Varia juli

2 juli 2016

Zo lang het droog was naar de Duivenvoordse Polder. Prachtige luchten en een afwisseling van zon en donkere luchten met wat regen. De rovers trokken zich er weinig van aan.
Takkeling Havik zat lekker te pitten

maar deed even later toch een oogje open.

Ik werd zeer langdurig vermaakt door twee Boomvalken, die foeragerend over de weilanden en het water scheerden.

Tegelijkertijd meldde zich een jonge Slechtvalkman, waarschijnlijk een telg van de roemruchte Bell familie.

Opvliegende Grauwe Ganzen

Houtduif

Ali

Bruine Kiekendief

Twee Wespendieven kwamen op afstand voorbij.

Op de terugweg zat takkie er nog steeds.

3 juli 2016

In alle vroegte vertrokken voor een rondje Vlaardingen. Als eerste naar de Broekpolder. Het begon al goed met een
verrassende ontmoeting met een Wielewaal.

Iets verderop een Boomvalk in het ochtendzonnetje.

Langsvliegende Krakeenden.

In de grote plas een Roodhalsfuut

+

en twee Geoorde Futen.

Een Buizerd op de uitkijkpost. Het lijkt erop dat hij er gelijk vandoor wil gaan,

maar hij blijft toch maar zitten.

De Lepelaar is wel gelijk weg als ik eraan kom.

Moeder Tjiftjaf met wat lekkers.

Overvliegende Bruine Kiekendief

Hernieuwde kennismaking met de Boomvalk.

Putter

Groene Kikker

Hierna nog even door naar de Rietputten nu het nog kan......
Nu het er naar uitziet dat dit prachtige gebied moet verdwijnen voor het asfalt, begint Staatsbosbeheer het op te knappen! De kuilen in de paden zijn na al die jaren dichtgegooid, waardoor het een stuk minder drassig is.
Overvliegende Roek

Volop jong grut te zien:
jonge blauwborsten

jonge Rietgors

Het mooist was echter deze jonge Kleine Karekiet. Naar mijn idee nog maar net uitgevlogen kwam hij triomfantelijk piepend op anderhalve meter van mij af in het riet zitten. Op zijn dooie gemak zat hij om zich heen te kijken,

waarna hij rustig de oogjes dicht deed. Wat is dat vliegen vermoeiend! Geen idee van de boze buitenwereld!

Moeder zat luid waarschuwend te piepen met een insect in de snavel,

waar het jong pas na een paar minuten op reageerde.

Putter

Pas op het laatste moment werkten ook de Baardmannetjes nog even mee. Het valt niet mee met al dat riet.

8 juli 2016

Eerste vakantiedagje en dan heel vroeg wakker worden! Dat betekende dat ik om half zeven al in de Duivenvoordse
Polder zat. Pietje Bell heeft zijn uitkijkpost verzet naar mast 16.

De Bruine Kiekendief was het eerst wakker en vloog over het weiland.

Als ik een foto van een Visdiefje wil maken duikt vanuit het niets een jonge Slechtvalk op. Weg visdiefje!

Zeer nieuwsgierig vliegt hij langs me. Ik kon net zien of hij geringd was.

Een haas kwam ook nog even kijken.

In de verte een IJsvogel op het hek

die vervolgens in het bos verdween met visje.

Grote Zilverreiger

Nog een nieuwsgierig Aagje: een Hermelijn

Tot slot drie wel héél nieuwsgierige vogels: drie jonge Raven.
Ze kwamen pal boven me vliegen, draaiden een paar keer rond, verdwenen even boven het bos, kwamen weer
terug en vlogen vervolgens spelend weg.

(ongecropte foto!)

Drie kwartier later zag ik in de verte alle vijf de jonge Raven spelen.

9 juli 2016

Wederom vroeg op pad en deze keer op weg naar Zouweboezem in Ameide. Helaas waren er bijna geen Zwarte Sterns meer te bekennen. Vorig jaar eind juli nog volop jongen te zien, nu geen één kunnen ontdekken. Nog wel twee
volwassen exemplaren.

