Varia juli 2020

11 juli 2020

Het gebeurt niet vaak dat ik zo lang niet op pad ben geweest, maar het weer en de drukte op school gaven niet veel
gelegenheid om erop uit te trekken. Vandaag wel, hoewel ik met de scooter onderweg naar Berkel wel een gigantische regenbui over me heen kreeg. Gelukkig werd het wel droog toen ik daar aankwam, hoewel de zon nog even op zich liet wachten. Er zijn intussen al aardig wat Lepelaars gearriveerd

en nog niet alle Grutto's zijn vertrokken.

Jonge Putter.

Op het eilandje een Kievit

met twee jongen.

De kleine Kluten zijn al behoorlijk groot geworden.

Rietzangers

Holenduiven

Kuifeendvrouw met jong.

Er waren heel veel Kauwtjes te zien.

Ook veel Fazanten met jongen

Blauwborst

Gierzwaluwen

en Boerenzwaluwen

Bedelend Kokmeeuwenjong.

Meerkoet

Kleine Rode Weekschild

Biddende Visdief

Atalanta

Terugrijdend door de Voorafsche Polder een Torenvalkman

en nog een Lepelaar gezien.

12 juli 2020

Heerlijk weer met vriendelijke stapelwolkjes, dus prima weer om te gaan kijken hoe het met de Zwarte Sternjongen ging.

Om half acht was ik al in Ameide, waar de Zwarte Sterns al af en aan vlogen. Deze keer met vooral insecten.

Wilde Eend

Op drie plekken waren nesten van de Bruine kIekendief en de jngen zijn al uitgevlogen. Het sport en spel met
prooioverdrachten tussen ouders en jongen vinden volop plaats.

Waterhoen met jongen,

die al net zo behendig over de Waterlelies rennen als de ouders.

Boomvalk, die volgens mij jongen heeft. Ik hoorde over grote afstand de  jongen roepen. (maar niet gezien)

De Lepelaars zijn inmiddels verdwenen en hun plaats is ingenomen door de Grote Zilverreigers.

Samen met de Purperreigers vliegen ze af en aan naar de polders.

Een verrassing op de Zouwendijk in de vorm van een Sprinkhaanzanger.

Buizerd

Visdiefje met buit.

Putter

Tjiftjaf

Toch nog een Lepelaar gezien.

Groot Koolwitje

Dagpauwoog

Vink met voedsel

Bij de parkeerplaats als laatste nog een Ooievaar. Een mooie afsluiter van vier uur genieten.

15 juli 2020

Weinig tijd vandaag, omdat ik bijtijds weer op school moest zijn voor de afscheidsmusical van groep 8. Het werd een uurtje in de polder zitten en daarna nog even De Horsten in. Dan hoop je toch in korte tijd veel te zien, maar dat viel vies tegen. In de polder alleen een paar Reeën gezien.

en een stel poetsende Ooievaars.

Ook in De Horsten was er weinig te beleven. Een paar Putters

Een Boomkruiper

en een stel roepende Buizerds

Dan is het ook niet zo erg als je niet zo lang kunt blijven!

19 juli 2020

Na een hectische week eindelijk vakantie! Eerst een dag bijslapen en vandaag richting Buytenpark gegaan. De Torenvalken in de Drooggemaakte Grote Polder zaten vandaag laag bij de grond.
Eerst het vrouwtje op een hek.

Iets verderop het mannetje op de grond in een hooirand.

Hij was volledig op zijn gemak, ook toen ik stopte om foto's te maken. Er volgde een poetsbeurt,

en hij ging zelfs lekker in het hooi liggen.

In het Buytenpark een jonge Kokmeeuw.

De Grauwe Ganzen vertrekken.

Plotseling opvliegende Fazant.

Alarmerende Kluten.

Op grote afstand een vermoedelijke Groenpootruiter.

Bruin Zandoogje

Oeverzwaluw

Groep Spreeuwen

De weg werd me versperd door een viertal schapen.

Eén van de Torenvalkvrouwtjes van het Buytenpark.

Verder alleen op afstand nog een Ooievaar

en een Buizerd gezien.

