Varia januari 2018

1 januari 2018

Ready for take off in 2018!

Altijd heerlijk rustig op 1 januari als je vroeg op bent. Reden om een kijkje te nemen in de Kwade Hoek, zeker omdat het
zonnetje ook nog heerlijk scheen.
Er was echter niet zo heel veel te beleven. Een stel Wulpen foeragerend op de slikplaat.

Grote Zilverreiger die van zeer dichtbij langs vloog.

Bergeenden

Enorm veel Drieteentjes

en nog veel meer Meeuwen!

Er waren tussen de rotsblokken ook nog wat Vinken

en Heggenmussen te vinden.

Ook in Rijswijk nog even een ronde gemaakt. Geen Slechtvalken kunnen ontdekken, maar wel een Groene Specht.

"Ik ben er even niet!"

Gaai

Bosuil

Vette buit voor een Aalscholver.

Als het knallen weer een beetje begint duiken sommige Blauwe Reigers weg,

terwijl anderen fier in de boom blijven zitten.

Koperwieken


2 januari 2018

Het werd maar een kort uitje naar Lentevreugd in gezelschap van mijn kleinzoon. Konden we gelijk wat overgebleven
oliebollen aan de Kraaien voeren. Het werd echter een zeer kort uitje, de kou was voor mij nog wel te doen, maar daar dacht mijn kleinzoon anders over!
Alleen wat overvliegende jonge Knobbelzwanen gezien

en natuurlijk de Torenvalk.

De Kraaien hebben wel genoten van de oliebollen, hoewel ze minder hebben gekregen dan gepland........

4 januari 2018

Ondanks de bijna constante miezerregen toch even een kijkje in de Duivenvoordse Polder genomen. Baggerend door het Achterbos kwam ik heel wat kleine vogeltjes tegen:
Sijzen

Barmsijzen

Pimpelmezen

Roodborsten

en Goudhaantjes.

Sperwer

Pa Knobbelzwaan is nog steeds vechtlustig ten opzichte van andere Zwanen die in de buurt komen, al zijn de vier 
kinderen inmiddels best in staat hun eigen boontjes te doppen.

Als er een vreemde Zwaan landt

komt pa gelijk in actie en rent met grote passen erop af.

Gelukkig is het niet zo nat in het weiland!


Verder alleen wat Hazen gezien

en op afstand twee Raven.

5 januari 2018

Weer een chagrijnige dag met regen. Even naar Lentevreugd geweest waar alleen wat Kramsvogels

en de Torenvalkman te zien waren.

Nog even door gegaan naar Scheveningen, maar ook daar niets te beleven. Wel weer de Zilvermeeuw met het 

visdraad om de poot gezien.

6 januari 2018

Het was in ieder geval droog! Daar was dan ook alles mee gezegd, want het was behoorlijk donker en mistig weer op de Zuid Hollandse eilanden. De Buizerd was dan ook moeilijk een beetje duidelijk op de foto te krijgen.

Begonnen in de Oostduinen, het westelijk deel van de Kwade Hoek. Rietgors

Sneeuwgorzen

Volop Veldleeuweriken

Verder één grote baggerbende, waar ik dus niet met droge voeten uit kwam! Dan maar door naar de Brouwersdam.
Een heel verschil met een week geleden. Een spiegelgladde zee, maar ook hier mist.
Zilverplevier

Eidereend

Rotgans

Zwarte Zee-eenden

Eiderman

Middelste Zaagbekken

Roodkeelduiker

In de verte vloog er nog één langs.

Paarse Strandloper

Drieteentjes.

Zo rond een uur of half twee trok het verder dicht en ben ik weer richting huis gegaan.

7 januari 2018

Is het prachtig stralend weer, had ik beloofd mijn kleinzoon nog een nachtje en dag te logeren te hebben....
Wel even naar Lentevreugd geweest, maar dat was krap een uurtje. Daar alleen wat Kramsvogels gezien.