Fitis

Ook deze keer vlogen de Purperreigers letterlijk om je oren.

Evenals de Bruine Kiekendieven.Met moeder, die prooi heeft.

Spelen met pa

Buizerd

Dagpauwoog

Atalanta

Op de terugweg nog even een stop gemaakt in Zevenhuizen bij het Populierenbosje. Hier waren vooral de Visdiefjes
actief.

Rietzanger

Koekoek

Overvliegende Lepelaars

Parende Koolwitjes

Jonge Groene Specht

Moeder Dodaars met jongen

De Roerdomp kwam tot drie keer toe een rondje vliegen.

10 juli 2016

Het was al vroeg warm vanmorgen en het zonnetje scheen uitbundig toen ik bij de Tongplaat aankwam.
Een Groenling zat van dat zonnetje te genieten.

Er vlogen de nodige Grauwe Ganzen over

Jonge Bergeend

Van tijd tot tijd vlogen er Lepelaars langs.

Invasie van Grote Zilverreigers

En ook twee Kleine Zilverreigers waren ter plaatse.

Overstekende Tureluur

Schreeuwlelijkers (Visdiefjes)

Meer was er niet te zien in de vier uur dat ik er zat. Niet één rover langs zien komen, zelfs de Bruine Kiekendief
liet het afweten.

11 juli 2016

Het was stilletjes in de polder. Met de stormachtige wind blijven de vogels liever aan de grond.
Deze Blauwe Reiger wappert behoorlijk laag over en heeft moeite om koers te houden.

De Buizerd probeert het ook even,

maar maakt een noodlanding in het weiland,

waarna hij zijn weg weer vervolgt.

Ook de Torenvalk gaat zeer laag over het weiland

en rust uit op een hek.

De Boomvalk alleen op afstand even zien jagen.

Ruiende Wulp.

13 juli 2016

Windstil vanochtend in de Duivenvoordse Polder, maar nu regende het wel! Gelukkig niet al te hard, dus toch maar
gebleven. Daar heb ik geen spijt van gehad!
Het begon al met een Buizerd, die gelijk opvloog toen ik aan kwam lopen.

De Ijsvogel kwam deze morgen een aantal keren langs en bleef mooi lang bidden voor het duiken.

Zodra het droog werd kwamen ook de Gierzwaluwen weer tevoorschijn.

Evenals de Boerenzwaluwen.

Bruine Kiekendief

De Wespendief kwam even rondcirkelen, maar blijft op afstand.

Ook de Boomvalk kwam weer jagen.

Fuutje

Torenvalk

Verrassing: overvliegende Purperreiger.

Mooi poetswerk van een Knobbelzwaan.

De Bruine Kiekendief duikt verderop het riet in.

Intussen komt de Wespendief uit het bos vliegen

en gaat de Bruine Kiek er weer vandoor.

14 juli 2016

Lekker rustig in de polder zitten was het enige waar ik zin in had met een enorme verkoudheid.
Rustig was het inderdaad, ondanks het mooie weer, maar als er wat te zien was, was het ook wel heel mooi!
Zoek de Bruine Kiekendief.

Overvliegende Lepelaars

Langdurig biddende IJsvogel, voor er gedoken werd.

Kiekendief vertrekt.

Ze blijven dit jaar op afstand: Wespendief

Torenvalk

Eerste keer dat de Boomvalk komt jagen. Het blijft een geweldig gezicht.

Er verschijnt weer een Wespendief.

De Torenvalk is verhuisd.

Als ik na vijf uur zitten net wil vertrekken verschijnen er twee Wespendieven ten tonele.
Ze cirkelen langdurig rond (natuurlijk op afstand) voor ze verdwijnen.

En dan komt de Boomvalk nog een keer aan. In razende vaart jaagt hij over het water, recht op me af.

Daar schrikt hij zo van dat hij gelijk weer verdwijnt!