20 juli 2020

Na een paar uurtjes werken op school nog een paar uurtjes in de polder gezeten. Er was echter maar weinig te beleven, waarschijnlijk door de stevige wind.
Een stel klepperende Ooievaars was nog het leukste om te zien, vooral omdat het in de lucht plaats vond.Er waren sowieso veel Ooievaars in de lucht.

Behalve de Ooievaars alleen een Torenvalk

en een Buizerd gezien.

Zelfs de insecten lieten het afweten. Alleen een Oeverlibel gezien.

21 juli 2020

Het was al weer even geleden dat ik op Lentevreugd was, dus dat was voor vandaag de bestemming. Het zag er heel wat groener uit dan de laatste keer dat ik er was. Dat hielp echter niet bij het aantal vogels wat er te zien was.
Er waren wel veel Roodborsttapuiten te zien.

Verder was het niet veel. Je kon beter naar de vlinders gaan kijken!
Argusvlinder

Landkaartje

Oranje Zandoogje

en Icarusblauwtjes.

Nog wel een leuk momentje met een Boerenzwaluw gehad: luid schreeuwend aankomen

en dan gezellig naast me op een uitstekende boomtak te komen zitten.

Na een paar foto's ging hij toch maar verder.

Gierzwaluw

Grote Kattenstaart

Grote Wederik

Graspieper

Witte Kwikstaart

Koniksen

22 juli 2020

Een paar uurtjes Berkel begonnen vanmorgen al goed toen ik bijna op de plaats van bestemming deze Buizerd op een
lantaarnpaal zag zitten.

Eindelijk een Buizerd die er niet gelijk vandoor ging toen ik stopte en rustig om zich heen bleef kijken, zelfs toen ik de
scooter keerde om beter foto's te kunnen maken.

Knipvlies gesloten

Bijna 10 minuten foto's geknipt, maar een passerende jogger vond hij minder geslaagd

en ging er vandoor.

Bont Zandoogje

Stuntende Kleine Mantelmeeuw

Bij de Nieuwe Droogmaking veel vliegende Lepelaars, ouders

en jongen.

Ze landden in de kleine plas,

waar al een aardig groepje staat.

Een jong dat met jeugdige overmoed en enthousiasme al vleugelwiekend door het water rent om te slobberen.

Grauwe Ganzen

Gierzwaluwen

Bergeend

Er zijn ook al heel wat Kemphanen gearriveerd.

Kleine Karekiet

Grutto

Rietgors met rups

Grasmus

Heel veel Putters met jongen in de pluizige Distels.

De Kokmeeuwen beginnen al aardig hun kleur te verliezen.

Kievit

Op afstand een Blauwborst,

die later sluipend in de struiken verdween.

Vergadering van Groenlingen, midden op het pad.

Teruglopend nog een tijdje bij de bedelende Lepelaarjongen staan kijken.

Kruising Grauwe en Witte Gans.

Jonge Blauwborst

Langsvliegende Torenvalk

Als ik even op een bankje een boterham eet, komt deze Reiger op me afgevlogen. Door het tegenlicht moeilijk te zien om welke soort het gaat, maar het blijkt toch een jonge Puperreiger te zijn.

Via de Voorafsche Polder richting huis gegaan. Daar een groepje Rosse Grutto's

en een Witgatje.

De kassen die ik onderweg tegen kom zijn ook geliefde zitplaatsen voor o.a. een Torenvalk

en een Kokmeeuw.

Als afsluiter nog een Aalscholver.

23 juli 2020

In de vroege morgen voor een paar uurtjes in de polder neergestreken, maar wederom is er nauwelijks iets te beleven. Er vliegt zelfs bijna niets over! In al die jaren heb ik het nog niet zo stil meegemaakt. Dit jaar zelfs nog geen Wespendief gezien! Er vloog een stelletje Grote Canadezen over

En in de verte ontdekte ik na een uur een Bruine Kiekendiefvrouw in het weiland.

Af en toe vloog ze even op

om weer op (bijna) dezelfde plek terug te keren.Daar kreeg ze op een gegeven moment nog even gezelschap van een Buizerd.

Overvliegende Grauwe Gans

en Stadsduif

De Bruine Kiekendief had inmiddels wat gevangen,

maar werd zo belaagd door de Kraaien dat ze er vandoor ging.

