Varia januari

2 januari 2017

Na dagen van mist, waarbij er niets te beleven was, eindelijk weer eens mooi weer. Hoewel er af en toe wat regen viel
en er best wel wat wind was, kon je in ieder geval weer wat verder kijken dan 20 meter.
Op Scheveningen waren ze nog bezig de restanten van de vuren op te ruimen.
Een Dodaars trok zich daar niets van aan

Aalscholver vliegt langs de hoge golven.

De Eider is nog steeds aanwezig.

Terwijl ik de Eider fotografeer kwam er een Oeverpieper aangevlogen en landt vlak bij me. In plaats van gelijk weg te
vliegen, blijft hij enthousiast piepend om me heen wandelen van het ene blok naar het andere.

Nog een tijdje gewacht op de Fraters, maar die lieten zich niet zien. Wel een Torenvalk die het terrein afspeurde.

Na een forse regenbui doorgegaan naar Lentevreugd. Daar zat alles goed verscholen. Een Blauwe Reiger in het
riet,

de Wintertalingen langs de kant van het water.

Pijlstaart

Samen met Slobeenden

De Tafeleend

vond mij niet zo leuk en ging er snel vandoor.

Het enige wat vloog waren de Graspiepers

en een Buizerd laag over het riet.

Het duurt niet lang meer of er komt nog meer uitbreiding bij de Schotse Hooglanders.

In de luwte van de bomen wat Staartmezen

en Putters.

3 januari 2017

Het begon zo mooi vanmorgen. Lekker zonnetje, niet te koud. Mooi weer om in Voorschoten eens te kijken of ik de
Barmsijzen te pakken kon krijgen. In eerste instantie ging het lekker: veel Boomkruipers

een IJsvogel

Roodborst

Goudhaantje

een jonge Buizerd

Zanglijster

Zwarte Kraai

Heggenmus

Koperwiek

en Groenling.

Alleen geen Barmsijzen. Die kwamen uiteindelijk wel, maar toen was het weer al zodanig omgeslagen dat het moeilijk
was er behoorlijke foto´s van te maken.. Meer een soort van bewijsplaatjes dat ik ze gezien heb.

4 januari 2017

Een dagje in de herhaling op Rosenburgh, maar nu met wat beter weer. Ook nu weer een Boomkruiper

De IJsvogel zat vandaag aan de andere kant van het park, maar liet zich regelmatig mooi bekijken en kieken.

En de Barmsijzen waren er weer. Groot en Klein en met iets betere weersomstandigheden, dus wat mooiere foto's.

Foeragerende Grote Gele Kwikstaart

Hé er is er nog één!

Een Grote Barmsijs komt ook even wat halen.

Het schijnt trouwens een lekker plekje te zijn, want een Koolmees en een Vink kwamen ook nog even langs.

Vrouw Vink

RoodborstDacht ik op Scheveningen eindelijk een Frater op de foto te kunnen zetten, bleek het een Oeverpieper te zijn, die ook
liever wat beschutting zocht tegen de stormachtige wind. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar hij staat er wel
heel mooi op!

5 januari 2017

Al heel wat keertjes op Scheveningen geweest zonder de Fraters te zien, maar vandaag ishet eindelijk gelukt en hoe!
Ik was nooit brutaal genoeg om het terrein van het Bunkermuseum op te gaan, maar van de week hoorde ik dat de
eigenaar er geen bezwaar tegen had, mits het behoorlijke vogelaars waren, die niets vernielden. Nou, daar rekende ik
mezelf dan maar onder..... Al snel kwamen de twee Fraters aanvliegen

en doken de begroeiing in. Niet meer te vinden. Gelukkig kwamen ze na een tijdje weer tevoorschijn en lieten zich van
zeer dichtbij prachtig zien.Ze trokken zich niets aan van mijn aanwezigheid en kwamen al foeragerend steeds dichter naar me toe.