15 juli 2016

Met niet zo heel veel tijd vandaag nog een keer naar Zevenhuizen gegaan. Ik ben er al een aantal keren geweest,
maar nog nooit de Woudaapjes gezien. Vandaag besloot ik er echt voor te gaan en me alleen daar op te focussen.
De Visdiefjes waren al vroeg actief.

Een nest Groene Spechten is uitgevlogen en in de loop van de ochtend kwam ik er regelmatig een paar tegen.

Het viel nog niet mee om de Woudaapjes te ontdekken, laat staan ze op de plaat te krijgen! Diep in het riet
verscholen laten ze zich nauwelijks zien. En als ze dan opvliegen is dat zeer kort en laag boven het riet.

Eindelijk lukte het me toch twee juvenielen vast te leggen al kan de kwaliteit beter.

Veel Kleine Karekieten te zien, zeker nu de jongen zijn uitgevlogen.

Daar is ie weer!

Ook de Roerdomp kwam nog twee keer langs.

Steekbeest

Langsvliegende Koekoek

16 juli 2016

Nog steeds gammel en dus nog maar een keer met een krukje aapjes gaan kijken. Het weer werkte echter niet
zo mee. Het was donker en somber en af en toe waaide het best wel. In het begin waren het ook vooral de kleine
vogeltjes die zich snel door het riet bewogen. De ochtend op chronologische volgorde:
Jonge Pimpelmees

Ook deze jongeling was weer een aantal keren present.Ineens duikt pa Woudaap vlak voor me op, maar voor je behoorlijk kan richten is hij al weg.

Dan is een Ali toch heel wat makkelijker!

Knobbelzwanen

De Roerdomp komt weer even kijken.

en keert direct weer om.

Gespiest?

Lepelaars

Aapje twee verplaatst zich razendsnel een stukje.

Nog meer Lepelaars

Aapje drie gaat achter twee aan. (net achter het riet)

De Groene Specht komt weer wat pikken.

Bruine Kiekendief

Groentje krijgt geen genoeg van het poseren!

Roerdomp vertrekt naar een andere polder. Het werd hier te druk.

Ik kan hem geen ongelijk geven en besluit ook te gaan. Nog wel even gekeken naar de Dodaarsjongen.
Ze gaan hard!

17 juli 2016

Ondanks het mooie weer was er weinig te beleven in de polder. Gelukkig wel net genoeg om te blijven zitten waar ik
zat! Als eerste een roze mantelmeeuw. Blijft toch een apart gezicht tussen al die witte exemplaren. En hoe het komt?
Misschien bietjes gegeten?

Veel Ooievaars in de weilanden en de lucht.

Wespendief met een kikkertransport.

De IJsvogel kwam weer een aantal keer langs en deze keer nog dichterbij dan anders. Ik kon mijn voorraad actiefoto's
dus uitbreiden. Nu nog een keer met mooi weer :)

Twee Wespendieven stijgen op en cirkelen een tijdje op grote hoogte.

Boomvalk wordt achterna gezeten door een Havik. Ik hoop dat hij het overleefd heeft, want ik heb hem niet meer gezien.

Tussen alle meeuwen die op het gemaaide weiland zaten ineens ook een Regenwulp.

Groene Kikker

Op het laatste moment kwam de Bruine Kiekendief nog even kijken.

Jonge Roodborst

Mmmm, viel achteraf eigenlijk best mee wat ik allemaal gezien heb.

18 juli 2016

Het begon erg rustig in de polder. Er vloog een Buizerd langs

De Bruine Kiekendief deed zijn rondje over de weilanden.

De Wespendief op de bekende afstand.

Dat alles in tweeënhalf uur tijd. En dan ineens komt er actie!
Een Torenvalk heeft een prooitje bemachtigd en zit te vreten in het weiland.

Een tweede Torenvalk komt aanvliegen en begint biddend naar een prooi te loeren.

Dan ineens een vrouwtje Wespendief dat precies onze richting op komt.

