Varia juli 2019

3 juli 2019

Vanmorgen begonnen in de polder, waar momenteel veel jong grut te zien is.
Een Bruine Kiekendief struinde rond.

Jonge Zwarte Roodstaart

Jonge Slechtvalk, waarschijnlijk van de Nehertoren.

Ooievaar bestudeert koeien...

en kreeg daar gezelschap bij.

Langsvliegende Kuifeend.

Jonge Torenvalk

Jonge Kokmeeuw heeft een worm gevangen.

Ook nog even naar Lentevreugd gegaan. Niet heel veel te beleven op wat zangvogels na.
Roodborsttapuiten

Kneuen

Grasmussen

Graspieper

Gierzwaluw

Toppunt van chagrijn, niet alleen om te zien, maar ook om te horen: de Groenling.

Op het laatst nog even een Buizerd, maar dat was het.

6 juli 2019

Twee uurtjes in de polder zitten leverde maar weinig op. Opvliegende Grauwe Ganzen

Een Torenvalk

De Bruine Kiekendief werd aangevallen door een Kraai

En een koppeltje Oeverlibellen.

Vlak voor ik het bos inging vloog een ruiende Buizerd verschrikt op.

In het bos nog een Grote Bonte Specht.

In de Grote Drooggemaakte Polder twee jonge Torenvalken,

die het met elkaar aan de stok kregen.

Grutto met jong.

Uiteindelijk nog een flinke tijd staan kijken bij de net uitgevlogen Boerenzwaluwen.

7 juli 2019

Vroeg wakker en mooi weer, dus gelijk vertrokken naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Er is niets fijner dan in alle stilte helemaal alleen rond te lopen in een prachtig natuurgebied.
Een Rietgors in het morgenlicht.

TafeleendenTientallen Gierzwaluwen scheerden over het water en door de lucht.

Jonge Lepelaar met op de achtergrond jonge Bergeenden.

Kievit,

die even later alarmerend de lucht in ging.

Ook een Waterhoen genoot van het ochtendzonnetje.

De jonge Kluten vliegen inmiddels al aardig rond.

Er arriveren nog twee Lepelaars, ouder met jong.

In tegenstelling tot dit prachtige begin van de dag staat een Kleine Mantelmeeuw die een jong van de Meerkoet uit het
water vist

hem een eind verderop verzuipt

en dan opvreet.

Jonge Kokmeeuw

Jonge Blauwborst

De eerste Kemphanen zijn gearriveerd! Dit mannetje nog gedeeltelijk in praalkleed

wordt verjaagd door een Tureluurdie haar jong beschermt.

Er liepen nog twee Kemphaantjes rond.

Visdiefjes

Boven het weiland twee Torenvalken gezien.

Ooievaar

Tegen de zon in Moeder Fazant met jongen.

Jonge Boerenzwaluwen.

Ouder met een Libel.

Oeps....

Huismus

Huiszwaluwen

Jonge Kraaien

Intussen pakken donkere wolken zich samen en begint het licht te regenen. Toch maar richting uitgang gaan.
Ook daar een Lepelaar

een Tureluur

en tussen het riet drie jonge Waterhoentjes.

11 juli 2019

Deze week op donderdag mijn vrije dag. In de polder kwamen de koeien net het weiland in rennen.

Al snel kwam de familie Raaf langs vliegen. Pa en Moe voorop

het enig overgebleven jong er achteraan. Het was pas de tweede keer dit jaar dat ik ze in de polder zag.

Voor het eerst dit jaar ook de blauwe flits gezien.

De IJsvogel landde voor korte tijd op het hek in de verte.

Daarachter zie je net de Ooievaar vertrekken, die met een (jonge?) Meerkoet wegvloog.

Er kwam een volwassen Slechtvalk luid roepend met duif aanvliegen,

Gevolgd door een tweede.

Achterin het weiland werd er van de prooi gevreten.

Een groep Kraaien ging de lucht in en een Boomvalk kwam alarmerend aanvliegen.

Een overvliegende Havik werd aangevallen

tot zij in het bos verdween.