Eén ging er zelfs op drie meter afstand op zijn gemak zitten poetsen.

Daarna nog even het havenhoofd op geweest, maar behalve de Eider, die inmiddels tot het meubilair behoort, was er
niets te zien.

Wel heel veel meeuwen op het strand, waar genoeg eten te vinden was na de storm van gisteren.

Bij de KNRM zat de mannetjes Torenvalk op een lantaarnpaal.

Na zo'n mooi begin en zulk prachtig weer nog maar een keer naar Rosenburgh gereden. Misschien de Barmsijzen
een keer met een strak blauwe lucht. Drie rondes door het hele park en omgeving gelopen, maar geen Barmsijs
te bekennen. Sowieso was er niet veel te zien. Zelfs de IJsvogel liet zich niet zien! Wel wat Goudhaantjes

en heel mooi een Witkoppige Staartmees gezien.

6 januari 2017

Het was toch wel heel koud toen ik vanmorgen richting Noordwijk ging voor een combi van de Geelgorzen en een
bezoek aan Lentevreugd. Gelukkig waren de Geelgorzen niet zo moeilijk te vinden. Ze foerageerden op een open
veldje, maar waren er alleen niet zo happig op om op de foto te gaan.

Gelukkig landden er twee nog even in een boompje. Niet de beste plaatjes, maar vooruit.

Helaas werd het al heel snel drukker en de Gorzen lieten zich niet meer zien. Ik dus ook niet meer.
Nog wel even een paar plaatjes gemaakt van de ca. 150 Veldleeuweriken die ook op het veld waren.

Een groepje Graspiepers was ook druk op zoek.

En een Haas deed aan slootje springen.

Er zat hem stiekem nog wat op te wachten toen hij landde: een Sperwer!

Nog een ronde op Lentevreugd gemaakt, maar daar was niet veel te zien. Op afstand een biddende Torenvalkman.

Wat Putters

Pimpelmees

Grote Bonte Specht

Roodborst

Graspieper

Zeer voorzichtig en onzeker stak deze Hooglander het ijs over, waar hij natuurlijk dwars doorheen zakte.

Eenmaal aan de overkant ging hij er rennend en met bokkensprongen vandoor.

8 januari 2017

Op de laatste vakantiedag nog een keer naar de Geelgorzen gegaan. Heerlijk rustig toen ik daar aankwam.
Een stuk of 24 gorzen zaten op afstand in de bomen.

Ze vlogen regelmatig naar het naastgelegen weiland.

Daar scheen wel heel veel te halen te zijn, want ze waren niet de enigen.....

Hier nog veel hazen te zien,

waarschijnlijk wordt er minder gejaagd dan in de Duivenvoordse Polder.

Landende Smienten.

Eindelijk kwamen de Geelgorzen wat dichterbij zitten, aan de overkant van de weg.

Daartussen een afvliegende Pimpelmees.

Als ze na een tijdje achter de bomen verdwijnen, besluit ik daar ook een kijkje te nemen.
Daar een paar leuke plaatjes kunnen schieten, hoewel het moeilijk blijft zo tussen de takjes door.

Op de terugweg nog even langs Voorschoten gegaan. Het was inmiddels prachtig, zonnig weer geworden, dus
misschien nog een foto van de Barmsijzen met mooi weer.
Heerlijk rondgelopen, het leek wel lente! Mooi weer, lekkere temperatuur en de vogels floten volop.
Vooral veel Pimpelmezen

Deze probeerde wat lekkers uit een takje te purren

wat uiteindelijk met grof geweld lukte.

Roodborst

Grote Bonte SpechtPutter

De Barmsijzen lieten zich echter pas zien toen het zonnetje ging verdwijnen...

Weer donkere plaatjes dus.

Net als deze Putter dacht ik toen: vertrekken!