Na het middagslaapje nog even naar Te Werve geweest, maar daar was bijna helemaal geen vogel te bekennen.  Wel een prachtige gloed over de bosrand en het riet en op de achtergrond de stadhuistoren in de steigers.

Helaas ook het einde van de vakantie.

10 januari 2018

Mijn vrije dag... en ja hoor: chagrijnig, regenachtig weer. Op Scheveningen was er weinig te beleven. Een stel overvliegende Brandganzen

Roodkeelduiker heel ver weg

en een Paarse Strandloper.

Met het vieze weer maar neergestreken in de vogelhut aan de Starrevaart, daar zat je tenminste droog.
Een Fuut kwam me dicht bij de hut gezelschap houden

en verschalkte een visje.

Behalve Smienten ook een koppeltje Wintertalingen op het eilandje.

Visje twee ging naar binnen bij de Fuut.

Slobeend

Veel Kleine Zwanen aanwezig.

Visje drie gaat naar binnen.

De Roerdomp laat zich niet verleiden om uit het riet te komen.

Vrouw Nonnetje

Aalscholver in broedkleed.

Brilduiker

Op de terugweg in de polder nog een Torenvalk

en een Sperwer.

13 januari 2018

Behalve Slechtvalken kijken vandaag alleen even Te Werve in gegaan. Opvallend veel Kramsvogels

en Koperwieken gezien.

Ook ma Groene Specht liet zich nog even van dichtbij bewonderen.

Balanceren op een dun boompje door een Blauwe Reiger.

In de struiken een getjilp van jewelste door de Boomkruipers

en de Goudhaantjes, maar die kreeg ik niet behoorlijk op de foto!
Oh ja, ze zijn er weer!

14 januari 2018

Dit is het betere werk: koud, maar wel een zonnetje! Met de nieuwe kaart op zak maar eens een kijkje in De Horsten genomen. Veel Putters gezien.

Scharrelende Gaai

Vink

Zwarte KraaiGrote Bonte Specht

Bij, zoals ik het altijd noem, het boswachtershuisje een Glanskop bij de mezenbollen.

Ook een Boomklever kwam een kijkje nemen.

Opvliegende Kramsvogels en Spreeuwen in het weiland.

Ik kon geen veroorzaker vinden, of het moet deze langsvliegende Raaf geweest zijn.

Lekker scharrelen langs de waterkant: Grote Zilverreiger

met een heel klein visje als buit.

ook nog even naar de overkant

met hetzelfde resultaat.

Een Pimpelmees heeft ook een bad genomen.

Staartmezen

Koperwiek met een raar bultje op zijn kop.

Nog een keer een Raaf, die op weg was naar de mast.

In Te Werve liet pa Groene Specht zich vandaag ook zien en horen.

Hoog en droog in een boom, Nijlgans

Halsbandparkiet zoekt onderdak

Gaai zoekt de wintervoorraad op.

Goudhaantje

17 januari 2018

Wat een flutdag vandaag. Eerst gedoe bij de Slechtvalkenbak, daarna naar Lentevreugd geweest, waar niets te zien
was. Nog even Duivenvoorde in geweest. Daar een snoepende Boomklever

Een paar Staartmezen

en een Appelvink

Verder was er helemaal niks te bekennen!

20 januari 2018

Weer een grauwe dag en kooooouuuuud!! Tegen de tijd dat ik bij Duivenvoorde aankwam vroren mijn handen er
zowat af, ondanks de handschoenen en kwam ik gelukkig niemand tegen, omdat mijn gezicht ook bevroren was.
Voor de liefhebbers: ze zijn er weer! Heel wat Appelvinken gezien. |

Buizerd

KoperwiekBoomkruiper

Vrouw Grote Bonte Specht

Volgens mij nog nooit twee Roodborsten tegelijk op de foto gekregen...(al is het zeker geen perfect plaatje!)

Het zou alleen zoveel mooier zijn met een zonnetje erbij....

21 januari 2018

Als eerste even in de polder geweest. Op afstand een langsvliegende Raaf

Tussen de Spreeuwen ook veel Kramsvogels gezien.

