Varia juli 2017

2 juli 2017

Na vrijdag een gala-avond op school en gisteren een bruiloft was ik vandaag te moe om ook maar één voet te verzetten. Toch vanmiddag even een rondje door Rijswijk gemaakt. En ook de Hoekpolder mag er zijn als natuurgebied, waar ik wel wat leuke dingen heb gezien.

Moeder Fazant met jongen.

Buizerd wordt gepest door een Kraai.

Ik zie je heus wel.....

Uiteindelijk verdwijnt ze in een boom,

maar als ze me doorheeft is ze gelijk weer weg. Door de rui is ze wel de Ma Flodder onder de Buizerds!

Grasmus

Twee soorten Zwaluw: de Huiszwaluw en de Gierzwaluw.

De derde soort heb ik dit jaar nog niet veel gezien, maar dat werd vanmiddag ruimschoots goed gemaakt.
Een jonge Boerenzwaluw zat samen met een volwassen exemplaar op een bruggetje.

De volwassen Zwaluw was weg zodra hij me zag, maar het naïeve jonkie bleef rustig zitten.

Zelfs zo lang dat de laatste foto niet eens gecropt hoefde te worden.

Daarna kon ik rustig over het bruggetje lopen zonder dat hij er vandoor ging. Hopelijk verandert dat nog.
Ook een Visdiefje kwam zo dichtbij.

Jonge Waterhoen, mooi van iets minder lelijkheid dan bij de Meerkoet.

Kleine Karekiet

Bij de toren moet de jonge Kraai het alleen zien te klaren.

Hij probeert het af en toe nog bij moeder, maar die negeert hem volkomen.

7 juli 2017

Vakantie! De woensdag gewerkt, dus vandaag een vrije dag. Op naar De Horsten. Het begint een vaste foto te worden
als ik De Horsten in ga: de Zanglijster

Jonge Roodborst

een stuk verderop nog één.

Er vloog bijna niets, maar de Wespendief kwam in een uur tijd wel een aantal keren langs.

Ook een keer met een wespenraat.

Op afstand ook een Wespenvrouwtje gezien.

Padje

Op mast 17 een Boomvalk

Bij de Ganzen in de Vliet één jong dat door de hele groep bewaakt en vertroeteld wordt.

8 juli 2017

Weer eens ouderwets een ochtendje in de Duivenvoordse Polder doorgebracht. In het weiland op afstand een
Buizerd.

Overvliegende Grauwe Ganzen.

De jonge Raven kwamen aanvliegen en landden zowat op mijn schouder.

Ik kreeg een prachtig concert met veel gekrok.

Uiteindelijk gingen ze er weer vandoor.

Man en vrouw Oeverlibel

Veel Gierzwaluwenin de lucht.

Witte Kwikstaart

Vanuit De Horsten kwamen twee Wespendieven cirkelend dichterbij.

Als er drie Ooievaars aankomen is het mannetje snel verdwenen, het vrouwtje blijft nog even dichtbij rondcirkelen, voor ook zij er vandoor gaat.

Torenvalk met een dikke muis.

De Raven komen nog even spelend langs.

Smakkende Koe van dichtbij

Nog wat vlinders: Atalanta

Bruin Zandoogje

Bont Zandoogje

Landkaartje

9 juli 2017

Vanmorgen eerst een ronde door de Nieuwe Droogmaking gedaan voor ik een heuse fotoshoot moest doen voor de
eerste verjaardag van mijn kleinzoon. Het schijnt een cakesmash te heten, maar dat moest ik eerst opzoeken!

Wat is dat toch een heerlijk gebiedje. Er is altijd wel wat te zien en zeker in deze tijd van het jaar.
Al gelijk toen ik uit de auto stapte vloog er een Kleine Zilverreiger langs.

Jonge Visdief die volgens mij nog een stuk van het nest achter zich aan sleepte.

Grote Zilverreiger

Huismus

Overvliegende Lepelaar

Jonge Kieviten

Kemphanen

Zoef

Jonge Blauwborst

Jonge Gele Kwikstaarten

wachtend op pa of ma

Jonge Rietgorzen

Er waren heel wat Tureluurtjes te zien.

Witte Kwikstaart

De droogstand van de Zwarte Ibis

Juveniele Grutto

Er werd wat afgepoetst!

Wat blijft de Zwarte Ibis toch prachtig in deze tijd van het jaar, zeker als de zon erop schijnt.