Zij verdwijnt in het bos.

Als ik een stuk richting bosje loop komt er ineens een mannetje Wespendief uit met een kikker in de klauwen.

Ook die komt vlak boven me langs.

Een mooie opsteker!
Er ontstaat een ruzietje tussen de twee Torenvalken.

Het vrouwtje is natuurlijk weer de wijste en gaat er vandoor. Zij komt pal langs vliegen.

Dan komen ook de vijf Raven, hoog in de lucht spelend, nog even op bezoek.

en komt de Torenvalk nog een keer terug vliegen.

In korte tijd dus hele mooie beelden en dan heb ik nog niet eens een foto van de IJsvogel die op twee meter afstand
met een visje op een paal landde! Hij was ook net zo snel weer weg.

19 juli 2016

Met dit prachtige weer nog een poging gedaan om een paar goede plaatjes van de Woudaapjes te maken.
Ik was er al vroeg en tot vier keer toe heb ik een aapje zien vliegen, maar niet op de foto gekregen.
Dat lukte wel met de Kleine Karekiet

en de Blauwe Reiger.

Een Torenvalk kwam overvliegen,

evenals een vrouwtje Kuifeend.

Visdiefje met visje wordt achterna gezeten.

Ineens stijgt de Roerdomp vlakbij op uit het riet.

De twee jonge Groene Spechten komen ook nog even kijken.

Ik hoor dat de kans groter is dat de Woudaapjes 's middags beter te zien zijn en besluit naar huis te gaan om
's middags nog terug te keren. Dan zijn ook de Dodaarzen weer erg actief.

Ineens zie ik in de verte een Woudaapje in een boom zitten. Voorzichtig dichterbij gekomen en een paar mooie
plaatjes kunnen schieten.

Dan wordt het weer lange tijd stil. Ik vermaak me weer met de Dodaarzen

en een langvliegende Havikman.

Het Woudaapje vliegt terug naar de overkant.

Het enige wat verder vliegt zijn die irritante dazen! Na de vijfde steek besluit ik naar huis te gaan, maar als ik opsta
valt mijn blik op de rietrand, Daaruit steekt het koppie van een Woudaapje! Het is niet zo gek dat je ze makkelijk
over het hoofd ziet!

Ik heb het geluk dat deze niet zo heel schuw is en kan een prachtige serie foto's maken.

Geheel voldaan terug naar de auto!

20 juli 2016
's Morgens vroeg was het nog enigszins te harden, maar de hitte sloeg al snel toe. Dat had ook de weerslag op de
activiteit van de vogels. De enigen die zich er niks van aantrokken waren de Torenvalken.
De jongen zijn uitgevlogen en er werd volop gespeeld, onder andere met een jonge Slechtvalk.
Geregeld kwam er ook één behoorlijk dicht in de buurt.

Ook de IJsvogels waren weer erg actief.

Afvliegende Buizerd

Scholekster

Groepje langsvliegende Watersnippen.

Buizerd en Wulp gezamenlijk in het weiland

Blauwe Reiger die het wel gezellig vond en de hele morgen in de buurt zat.

Slechtvalk heeft wat gevangen (spreeuw?)

De eerste keer dat ik één van de jonge Haviken buiten het broedbos zie.

Torenvalk heeft beet!

21 juli 2016

Het was een stuk beter te harden vandaag. Met een verkoelend windje erbij als eerste begonnen in Zevenhuizen.
In het mooie morgenrode licht een Rietzanger

wat Staartmezen

en natuurlijk kwam de Groene Specht me weer gezelschap houden.

Pa Woudaap werkt nog steeds niet goed mee aan een foto, hoewel hij vandaag al iets meer van zichzelf liet zien.

Via de Duivenvoordse Polder weer richting huis. Met dit koelere weer was er wat meer te zien dan gisteren. Ook
vandaag waren de Torenvalken weer zeer actief.

Ook ons fotomodel de Blauwe Reiger was weer present.

