Varia augustus 2022

1 augustus 2022

Een ronde door Te Werve gedaan, maar het is maar een dooie boel daar. Bijna niets te zien en zelfs nauwelijks een vogel te
horen. Alleen maar ganzen.
De Haviken zijn uitgevlogen, dus daar hoeven we ook niet meer voor te gaan.
Leukste was nog een schreeuwend Futenjong

Een Geelbuikschildpad

en twee Blauwe Reigers: één op een stronk

en één in het water.

Die op de stronk zocht het nog even hogerop.

waar ik hem door een gluurgaatje mooi kon zien.

2 augustus 2022

Een heerlijk ochtendje in de Nieuwe Driemanspolder. Lekker weer en veel te zien.
Eerst even de Steenuil bezocht. Moeders zat er alleen bij het schuurtje. Ze bleef me strak aankijken

en verdween al snel weer naar binnen.
Door naar het zuidelijke deel. Bij de brug liep een Witgatje.

Best weer veel Gele Kwikstaarten in het stuk na het bruggetje.

Rietgors

Blauwe Reiger

Gierzwaluw

Kievit

Putter

Een jonkie op de grond.

Jonge Gele Kwikstaarten.

Er waren veel Puttertjes actief

en ook de Rietgorsen laten zich wat meer zien.

Fitis

Langs het water een aantal Kleine Plevieren.

Er landt ook een Bosruiter.

Een Haas kwam recht op me afrennen,

maar bedacht zich toen nog even.

Voedering van een Oeverzwaluw in de lucht.

Lieveheersbeestje

Langsvliegende Witgatjes.

Op afstand een Regenwulp.

Tureluur

Oeverloper

Gierzwaluw

Snurkende Grutto's en Kluten met op de achtergrond wat Kemphaantjes.

Langsvliegende Oeverlopers

Watersnuffel

Vliegende Fuut

Nog een langsvliegende Oeverloper

Een Watersnip vloog recht op me af.

Kievit

Nog maar een Oeverloper,

die wat later op een buis ging zitten.

Twee Watersnippen langs de kant.

Visdiefjes. vier gingen er met elkaar op jacht en toen er één een visje had gevangen, kwamen ze alle vier luidkeels roepend
weer terug vliegen.

Tureluur

Kluut

Kemphaan

Bontbekplevier met een Gele Kwikstaart

Bosruiter met Tureluur. Oh ja, en een Meerkoet

In de verte een vrouwtje Torenvalk op jacht.

En we eindigen weer met wat Gele Kwikken.

3 augustus 2022

Maar weer een rondje Nieuwe Driemanspolder gedaan, deze keer de noordzijde. Viel wel even tegen met het donkere weer.
De eerste plas is nu volledig opgedroogd en vooral de Spreeuwen vinden er nog wel wat.

Ook een Kievit liep er rond.

In het plasje er tegenover een jonge Waterhoen

en een Dodaars,

die maakte dat hij weg kwam.

Bij het volgende drooggevallen gedeelte een Regenwulp.

Ook die ging er vandoor.

Twee overvliegende Watersnippen.

In het groengedeelte zie ik ineens een vreemd 'vliegend ding'. Moeilijk te vangen, zo snel beweegt het.

Het blijkt een Kolibrievlinder te zijn! Nog niet eerder gezien.

Eindelijk zit hij twee tellen stil.

Veel Hazen gezien, deze weer midden op het pad.

Oeverloper

Er zijn ook weer veel Watersnippen. Hier vier bij elkaar.

En weer een vluchtende Haas,

die later toch nog even terug kwam.

In de verte een Boomvalk. Ik had hem al een paar keer gehoord, maar kon hem niet ontdekken. Nu wel.

Distelvlinder

Nog twee Watersnippen.

Dodaars

Tureluur

Twee Bonte Strandlopertjes.

Grutto's

In de verte nog vier Dodaarzen.

En wat is een dag zonder een Kleine Plevier?

Twee Scholeksters

Terug via de Starrevaart. Moeder Kuifeend met jongen.

Geoorde Fuut met versiering.