Keizerlibel

Een net uitgevlogen familie Boerenzwaluw op de stengel van een Lisdodde.

Toen werd het tijd voor de Cakesmash. Nou vooruit, eentje dan.

10 juli 2017

Het was maar een saaie bedoening vandaag in de polder. Er vloog alleen een Bruine Kiekendief over.

Wel enorm veel vlinders te zien. Een Icarusblauwtje

Kleine Vuurvlinder

Bruinrode Heidelibel

Dan maar even door naar het Buytenpark. Ook daar redelijk rustig door het drukkende weer.
Wel een Ooievaar die het net gemaaide veld doorzoekt.

Buizerd

Eindelijk weer een Torenvalk gezien, in dit geval met buit.

Visdief

Rietgors

Weer terug in de polder was er inmiddels een lekker verkoelend windje opgestoken.
De jonge Raven maakten daar gebruik van. In de verte speelde er een met een Torenvalk.

Iets later kwam er een tweede bij en samen speelden ze verder.

De Torenvalk kwam nog mooi dichtbij langs vliegen.

11 juli 2017

Een kort bezoek aan de Duivenvoorse Polder. Er vloog ook maar weinig rond. Er komen wel steeds meer grote Zilverreigers

Een flinke groep Visdiefjes steekt de polder over.

Familie Knobbelzwaan

Wulp

Als je de jonge Raven ziet, kun je ze ook niet missen!

  Ze vlogen weer pal over me heen.

Ze namen plaats op een hek. ook Pa is intussen gearriveerd.

Bruinrode Heidelibel

Gele Kommazwever

Heel donker Bont Zandoogje

13 juli 2017

Op weg naar De Horsten een Slechtvalk op mast 18

In De Horsten veel Boerenzwaluwen

wat Putters

en Witte Kwikstaarten.

Een paar keer een Wespendief langs zien komen, hoewel ze wel op afstand bleven.

Sperwer

Jonge Pimpelmezen.

Er zijn weer meer Buizerds te zien.

Een koe die volgens mij net bevallen is staat gewoon weer in de wei. Geen kalf te bekennen.

Jonge Krooneenden

Na een rondje Rijswijk nog even Te Werve in gegaan. Weinig te zien. De Havik lijkt toch niet gebroed te hebben.
Alleen een jonge Ooievaar over zien vliegen

en de vaste Fazant zien scharrelen.

16 juli 2017

Met het saaie, donkere weer maar in de Duivenvoordse Polder neergestreken. Een Koolmees kwam me gezelschap
houden.

Er landt een Ooievaar.

Moeder eend verstopt haar kleintjes in het riet.

Er zijn momenteel veel Witte Kwikstaarten te zien; de jongen zijn uitgevlogen!

Biddende Torenvalk

Jonge Boerenzwaluw, herkenbaar aan de korte staartpunten.

Buizerd

Een jonge Havik jagend.

De Torenvalk komt het nog een keer proberen

en heeft nu meer succes.

Ook de Havik probeert het nog een keer.

Op het laatst nog langdurig van de Raven kunnen genieten.
Pa is een stuk voorzichtiger dan de jonkies, die zich van zijn waarschuwingen niets lijken aan te trekken.
Wel petje af voor pa, die het toch maar in zijn uppie moet zien te rooien met zijn drie jongen.

De jonkies spelen in het weiland, terwijl pa van afstand de boel in de gaten houdt.

17 juli 2017

In de Duivenvoordse Polder zaten beide Boomvalken op mast 17.

Hoewel er alarmerend werd geroepen en het mannetje er vandoor ging

nog steeds geen duidelijkheid of er nou gebroed is. Met dit mooie weer veel vlinders in de bermen.
Groot Koolwitje

Verschillende Kleine Vuurvlinders gezien.

Kleine Rode Weekschildkever

In De Horsten paniek onder de weidevogels

en de Grauwe Ganzen.

Grauwe Vliegenvanger die zich helaas niet in het licht wilde laten zien.

Alleen op afstand twee keer een Wespendief gezien.

Dat was anders met de Haviken. Twee jonge en één volwassen Havik gezien.

Hier een jong dat wat kwijt moest in de lucht. Optrekken die poten en dan gewoon lozen.Er komen ook steeds meer Buizerds in de lucht. Hier een moeder met krijsend jong.

