Varia juni 2015

3 juni 2015

Weer vroeg wakker op mijn vrije dag, dus om half zeven op weg naar de polder. Helaas was er niets te beleven, dus maar
een tijdje naar het Buytenpark gegaan. Door de harde wind werden de vogels echter niet verleid zich veel te laten zien.
Er vloog een Wespendief overen een Kneutje kwam wat drinken.Op de terugweg bij de Starrevaart een biddende Torenvalkdie met succes een muis te pakken nam.Een tijdje op het bankje gezeten om de vele Gierzwaluwen te bekijken.De Ooievaar lijkt inmiddels jongen te hebben.Terug in de Duivenvoordse Polder lieten de jonge Raven zich wél zien. Eerst overvliegend.Later spelend in het weiland.Een Buizerd kwam ook nog even een kijkje nemen.

10 juni 2015

Voor de broodnodige variatie maar weer even naar de Duivenvoordse Polder gereden. Een haas lag heerlijk van het zonnetje te genieten.

Verder was er weinig te zien, dus maar lekker op een bankje gaan zitten. Een uur lang alleen maar van het zonnetje genoten, tot er ineens van alles tegelijk gebeurde:
Eén ouderraaf kwam met vier jongen het weiland overvliegen en landde niet ver van me af.

De luchttrillingen geven een leuk effect als achtergrond.

Een Ooievaar vloog over

evenals een Grote Zilverreiger.Ook twee Grutto's lieten luidruchtig weten dat ze er waren.

Een Torenvalk kwam wat te eten zoeken

en dat deed ook een Bruine Kiekendiefman.

Het was echter net zo snel weer afgelopen als het begon.
In Rijswijk liet een Gaai zich nog mooi afvliegend fotograferen

en zijn er weer volop prachtige Waterlelies te zien in de vijver.

14 juni 2015

Vanmorgen was de eerste gang weer naar de Duivenvoordse Polder. Zouden de Wespendieven nog komen? Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Wel even kort de vier jonge Raven kunnen bewonderen

maar daar bleef het bij.
Bij de Rijswijkse toren kregen twee Blauwe Reigers het een paar keer met elkaar aan de stok. Eén van de twee kreeg daarbij een prachtige kuif op de kop.

Later probeerde hij ook nog even een veer van een Canadese Gans aan zijn verentooi toe te voegen.

16 juni 2015

Lekker hoor zo'n extra dagje vrij! Vooral als je gewoon vroeg wakker bent. Op naar de Duivenvoordse Polder. Geen Raven te zien, dus weer lekker op een bankje gaan zitten. Er was echter maar weinig te zien. Een stel koeien staat klaar voor een soort selfie

Het echtpaar Bruine Kiekkwam los van elkaar even de polder door.

Zoef de Haas

Ooievaar in het hoge gras.

Die was het begin van een hele reeks Ooievaars. Er was verder toch niets te beleven, dus ben ik doorgereden naar het
Buytenpark. Onderweg bij de Starrevaart liep deze Ooievaar langs het fietspad

Hij/ zij hoorde bij het paartje dat langs het fietspad een nest heeft. De zoektocht had succes

en de buit werd enthousiast begroet in het nest

Een ouder vloog af

en de ander begon te voeren.

Er wordt ook voedsel opgebraakt

Bij het Buytenpark zijn al de nodige Boerenzwaluwen uitgevlogen.

En ook de Rietzanger heeft net uitgevlogen jongen.

Torenvalk

Nog steeds volop bedrijvigheid bij de Oeverzwaluwen.

Als afsluiter nog een Buizerd.

17 juni 2015

Alleen de ochtend vrij, dus die maar gebruikt om naar Lentevreugd te gaan. Wat een troosteloze boel is het daar op het ogenblik. De waterplas in het midden is nu al helemaal opgedroogd en door de wind stoof het zand lekker op. Hoezo droogte? Ondanks de vele vogels die er te horen waren, waren er maar weinig te zien. Wel de vaste Graspieper, die altijd bij de ingang zit.

De Torenvalk had een mooi schuilplekje gevonden, maar daar was het Kauwtje het niet mee eens. Wegwezen dus.

Groenling

Gelukkig heeft de Boomvalk de weg naar Lentevreugd ook weer gevonden.

Stoeiende Kneuen

Lekker moddertje voor de Huiszwaluwen. Ze halen er stukjes modder uit voor de nestbouw.

