Varia december 2020

2 december 2020

Het was niet veel vandaag. Somber weer en maar weinig vogels te zien. Na twee rondes om de Meeslouwerplas geen
IJsduiker gezien. Wel een Groene Specht.

Een Buizerd langs de snelweg

en twee Brilduikers in de Meeslouwerplas.

Natuurlijk wel het IJsvogelvrouwtje gezien,

maar zelfs de Torenvalken lieten me in de steek!

6 december 2020

Hoewel het er in de morgen nog wel sprookjesachtig uitzag

werd het al snel een saaie bedoening. Grauw somber weer en waterkoud.
Er was dan ook nauwelijks wat te zien. Een RoodborstX8 bovenin mast 28

en de vaste Finse overwinteraar op mast 17.

en ben dus gauw naar huis gegaan.

Na dat rondje zag ik er ongeveer zo uit

13 december 2020

Na een vroeg bezoekje aan het tuincentrum in Zoetermeer nog even een kijkje genomen bij de rustplaats van de Ransuilen. Tot mijn grote schrik blijken de bewoners van het huis waar de uilen in de bomen zaten, een groot deel van de bomen gekapt te hebben. Er was dan ook geen Ransuil te bekennen! Dan maar door naar Berkel.
Hoewel het in de vroege morgen nog prachtig weer was, was er maar weinig te zien.
Bij de parkeerplaats twee Fazanten

Een Waterhoen smullend van het gras.

Roodborst

Opvliegende Smienten.

Heel veel Meerkoeten in het weiland.

Bergeend

Wintertaling

Groepje poetsende Krakeenden.

Vink met een stukje hout.

Als dan de zon ook nog verdwijnt, ga ik maar naar huis om de kerstboom op te zetten.

18 december 2020

Een ronde door de polders leverde alleen het jonge Torenvalkvrouwtje op in de Grote Polder.

Dan nog maar even Te Werve in. Ook hier was niet veel te beleven.
Fazant

Ekster

Een Buizerd werd aangevallen door een Kraai.

Pimpelmees

Nog even een kat en muis spelletje gespeeld met de Groen Spechtman, maar ik kon er niet dichtbij komen.

28 december 2020

Droog, maar somber weer, dus het werd alleen een rondje Te Werve. Vooral klein grut te zien, zoals Boomkruipers,

en heel veel Staartmezen.

Er zat ook nog een Witkoppige Staartmees tussen.

Winterkoning

Twee Fazantmannen scharrelden rond.

Blauwe Reiger heeft het voorjaar al in zijn kop. Hij begint al met de nestbouw en zoekt een mooie tak uit. Even stoeien
ermee en dan verdwijnt hij ermee naar het Rijswijkse Bos.

31 december 2020

Tussen het oliebollen bakken door nog even Te Werve in gegaan. Helaas was er niet zoveel te beleven.
Roodborst

Gaai

heel veel Houtduiven

en een Kraai