De Boomvalk keerde terug.

Er vlogen nog twee Ooievaars over

en toen was het tijd voor mij om te gaan.

14 juli 2019

In de vroege morgen naar Berkel gegaan. Het weer werkte niet echt mee. Regelmatig vielen er flinke buien, maar dat
mocht de pret niet drukken.Ik was wel de enige die er zo over dacht, want de eerste anderhalf uur ben ik geen mens tegen gekomen. Niet erg, want er was genoeg te beleven. Overal zie je momenteel het jonge grut tevoorschijn komen.
Jonge Rietgors

Er komen steeds meer Lepelaars .

Rietzanger met insect.

Jonge Kluut

Kleine Karekiet

Ooievaar schudt zich uit na een flinke bui.

Koolmees met een flinke rups.

In de verte een jonge Fazant. Zo klein heb ik ze nog niet eerder gezien.

Rietzanger in het kletsnatte riet.

Waterhoen op oorlogspad.

Zooeefff...

Kuifeendvrouw met jong.

Jonge Lepelaar landt nogal onhandig

in het weiland.

Jonge Witte Kwikstaart

Visdiefje

Moeder Fazant met iets oudere jongen

Moeder Kluut treedt op tegen een Mantelmeeuw.

Er komen nog steeds Lepelaars aan.

Mooi tegenlicht

Jonge Boerenzwaluwen

Waterhoen roept jong tot de orde.

Oeverzwaluwen

De jonge Visdiefjes vliegen ook al rond.

Nog een Rietzanger met insect.

Jong Visdiefje samen met een hinkelend Tureluurjong.

Langs het riet veel jonge Blauwborsten gezien.

Jonge Knobbelzwaan gaat alleen op pad.

Grote Zilverreiger

Turkse Tortel

Ook in het stukje voor de Voorafsche Polder nog twee Lepelaars

en twee Grutto's.

Tafeleend met jongen.

Als laatste nog een jonge Koolmees.

17 juli 2019

Mijn oudste dochter kreeg vandaag de sleutel van haar nieuwe huis in Maarssen. Ik wilde daar een kijkje nemen en heb dat gelijk gecombineerd met een vroeg bezoekje aan Ruygeborg in Nieuwkoop en de Groene Jonker in Zevenhoven. In Ruygeborg veel rietvogels te zien. Rietzangers

Gezellig samen Snorren

Mannetje Torenvalk met een lege nestsyndroom.

Bruine Kiekendiefman

Langsvliegende Lepelaar

Biddend Visdiefje

Gierzwaluw

Grutto's

Verrassing in de vorm van een Purperreiger.

Graspieper

Eén van de vele Dagpauwogen die ik vandaag zag.

De Groene Jonker is behoorlijk dichtgegroeid. Er zijn bijna geen plekken meer waar je nog een beetje behoorlijk naar
de plassen kunt kijken. Dan krijg je knap groen wazige foto's ....
Bosruiters

Kemphaantjes

die even ruzie kregen met de Bosruiters

Tureluur

Hoog in de lucht een Sperwerman

Visdiefje mét vangst

en zonder.

Lepelaar

Rietgors

Kievit

en Scholekster.

20 juli 2019

Vanavond even kort Te Werve in gegaan. Er was niet veel te beleven. Alleen deze Buizerd

die achterna werd gezeten door een Kraai

en een Konijn.

21 juli 2019

Al vroeg in de polder aanwezig, maar het blijft een dooie boel daar. Er vloog een Buizerd weg toen ik aankwam.

Verder in de ruim drie uur tijd dat ik er zat alleen een hek met Aalscholvers en op de achtergrond een Tureluur gezien,

een Nijlgans

en een Ooievaar.

Teruglopend meer gezien dan in de drie uur daarvoor!
Pyjamafuutje

Torenvalk

In het bos werd ik begluurd door een Ree.

Groene Kikker

In de Grote Drooggemaakte Polder een Fuut met jongen,

Gierzwaluwen

Visdiefje

en een Boerenzwaluw die nestmateriaal verzamelde.