11 januari 2017

Het kijken van de vogels was vandaag net zo wisselend als het weer. Eerst naar De Horsten gegaan, waar veel kleine
vogels te zien waren. Helaas zaten de meesten diep weggedoken in de struiken. Dat deed ook deze SperwerEen Buizerd kwam wel even mooi overvliegen.

Ook de twee Raven voor het eerst in lange tijd weer eens gezien.

Goudhaantje

Op Lentevreugd alleen maar kraaiachtigen gezien. Heel in de verte de Bonte Kraai

Maar vooral de Zwarte Kraaien waren rijk vertegenwoordigd.

Daartussen ook wat Kauwtjes.

Jammer dat ie z'n koppie niet even optilde.....

Nog even Te Werve in gegaan. Het was zulk stralend weer......
Grote Bonte Specht

Het was echter al snel gedaan met het mooie weer en een lekker buitje volgde. Net toen lieten de Staartmezen
en Goudhaantjes zich leuk zien.

Gelukkig bleef het niet zo lang regenen en kreeg ik een herkansing bij de Goudhaantjes.

Deze Koperwiek had niet door dat ik er vlak onder stond!

Buizerd

14 januari 2017

Het stormde behoorlijk op Scheveningen toen ik er vanmorgen even een kijkje ging nemen. De toegangshekken naar
de havenhoofden waren gesloten en ook het hek naar de Fraters was vastgebonden.
Dan maar even het strand op. Het barstte er van de meeuwen, want de storm brengt een hoop lekkers naar het strand. Nu zijn meeuwen bepaald niet mijn specialiteit. Voor mij zien ze er bijna allemaal hetzelfde uit, maar wie weet leer ik het ooit nog eens.
Wel een mooi gezicht: zon met de gitzwarte lucht op de achtergrond.

In de voorhaven een Dodaars

die echter al snel onderdook.

Jonge Zilvermeeuwen

Een hoop schuim op het strand, maar daartussen zag ik ineens een Kleine Burgemeester
(in gezelschap van een Stormmeeuw?)

Hij liet zich mooi van dichtbij bekijken, tot er weer zo'n losgeslagen keffer langs kwam die alle meeuwen de zee in joeg.

Een burgemeester waardig bleef hij lekker ronddobberen, ook als er flinke golven aankwamen. Dit in tegenstelling
tot de meeste andere meeuwen.

Nog even door naar De Horsten voor een nieuwe jaarkaart (met de hartelijke dank voor het compliment bij de
kassa, waar ze me een 65+ kaart wilden geven....). Het begon echter zo hard te hagelen, sneeuwen en onweren
dat ik er maar geen gebruik van heb gemaakt. Richting huis nog even langs Te Werve gegaan. Weinig gezien, doordat ik een paar keer moest gaan schuilen. Wel twee Boomklevers

Fazant

De Goudhaan kwam in dezelfde boom schuilen waar ik onder stond.

Kraai op het dakje waar ik bij de volgende bui onder stond.

Mijn vaste Kraaien wisten nog precies bij wie er wat te halen was.

Mooi verscholen in het groen: Pimpelmees.

Bij de derde bui had ik het wel gezien. Op naar huis!

15 januari 2017

Nog maar een keer naar Scheveningen, want er is genoeg te zien en te vreten nu!
Het begon al met een Zilvermeeuw die vlak naast de auto stond te peuzelen.

Op de plek waar ik gisteren een Kleine Burgemeester had, kreeg ik vandaag een Grote Burgemeester voorgeschoteld.
Niet zo mooi op de foto, maar ja.

En verder meeuwen,

meeuwen

en nog eens meeuwen!

Kokmeeuwen

Grote Mantelmeeuwen

Stormeeuwen  (midden)

Zilvermeeuwen

en allemaal maar lekkere hapjes uit de zee halen.

Op het strand duizenden dode Zeesterren.

Het waren niet alleen de meeuwen die ervan smulden, ook de Kraaien konden hun buikjes vol eten.