In de Leidschendammerhout nog een Bruine Kiekendief.


4 augustus 2022

Ik werd aan de zuidkant van de Nieuwe Driemanspolder al opgewacht door een Torenvalkvrouwtje.

Op het vaste plekje een Witgatje

dat er gelijk vandoor ging, samen met een soortgenootje.

Dodaars

De Gele Kwikstaart zat ook op zijn vaste plekje.

Evenals de Regenwulp, die er gelijk vandoor ging.

Bosruiter, samen met een Tureluur.

Snurkense Grutto met op de achtergrond twee Kemphanen. Links een Groenpootruiter.

Groenpootruiter

Kemphaan

Waterhoen ligt lekker in het zonnetje.

Gele Kwikstaarten.

Icarusblauwtjes

Rietgors

Klein Koolwitje

Bont Strandlopertje

Hier samen met een Oeverloper.

Tureluur

Oeverloper

Gele Kwik

Kievit

Kleine Plevieren

Witgatje

Bergeend

Oeverloper

En nog een Witgatje.

6 augustus 2022

Eerst naar de Nieuwe Driemanspolder geweest en daarna een kijkje genomen bij de Boomvalken in Maraiahoeve.
Een Haas is de Nieuwe Driemanspolder was nog niet helemaal wakker.

Veel Bosruiters op het drooggevallen gedeelte van de plas.

Hier samen met een Tureluur.

Witgatje

Gierzwaluwen

Grutto's, een Bergeend en drie Bonte Strandlopers

Bonte Strandlopertjes

Kleine Plevieren met een Bonte Strandloper.

Waterhoen met jong.

Kievit

Bontbekplevieren

Kraai bij een dode vogel.

Overvliegende Torenvalk

Gierzwaluw

Gele Kwikstaart

Terug gereden via de Boomvalken in Mariahoeve.
Een van de ouders in een boom.

Overvliegende Ooievaar.In het nest schijnen drie jongen te zijn, Ik heb er twee kunnen zien, hoewel de tweede zich alleen liggend vertoonde.

7 augustus 2022

Voor de variatie weer eens naar de Nieuwe Droogmaking getuft.
Een jonge Lepelaar stond in de grote plas te lepelen.

De kleine plas stond ineens niet meer droog! Ik denk dat ze wat sluisjes open gezet hebben. Voor de vogels werkte dat
nadelig: er was nauwlijks wat te zien in de plas.

Langsvliegende Torenvalk.

Een Grasmus liet zich mooi zien.

Witte Kwikstaart

Een aantal Pimpelmeesjes in de struiken.

Boerenzwaluw met Oeverzwaluw.

Ekster

Rietzanger in het volle tegenlicht.

Watersnippen

In de Voorafsche Polder waren wel wat steltlopers te vinden: Grutto en Kievit.

Kemphanen

In het gemaaide riet wat Fazanten.

Turkse Tortel

In een boompje nog een Torenvalk.

Bedelende Boerenzwaluw,

maar geen succes.

9 augustus 2022

Vandaag een echt steltlopersdagje gehad in de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant. Het begon echter standaard
met een Haas.

Het bekende Witgatje langs het water bij de brug.

Gele Kwikstaarten net over de brug.

In de grote plas een Tureluur vlak langs de kant.

Nog een Haas.

Maar liefst vier Watersnippen aan het foerageren.

Langdurig van ze kunnen genieten en dat gebeurt niet vaak!

Drie Tureluurtjes.

Badderende Kievit.

De Grutto's stonden voor de verandering weer te slapen.

Bonte Strandloper

Bosruiters

Kleine Plevieren

Prachtig gatje

van een jonge Waterhoen.

En een nog jonger exemplaar.

Kleine Strandlopers

Samen met een Bonte Strandloper.

Er liepen heel wat steltlopers rond.

Oeverloper

Er kwamen ook nog wat Kluten bij.

En toch nog twee Kemphanen gezien.

De Watersnippen kwamen nog wat dichterbij.

Torenvalk

Witte Kwikstaart

Kievit, mooi in het zonnetje.

Blinde Bijen.