Parende Roodoogjuffers

Vroege Glazenmaker

Dagpauwoog

vooraanzicht

Atalanta

Landkaartje

18 juli 2017

Op deze prachtige dag mijn eerste bezoekje van dit jaar aan de Tongplaat gebracht. Om zeven uur zat ik er klaar voor.
De Kokmeeuwen, Kieviten en verder vooral Kemphanen scharrelden tussen het slik.

Ik hoorde een apart geluid, maar kon het niet thuis brengen. Het bleek van een Casarca te komen.

Ook Kleine Mantelmeeuwen struinen het riet af naar kuikens.

Er arriveert een groepje Lepelaars.

Ook pal achter mij komt er nog één aanvliegen.

Aan de overkant een Ree

en twee overvliegende Buizerds.

Er landen de nodige ganzen die van de weilanden worden verjaagd.

De eerste rover verschijnt: een Bruine Kiekendief heeft beet.

Ik dacht geen arenden gezien te hebben vandaag, maar thuis bleek dat heel in de verte toch een Visarend boven de
Nieuwe Merwede gevist heeft.

Nog een visser: Visdiefje.

Bloedrode Heidelibel

Wesp

Verschil Grote en Kleine Zilverreiger

Ineens verschijnen er heel wat Kleine Zilverreigers

Wederom een Bruine Kiekendief

TorenvalkIk schijn een abonnement te hebben op poepende vogels :)

Een vrij lichte Havik

Vlak bij de plek waar ik de auto geparkeerd heb hebben de Lepelaars zich verzameld.

19 juli 2017

Ik had niet zo heel veel tijd vandaag, dus dan kun je maar beter vroeg beginnen. In de Duivenvoordse Polder op een hek drie van de vier jonge Witte Kwikstaarten.

Moeder kwam er later gezellig bij zitten.

In de verte een Slechtvalk met prooi, die richting Leidschendam vloog.

Een paar minuten later vliegt er een Purperreiger over.

Hij landt in het weiland

en krijgt al snel gezelschap van een tweede exemplaar.

Dat gaat er niet altijd even vriendelijk aan toe.

Er wordt een paar keer van plek gewisseld

en uiteindelijk vliegt er een naar de andere kant van het weiland.

De ander duikt een greppel in.

Een Lepelaar vliegt wel heel laag over en heeft mij pas door als hij pal boven me zit.

Paniek op het weiland als een Havik jagend over het veld gaat. Ook die komt daarna pal langs vliegen.

Direct daarna komt er een juveniele Groenpootruiter paniekerig gillend overvliegen

Die heeft al gezien wat ik nog niet kan zien, maar als ik me omdraai komt een Wespendief ook pal overvliegen.

Pfff wat dichtbij allemaal vandaag.
De Purperreiger komt na een uurtje weer uit de greppel klimmen

en gaat er vandoor.

Zowaar een Haas.

Na drie uurtjes wordt het tijd voor mij om te vertrekken. Als ik echter de jonge Raven van dichtbij hoor ga ik toch maar even kijken. Heel dichtbij zitten twee van de drie op het hek en kwebbelen er lustig op los. Ik heb zeker tien minuten op een meter of zes afstand staan kijken!

Uiteindelijk gaan ze er vandoor.

Er komt nog een Visdiefje over

En om de 'dag van alles dichtbij fotograferen' te besluiten komt ook  een Torenvalk ook nog even pal langs.

21 juli 2017

Een heerlijk dagje in Zevenhuizen gehad, al heb ik geen Woudaap of Roerdomp gezien. Er was echter genoeg te beleven. In de vroege ochtend vlogen de IJsvogels af en aan.

Er kwam er zelfs één vlak naast me op de brugreiling zitten.

Kleine Karekiet

Overvliegende Watersnippen

Er zitten veel jonge Baardmannetjes,

sommigen wel erg dichtbij!

Jonge Dodaars

Rietzanger

Jonge Groene Specht

Paardenbijter

Bont Zandoogje

Bij de roeibaan enorm veel Visdiefjes, een perfect gebiedje om te broeden. Er wordt zoveel gekrijst dat ik me weer
even op Texel waande, waar duizenden Grote Sterns broeden.

Er zit hier ook heel wat vis.

Zoveel Visdiefjes bij elkaar levert ook weleens ruzie op....

Moeder Kuifeend met haar twaalf jongen.