Op het havenhoofd de Eider op een blok in zee. Het wordt nu wel duidelijk waarom ze al zo lang in de buurt blijft. (Of
zou het toch een 'hij' worden?)

Oeverpieper

Paarse Strandloper

Ook de Dodaars was er weer, nu in de regen, sneeuw, hagel.

Voor mij tijd om door te gaan naar De Horsten. Veel Koolmezen.

In eerste instantie dacht ik dat er een Buizerd zat, maar het bleek een Havik te zijn.

Ze draaide zich ook nog even mooi om.

Helaas niet om voor mij te poseren, maar omdat ze er als een speer vandoor ging om verderop in een groepje duiven te duiken. Nog heel kort de Raven gezien, maar er kwam er door de vele boomtakken maar één op de foto.

18 januari 2017

In plaats van de voorspelde bewolking scheen het zonnetje vanmorgen uitbundig. Weer begonnen op Scheveningen.
Het was wel heel koud. En dan moet je niet met je natte lijf op een muurtje gaan liggen......

Het duurde even, maar toen vlogen de Kleine Burgemeesters om mijn oren. Maar liefst vier heb ik er gezien.
Er waren nog steeds heel veel meeuwen

die regelmatig de lucht in gingen als er weer een hond langs rende.

Flink speuren daartussen om de Burgemeesters te ontdekken. Als het zonnetje schijnt is dat goed te doen en
krijg je ze op allerlei manieren te zien, één keer zelfs twee tegelijk en ook badderend.

Overvliegende Tafeleenden

Ook de Steenlopertjes pikken een maaltje mee.

Aanranding onder de meeuwen.

Uiteindelijk nog even het havenhoofd op gegaan en mijn vaste plaatje van de Eider gemaakt.

Behalve dat alleen veel Aalscholvers op de blokken.

In de middag nog even een kijkje in Berkel genomen. Daar zag je pas echt hoe mooi de bevroren rijp was.

Waterpiepers

Glibberen op het ijs door een Witte Kwikstaart (montage)

En de Torenvalk mooi in een winterse omgeving.

Tot ze het zat was en er vandoor ging.

Overvliegende Grote Canadezen en Grauwe Ganzen.

Grote Zilverreiger als afsluiting van een prachtig dagje.

21 januari 2017

Oppasdagje bij mijn kleinzoon in Zoetermeer en dan mag hij natuurlijk gewoon mee naar het Buytenpark.....

Helaas was er weinig te zien. Alleen een paar Putters

en twee Buizerds

Dan maar even bij de Ransuilen langs. Negen stuks waren er nog aanwezig. Die waren maar wat nieuwsgierig naar dat
brabbelende gevalletje onder hen en keken nieuwsgierig naar beneden.

Even krabbelen met de dodelijke wapens.

Aan de achterkant zien ze er hetzelfde uit als een dennenboom. Goede schutkleur dus.

22 januari 2017

Eerst weer even genieten van het prachtige weer op het strand. Ik blijf toch proberen om wat te leren over de meeuwen, maar voor mij zien ze er bijna allemaal hetzelfde uit. De Burgemeesters haal ik er tenminste nog wel uit.
Eerst de Grote Burgemeester

Dan tot twee keer toe een Kleine Burgemeester.

Tijd voor een poetsbeurt.

Mooi met de donkere golf op de achtergrond.

Soms zie je ook een andere meeuw die opvalt tussen de rest, maar of het nu een Pontische of een Stormmeeuw is?
Geen idee!

Het lijkt of deze Zilvermeeuw een mini-krokodil in zijn snavel heeft, maar het is gewoon een kronkelende Zeester.

Mooie ringen.

Vandaag twee Dodaars, die niet samen op de foto wilden. Dan maar apart.

Op een gegeven moment had ik de meeuwen wel gezien en ben doorgegaan naar De Rietputten. Ik was niet de enige!
Het duurde even voor ik een Baardman voor de lens kreeg, maar toen kreeg ik ook een privévoorstelling van dit vrouwtje. Ze hield ervan om op de vreemdste plekjes te foerageren.

