Slechtvalken Rijswijk

Varia augustus 2023

9 augustus 2023

Ik was er helemaal klaar mee om binnen te zitten! Met de grootste schoenen die ik kon vinden een klein rondje door de Nieuwe
Driemanspolder gedaan. Het zuidelijk gedeelte is meestal het stuk waar het meeste te zien is, dus daar heen getuft.
Door alle regen is de begroeiing weer helemaal aangevuld.
Het echtpaar Torenvalk heeft minstens vijf jongen rondvliegen.

Verrassing in de vorm van een langsvliegende Casarca.

Gele Kwikstaartvrouw. Ik heb er maar twee gezien vandaag.

Jonge Knobbelzwanen. Moeder was erg waaks, dus ik ben maar op afstand gebleven.

Lepelaar

Steenrode Heidelibel

Langsvliegende Grote Zilverreiger.

Op afstand een Visdiefje.

Verder alleen nog een vrouwtje Veldsprinkhaan gezien.

11 augustus 2023

Na een dagje bijkomen vandaag een kort rondje Nieuwe Driemanspolder aan de noordkant gedaan.

Op het eerste stuk nauwelijks wat te bekennen. Halverwege in de begroeiing een stel jonge Rietzangers.

De apenrots is weer verlaten door de Kokmeeuwen en er zitten weer Aalscholvers en deze Kleine Mantelmeeuw.

Witte Kwikstaart met insect.

Rietgors

Slechts één Kluut gezien.

Een overvliegende Ooievaar zorgde voor paniek onder de vele Spreeuwen.

Een Witgatje vloog luid roepend over.

Nog een Rietgors.

Verder was het maar een dooie boel.

16 augustus 2023

Met een uitbundig schijnend zonnetje naar Berkel gereden om een kijkje te nemen bij de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom.
Er was geen Steltkluut meer te bekennen en ook verder was er weinig te beleven. Toch wat plaatjes bij elkaar gesprokkeld en
daar zaten soms leuke ontmoetingen bij!

Blauwborst op het pad.

Slechts drie luierende Lepelaars aanwezig. Dat heb ik weleens anders gezien in deze tijd van het jaar.

Op het pad drie jonge Visdiefjes.

De ouders vlogen paniekerig schreeuwend daarboven.

Toen ik dichterbij kwam gingen de jongen er ook schreeuwend vandoor.

Holenduif

Familie Fazant

Kleine Zilverreiger

Jagende Bruine Kiekendief.

Grote Zilverreiger in het riet.

Waarschijnlijk door de hoge waterstand waren er geen steltlopertjes te bekennen.
Door gegaan met mijn rondje door de Voorafsche Polder.
Vrouw Rosse Stekelstaart.

Jonge Kokmeeuw

Twee jonge Buizerds zaten te schreeuwen rond een boerderij. Helaas wel met tegenlicht

Overstekende Fazantman.

De Bruine Kiekendief had wat gevangen, maar werd achterna gezeten door een stel Kraaien.

Bij mijn vaste rustbankje zat een Buizerd in een boompje. En die bleef zowaar zitten! Ik kon er een mooie serie plaatjes maken.

Door naar een andere tak

Jammer van het hoge, wuivende riet.

Even rondkijken

en weer door naar een volgende tak.

Meer takken waren er niet, dus uiteindelijk ging hij er vandoor.

Werd het toch nog een leuke ochtend!

18 augustus 2023

We hebben vandaag weer een dagje gevaren in de Brabantse Biesbosch. In de morgen zwaar bewolkt, maar 's middags ging het
zonnetje volop schijnen. Weinig vogels gezien, maar de eerste was gelijk raak! De Visarend.

Buizerd

Ook nog leuk een Wespendief gezien.

Mislukte foto van een IJsvogel. Het valt niet mee op een schommelende boot!

Twee Witte Kwikstaarten bij een Wilde Eend.

Verder geen vogels gezien, behalve natuurlijk de vele Meerkoeten.Dan alleen maar genieten van het varen en zwemmen....

22 augustus 2023

Al een aantal dagen vertoeft er een Zwarte Ibis in de Nieuwe Driemanspolder, maar ik had nog geen tijd om te gaan kijken.
Vandaag wel. Met een zonnetje vertrokken, maar bij aankomst was het helemaal bewolkt. Jammer, want met een zonnetje komen
de kleuren zo mooi tevoorschijn. Ik hoefde niet lang te zoeken, want er stonden al genoeg mensen. Hij liep ook lekker dicht
bij de kant.

De kleurenpracht kwam toch nog mooi tot uiting en ik snap ook eigenlijk niet waarom het een 'Zwarte' Ibis genoemd wordt.

Al snel weer verder gelopen. Jonge Waterhoen.

Dan komt er uit zo'n klein lijfje ineens een enorme poot tevoorschijn om even te krabbelen!

Zwarte Zwaan

en een witte soortgenoot.

Blauwe Reiger

Jonge Sperwer

Slechts één steltloper gezien en dat was een Kluut.

Zilvermeeuw

Teruggelopen langs de Steenuilen en er was er één thuis, die de ogen nauwelijks open kon houden.

Verder was er maar bar weinig te bleven!

29 augustus 2023

Vanmorgen maar weer een keer richting Nieuwe Driemanspolder gegaan, deze keer weer de zuidkant.
Al gelijk een Torenvalk die langs vloog.

Op een boomstam een Tapuit.

Jeugdige geringde Kievit.

Blauwe Reiger vanaf het pad op zoek naar muizen

Voor het eerst dit jaar dat ik ze in de polder zie: Watersnippen.

Een jonge Bruine Kiekendief kwam jagen in de polder.

Kreeg het aan de stok met meeuwen.

Groenpootruiter

Twee Lepelaars bij de grote plas.

Watersnuffel

Twee jonge Torenvalken kwamen vlak langs vliegen

De Knobbelzwaan met de gebochelde nek kwam ook weer langs vliegen.

Er doken een paar Dodaarzen op

Oeverloper

Nog geen topochtend, maar toch genoeg gezien!

31 augustus 2023

Ik wilde vanmorgen weer eens naar Lentevreugd gaan. Een slecht plan! Door drie wegopbrekingen duurde het een eeuwigheid
voor ik er was en er was ook nog eens nauwelijks wat te zien!
Wel een koppeltje Roodborsttapuiten.

Verderop nog een Roodborsttapuitman.

Een aantal Witte Kwikstaarten bij wat er over is van de middenplas.

Een Haas snuffelde aan het gras.

Van ontspannen gaan de oren ineens omhoog als hij mij door heeft.

Wel veel (jonge) Kneuen gezien.

Zo af en toe ook jonge Putters.

Dat was het wat betreft Lentevreugd.
In de polder wat Boerenzwaluwen op de electriciteitsleidingen. Ik heb er dit jaar niet zoveel gezien.

In de Duivenvoordse Polder op afstand nog een Torenvalk samen met een Sperwer gezien.

En toen via een andere weg maar weer naar huis.