Varia februari 2018

4 februari 2018

Lekker zonnetje, maar wel erg koud. Ondanks het mooie weer was er in Duivenvoorde niet veel te beleven. Een paar
Kleine Barmsijzen lieten zich wel zien.

Overvliegende Sperwer

Twee Buizerds vlogen ook luid roepend over.

In de polder veel Smienten.

Terwijl ik daarnaar sta te kijken, zie ik een Raaf spelend met een Buizerd.

Na een tijdje verdwijnt de Buizerd in het bos. De Raaf blijft zoekend over het bos vliegen.

Met succes, de Buizerd komt weer tevoorschijn en het spel begint opnieuw.

Uiteindelijk gaat de Buizerd defintief het bos in. De Raaf gaat nog even roepend over het bos heen, maar geeft het dan op.

Nog tweeënhalf uur bij de toren gezeten, maar geen Slechtvalk gezien. Wel de bekende Eksters.

en een raar fladderende vogel, die achterna gezeten werd door Kraaien en Kauwtjes.
Het bleek te gaan om een Rosse Vleermuis.

Die zie je hier toch niet vaak!

8 februari 2018

Met prachtig weer nog een keer naar Duivenvoorde in de hoop de Barmsijzen nog een keer op de foto te zetten. Die lieten zich vandaag helaas niet zien. Wel weer de Buizerd die alweer laag overvloog.

Raaf of Kraai? Kon het ook niet horen, want hij had zijn snavel vol!

Wat later wel de twee jonge Raven in het weiland gezien.

Slechts één Appelvink liet zich vastleggen.

Koolmees

Finnie op mast 17.

Goudvink

Koperwiek

Zoef de Haas geniet van het zonnetje.

In de verte vliegen ook Pa en Stiefma Raaf over.

In de polder alleen nog een Buizerd gezien.

's Middags lekker in het zonnetje bij de stadhuistoren gezeten. De valken lieten zich maar weinig zien.
Dan me maar bezig houden met de Goudhaantjes.

Ook een jonge Havik

en een Sperwer vlogen langs.

9 februari 2018

Ik ben vandaag nog even in Te Werve geweest. Weinig te beleven en de Groene Spechtman wilde niets van me weten!

10 februari 2018

Wederom naar Duivenvoorde geweest voor de Appelvinken. Bij de voederplaats weer een nieuwe soort gezien. De
Staartmezen had ik er nog niet eerder gezien.

Vermoedelijk Finnie vloog langs.

Eindelijk de Appelvinken gezien met mooi weer. En ze werkten nog goed mee ook!

Gaai

Deze was even ontwaakt uit zijn winterslaap om wat eetbaars te zoeken.

11 februari 2018

Met de harde wind erbij een kijkje genomen op Lentevreugd. De vogels waren slimmer dan ik, want die lieten zich nauwelijks zien! Alleen op de grote plas een paar Wintertalingen

De Torenvalkman probeerde nog wat te jagen, maar dook al snel de boom in.

Hij zat daar echter nog vol in de wind, dus zocht een beschutter plekje.

Als er een Sperwerman langsvliegt

gaat hij weer terug naar zijn oude plekje.

Eind van de ochtend nog even Te Werve in gegaan. Ineens razen er twee IJsvogels langs. Ik kreeg ze nog net op de foto

Grote Bonte Specht

Nijlgans

Boomkruiper

14 februari 2018

Met mooi, koud weer maar weer eens De Horsten in gegaan. Al aan het begin zat een flinke groep Sijzen lekker van
de Els te snoepen.

Ook een grote groep Kolganzen in het weiland.

Boomklever

Pa Raaf vliegt langs.

Vink

Torentje laag in het weiland op een boomstronk, lekker uit de wind.

Hij gaat er echter snel vandoor als ik langs loop.

21 februari 2018

Het leek wel lente vanmorgen in Duivenvoorde. Overal hoorde je vogels fluiten. Er was ook genoeg te zien.
Als eerste hoorde ik het gekrok van een Raaf. Er bleek één van de jongen in een boom te zitten heerlijk babbelend tegen zichzelf.


Nummer twee volgde niet veel later.


Die had me echter al snel door en ging er weer vandoor.


Ik kon nog wel een tijdje van de andere genieten, al was het licht niet perfect en de begroeiing nogal dicht.


Pa Raaf kwam wat later nog even overvliegen.


Ook weer een aantal Appelvinken te zien.


Boomkruiper


Aardig wat Roodborsten gezien.

Zoef

Koperwieken

De Boomklevers waren zeer actief.

Zelfs van zeer dichtbij!

24 februari 2018

Het kan verkeren. Liep ik woensdag in Duivenvoorde  met het idee dat het wel lente leek, vandaag was er niets te beleven. Slechts één Appelvink gezien

een kleumende Blauwe Reiger

en soezende Hazen.

In Rijswijk nog een mannetje Sperwer meegepakt,

maar ook die ging er gelijk vandoor.

25 februari 2018

Een heerlijk zonnige dag om naar de Brouwersdam te gaan, hoewel het behoorlijk koud was. Voordeel daar is wel dat je meestal vanuit de auto kunt kijken en fotograferen!
Bij aankomst gelijk een stel Bontbekplevieren gezien.

De Middelste Zaagbekken waren weer goed vertegenwoordigd.

Het viel me vandaag pas op dat ze vlak achter de borst creme- witte vlekken hebben. Deze had wel een heel mooi
patroon!

Paarse Strandloper

Wulp

Rotganzen

Kokmeeuw

Veel Bonte Strandloprtjes

ook in het gezelschap van Drieteentjes

Zilverplevieren

Wulp in het gezelschap van een Tureluur.

Brilduiker

Kanoet

In de verte vijf Zwarte Zee-eenden

Tureluur

Oeverpieper

Rosse Grutto's

Scholekster

Op de terugweg nog even bij de Kwade Hoek gestopt: Bergeenden

Ook hier heel veel Bonte Strandlopers

Blauwe Reiger

Vink

26 februari 2018

Wat was het smerig koud in de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Een ijzige wind waaide door de polder en de meeste
waterplassen waren al bijna bevroren. De kleine open stukjes waren dan ook dicht bevolkt.
Krakeenden (even goed kijken hoe het in elkaar steekt)

Slobeend

Grote Canadees

Wulpen

Kievit

Grauwe Gans

Na een uurtje hield ik het voor gezien.
In Te Werve was het een stuk aangenamer, maar ook daar niet veel te zien. Wel een tijd staan kijken bij een stel Staartmezen.
Het blijven grappige beestjes!

28 februari 2018

Ik was al vroeg in Zoetermeer om mijn kleinzoon naar de opvang te brengen en ben gelijk nog even bij de Ransuilen
langs gegaan. Er zitten er nog steeds een stuk of tien, maar ze zaten goed verstopt tegen de snijdende wind.

Eén was er ineens zeer alert en dan zie je de grote ogen goed.

Ik heb niet kunnen ontdekken waardoor het was, maar voor hem was het ernstig genoeg om er vandoor te gaan.
Nog even naar Zevenhuizen gegaan. Daar de Ransuilen niet gezien, wel wat Putters die op de bevroren grond nog wat
eetbaars probeerden te vinden.

Dodaars

Wintertalingen

Tafeleenden

Apart gekleurde Wilde Eend.

Daarna mocht oma weer opdraven om een zieke kleinzoon weer op te halen. Niet heel erg, want ik  was intussen door
en door koud!