Varia juni 2019

1 juni 2019

Met heerlijk weer op de scooter naar Berkel gegaan. Ik wilde wel weten hoe het met alle jonkies ging die ik vorige
keer gezien had. Behalve Libellen zijn er nu ook volop Juffers te zien.

Tureluur

Van de eerste serie Kluten zijn er nog drie over

Grutto's

De Visdiefjes zijn intussen aan het broeden geslagen.

Van het tweede koppeltje Kluten zijn er nog twee jongen over,

die door moeders fel worden bewaakt. Hier is een Kievit de klos.

Ook de Grutto's in het weiland bewaken hun jong goed.

Jonge Spreeuw

Pulletje

Overvliegende Lepelaar

Gele Kwikstaart met een volle snavel.

Grasmus,

die er gelijk vandoor ging.

Ook de Rietzanger had een snavel vol.

Bij het nuttigen van een drankje kwam Pa Tureluur op drie meter afstand zitten.

Ma was iets voorzichtiger en zat een boompje verder.

2 juni 2019

Een paar uur in de polder leverde de eerste twee uur alleen een Ooievaar

en een paar Krakeenden op, die ook nog botsten in de lucht. Gelukkig zonder gevolgen.

Karpergeweld

Atalanta

Dan volgt er ineens een leuk half uurtje, al is het op afstand. Een Wespendief vliegt over het bos.

Twee Torenvalken gaan hem achterna.

Visdiefje heeft in de polder een visje gevangen en vliegt ermee richting Starrevaart.

Blauwe Reiger

Buizerd

En twee Haviken. Een jong exemplaar vliegt het bos in

en een volwassen exemplaar vliegt eruit.

9 juni 2019

In de morgen nog een paar uurtjes in de polder gezeten, maar alweer weinig te zien. Tussen half negen en twaalf een paar keer het mannetje Torenvalk gezien. Jagend boven het weiland

daarna verdwijnend over het bos.

Iets later komt hij langs om zijn buit te laten zien. Voor het eerst dat ik een Torenvalk met een vogeltje zie!

Oranje Zandoogje

Havik

Sperwer

Op het laatst nog twee ruiende Buizerds

Zanglijster

Vrouw Oeverlibel

10 juni 2019

Op weg naar het Buytenpark eerst een stop gemaakt bij de Ooievaars aan de Kniplaan. Eén jong gezien daar.

Tweede stop bij de parkeerplaats van de Starrevaart. Voor het eerst sinds lang weer twee IJsvogels daar gezien. Eén ging er gelijk vandoor.

De tweede liet zich iets beter zien.

Het is momenteel een echte Kikkerpoel daar. Het zit er aardig vol mee.

Springend

Triootje

Grote Drooggemaakte Polder: Grutto

Torenvalkman

Patrijs

In het Buytenpark zijn de Oeverzwaluwen nog steeds actief, hoewel er niet meer zoveel te zien zijn.

De Rietgors was de enige die zich met de aantrekkende wind bovenin het riet liet zien.

De Gruttoplas is volledig opgedroogd. Er verblijven alleen nog wat Bergeenden.

Fuut op oorlogspad.

Kluut

Lepelaar

Op de terugweg in de polder nog een Fuut met vier jongen.

16 juni 2019

Onvoorspelbaar het weer momenteel, maar toch de gok genomen en op de scooter naar Berkel gegaan.
Opvallend genoeg nog steeds weinig nieuwe soorten steltlopers te zien, maar het blijft leuk te zien hoe het jonge grut in hoog tempo groter wordt.
De jonge Kluutjes beginnen al op echte Kluten te lijken.

Bergeenden

De Visdiefjes hebben inmiddels ook nageslacht.

Op de achtergrond een inmiddels ook al veel groter jong van de Tureluur.

Moeder was in de buurt.

Rietgors

Nog een alerte moeder: de Kievit

met haar jong.

Wie zegt er dat de roofvogels de jonge weidevogels opvreten?

Mooie combinatie van Klaprozen en Zwarte Mosterd

Gele Kwikstaarten

Grasmus

Torenvalk met muis.

Kleine Karekiet

Tureluurtjes

Kneu

Overstekend wild: Waterral

Nog een tijdje staan kijken bij de paaiende Karpers.

Dan richting huis en bij de scooter zie ik dat ik een mijlpaal bereikt heb: de eerste tienduizend zitten erop!

Onderweg nog even gestopt voor een Lepelaar die op drie meter afstand lekker stond te slobberen,

af en toe opgejaagd door Pa Meerkoet die zijn nest verdedigde.

17 juni 2019

Vanmiddag bij de toren voor het eerst de jonge Kraaien gezien. Na een tijd takken in het dichte bomendek zitten ze
vandaag op het dak, waar eerder de jonge valken verbleven. Maar goed dat die het inmiddels hogerop zoeken.

Kleine gansjes worden groot.

22 juni 2019

Tegen mijn gewoonte in vandaag maar eens niet begonnen met de boodschappen, maar weer eens vroeg op pad gegaan. Heerlijk rustig in de polder. Al snel kwamen er twee Boomvalken op bezoek, die jagend langs de sloot en over het weiland gingen.

Ook het Torenvalkmannetje had dat gedaan en kwam met een muis langs en bracht die weg.

Wilde eend met kroost.

Ooievaar landt.

De Boomvalk komt nog een keer jagen en heeft een Libel te pakken.

Daarna wordt het écht leuk! De Torenvalkman komt wederom met een muis en landt bijna pal voor mijn neus bij een hek.