Dat heb ik ook maar gedaan en ben naar Meijendel gereden op zoek naar de Boomkikkers, dan kon ik gelijk de voor mij nieuwe lens uitproberen. Die kikkers heb ik niet gevonden, waarschijnlijk doordat Dunea het nodig vond daar flink te gaan snoeien vandaag! Ik hoop dat de kikkertjes nog terug komen.... Dan maar andere kriebelbeestjes zoeken.
Wel een flink aantal Keizermantels gezien.

Bruinrode Heidelibel vrouw

Steenrode Heidelibel

Aardhommels

bedekt met stuifmeel

(hier samen met een WeideschaduwwantsKleine rode weekschild

Zandroofvlieg

De Grote Sabelsprinkhaan kreeg ik er net niet scherp op voor hij snel in het dichte struikgewas verdween.

Coloradokevers

Watersnuffel

Bruinrode Heidelibel man

Koevinkje

Klein Geaderd Koolwitje

Bruin Zandoogje

Gehakkelde Aurelea

Bont Zandoogje

Zat geen tel stil en uiteindelijk gedeeltelijk op de foto gekregen: de Hoornaar.

Terugrijdend alleen nog een 'normale' Buizerd gezien, die er gelijk vandoor ging toen ik stopte.

26 juli 2020

Na een nachtje regen waren er vanmorgen prachtige 'Hollandse' luchten te zien, met in de verte een stukje regenboog.

Ik was de enige die het eerste uur door de Nieuwe Droogmaking liep en dat beviel me prima!
Kleine Karekiet

Overvliegende Grote Zilverreiger

Het was druk met (jonge) Eksters.Er kwam letterlijk het nodige op mijn pad vandaag, zoals Rietgorzen, Huismussen en Groenlingen.

Het aantal steltlopertjes begint ook toe te nemen. Zo waren er vandaag een aantal Oeverlopers te zien,

en de Kemphanen nemen ook in aantal toe.

Hier samen met wat Kieviten.

Het echtbaar Rosse Stekelstaart zat vlak onder de oever.

De dame vertrouwde mijn aanwezigheid niet en ging er vandoor.

Wat doe je dan als man? Er achteraan!

Net te laat om de Roerdomp er goed op te krijgen.

Paniek in de tent! Het waarom daar kwam ik niet achter,

maar één voor één keerde alles weer terug. Lepelaars

Grutto´s

En de laatste Kluut die nog aanwezig is.

Een Bergeend die waarschijnlijk eerder in een baggersloot rondgezwommen heeft.

Vanmorgen voor het eerst heel lang van een Waterral kunnen genieten. Meestal zie je er een flits van en dan zijn ze
alweer weg. Deze zat zich eerst uitgebreid te poetsen

en ging daarna zelfs badderen.

Af en toe schoot hij weg als er Kieviten langs liepen (hier met Spreeuw),

maar als ik wat later weer langs kwam , was hij terug en liet zich wederom bewonderen.

Een jonge Purperreiger vloog precies in het goede licht over

en landde verderop in een weiland. Ik ben nog even gaan kijken of ik hem zag, maar kwam alleen deze Nijlgans tegen.

Visdiefjes, die mooier te fotograferen zijn tegen de donkere wolken.

Rietgorzen

Boerenzwaluw

Ik dacht even dat de Putters aan een nieuw broedgeval begonnen, maar thuis de foto's bekijkend denk ik dat het een
bedelend jong was.

Er landde ook nog een Kleine Zilverreiger.

GierzwaluwenGrutto

Eindelijk weer eens een roofvogel te zien: een Torenvalk vloog over het water.

Elk jaar zie je hier ook Bruine Kiekendieven en Boomvalken. Soms een Slechtvalk, Havik of Sperwer, maar die heb ik dit jaar nog niet gezien.
Als laatste nog een Visdief met buit.

Toen werd het tijd om thuis uit te rusten na een wandeling van bijna vier uur!

28 juli 2020

Vandaag maar een paar uurtjes tijd, dus nog maar een keer naar Berkel gereden, dan weet je zeker dat je wat te zien krijgt. Een eenzame Waterhoenpul struinde langs de oever.Er komen steeds meer Lepelaars op dit gebied af.

Lekker poetsen

Jonkie

Vreemd spul, die Kemphanen!

Prima weergave van de bewolking als een Lepelaar langs de verschillende luchten vliegt.