18 juni 2015

Een kort bezoekje aan het Buytenpark gebracht. Op weg daar naartoe in de polder vijf overvliegende Grote Zilverreiger

De Bruine Kiekendiefman was weer op jacht.

De Ooievaar van de Kniplaan had plaats genomen op de vlaggenmast.

In het Buytenpark een Torenvalk,

opvliegende Fazantvrouw

en een Grasmus.

20 juni 2015
Fantastische ochtend gehad in de Duivenvoordse Polder. De jonge Raven lieten zich langdurig zien en waren volop aan het spelen.

Daar tussendoor bezoek van een Tjiftjaf,

een Torenvalk

en twee Buizerds gehad.

24 juni 2015
Via de polder naar Lentevreugd gegaan. In de polder aniek onder de Kieviten

als de Havik langs vliegt.

De jonge Raven lieten zich kort zien.

Op Lentevreugd al gelijk twee Buizerds.

De vaste Graspieper bij de ingang.

Een Groene Specht in het zicht.

Rondvliegende waakzame Kievit

De eerste jongen van de Boerenzwaluwen zijn uitgevlogen en werden gevoerd.

Verder weer de nodige Kneuen,

Roodborsttapuiten

Grasmussen

en Rietgorsen gezien.

27 juni 2015
Een gelukje toen ik vanmorgen een broodje zat te eten in de polder: de vier jonge Raven kwamen net aanvliegen en landden vlakbij in het weiland.

Af en toe vlogen ze op

om daarna weer op dezelfde plek te landen.

Ook in De Horsten leuke dingen gezien. Een Wespendief kwam mooi aanvliegen in de richting waar ik zat.

Vlak daarna vloog een Buizerd zo'n 50 meter verderop uit de bomen.

Deze Buizerd vond het nodig vlak boven mijn hoofd ineens te beginnen met schreeuwen.

Een Zwarte Kraai die behoorlijk in de rui is.

Deze ijzeren vogels veroorzaakten behoorlijk paniek onder de ganzen.

En nog een keer toen deze twee langs kwamen.

Ook nog even op Lentevreugd gekeken of de Boomvalken zich lieten zien. Helaas was dat niet het geval. Wel een overvliegende Sperwer

Sprinkhaanzanger

Holenduiven

Heel veel Gierzwaluwen

28 juni 2015
Als je rond het middaguur op Schiphol moet zijn, kun je maar beter vroeg op pad gaan en alvast een stuk die kant op gaan :) Het werd dus een rondje Ruygeborg in Nieuwkoop, Groene Jonker en dan naar Schiphol.
In de Ruygeborg was het nog helemaal stil, maar niet wat betreft de vogels. Een Buizerd vloog gelijk op.

En er waren heel wat steltlopertjes te zien, vooral Tureluurtjes

Grutto´sen Kemphanen, de laatsten helaas te ver weg.

Ook een aantal Lepelaars baggerde lekker door de modder.

Rietzanger

Op het dak van de boerderij een Witte Kwikstaart

Door naar de Groene Jonker. Hier lieten de Kemphanen zich wel van dichtbij bekijken en wat zijn het een prachtige steltlopers in hun zomerkleed

Hoewel prachtig..... jammer genoeg zijn ze hier pas weer te zien als ze hun baltskleed alweer verliezen en dan is het mooie er alweer vanaf. De kleurenpracht blijft echter.

En over kleurenpracht gesproken: wat dacht je van de Zwarte Ibissen in hun zomerkleed?

Ook hier de nodige Grutto's

Tureluurs

en Lepelaars

Er was volgens mij een kolonie Aalscholvers uitgevlogen....

Visdiefje

Langsvliegende Sperwer

Jonge Spreeuw

een jonge Blauwborst

en een jonge Kokmeeuw

Er zijn nog genoeg zangers te horen in het riet, zoals de Rietgors

Rietzanger

Kleine Karekiet

en de Snor

Kleine Plevieren

Grote Groene Sabelsprinkhaan

Zijn het gele bananen of gele klompen?

Als klap op de vuurpijl nog even de Koekoek. Ik zag hem aan komen vliegen en landen in een boompje niet ver bij me vandaan.

Ik kreeg een demonstratie van wat hij eet: rupsen!

Kortom weer een heleboel moois gezien deze ochtend en dan is het ook niet erg als je dochter dik een uur vertraging heeft en je later richting Schiphol gaat!