Gele Kwikstaart

Witgatje

en nog een Oeverlibel.

10 augustus 2022

Een heerlijk dagje varen in de Brabantse Biesbosch. Camera natuurlijk mee, maar met die hitte was er niets te zien.
Alleen een Buizerd

en een Fuut met een vis op de foto gezet.

En natuurlijk mijn twee super matrozen!

13 augustus 2022

Met die hitte al vroeg wakker en dus maar vroeg op weg gegaan naar de polder.
De vaste Haas en Witgat waren er nog niet, dus de eerste was vandaag een Kleine Plevier.

Tureluurtjes

Bosruiters

Groenpootruiter

Lantaarntje

Watersnip

Die trok schijnbaar wat soortgenoten aan, want ineens kwamen er minstens 11 over het water scheren,

om iets verderop neer te strijken.

Iets later er weer vandoor toen er iemand langs liep.

Badderende Bontbekplevier

Kleine Plevier

Oeverloper

Gele Kwikstaart

Witgat,

samen met een Oeverloper en een Gele Kwik.

Witte Kwikstaart

Watersnip

Een aparte ontmoeting met een Haas gehad. Hij kwam over de opgedroogde vlakte aanrennen.

Bleef op een afstandje even kijken,

kwam weer dichterbij rennen

Weer even kijken

en kwam toen recht op me af rennen.

Nog nooit een Haas van zo dichtbij gezien.

Toch ging hij weer terug, maar kwam even later weer op me af rennen.

Bleef weer op minder dan twee meter van me af kijken.

Ongecropt!

Keek nog een keer

en rende toen hard langs me heen.
Tapuit samen met een Gele Kwikstaart.

Veel Bontbekplevieren te zien.

Bosruiter

Tureluur

De Grutto's waren vandaag zowaar wakker.

Watersnip met Bontbekplevier.

Blauwe Reiger

Slapende Bosruiter

Nog wat Bontbekpleviertjes, omdat ze zo leuk zijn....

Groenpootruiters

Als laatste nog een biddende Torenvalk.

14 augustus 2022

Met weer een hete dag in het vooruitzicht vroeg de deur uit gegaan. Eerst langs bij de Boomvalken. Ik kwam precies op het
goede moment. Twee jongen vliegen inmiddels rond, de derde zit nog bij het nest.
De buurt kon ook vroeg wakker worden, want de jongen vlogen krijsend in het rond en zaten achter elkaar aan.
Als ik klaar sta landt er net één

en laat zich mooi bekijken.

Dan terug naar de nestboom waar nummer twee zit. Even knuffelen en schreeuwen

en dan weer weg.

Achter elkaar aan jagend.

Oudervogel

Achter de bomen langs,

maar de jongen hebben het door en gaan er achteraan.

Even een rustmomentje

en weer gaan!

Twee jongen bij het nest. De rust keert terug.

De fontein vertoont ware kunst

en de vogels maken er graag gebruik van.

Twee overvliegende Lepelaars.

Door naar de Nieuwe Driemanspolder. Nauwelijks iets te zien, maar wel veel fotografen. Er bleken twee Lachsterns te zitten.
Een jong

en een oudervogel.

Die dus maar even meegepakt.

Verder alleen een Icarusblauwtje op de Kamille,

Meeuw en Kraai met een Rivierkreeft,

Spreeuwen

en een Witte Kwikstaart gezien.

16 augustus 2022

Weer begonnen bij de Boomvalken, maar deze keer was ik eigenlijk net te laat. Toen ik aankwam werd er volop gekrijst en
gevlogen, maar tegen de tijd dat ik mijn camera had gepakt waren de jonge valken al in de bomen verdwenen.
Eentje zat gelukkig nog behoorlijk in het zicht.

Oudervogel komt aangevlogen en verdwijnt ook in de bomen.

Zo af en toe werd er even gevlogen naar een ander plekje.

Mooi poetsen.

De oudervogel gaat op pad.

Het werd nu erg stil, dus ik ben doorgegaan naar de Nieuwe Driemanspolder.
Tureluur en Bosruiter.