Juveniele Bruine Kiekendief kwam zeer dicht langs vliegen. Zeer geconcentreerd had ze niet eens in de gaten hoe dicht!

Bruinrode Heidelibel

Parende Oeverlibellen

Tenslotte nog twee Wespendieven die mooi overvlogen. Helaas had ik nummer twee pas achteraf door!

22 juli 2016

Maar eens een rustig dagje ingelast, met wat bezoekjes en boodschappen. Eerst een bakje thee gedronken bij Henk
in het Wilhelminapark. Daar wordt de grote speelvijver momenteel leeggehaald en de bodem gereinigd. Van mij
mogen ze het zo laten! Perfecte plek voor steltlopertjes, hoewel er, behalve een Kleine Plevier vandaag nog niets te
zien was. Wel even een kijkje genomen bij de Brede Wespenorchis

Bij de uitgang zie ik ineens een grote roofvogel in een boom. Woestijnbuizerd!

Helaas zie ik ook al snel het leertje aan de poot en de valkenier die erbij hoort.

Na een bezoek aan de Intratuin nog even het Buytenpark in. Een jonge Meerkoet wordt het huis uitgetrapt.

Kievit

en heel veel Boerenzwaluwen.

Gemengd met Huismussen.

Dit is niet meer "Drie kleine kleutertjes'.....

23 juli 2016

Gewoontegetrouw vroeg wakker en besloten maar eens een kijkje te nemen bij de Groene Jonker. Daar was ik
tenslotte al lang niet meer geweest. Jammer genoeg viel dat nogal tegen. Het water stond erg hoog, waardoor
er nauwelijks slikplaten waren en de steltlopertjes het dus ook lieten afweten.
Ook qua zangvogels was het niet veel. Wel een moeder Fazant met maar liefst negen jongen.

wat Watersnippen

en een paar Kemphanen gezien.

Landende Lepelaar

Slobeend vrouw.

Na twee uurtjes had ik het wel gezien en ben terugrijdend nog even gestopt bij de Ruygeborg in Nieuwkoop.
Opvallend genoeg was daar juist het tegenovergestelde het geval. Uitgedroogde plassen en ook daar dus weinig
steltlopers. Dat werd echter ruimschoots goedgemaakt door de rovers die er rondvlogen. Het leek wel of ik een
onzichtbaarheidsmantel aanhad, want alles kwam ook nog erg dichtbij.
Dat begon al met twee Buizerds, waarvan er één recht op me af kwam.

Zijn medevlieger nam een ruimere bocht om me heen.

Geoorde Fuut met jong.

Blauwe Reiger wordt aangevallen door Kokmeeuwen.

Witte Kwikstaart

Kiekeboe, een jonge Rietgors kijkt verschrikt op als hij me ontdekt.Kiekendiefman met prooi

Ook een Lepelaar moet zich wel eens opschudden.

Langs de rand van de Ruygeborg zit een Sperwernest, waarvan de jongen luidruchtig rondvlogen.

Eén besluit dan maar zelf op jacht te gaan.

Terwijl ik haar nog sta na te kijken komt Pa Bruine Kiek net weer terug met een zwaluw.

Hij komt recht op me af, maar twijfelt nogal. Het nest zit in de richting waar ik sta, maar ja, dan moet hij wel langs me.

Na een paar rondjes besluit hij er toch maar voor te gaan.

Boerenzwaluwen op de dakrand.

Machoman.

Doe je toch zo je best

krijg je nog niks!In Rijswijk nog even bij de toren gestopt. Zowaar een jonge Meerkoet in de vijver!

De jonge Ooievaars (vermoedelijk van Don Bosco) vliegen nu vrijmoedig rond de toren. Zo te zien zijn ze dit jaar
niet geringd.

De Aalscholver staat met zijn mooie bronzen veren te drogen in de zon.