Irritant jong aan de blik van de ouder te zien.

Er zijn er ook die wel hun eigen kostje bij elkaar scharrelen.

Laag overvliegend.

Wat moet je hier nu van maken?

Kievit

Badderende Visdief

Als het een tijdje stil is maar even snelheid van mezelf en de camera geoefend op de Gierzwaluwen.

Huismus

Visdief

Oeverloper met Kemphaan

Hoe kom ik hier nou langs....

Geschrokken eend, die vlak voor me opdook.

Fazantvrouw

Vier overstekende jonkies.

Vandaag weer een Torenvalk.

Kuifeend

Even lekker badderen

en dan uitschudden.

Love is in your eyes

Al een tijdje niet meer gezien, maar vandaag weer eens twee overvliegende Watersnippen.

Jonge Kievit.

De verhouding Kemphanen/ Kieviten begint om te slaan richting Kemphanen,

hoewel je dat niet zou zeggen als er paniek uitbreekt.

Klagen over het gebrek aan rovers helpt toch, want vandaag vloog er ook een jagende Boomvalk over.

30 juli 2020

Dit jaar nog niet naar de Tongplaat in de Hollandse Biesbosch geweest, dus met het mooie weer van vandaag werd dat de bestemming. Het begon al gelijk goed met een Boomvalk bij de boerderij waar ik de auto parkeerde.

Ook een jeugdige Groene Specht kwam luid roepend overvliegen, wel vol tegen de zon in.

Op mijn vaste stek was het eerste uur weinig te beleven, behalve de vele Ganzen en Kieviten die op de drooggevallen plas arriveerden. Ineens zag ik aan de overkant een volwassen Zeearend aan de oever zitten.

Niet veel later vliegt hij op, een prooi meedragend.

Hij landt op zijn vaste stek in de boom langs de Nieuwe Merwede.

Van daaruit vliegt hij niet veel later weer weg richting nestplaats.

Met het prachtige weer is het geen straf om daar te zitten, hoewel het qua vogels vandaag niet veel was. Pas na drie kwartier vloog er een Bruine Kiekendief langs, dacht ik ter plaatse. Pas thuisgekomen zag ik dat het een Visarend geweest was.

Dat blijft het nadeel van mijn plekje: je zit constant tegen de zon in te kijken en het meeste gebeurt op grote afstand.
Een kwartier later kreeg ik alsnog een Bruine Kiekendief op afstand.

Ze kreeg nog even gezelschap van een Torenvalk.

Weer een half uur later kwam vanuit het riet een juveniele Zeearend vliegen, die er iets verderop weer indook.

Dik een uur later nog een langsvliegende Buizerd

Anderhalf uur later, nog net voor ik weer richting huis wilde gaan op grote afstand nog een rondcirkelende Zeearend.

Het was dus niet veel, maar wel mooi!

31 juli 2020

Gisteren ongemerkt aardig verbrand in de zon, dus vanmorgen alleen in de vroege ochtend even naar Berkel geweest.
Het was er stil, niet alleen qua mensen, maar ook waren er niet zoveel vogels te zien.
De laatste tijd zijn er in het gebied veel Huismussen te zien, die zich normaal gesproken meer rond de huizen laten zien...

De plaatselijke duiventil was weer open gezet.

Jonge Kraai

Het irritante jong was weer bezig bij de Lepelaars.

Tot moeder het zat was en er vandoor ging,

maar niet alleen!

Kemphaan met Kievit

Vandaag waren de Kieviten weer in de meerderheid

Kokmeeuw

Grutto's, die schijnbaar iets in de lucht zagen.

Ik zag alleen iets heel laag over het water schieten (ik zag het wel scherp, maar mijn toestel niet!)

Het bleek een Boomvalk te zijn.

Aalscholver

De Waterral liet zich vandaag maar heel kort zien.

Slobeend met snavelschild. Wie die dingen uitgevonden heeft....

Visdief

De bijna laatste Lepelaar vertrekt richting drasgebieden.

Gierzwaluw

Koolwitjes

Blauwe Reiger in de starthouding om er vandoor te gaan als ik nog dichterbij kom.

Ook in de Voorafsche Polder veel Kieviten.

Witte Kwikstaart

en een kratsende Lepelaar. Lijkt me niet makkelijk met zo'n snavel.