Overvliegende Kolganzen.

Watersnip

Roodborst

25 januari 2017

Ik hoopte dat het zonnetje nog even zou doorbreken, maar helaas bleef het de hele dag saai, somber weer. Niet echt
ideaal om foto's te maken. maar ja, je moet wat op je vrije dag! Op naar De Horsten dus. Veel Vinken gezien in veel soorten.
Keep

Appelvink

Goudvink

PimpelmeesEen Eekhoorn was op zoek naar wat te eten.

Overvliegende Havik

Ook de Grote Bonte Spechten waren al erg actief met het verdedigen van hun territorium.

Eén van de Raven vloog over met een lekker hapje.

Roodborst

Verder was er met dit weer niet veel te beleven. (Of de foto's waren te slecht

)

28 januari 2017

Het werd vandaag een ochtendje Duivenvoorde en een middagje bij de toren in Rijswijk.
In Duivenvoorde zat een groep van een stuk of 20 Appelvinken. Deze keer niet in de taxus, maar verspreid over
Duivenvoorde. Regelmatig een paar leuke plaatjes kunnen maken.

Romantisch momentje....

Koolmees

Een mannetje Sperwer landde net in een boom vlak bij me,

maar zodra hij door had dat ik er stond was hij net zo snel weer weg.

Goudhaantjes

Op afstand een Eekhoorn

Bij de vijver waren alle watervogels verzameld,
Dodaars

Smienten

Krakeenden

Even vieren dat het ijs smelt.....

Langsvliegende Havik met een volle krop.

Roodborst die wel in de taxus zat.

Ook een Buizerd kwam even kijken.

Vlak bij de uitgang kwam ik deze Pauw tegen.

Wat een prachtige dieren zijn het toch! Niet zozeer qua bouw, want het kleine koppie past totaal niet bij het dikke
lijf, maar die kleuren!

's Middags bij de toren voor de Slechtvalken gezeten. Anderhalf uur volgehouden, geen Slechtvalk te bekennen.
Wel Stormmeeuwen.

29 januari 2017

Vanmorgen een kijkje genomen bij de Starrevaart. Grotendeels nog ijs, dus alles verzamelde zich op één plek in
het midden.

Slobeend

Brilduikerman

Rosse Stekelstaart bij twee Tafeleenden.

Overvliegende Buizerd

Onderonsje tussen Smienten

Ook op de Meeslouwerplas een Brilduiker.

's Middags een verjaardag in Berkel, dus nog even een tijdje doorgebracht bij de Nieuw Droogmaking.
Hier nog pais en vree tussen de Torenvalk en een Kraai.

Iets later werd het Torentje opgejaagd door de Kraai.

Plots zie ik in de verte een grote roofvogel: een Zeearend!! En ook nog een volwassen exemplaar.

Helaas blijkt als ik de foto's bekijk dat er twee riempjes aan vast zitten. Er zit daar dus een roofvogelboerderij en er werd getraind. Nog wel even van dichtbij bekeken.

Wintertalingen

Mijn dagelijkse Roodborst, deze keer met een ring.

Waterhoen

Als ik weer in de buurt van de roofvogelboerderij loop, komt er ineens vlak bij me een tweede Zeearend
aanvliegen. Een jong exemplaar deze keer.

Die vliegt zo dichtbij langs dat ik hem niet eens in beeld krijg.

Pa Torenvalk net voor hij op jacht gaat.

Ook ma laat zich nog even zien,

maar is meteen vertrokken als ze ziet dat pa beet heeft.

Dan volgt een vermakelijk tafereel. Ze probeert op alle mogelijke manieren de buit van pa af te pakken.
En dat lukt haar ook nog!

Even later zit ze bovenop de kast lekker te smikkelen. Jammer genoeg hangt de kast wel aan de roofvogelboerderij.........