22 juli 2019

In de vroege morgen even twee uurtjes naar Berkel geweest voor ik op school nog aan het werk moest.
Op de toegangsbrug een Visdiefje.

Jonge Waterhoen

Gierzwaluw

Met de toch nog stevige wind veel vogels aan de grond. Gele Kwikstaarten

Putter

Vliegende jonge Fuut

Verschillende langsvliegende Wulpen

Huismus

Tureluurtjes

De enige jonge Kluut die er vandaag nog was.

Jonge Lepelaars bleven ook op de kant.

Grauwe Ganzen

Apart gekleurde Wilde Eend

Jonkies

Boerenzwaluwen

Grutto

Jonge Blauwborst

Veel Putters te zien die snoepten van de zaden van de Distels

Huiszwaluw

Vliegende Fazant

24 juli 2019

Na een dagjer klussen weer tijd voor wat werk op school. Daarom in alle vroegte nog even naar Berkel gegaan.
Met die hitte is er niet zo heel veel te zien.
Wel veel Rietzangers

Opvallend was een flinke groep Reigers die overvloog, bestaande uit Purperreigers en Blauwe Reigers.

Gierzwaluw

en Oeverzwaluw.

Waterhoentjes

Grutto's

Dode Watervogel. (Grutto of Kemphaan?)

Rietgors

Lepelaar

Kievit

Kneutje

Ekster

27 juli 2019

Eindelijk weer een beetje normaal weer na de bloedhitte en dan is het heerlijk een rondje door de polders te rijden.
Er was alleen niet zoveel te zien.
In de Grote Drooggemaakte Polder een Bruine Kiekendief

en vier Torenvalken die spelend door de lucht gingen.

Op mast 19 een jong Slechtvalkmannetje

maar verder niets gezien.

29 juli 2019

Voor het eerst in lange tijd weer eens naar De Horsten geweest. Een Purperreiger ging er gelijk vandoor toen ik eraan kwam.

Best veel Boerenzwaluwen gezien aan de Horstlaan.

Ook nog wat Witte Kwikstaarten gezien, jong en oud.

In de verte een Buizerd in het weiland.

Een Buizerd vliegt over

en speelt even later met de bekende Wespendiefman die met een Kikker rondvliegt.

Een Buizerd vliegt mooi dichtbij langs.

Holenduif

Op weg naar de uitgang kwam iets mij tegemoet lopen/rennen. Het ging nogal zwalkend over het pad, zo leek het. Door het tegenlicht kon ik niet zien wat het was, maar heb er toch maar wat foto's van gemaakt.
Maar goed ook, want het bleek een Hermelijn met naar mijn idee een jonge Rat te zijn.

Toen hij me door had bleef hij even staan, kwam nog een stuk mijn kant op

en wachtte even af langs het pad.

Uiteindelijk besloot hij toch maar het water in te gaan.
Flink groepje Ooievaars

Een Sperwer kwam uit het bos vliegen,

maar ging net zo snel weer terug.

Van dichtbij gezien hoe een Hoornaar een insect besluipt

zich erop stort

en er uiteindelijk mee verdween.
Lieveheersbeestje zonder stippen.

Paardenbijter

In de verte weer een Purperreiger

Gehakkelde Aurelia

Bij de toren in Rijswijk bedelende jonge Kraaien

en dat ging er soms heftig aan toe!

30 juli 2019

Nogmaals een ronde door De Horsten. Er was minder te zien dan gisteren, maar de Wespendief was actiever.
Grote Zilverreiger

Putter

Buizerd

Twee Buizerds vanuit het bos dicht overvliegend

De Wespendiefman kwam één keer mooi dichtbij.

Daarbij was het uitsteeksel op de rechtervleugel redelijk goed zichtbaar. Zou het toch een GPS tracker zijn?

Wat later op afstand nogmaals de Wespendiefman.

In het weiland een Koekoeksjong

Bruine Kiekendief

En dit heb ik nooit eerder gezien: een Libel die een Distervlinder gevangen heeft.