Varia juni 2014

2 juni 2014

Nooit weg zo'n extra dagje vrij, vooral niet als het zulk mooi weer is! 's Morgens even een rondje Duivenvoordse Polder voor ik weer bij de valken ging zitten.
De eerste die ik tegen kwam was Pietje Bell


maar als ik helemaal Duivenvoorde in ga om beter licht te krijgen is hij gelijk weg!


Gelukkig bleef deze Sperwerman wel langer hangen.


De jonge Raven lieten zich ookniet zien of horen. Alleen de ouders even gezien.


Bij het Laantje van Wissen vlogg een Bruine Kiekendiefvrouw met Wingtags. Het wordt steeds gekker.
Buizerd


Kievit

6 juni 2014
Vandaag met de klas bij de Jutterskeet van oom Jan op Kijkduin geweest. Opvallend hoeveel Huismussen daar te vinden zijn. Een paartje heeft zelfs onder het afdak van de keet een nestkast. Het eerste nest is al uitgevlogen en ze zijn hard aan het oefenen voor een tweede leg. Nooit geweten dat die mussen zo vaak achter elkaar paren. Ze bleven aan de gang. (Dit tot afschuw van de bijna puberende kinderen, die dat maar vies vinden en al helemaal als de juf er dan ook nog foto's van maakt!)
Een andere mus genoot van een heerlijk zandbad.

7 juni 2014

De bedoeling was om een tijdje in de Duivenvoordse Polder te blijven, maar daar had ik het al snel gezien. De Raven alleen op hele grote afstand gezien en de Wespendieven laten zich ook nog steeds niet zien.
Dan maar door naar het Buytenpark. Al bij de ingang werd ik begroet door een Bosrietzanger


(Ik weet niet of vogels ook teken krijgen, maar het lijkt erop dat hij er één heeft.)
en een badderende Tureluur, die zich daarna uitgebreid ging poetsen.
Iets verderop een Kleine Karekiet. Ik zie geen verschil met een Bosrietzanger, alleen het geluid is anders.


Huiszwaluw


Van alle jonge Bergeenden zijn er nog maar vier over.


Een langsvliegende Grutto zorgde voor de afsluiting. Gauw weer terug naar Rijswijk.

9 juni 2014
Een rondje polders gedaan, maar het was erg rustig. Wel een Buizerd die vlak langs vloog


en de eerste Wespendief in de polder gezien.


Milka koe


In de Drooggemaakte Grote Polder weer één van de Krooneenden gezien.
Landende Grutto

11 juni 2014

Wederom een rondje polder om de dag mee te beginnen. Van de jonge Raven er slechts één gezien, maar die kwam dan ook wel pal over me heen vliegen.


Scholekster


Buizerd


Twee hazen wilden de weg oversteken en deze haas wacht even op zijn soortgenoot


helaas springt hij wel mis en belandt in het water, waarna hij nat zijn weg vervolgt.


De eerste Boerenzwaluwen zijn uitgevlogen en de ouders hebben het er maar druk mee.
jong
Een kijkje bij de Starrevaart levert alleen deze Kluut op


en een overvliegende Lepelaar.


Als ik via de polder weer richting huis rijd zie ik ineens een Havik


die midden in een groepje duiven duikt

Helaas de afloop niet mee kunnen maken, omdat ze achter de struiken verdwijnen.

13 juni 2014

Zo weinig als we van de jonge Slechtvalken zien, zo veel valt er te zien bij de jonge Raven in de Duivenvoordse Polder. Als een bende kwajongens trekken ze door de polder, dollend en pestend waar ze maar kunnen! Voordeel is dat de jongen nog niet zo schuw zijn als de ouders en dus behoorlijk dicht over vliegen.
Spelend
Net uitgevlogen Boerenzwaluwen


Ouder

 

Brandganzen

14 juni 2014
Na de eerste actie bij de valken even doorgegaan naar de polder. Ondanks het bewolkte weer werd er genoeg gevlogen.
Een Havik was op jacht.
Ook de Ravenjongen lieten zich weer zien.


Witte Kwikstaart


Fuut met vier jongen
In het bos een Groene Kikker


Gierzwaluw


Behalve de familie Brandgans


was ook de familie Grote Canadese Gans aanwezig.


In de Hoekpolder in Rijswijk zijn volgens mij weer jonge Torenvalken in de kast.


Ekster


Bij de school waar ik werk hebben we inwoning gekregen.

15 juni 2014

Op deze laatste vakantiedag op de scooter naar de Rietputten gegaan. Misschien ben ik binnenkort
wel op de googlemaps te zien :)


En wat een dag werd het in de Rietputten. Het leek wel of alle vogels wilden meewerken aan een succes. Als eerste deze Fitis


Rietgorsen


Kleine Karekieten
Veel Rietzangers
Een kleine zeventien opvliegende Tureluurtjes


Baardmannetjes
Een hoofdrol vandaag speelden de Blauwborsten. Alles bleef zitten als ik in de buurt kwam! Zelfs de jongen.
Maar deze Blauwborst spande de kroon. Kwam gewoon elke keer vlak bij me zitten.


Fuut met jongen


Kuifeend


Twee Kluten waren er


die het heel gezellig met elkaar hadden.
Kleine Plevier


De Bruine Kieken lieten zich prachtig samen zien.
Groen Specht


Op de terugweg nog even een Sperwerman met buit meegepakt.

Dan kun je toch wel spreken van een succesvolle afsluiting van een heerlijke vakantie!

