Varia december 2021

1 december 2021

Al een week niet op pad geweest door de vele regen en het werken. Vanmiddag werd het eindelijk even droog, dus na een rondje Rijswijk even Te Werve in gegaan. Ik had me de moeite kunnen besparen.... Behalve kleumende Blauwe Reigers was er niets te beleven.

7 december 2021

Eindelijk weer eens een droog dagje en de zon scheen ook nog af en toe. Het was wel knap koud op weg naar Scheveningen. Wat Scholeksters op het kleine strandje, waar flink wat algen waren aangespoeld.

Langsvliegende Fuut.

Verder alleen wat Roodkeelduikers gezien

Op afstand werd er zand opgespoten.

Twee knokkende meeuwen.

Natuurlijk ga je niet weg zonder een Steenloper.

Scholekster

In de Binnenhaven toch nog een Zeekoet gezien.

Nog even Te Werve in gegaan. Ook daar was weinig te beleven.
Een paar Gaaien gezien

en natuurlijk weer wat Blauwe Reigers.

Poetsende Reigers.

8 december 2021

Na een sombere ochtend in de middag naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Met een stevige hap wind erbij.
In het zuidelijke deel werd ik gelijk verwelkomd door een biddende Torenvalk.

Verderop zat er nog een in een boompje.

Langsvliegende Blauwe Reiger.

Een tijdje bij de Kuifeenden zitten kijken.

Fuut

Verder was er eigenlijk weinig te beleven, tot ik ineens vlak langs de kant een kleine watervogel tegen de hoge golven op zag boksen. Het bleek te gaan om een Rosse Franjepoot!Daar heb ik me een uur lang mee vermaakt.

Hij kwam ook nog even in het gunstige licht

mooi poetsen.

Een klein tukkie gedaan,

waarna hij het ruime sop weer koos.

Toch nog een leuke middag gehad!

11 december 2021

Weer richting Nieuwe Driemanspolder gegaan om een kijkje bij de Rosse Franjepoot te nemen. Daar was ik zeker niet de enige!

Bij de ingang het geringde Torenvalkvrouwtje in een boompje.

De Rosse Franjepoot zat heel dicht langs de kant aan de overkant van waar ik hem woensdag voor het eerst zag.

En sommige fotografen vonden het nog niet dichtbij genoeg....

Af en toe ging de Franjepoot er dan ook vandoor,

om niet veel later weer terug te komen.

Was er nog wat anders te zien? Weinig! Natuurlijk de Torenvalken. Hier net na een flinke plensbui.

Op afstand een langsvliegende Wulp.

Grote Zilverreiger

Ekster

En een Torenvalk die de slingers uithing.

15 december 2021

Met maar weinig tijd in de morgen naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Bijna gewoontegetrouw bij de ingang een
Torenvalk. In dit geval het geringde vrouwtje.

Verderop nog een Torenvalk.

Fuut

De Rosse Franjepoot lijkt te zijn vertrokken.
Verderop tref ik het geringde vrouwtje nogmaals in een boompje.

Jonge Zwaan

Opvliegende Patrijzen.

Mannetje Roodborsttapuit. Eerst op een paaltje

daarna op het fietspad om een insect te pakken.

Zijn plek op het paaltje is dan al ingenomen door een vrouwtje.

Man Torenvalk

Nog een Roodborsttapuit.

En dan is het alweer tijd om huiswaarts te keren voor een werkoverleg.

21 december 2021

Het was koud, maar prachtig weer toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder vertrok. Daar aangekomen was alles met een laagje rijp bedekt en scheen het zonnetje uitbundig.
Zowaar geen Torenvalk bij de ingang, maar een Ekster in een boompje.

Aanvliegende Canadese Ganzen.

Een paar Pimpelmezen die acrobatische toeren uithaalden in het riet.

Roodborsttapuiten

Echtpaar Torenvalk op een Vleermuiskast.

Het vrouwtje was al snel weer weg.

Dat zie je niet vaak in deze tijd van het jaar: overvliegende Lepelaar.

Krakeend

Vinken

Helaas moest ik er alweer vandoor voor een afspraak in het ziekenhuis. Daarvan terugkomend nog even Te Werve in gegaan. Halsbandparkiet

Zowaar een Boomklever gezien.

Boomkruiper

Vuurgoudhaan

Gedumpte Flappie

De Reigers vinden dit weer maar niks en zochten langs de waterkant een plekje in het laatste zonnetje.

22 december 2021

Het was nog steeds flink koud toen ik vanmorgen naar Scheveningen reed. Een rustige zee en een nevelig zonnetje.
Een Scholekster met buit,

terwijl twee andere nog steeds zoekend waren.

Zwarte Kraai

Weinig te beleven, dus ik heb me een tijdje met de Steenlopertjes vermaakt.

Langsvliegende Bergeenden.

Paarse Strandloper

Groep langsvliegende Nijlganzen.

Nog een Zwarte Kraai.

Langsvliegende Zwarte Zee-eend vrouw.

Oeverpieper

De 'touwtjes Zilvermeeuw' is nog steeds ter plaatse.

Steenloper voelt zich betrapt!

Op de terugweg nog even Te Werve in gegaan.
Halsbandparkiet

Pimpelmees

Gelukkig voor het eerst sinds maanden weer een Groen Specht gezien, maar niet op de foto gekregen.
Gaai

Koolmees

Roodborst met bes. Helaas zat de tak in de weg.

Jonge Buizerd landde vlak bij de plek waar ik stond, maar was ook al snel weer weg.

Roodborst zonder tak.

26 december 2021

Beide Kerstdagen korte uitstapjes gemaakt. Eerste Kerstdag naar Te Werve en Tweede Kerstdag naar de Nieuwe
Driemanspolder. Beide keren maar weinig gezien....
In Te Werve natuurlijk de nodige Halsbandparkieten.

Aparte Grote Canadees

Gaai

Roodborst

In de Nieuwe Driemanspolder natuurlijk de Torenvalken.

Twee Watersnippen

Smienten

en een kleumende Blauwe Reiger.

Op de terugweg nog een Noordse Kauw gezien.

31 december 2021

Op het laatste dagje van het jaar nog even naar de Nieuwe Driemanspolder geweest. Na de prachtige luchten in Rijswijk bij zonsopkomst was er hier alleen nog maar een streepje zon te zien.

Een Torenvalkvrouwtje was aan het bidden boven het veld.

Ronde gelopen, maar er was niets te zien. (behalve tig Meerkoeten)
Pas bij de uitgang weer hetzelfde Torenvalkvrouwtje, eerst op de grond

daarna op een paaltje. Het ging om het geringde vrouwtje.

en weer weg!

Volgend jaar maar weer beter!