Familie Steltkluut

Oeverlopers

Kuifeend

Kleine Plevier

Twee Lepelaars vinden er ook genoeg te slobberen.

Koppeltje Dodaars

Toch nog een rover gezien: Torenvalk

Tureluur

Vluchtende Fuut. Ook die had regelmatig mot met een ander exemplaar.

Jonge Kluten.

Er was dus genoeg te zien!

22 juli 2017

Het werd een apart dagje vandaag. Begonnen in Lentevreugd, waar eigenlijk niet zo gek veel bijzonders te zien was.
Moest op het parkeerterrein wel even wachten voor ik mijn auto neer kon zetten. Er zat een jonge Putter, die niet echt
veel aanstalten maakte om opzij te gaan....

Een Grasmus

Veel Roodborsttapuiten

en Kneuen

Beide Torenvalken lieten zich regelmatig zien.

Schreeuwende Buizerd

Azuurwaterjuffer, op zich niets bijzonders, maar een waterdruppel eronder gaf een mooie mini-regenboog.

Oeverloper

Huiszwaluw

Heel veel Spreeuwen, waaronder deze jongeling.

Icarusblauwtje

en op de valreep nog een Havik op afstand.

Doorgegaan naar Duivenvoorde. Daar al snel een ontmoeting met een Eekhoorn.

Jonge Havik

Vanaf twee plekken een Boomvalk op mast 17 gezien. Ik weet alleen niet of het dezelfde was.

Bij de vijver een ontmoeting met een Amerikaanse Rivierkreeft. Als ik dichterbij wil komen neemt hij direct een
vechthouding aan. Beide scharen worden in gereedheid gebracht om aan te vallen.

Uiteindelijk schuifelt hij al dreigend langzaam achteruit het riet in.
Een Sperwer wordt aangevallen door de boerenzwaluwen.

Vrouwtje Pauw en kijk eens in de rechter onderhoek.....

maar liefst vijf koters had ze rondlopen.

Bij het parkeerterrein liep een Egeltje wat verdwaasd rond. Hij bleek een behoorlijke wond aan het rechteroor te 
hebben en daar zaten veel vliegen en maden op. Daarbij nog ontstoken ogen en wat andere verwondingen aan de snuit. Dit is de minst erge foto die ik gemaakt heb.

Hij is meegenomen door de dierenambulance.

Nog een filmpje, geen goede, maar telefoonkwaliteit. En je kunt merken dat ik het niet gewend ben.....
Toestel dus rechtop gehouden.

23 juli 2017

Het was een rustig ochtendje in de Duivenvoordse Polder. Alleen een paar Torenvalken

de jonge Raven

een Sperwer

en een flink aantal Visdiefjes gezien.

26 juli 2017
Het was weer een vroegertje vanmorgen op weg naar de Tongplaat. Heerlijk om in alle vroegte en stilte de natuur

te zien ontwaken. Hoewel.... er was al heel wat wakker!

Grote Bonte Specht

De eerste keer dat er een Wielewaal overvloog.

Een Buizerd zat aan de overkant van het ochtendzonnetje te genieten.

Ik hoorde constant een roepend geluid achter me dat ik niet thuis kon brengen. Het bleek van een jonge Wielwaal
te zijn die bedelde bij moeders.

Kleine Zilverreiger vliegt langs.

Ree

Nog een Grote Bonte Specht

Paniek onder de watervogels als twee juveniele Slechtvalken pogingen doen om een prooi te pakken.

Kort ontmoetingsmoment van beide valken.

Witte Kwikstaart

Blauwe Reiger

Dan is er lange tijd niets meer te zien. Ik ben net van plan in te pakken als er weer paniek uitbreekt onder de
watervogels. Ze kalmeren echter al snel als blijkt dat het een Visarend is. Daar hebben ze niets van te vrezen.
Ik sta echter gelijk paraat!
Jagend komt hij langzaam dichterbij

een duik

en bingo!

Hij verdwijnt met de buit naar de overkant en gaat daar de lucht in.

Ik verwacht dat hij daarna zal verdwijnen, maar hij blijft nog een tijd doorcirkelen en komt zo weer dichterbij.

Oh, heb jij de vis nog niet gezien? Kom ik hem even laten zien.

En zo komt hij op een paar meter afstand nog twee keer langs vliegen voor hij verdwijnt.

Tuinfluiter

De Kleine Zilverreiger mag de dag afsluiten.

