer in de morgen. Toch richting Berkel gereden om een stuk te
lopen. Onderweg al flink wat regen gehad, maar daar aangekomen was het nog droog.
Een paar Tureluurs vlogen door de lucht

en landden in het water

waar ook een Grutto foerageerde.

Blauwborst

Fuut die laag over het water vloog.

Kluutman

op weg naar de vrouw.

De groep Rosse Stekelstaarten was er ook weer. De verdeling is al iets beter. Nu twee vrouwen en drie mannen.

Overvliegende Knobbelzwanen

Schuilende Rietzanger in de inmiddels steeds forsere regen.Deze zat nog wat opener in het riet.

De Tureluur had weinig last van de regen,

maar ik ben toch maar naar de uitgang gegaan. Dat was van korte duur!

17 juni 2020

Via de polders vandaag naar De Horsten gereden.
In de Leidschendammerhout stond de vaste Ooievaar te balanceren op een boomstronk.

Bij de Starrevaart vooral veel Kokmeeuwen. Jonkies

en volwassen exemplaren.

Nijlgans met de vermoedelijk tweede leg.

In De Horsten twee Futen met jongen gezien.

In de verte een Havik.

Langs het Molenpad veel jong grut: Putters

samen met de ouders in veel bomen te vinden.

Witte Kwikstaart met jong.

Hopend dat er snel weer een lekker hapje komt....

Verder vloog er bar weinig rond. Zelfs de Buizerds lieten zich niet zien. Wel een dode Muskusrat langs het wandelpad op de Horstlaan. (hopelijk niet dezelfde die ik vorige week fotografeerde)

In de verte een biddende Torenvalkvrouw,

die ik later met muis aantrof op een boomstronk.

Eerst met kleine hapjes,

later met enorme stukken werd de muis naar binnen gewerkt.

Daarna even poetsen en uitbuiken.

Ondertussen werd alles in de gaten gehouden wat er door de lucht vloog.

Nog even doorgereden naar de Drooggemaakte Grote Polder waar ik alleen de twee Patrijzen zag

en een Visdiefje.

Bij de Starrevaart een geringde Torenvalk biddend boven het fietspad.

20 juni 2020

Een verjaardag in Maarssen en dan koppel ik er natuurlijk gelijk weer een bezoekje aan Ameide de Zouweboezem aan.
Half acht was ik er al en het was een heel stuk rustiger dan de laatste keer dat ik er was. Waarschijnlijk was dat ook de
reden dat ik voor het eerst een Bunzing zag, die een jong naar een andere plek versjouwde. Wel jammer dat de zon nog niet hoog genoeg stond om een mooie belichting te krijgen....

Een aantal Gierzwaluwen vloog al rond.

Ik kon zowaar aan de slootkant staan om bij de nesten van de Zwarte Sterns te kijken. Het dichtstbijzijnde nest was echter bezet door een koppeltje Kuifeenden.

Er werd af en aan gevlogen met visjes.

(Af en toe zat er een Libel tussen.)

Dat was ook wel nodig, want de meeste Sterns hebben al jongen.

In de tussentijd vloog er ook nog een Lepelaar over.

Regelmatig vloog een flinke groep op en ging roepend achter elkaar aan.

Toen ik genoeg foto's had ben ik doorgelopen naar de Zouwendijk. Daar liep ik gelijk tegen een langsvliegende Boomvalk aan. Wel met tegenlicht helaas.

In de verte een Bruine Kiekendiefman.

Een groepje van vijf Lepelaars kwam aanvliegen en landde tussen de Purperreigerkolonie.

De bewolking nam flink toe.

Bruine Kiekendiefvrouw kwam verderop aan met prooi.

Visdiefje

Grauwe Vliegenvanger.

De Purperreigers trokken volop over op weg naar de polders om visjes voor hun kroost te halen.

Prachtige vogels zijn het toch, maar dan moet je ze niet pal op je af zien vliegen! Dan ziet het er een stuk minder uit.

Op afstand weer een (of de) Boomvalk gezien, die druk bezig was met het vangen van Libellen.