Witgatje

Bontbekplevieren

Watersnip

Bosruiter

Kleine Zilverreiger

Langsvliegende Sperwer

De twee Lachsterns waren naar de oostkant verhuisd en lieten zich een paar keer mooi zien. Helaas was het vrij heiig en dus
niet het meest ideale weer om foto's te maken.
Bedelend jong

en het krijgt regematig wat toegestopt.

Hier ouder met Kikker.Zowel moeder

als kind kwamen mooi voorlangs vliegen.

Witte Kwikstaart

Kokmeeuw

Richting uitgang nog een leuke ontmoeting met een Torenvalk. Eerst in de lucht

daarna zittend op een paal.

Op haar gemak poetsend

en lekker uitschudden.

Uiteindelijk nog een duik naar de grond.

Op de terugweg bij de Meeslouwerplas een jagende Boomvalk. Zat achter de zwaluwen aan, maar had geen succes.

Nog een keer langs de jonge Boomvalken gegaan, maar het was nog steeds erg rustig.
Slechts één jong gezien

en een overvliegende Ooievaar.

19 augustus 2022

Na twee dagen werken op school wilde ik de laatste echte vakantiedagtoch wel weer even op pad. Eerst naar de Nieuwe
Driemanspolder gegaan.
Als eerste vandaag een flink ruiende Torenvalkman.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger.

Er waren heel wat jonge Gele Kwikstaarten te zien.

Met het wat hoger staande water waren er niet veel steltlopers te zien, maar de Lachstern liet zich weer uitgebreid bewonderen.
Flink jagend, waarbij de snelle draaiingen en duiken naar de plas prachtig waren om te zien.

'Lachend'

Verliest de buit,

maar vangt hem weer op.

Kleine Zilverreiger.

Jonge Lepelaar

Bij de parkeerplaats nog een  langsvliegende Bruine Kiekendief.

Op de Voorweg de Torenvalk op een lantaarnpaal.

Nog even bij de Boomvalken langs geweest, maar ze nauwelijks gezien.
Even bij het landen in de boom

en even spelend in de lucht.

Wel de oudervogels, die een paar keer gingen jagen.

21 augustus 2022

Een echt valkendagje vandaag, zowel in Rijswijk als in Leidschendam de slechtvalken gezien en ook de Boomvalken heb ik
vandaag leuk gezien.
Al was ik er vroeg genoeg, er werd niet zoveel gevlogen. Een jong zathoog in de boom op de uitkijk voor de ouders.

Even een rondje vliegen

en weer terug.

Af en toe even wat poetsen.

Als ze de ouders zien komen de jongen vanuit verschillende bomen aanvliegen, maar ze blijken niets te hebben.
Twee jongen keren terug.

Eén weer in het zicht, de ander buiten zicht.

Er stond best een hapje wind en het jong waaide af en toe flink heen en weer. De waaierende staart en wapperende
vleugels voorkwamen dat het wegwaaide.

Er verscheen nog een tweede jong in het zicht.

Nummer één zocht een plekje iets lager in de boom.

Toen een van de ouders weer aankwam verdwenen ze allebei en ben ik weer richting Rijswijk gegaan.

23 augustus 2022

Weer naar de Nieuwe Driemanspolder aan de Zuidkant geweest. Alle Sternsoorten zijn verdwenen, maar er liepen nog
heel wat fotografen voor rond. Ook nog steeds veel jonge Witte- en Gele Kwikstaarten te zien.
Hier twee Gele

Torenvalk aan het jagen.

Er vlogen veel Watersnippen rond.

Op een zeker moment vlogen er twee groepen van wel 25 Watersnippen langs.

Nog een pluizige Gele Kwikstaart.

Langsvliegend Koekoeksjong.

Kleine Zilverreiger

Kleine Plevier

Bosruiter tussen de Grutto's.

Zwarte Ruiter

Er kwam een tweede Kleine Zilverreiger bij en dat werd niet gewaardeerd.

Ze verdwenen beiden naar een andere plas.
Bontbekplevieren.

Een van de Kleine Zilverreigers keerde weer terug.

Verder was er niet veel te zien.