Ik heb er nog één die ik niet kan thuisbrengen. Tips zijn welkom!

28 juli 2017

Met het wisseldende weer vandaag was De Horsten wel een goede plek om te zijn. Daar kun je op verschillende plekken nog even schuilen en je loopt een beetje beschut tegen de stevige wind! Een Blauwe Reiger komt recht op me af.

Langs waaiende Grote Bonte Specht.

Moeder Wespendief gaat op jacht

Pa keert terug met een kikker

Wat later komt ze nog wat dichterbij langs.

Verder was er alleen een juveniele Slechtvalk jagend te zien.

Op weg naar de uitgang nog een Landkaartje

Visdiefje

Bont Zandoogje

29 juli 2017

Hoewel er de laatste tijd niet zo heel veel te beleven is, na de buien toch maar weer eens naar Lentevreugd gegaan.
Ook nu was er, mede door de harde wind, niet zo heel veel te beleven, maar in de drie uur dat ik er was toch nog
wel aardig wat bij elkaar gesprokkeld.
Zo waren er in ieder geval aardig wat Kneutjes te zien.

Ook de Spreeuwen waren ruim vertegenwoordigd.

Zoef zie je bijna nooit op Lentevreugd.

Ook weer aardig wat Roodborsttapuiten aanwezig.

Een jonkie!

Weer een uitkijkpost van de Torenvalken verdwenen. Een geliefde boom, niet alleen van de Torenvalken, ook de Kraaien hebben er bijna jaarlijks gebroed en ooit heb ik er de Zeearend in aangetroffen. Misschien een goed idee voor Staatsbosbeheer om zo hier en daar eens wat nieuwe bomen op de open vlakte neer te zetten.

Eindelijk de Huiszwaluw een beetje behoorlijk op de foto gekregen.

Daarnaast ook weer een aantal Gierzwaluwen.

En er vloog zowaar een Wespendief over.

Pimpelmees

Blauwe Reiger

Ze mogen dan de IJsvogel de Kings Fisher noemen, deze kan er ook wat van: de Visdief.

Oeverloper

Brutale Spreeuw

Op het laatste moment nog even de Torenvalk gezien.

30 juli 2017

Maar twee uurtjes tijd vandaag in verband met de eerste verjaardag van mijn kleinzoon. Het werd een bezoekje aan 

de Nieuwe Droogmaking in Berkel en Rodenrijs.
Hoewel er regelmatig wat buien overkwamen heb ik toch niets te klagen gehad.
Overvliegende Lepelaars

De Kluten stonden behoorlijk diep in het water door de hoge waterstand.

Veel Visdiefjes aanwezig, die nog druk waren met het voeren van de jongen.

Foeragerende Torenvalk

De familie Rosse Stekelstaart was aan het badderen.

Gele Kwikstaart

Ineens vliegt er een Boomvalk over me heen.

Wild jagend racet hij door het luchtruim

en krijgt uiteindelijk een vogel te pakken.

Daarmee verdwijnt hij naar een boom om daar de prooi op te peuzelen.
Putters

Tureluur

Na een forse plensbui komt de Boomvalk weer tevoorschijn.

Futenpaartje met één jong.

Er blijken twee mannetjes Rosse Stekelstaart aanwezig te zijn.

Dat levert behoorlijk wat imponeergedrag en strijd op wat prachtig was om te zien. De stekels gaan overeind staan en
met een soort proestend geluid komt het ene mannetje op het andere af. Er volgt geen echt gevecht.

In de lucht wordt een Buizerd lastig gevallen door een stel Kraaien.

Ze krijgen hulp van een Torenvalk

en ook de Zwaluwen helpen nog even mee.

Dan is het tijd om op verjaardagsbezoek te gaan.

31 juli 2017

De twee Boomvalken vanmorgen vroeg op mast 17

Een Ooievaar vloog er langs.

In De Horsten een Haas in het zonnetje.

Twee jonge Buizerds schreeuwend in een boom

en één op het hek.

Torenvalk

Op grote afstand een Wespendief met een kikker.

Een Buizerd ook op grote afstand.

Verder weinig te zien, maar dta werd goed gemaakt op weg naar de uitgang. Een Buizerd vliegt uit een boom op het 
moment  dat ik langs loop.

Even een visje wegwerken.

Een aantal Grauwe Vliegenvangers

en een jonge Roodborst.