De eerste jonge Lepelaars zijn al uitgevlogen.

De Bruine Kiekendiefman kwam zo laag overvliegen dat hij er zelf van schrok.

Familie jonge Kraaien.

Een zeldzaamheid hier in deze periode: een Blauwe Reiger.

Aalscholver

Hoog in de lucht nog een Buizerd gezien.

Teruglopend richting auto weer langs het domein van de Zwarte Sterns gelopen. Dit keer werden er vooral insecten
gevangen.

Sperwervrouw

Vlakbij de auto statt een boerdeij waar ze witte duiven hebben. Een paar zaten er verscholen in de dakgoot.

Toch nog veel gezien in de aardig wat gezien in de tweeënhalf uur dat ik er was.

21 juni 2020

Lekker rustig nog toen ik vanmorgen bij de Starrevaart kwam. Bij de parkeerplaats weer eens een IJsvogel gezien. Hij zat aardig verstopt te loeren op een visje.

Gelukt!

Hij heeft er een paar minuten over gedaan voor hij hem wegwerkte.

De geringde Torenvalkman kwam ook nog even kijken.

In de Droogemaakte Grote Polder één Patrijs gezien, die zich gelijk weer plat op de grond drukte.

Later liet ze zich nog wat beter bekijken.

Iets verderop een Torenvalkman die op deze vaderdag een relaxdagje had. Een beetje tukken,

een beetje poetsen

en een stukje vliegen,

om verderop weer op een hek te gaan zitten.

Ook bij het Buytenpark op afstand een ruiende Torenvalkman.

Jonge Bergeend

Twee langsvliegende Grutto's

Verder kreeg dit Winterkoninkje zijn snavel niet open.

Langsvliegende Wilde Eend

Grasmussen

Hoog in de lucht een Buizerd

Visdiefje

De Kluut liet alleen zijn achterkant zien.

Putter

Op de terugweg in het suikerbietenveldje van de Zoetermeerse Meerpolder de andere Patrijs gezien.

Op dezelfde plek vloog ook een Boomvalk langs,

die net op het moment dat hij dichterbij kwam zijn kop wegdraaide.

Verder niks te beleven, dus bijtijds richting huis gegaan.

24 juni 2020

Als eerste een paar uurtjes in de polder gezeten. Er was een perceel weiland gemaaid en daar zaten heel wat Scholeksters,

er kwam nog een flink aantal Kieviten bij,en zelfs een Wulp liet zich zien.

Eén enkele Gierzwaluw gezien.

Visdiefje

Wilde Eend

Verder was er niets te beleven, dus dan richt je je maar op het kleinere spul.
Oeverlibel

Grote Dikkopjes

Lieveheersbeestje

Lekker gaan rondrijden, maar er vloog nauwelijks iets. Nog wel een Torenvalk gezien, die het ook knap warm had,

Zwartkop

en een Buizerd.

28 juni 2020

Stormachtige wind en regelmatig buien vanmorgen. Misschien tijd om weer eens naar de Maasvlakte te gaan. De surfers waren er in ieder geval blij mee!

Ik niet, de eerste keer dat ik een stuk wilde gaan lopen kreeg ik gelijk een bui over me heen!. Gelukkig van korte duur.

Bij de Voormalige Vuurtorenvlakte een Scholeksterpaartje met drie jongen.

Ook twee jonge Zilvermeeuwen.

Bij slag Maasmond een stel overvliegende Brandganzen.

Een stuk gaan lopen langs de Nieuwe Stuifdijk. Er was nauwelijks iets te zien. Een Rouwkwikstaart

Visdiefjes

Veel zeeplanten aan de oppervlakte, dus geen weer om de zee in te gaan.

Grote groepen Spreeuwen trokken langs de kust.

Grasmus

Witte Kwikstaart

Grijze Zeehond

Pas bij het Maasvlaktestrand een eerste Torenvalk gezien.

Ook in de Vogelvallei bleef alles aan de wal liggen.Zelfs de Lepelaars....

Alleen de Brandganzen waagden zich af en toe in het water

en de Meeuwen in de lucht.