21 juni 2014

Een heel stil dagje in de polder. Er vloog nauwelijks wat en zelfs de Raven lieten zich niet zien op één na. Zeven kleine
kleutertjes, die zaten op een hek. Net uitgevlogen Boerenzwaluwen


Ik weet niet wat de Fuut heeft, een rivierkreeft of een stuk vis.


De kleine heeft er in ieder geval belangstelling voor.


Nog doorgegaan naar Lentevreugd, maar daar was helemaal niets te zien. Dan maar de in groten getale aanwezige Sint Jansvlinder.
En bijna thuis zowat voor de deur een Ooievaar op de lantaarnpaal.

22 juni 2014
Met een heerlijk zonnetje erbij al vroeg naar de Groene Jonker gegaan. Daar is altijd wel wat te zien! Ook vandaag was het weer genieten. De Rietzangers zingen nog steeds het hoogste lied.
Rietgorsen
Zijn het er drie of zijn het er zes?


In ieder geval waren er veel Tureluurs te zien.
Groepje Grutto´s


Snor


Scholekster


Visdief
Ineens sta ik oog in oog met een Steltkluut. Ik kan nog net een paar plaatjes schieten voor hij er verschrikt
vandoor gaat.
Het was even zoeken, maar de Zwarte Ibis uiteindelijk toch gevonden. Hij werd regelmatig opgejaagd
door de aanwezige Meerkoeten.
Boomvalk


Overvliegende Lepelaar


Boerenzwaluw


Jonge Kemphaan


Kleine Plevier


Als ik weg wil rijden in de verte nog even een Buizerd die voor paniek zorgt.

25 juni 2014

Met wat dreigende wolken boven mijn hoofd als eerste gestopt bij de Starrevaart. Daar waren vandaag voor het eerst wat meer steltlopertjes te zien. Vooral de Tureluur is er veelvuldig te zien.
Twee keer een Kleine Karekiet


Blauwborst


Rietgorsen


Jonge aanwas bij de Waterhoentjes


Net als bij de Kuifeend.


Als ik doorga naar het Buytenpark wordt ik daar begroet door een Boomvalk die nieuwsgierig over me heen vliegt.


Visdiefje


Moeder Toren heeft het druk
er zijn jongen die net uitgevlogen zijn.


Grote Lijster


De Boomvalk laat zich bij het weggaan nog een keer zien.


maar ik heb alweer wat anders op het oog: jonge Boerenzwaluwen.


Daar blijf ik dus wel een uurtje naar kijken!
Op de terugweg heb ik geluk als een Zwarte Ruiter net landt


en zich daarna mooi laat bekijken.


Ook de nodige Kluten.
Laag overvliegende Ooievaar


en een hoger vliegende Lepelaar.


In de Duivenvoordse Polder nog even wat gegeten voor ik terug ging naar Rijswijk. Ook daar nog een
Boomvalk gezien.


En als kers op de taart verschijnen de Daltons van de polder nog: de Raven. Eerst op afstand


maar ook nog een keer van heel dichtbij.

Al met al een mooi dagje geweest!

28 juni 2014

Het zou het hele weekend regenen en ik had de rapporten al mee naar huis genomen, maar met zulk weer blijf je toch niet thuis zitten! Via de polder naar het Buytenpark. Onderweg al gezien:
Blauwe Reiger
Tjiftjaf


Bij het Buytenbpark aangekomen begon het helaas al snel dicht te trekken. Deze Wintertaling had me pas laat door en zo kon ik eindelijk eens mooie foto's van deze schuwe eend maken.


Pa Torenvalk had een vette buit.


Verder weinig te beleven, dus maar terug richting Starrevaart. In de Drooggemaakte Grote Polder waren de twee
Krooneenden weer aanwezig. Van dichtbij altijd een dankbaar onderwerp.
Grutto
Bij de Starrevaart maar eens een stuk om de plas gelopen. En dat leverde hele mooie plaatjes op! Veel Lepelaars aanwezig vandaag


Het was trouwens toch gezellig druk op de plaat.


In totaal vijf Kemphanen gezien.


Paniek onder de Grutto's


de Tureluurtjes


en bij een Wulp.


De veroorzaker? Een overvliegende Havik.


In de Duivenvoordse Polder was Pietje weer aanwezig.
Twee Vinken
Overvliegende Buizerd


En drie Ooievaars.

29 juni 2014
En nog zo'n mooie zonnige dag in plaats van regen. Daar gaan mijn rapporten! Op naar Lentevreugd. Bij binnenkomst al een Buizerd


en wat lager bij de grond een Roodborsttapuit.


Zowaar een Lepelaar bij het weinige water dat er nog over is.
Kneu


met zijn jongen.


Een argeloze Ree.
Pa Toren had zich goed verstopt.


Grasmus


Nog een Roodborsttapuit
Gierzwaluw


Veel jonge Spreeuwen verzamelen zich op Lentevreugd.
Graspieper
Ik ben nog een tijdje bij de plas gaan zitten om te kijken naar de bedrijvige Huiszwaluwen.


Paring of ruzie?


Dit was in ieder geval een flinke machtsstrijd


waarbij het water zo hoog opklotste dat ik snel gemaakt heb dat ik weg kwam!
Dan zie ik dit toch liever.


Jonge Tureluur


In Rijswijk een rondje gemaakt op zoek naar de Slechtvalken. In de polder een Sperwer


Broer Konijn


In het Wilhelminapark baltsende Futen


en een zeer ijverige Visdief.