24 juli 2016

Vol goede moed vanmorgen met de gerepareerde scooter op pad. Helaas liep dat in Leidschendam al verkeerd.
Het oude euvel dook weer op en de motor stopte ermee. En weer aan de praat krijgen ho maar.
Na een uurtje afkoelen startte die weer en toen toch maar weer terug naar huis gegaan.
Dan maar weer met de auto op pad. Deze keer richting Broekpolder. Door het warme weer vloog er maar weinig,
dus ik moest mijn vertier bij het water zoeken. Dat was niet zo moeilijk: een vrouwtje Kuifeend liet zich mooi
vastleggen.

De grote plas is momenteel een paradijs voor de Geoorde Futen. Ze zijn er volop te zien en de meesten hebben ook
jongen. Dat levert prachtige plaatjes op.

Jong kijkt vol bewondering naar de grote flippers van moeder. Die van hem/ haar moeten nog even groeien!

Lekker hapje van pa. Let op de zorgzaamheid van beide ouders!

In de bijna volledig met kroos dichtgegroeide plas erachter een stel jonge Dodaarzen.

Er komt een pad aangezwommen en een Meerkoet is daar erg nieuwsgierig naar. Hij durft het echter niet aan
om er aan te komen en deinst elke keer terug.

Nog niet eerder gezien: een Dodaars duikt onder als er wandelaars langs komen en een paar keer verschijnt
alleen het koppie boven water om te gluren of ze al weg zijn.

Deze jonge Geoorde Fuutjes zijn nog wat kleiner.

De nodige Waterjuffers tussen het riet. Van de Variabele Waterjuffer

tot het Lantaarntje.

Rekken en strekken van de Wilde Eend.

Denk ik een mooie serie foto's gemaakt te hebben van een paartje Geoorde Futen zonder kleintjes, word je
thuis toch nog verrast.

Zit er stiekem toch een jong onder moeders vleugels!

Pardon, twee jongen!!

Op weg naar de auto toch nog even wat vliegende Torenvalken gezien.

Er kwam er zelfs nog één met een vette muis langs.

25 juli 2016

Beetje druilerig weer, dus ideaal voor een bezoekje aan Lentevreugd, waar je met warm weer wordt opgevreten
door de insecten. Dan moet je dat kleine beetje regen maar op de koop toe nemen.
De kleine vogels lieten zich er ook niet door weerhouden. Er was genoeg te zien, maar het vastleggen was moeilijker.
Een aantal keren toch gelukt, zoals bij de ingang een Kneu

Er is niet veel meer over van de middenplas, maar schijnbaar genoeg voor deze twee Lepelaars.

Ze waren echter snel weg.

Deze Dodaars zat ook al niet op mij te wachten.....

Behoorlijk wat Boompiepers gezien.

En ook de Rietgorzen waren goed vertegenwoordigd.

Er verschijnt weer een Lepelaar bij het karige watertje. Een jonkie dat er geen bezwaar tegen heeft dat ik
hem aan alle kanten fotografeer.

Tot hij een beter plekje gaat zoeken.

Richting de uitgang nog de nodige Huis- en Boerenzwaluwen in de lucht.

En ik werd uitgezwaaid door een Roodborsttapuit.

26 juli 2016

Eerst een bespreking in het Wilhelminapark en dan loop je gelijk een rondje. Blauwe Reiger in het morgenlicht.

Sperwer met een prooi.

Dan door naar de Duivenvoordse Polder. Drie Torenvalken in de lucht.

Paniek onder de ganzen als de koeien op drift raken.

Overvliegende Wespendief

Een jonge Purperreiger landt op een meter of 25 van me af.....

blijft even verbaasd rond staan kijken .....

voor hij er weer vandoor gaat.

Torenvalk

Steenrode Heidelibel

Een paar keer vloog een grote groep Wulpen langs.

Opnieuw een Wespendief

die het aan de stok kreeg met een Buizerd.

Knobbelzwaan

De IJsvogel kwam gedurende de dag een aantal keren een visje halen.

Wilde Eend

En nog een Torenvalk.