De Haan stond nog te kraaien toen ik vanmorgen Duivenvoorde in ging.

Vandaag weer een andere gast bij de voederplek: een Grote Bonte Specht.

Deze keer vloog de Buizerd nog op redelijke afstand langs,

iets later vloog hij zowat mijn camera in!

Ongecropt!

Was het eindelijk mooi weer, waren er nauwelijks Appelvinken te zien,

of ze vlogen gelijk weg...

Pimpelmezen

Sinds er geen boze jachtopzichter meer is kan je dit tegenkomen in Duivenvoorde.

Merel

Na wat rondzwervingen door Rijswijk ook nog even Te Werve in gegaan. Vraag me niet hoe hij eraan kwam, maar het was erg lekker! Zwarte Kraai met vis.

Op 1 januari had ik hem nog zo mooi op de foto, de Bosuil

Nu kan dat niet meer. Ook zijn/ haar boom is slachtoffer geworden van de heftige storm.

Lang niet gezien en een flutfoto, maar de Havik was er weer!

Ik zie wat lekkers en laat me door een passant niet weerhouden om het te pakken!

Hebbes!

24 januari 2018

Na het schoonmaken van de bak geen moed en zin meer om op pad te gaan. alleen nog even Te Werve in gegaan. Daar was met het druilerige weer weinig te beleven. Alleen de Ooievaars van Don Bosco gezien

en een stel Koperwieken.

27 januari 2018

In de polder en rond de Starrevaart weinig te beleven en het was ook nog behoorlijk koud. Uiteindelijk maar even naar mijn dochter gereden, kon ik gelijk kijken of de Ransuilen er nog waren. Nou, dat waren ze en ze zaten er vandaag ook nog best gunstig voor. Daarnaast was het behoorlijk druk op straat, waardoor ze redelijk alert waren.
Er zit nog best wat verschil in grootte. Dit is een fors exemplaar

terwijl dit een ielig beestje is.

Na het opwarmen met warme chocola nog even gaan kijken, want het zonnetje was inmiddels doorgekomen.

In Rijswijk bij de toren werd er door een stuk of acht Eksters meer gevlogen dan door de Slechtvalken.

Ook een Grote Gele Kwikstaart kwam nog even langs waaien.

28 januari 2018

Met een verjaardag in Berkel in het vooruitzicht er 's morgens maar vast naar toe gegaan. Eerst naar Oudeland.
Op afstand zat een Torenvalk op een paaltje.

Dezelfde valk komt even later met een muis langs.

Op grote afstand twee Buizerds op een hek.

Joepie! Grote Zilverreiger gaat de lucht in.

Verder weinig te beleven, dus ik besluit door de gaan naar de Nieuwe Droogmaking. Na een paar honderd meter zie ik echter een Torenvalk op een lantaarnpaal. Vanuit de auto kan ik daar prachtig een foto van maken.

Ineens duikt ze naar beneden en pikt vlak naast de auto iets op.

Daarna gaat ze er vandoor. Dan vermaak ik me nog even met een stel Wintertalingen.

Nieuwe Droogmaking: Tafeleend

Bergeenden

Meerkoet holt op een rivaal af.

Turkse Tortel

Veel ganzen van allerlei pluimage te zien. Buiten vele Grauwe Ganzen ook de zogenaamde Soepgans

Kolganzen

Grote Canadezen

en Brandganzen

Smienten

Deze Roodborsttapuit wilde wel heel graag op de foto. Nou dat kan!

Pijlstaarten

Paniek onder de aanwezige Kieviten.

Er vliegen ook wat Kemphanen en Bonte Strandlopertjes mee.

Kemphanen (met een Bonte Strandloper in het midden)

Bonte Strandlopers

Ook de Zwarte Ibissen landen nog even behoorlijk dichtbij.

Als ik weer richting auto loop zit er weer een Torenvalkman op een paal.

Mag ik dichterbij komen? Ja hoor, heel dichtbij zelfs.

Als ik de spullen in de auto heb gelegd zit hij nog dichterbij in een boompje naast de auto. Nog maar een keer dan!