Hij kijkt rustig rond en heel voorzichtig maak ik wat foto's.

Hij begint zelfs wat van de prooi te pikken,

maar beslist dan toch dat het veiliger is om een stukje verderop te gaan zitten.

Langs de bosrand verschijnt een Ree, die in het hoge gras van het weiland verdwijnt.

Moeder is al voorbij en de jonge Fuutjes haasten zich achter haar aan.

Pa ligt ver achter en komt met een jonge Snoek boven.

Zoekend naar de rest van de familie zwemt hij rond.

Een Haas komt aangerend

en blijft heel dichtbij zitten.

Nogmaals heel voorzichtig en nauwelijks bewegend foto's gemaakt.

Hij blijft op zijn gemak zitten en begint met een uitgebreide poetsbeurt.

Likkebaardend in de schaduw.

Dan gaat hij er weer vandoor.

Pa Fuut zwemt nog steeds met zijn snoekje rond, maar heeft zijn familie inmiddels in de gaten!

Bruin Zandoogje

De Boomvalk komt nog een keer jagen.

Inmiddels zijn de boeren begonnen met maaien en de Ooievaars stromen toe.

In de verte nog een Buizerd

en een tweede volgt snel.

Dan is het helaas tijd om naar een verjaardag in Zoetermeer te gaan. Onderweg nog een Torenvalk die bijna de lens in
vloog (ongecropt!)

en een Visdiefje.

23 juni 2019

Weer lekker vroeg uit de veren om een paar uurtjes naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel te gaan.
Tot mijn verbazing was ik de enige daar! Niet erg hoor, het was genieten in de vroege morgen.
Jonge Rietgors

Veel Visdiefjes schreeuwend achter elkaar aan.

Gierzwaluw

Witte Zwanen, Zwarte Zwaan!

Rietzanger

en een jonkie.

Kokmeeuw

Jonge Blauwborst

Kluut

en jong.

Jonge Tureluur

Er hebben zich inmiddels meer Visdiefjes op het broedeiland gemeld.

Ook een jong gezien.

Blauwe Reiger wordt aangevallen door Kluten en Visdiefjes

Kievit

Scholekster, de enige waar ik nog geen jongen van gezien heb daar.

Putter

Boerenzwaluw.

Ligt het aan mij of zijn er dit jaar veel minder Boerenzwaluwen dan andere jaren? In tegenstelling tot de Oeverzwaluw,
die dit jaar wel zeer talrijk aanwezig is.

Kuifeendman

met zijn vrouwtje.

Alarmerende Kluut

Nog meer jong grut: een Tureluurtje

en een Kluut.

Kneu

Jonge Kraai

De groep Zwanen met in hun midden de zwarte komt weer overvliegen en landt nu ook.

Kievitsjong

Intussen was het al zo warm geworden dat ik het voor gezien hield. Nog wel even een volwassen Blauwborst meegepakt.

26 juni 2019

Gelukkig vandaag een stuk koeler dan gisteren, maar dat het zó fris zou zijn had ik toch niet verwacht.
In de polder een Wulp in het weiland.

Ooievaar

Visdiefjes

Torenvalk heeft buit gevangen.

Fuut

Verder niets te beleven, dus nog even richting Starrevaart gegaan. Bij de parkeerplaats drie IJsvogels gezien, waarvan ik er maar één op de foto kreeg.

Bij  het gemaaltje drie net uitgevlogen Boerenzwaluwen.

Verder ook grote stilte. Nogmaals bij de IJsvogels gestopt. Veel jonge Koolmezen te zien.

Ook de IJsvogel liet zich nog twee keer zien.

Distelvlinder

Inmiddels was het zonnetje nog steeds niet doorgebroken, dus toch maar naar huis om warmere kleding aan te doen.

30 juni 2019

Ik was er dit jaar nog niet geweest, dus de hoogste tijd om naar Ameide af te reizen. In de Zouweboezem broeden altijd Zwarte Sterns en ook de Purperreigers hebben een paar broedkolonies daar.
Het eerste wat ik zag was echter een Ooievaar in het weiland.

Iets verderop landt een Purperreiger.

Er stond (gelukkig) best wat wind, waardoor de rietvogels zich nauwelijks lieten zien. Slechts eenmaal een Rietgors goed in beeld gehad.

Een stuk verderop bevindt zich het hoofddomein van de Zwarte Sterns. Ze vliegen af en aan met lekker hapjes voor de
inmiddels grote jongen. Die hapjes bestaan uit alles wat er in de slootjes te vinden zijn: visjes, libellen, salamanders,
wormen etc.

Behoorlijk vervaagde Distelvlinder.

Langs de Zouwendijk zijn drie kolonies van de Purperreiger te vinden. Ze vliegen hier dan ook af en aan.

Daartussen zijn ook een stuk of zes Bruine Kiekendieven te zien.

Torenvalk

Boerenzwaluwen

Overvliegende Lepelaar

Toch ook nog een 'gewoon' Visdiefje gezien.

Deze jonge Grauwe Gans heeft bijna de hele Zouwendijk voor me uit gelopen.

Vrouwtje Oeverlibel

Witte Kwikstaart

Pas thuis kwam ik erachter dat Ameide sinds 2019 niet meer bij de provincie Zuid Holland hoort, maar bij Utrecht. Het wordt nog wel beheerd door Zuid Hollands Landschap.
Ben ik zomaar buiten mijn vaste terrirorium gegaan vandaag!