27 juli 2016

Het begon mooi en zonnig vanmorgen. In de Duivenvoordse Polder liep een Ree rustig rond in het weiland.

Langsvliegende Lepelaar.

Er vlogen wat leden van de familie Torenvalk rond.

De groep Wulpen op het weiland groeit met de dag.

Juveniele Bruine Kiekendief struint het weiland af.

Ook vandaag kwam een Purperreiger mooi dichtbij langsvliegen.

Hij landde in het weiland op zoek naar wat lekkers.

Dat schijnt gelukt te zijn.

Zoooo, wat zijn die koeien groot!

In de verte een rover actief. Slechtvalk?

Veel Ooievaars kwamen af op de pas gemaaide weide.

De IJsvogel was weer zeer actief.

De Purperreiger was vandaag echter de smaakmaker. Ik weet niet of het dezelfde was of een ander, maar
er kwam nogmaals een Purperreiger dichtbij langsvliegen en in het weiland landen.

Donkere wolken kwamen in hoog tempo dichterbij en de regen barstte los. Na even schuilen kwam de zon nog twee
tellen terug, maar al snel begon het weer te regenen. Tijd om naar huis te vertrekken.

28 juli 2016

Nog even getwijfeld of ik vanmorgen wel op pad zou gaan met de buien die verwacht werden, maar toch maar
gedaan. Het werd De Horsten, waar je eventueel nog aardig droog blijft onder de bomen. Laat het nu ook nog de hele
tijd droog blijven! Niet heel veel gezien, maar wàt ik zag was dan ook wel heel erg de moeite waard!
Havik met prooi. Lijkt op een specht.

Langsvliegende Raaf

die wel heel apart landt.

Grote Bonte Specht

Vier van de vijf jonge Raven melden zich.

Buizerd in het gras.

Twee Wespendieven vliegen langs. eerst een gehavend vrouwtje

gevolgd door een mannetje dat een prachtige show weg gaf door zeker vijf minuten dichtbij rond te cirkelen en veel te
vlinderen. Dit schijnen ze in deze tijd vooral te doen om het foerageergebied af te bakenen.

Op grote afstand nogmaals vier van de vijf jonge Raven spelend in de lucht.

Ook zes Buizerds gingen spelend de lucht in.

Nog één keer de mannetjes Wespendief met prooi.

30 juli 2016

Vanmorgen eerst even in het Prielenbos gekeken of de IJsvogel zich liet zien. Het was echter erg druk in de kijkhut
en het werd niet op prijs gesteld dat ik ernaast achter het riet ging staan. Dan kwam de IJsvogel niet meer!
Geen last van gehad hoor

Maar goed dan vertrek ik wel. Doorgegaan naar De Nieuwe Droogmaking in Berkel. Ik werd bij aankomst bijna onder
de voet gelopen door een Haas die schijnbaar haast had.

Blauwborst

Grote Zilverreiger

Ook hier bij de grote plassen staat het water behoorlijk hoog. Daar waren heel wat Lepelaars te zien.

De steltlopertjes gaan liever door de lucht, zoals de Kemphaan.

Oeverloper.

Luidruchtige Scholekster.

Ruiende Ekster

Later nog even bij betere lichtomstandigheden.

Torenvalk, die een muis te pakken heeft.

Een paar keer kwam ik ook de Zwarte Ibissen tegen, die echter telkens als er hardlopers aankwamen de
lucht in gingen om een stukje verder weer te landen.

Jonge Boerenzwaluw

Kievit

Leuk die gestreepte Fuutjes, maar door die strepen zie je niet meer waar de ogen zitten.

Dagpauwoog uitgeklapt

en ingeklapt.

Poetsende jonge Rietgors.

Kleine Karekiet

Bij de uitgang nog een jonge Blauwborst.

en een jonge Spreeuw

31 juli 2016

Vandaag alleen de Ooievaar gezien die net voor middernacht mijn eerste kleinzoon Lars gebracht heeft.