25 augustus 2022

Via de Boomvalken naar de Nieuwe Driemanspolder. Bij de Boomvalken was het erg rustig. Ik heb er alleen even één gehoord,
maar niets gezien.
In de Duivenvoordse Polder een Ooievaar op het gemaaide weiland.

Bij Duivenvoorde een Haas.

Bij de parkeerplaats van de Nieuwe Driemanspolder waren twee Torenvalken met elkaar aan het spelen in de lucht.

Tapuit

samen met een Gele Kwikstaart.

Nog een Gele Kwikstaart

Overvliegende Grote Zilverreiger.

Spreeuw

Langs de grote plas scharrelden wat Watersnippen.

Er vlogen er ook nog wat over.

Twee langsvliegende Oeverlopers.

Visdiefje

Wat Bontbekplevieren

en twee Witte Kwikstaarten.

Verder begint het er aardig stil te worden.

28 augustus 2022

Weer een keer naar de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Ze hebben er toch wat water in gelaten, waardoor
de meeste opgedroogde plassen weer onder water stonden.
De Spreeuwen

en jonge Witte Kwikstaarten maakten er graag gebruik van.

Kievit

Tureluur

Drie Bonte Strandlopertjes

Twee overvliegende Watersnippen in gezelschap van een Spreeuw.

Paniek, waarbij twee Lepelaars ook opvlogen.

Eén keerde er terug,

en zocht gezelschap bij twee Grote Zilverreigers.

De paniek werd veroorzaakt door een langsvliegende Bruine Kiekendief.

Huiszwaluw

Krakeenden

Witte Kwikstaart

Oeverloper

Een Watersnip zat er op zijn gemak bij,

maar toen hij me in de gaten had

ging hij eerst naar het water

en van daaruit snel er vandoor.
Een stuk verderop zat er nog één langs de rand van de plas.

Nog een Huiszwaluw.

Spreeuw

Witgatje

Deze Blauwe Reiger zat pal naast me bij een plasje,

maar zocht het toch liever wat verderop.

Als ik bij het vogelscherm sta komt er ineens vanaf het water een Velduil aangevlogen.

De laatste keer dat ik er een zag brak ik mijn schouder, maar deze kreeg ik op een presenteerblaadje.
Hij vloog vlak langs me

en verdween weer.

Nog maar een paar Huiszwaluwen. Het is bijna de enige soort die ik er zag.

Kievit

Een Oeverlopertje dat zich mooi liet zien.

Een Haas rende langs het water en dook gelijk de struiken in.

Een tweede kwam er achteraan en liet zich iets beter zien,

voor die dezelfde struiken indook.
Kuifeendvrouw

Tapuit

Bij de uitgang op afstand nog even een Boomvalk,

die het voorzien had op een Torenvalk met een muis.

Lekker ochtendje!

30 augustus 2022

Nogmaals naar de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Het was me zondag wel bevallen! Er wordt nog steeds
water binnen gelaten, waardoor niet alleen de plassen weer aardig gevuld zijn, maar ook de droog gevallen stukken weer
behoorlijk draasig worden.
Een Lepelaar stond bij de grote plas,

maar ging er snel vandoor.

Veel Hazen op het drooggevallen stuk, wat inmiddels behoorlijk begroeid is.

In de verte landde een Watersnip.

Overvliegende Kemphaan.

Tapuiten

Witte Kwikstaart

Jonge Putters

Aanvliegende Witte Kwikstaart

Huiszwaluwen

Twee langsvliegende Oeverlopers.

Paapje

Kleine Zilverreiger

ging er ook vandoor.

Huiszwaluwen

De reus en de dwerg: een Blauwe Reiger met een Oeverloper.

Kleine Plevier

Ook hier heeft de vogelgriep toegeslagen. Zondag zag ik al een Kievit die het moeilijk had en die vandaag dood lag, ook
vandaag weer een Wintertalingvrouw die op sterven na dood was.

Het barst er momenteel van de Tapuiten. Op weg naar de uitgang zaten er vijf tegelijk op het pad. Dat kreeg ik niet op de
foto!