Varia augustus 2019

3 augustus 2019

Op weg naar Maarssen om de kleinkinderen op te halen vanmorgen even een stop gemaakt in Zevenhuizen.
Bij het Populierenbosje weinig te beleven, alleen nog flinke drukte bij de Oeverzwaluwen

en een Visdiefje met vangst gezien.

Nog even een kijkje genomen bij de Willem Alexander Roeibaan. Daar liepen aardig wat Kleine Zilverreigers rond.

Watersnip

en een Torenvalkvrouw op het straatnaambordje. Ze bleef alleen niet zitten!

4 augustus 2019

Een ochtendje in de Nieuwe Droogmaking leverde maar bar weinig op. Vergeleken andere jaren is er dit jaar maar heel weinig te zien. Zo bedacht ik me vanmorgen dat ik dit jaar geen Bruine Kiekendief heb gezien, die toch dagelijkse kost was. Dit jaar ook geen Boomvalk en geen Kleine Zilverreigers gezien. Behalve de paar Kemphanen en Grutto's die er te zien zijn ook nauwelijks andere steltlopers te zien.
Waar geen gebrek aan is zijn in ieder geval de Meerkoeten!

Kuifeendvrouw

Grutto's met Kemphanen

Kievit

Kneu

Visdief

Kokmeeuw die al aardig de bruine kleur van de kop begint te verliezen.

5 augustus 2019

Met een frisse wind erbij een ronde De Horsten gedaan. In de verte eindelijk weer eens de Raven gezien.

Ook heel in de verte vermoedelijk twee Wespendieven.

Buizerd, die me eerst niet in de gaten had,

daarna wel!

Grote Zilverreiger,

die een ring bleek te dragen.

Honger!

Altijd leuk om een tijdje bij de Boerenzwaluwen te blijven kijken.

Pal voor mijn neus een paring van een koppeltje Putters.

Ook een koppeltje Futen was nog of weer aan het baltsen.

Distelvlinder.

6 augustus 2019

Nog even een uurtje in Berkel rondgelopen voor ik weer mocht gaan behangen in Maarssen.
Bergeend

Lepelaar

Kemphanen en

Grutto's

Een paar keer wat Watersnippen zien en horen vliegen.

Groenling

Een stel jonge Lepelaars vliegt richting polder.

Jonge Visdief krijgt een visje aangereikt.

Verder alleen heel veel (vooral) Oeverzwaluwen gezien.

De Gierzwaluwen lijken al te zijn verdwenen.

7 augustus 2019

Vanmorgen weer eens de duinen in gegaan. Ik was er al een tijd niet meer geweest, eigenlijk vooral omdat er nauwelijks nog wat te beleven valt. Ook vandaag was er qua vogels weinig te beleven. Dan richt je je maar op andere dingen: Duinkonijn

Minipadje

Houtpantserjuffer

Toch nog een Boomklever tussen de vochtballen in het tegenlicht kunnen ontdekken!

Watersnuffel

Eindelijk ook de zeldzame Boomkikkers gezien.

Op de foto lijkt het heel wat, maar in werkelijkheid zijn ze mini.

In totaal vijf stuks kunnen ontdekken na een hoop speurwerk.

Steenrode Heidelibelvrouw

Veldsprinkhaan

Zwaar gehavende Keizersmantel

Kleine Vuurvlinder

Nog even op een uitkijkpunt gezeten, waar alleen een Sperwerman langs vloog.

Wel opvallend veel Rode Mieren.....

Nog een minifilmpje met de telefoon gemaakt.

14 augustus 2019

Na vijf dagen klussen en oppaswerkzaamheden had ik wel weer eens recht op een uitstapje! Het werd een ronde door de polders. Eerst een tijdje in de Duivenvoordse Polder gebleven. Het was nog behoorlijk nevelig na alle regen.
De eerste anderhalf uur alleen in de verte een Purperreiger zien vliegen

en ik begon me al af te vragen wat ik daar eigenlijk deed! Heel langzaamaan begon de zon een beetje door te komen en gelijk was er al meer te zien. Een Sperwer vloog richting bos.

Je ziet ze bijna niet meer in de Duivenvoordse Polder, maar vandaag was er weer eens een Haas te zien.

Overvliegende Goudplevier

Een Purperreiger gaat aan de wandel

Boomvalk

Er komt een tweede Purperreiger bij.

Twee Witte Kwikstaarten komen regelmatig langs om insecten uit het weiland te halen.

Toch nog twee jonge Zwanen. Eerder heb ik ze hier nog niet gezien.

Het vlieguurtje van de Ooievaars. Vijf stuks deze keer.

Een Torenvalk komt jagen

en komt na een duik weer boven met een Oeverlibel.

Krasser, een soort Veldsprinkhaan.

Paniek onder de Kieviten en Spreeuwen....

er blijken twee jonge Bruine Kiekendieven spelend door de polder te gaan.

Niet naar de zin van de Purperreigers, die er snel vandoor gaan.

Huiszwaluw

Dagpauwoog

en nog een Purperreiger.

In het bos een Boomkruiper.

Je zier er niet veel meer, maar bij de Starrevaart toch nog een stuk of zeven Gierzwaluwen.

Een Haas ligt heerlijk in het zonnetje in de Grote Drooggemaakte Polder.

De Ooievaarsjongen in de Leidschendammerhout laten zich nog graag verwennen door moeders,

die op zoek is naar lekkere hapjes.

In de verte een Torenvalk.

Jonge Sperwer

17 augustus 2019

Vanmorgen nog net even een uurtje tijd om naar Berkel te gaan. Jammer genoeg was het donker en grauw weer en begon het ook nog te regenen. Er waren maar weinig vogels die zich lieten zien. Een Torenvalk was wel aan het jagen.

7

Visdiefje

Twee Lepelaars stonden nog even in het water,

maar gingen al snel op de wieken, gevolgd door een derde exemplaar.

Blauwe Reiger

In en om de weilanden wel veel Fazanten te zien.

Kneutjes

De Torenvalk kwam om het laatst nog een keer langs.

19 augustus 2019

Weer een dagje tijd om op pad te gaan en het werd een ronde Zevenhuizen. Begonnen bij het Populierenbosje.
Wat betreft zangvogels is er niet zoveel meer te beleven. Wel een jonge Havik die langs kwam vliegen.

Veel Visdiefjes

en Kokmeeuwen.

Toch nog een Rietzanger.

Fuut

Aalscholver in het ochtendzonnetje

Bij de Alexander roeibaan heel veel Witte Kwikstaarten.

Er wilde er zelfs één meerijden!

Lepelaar met jeuk.

De jonge Torenvalken zijn ook nog in de buurt. Totaal met de ouders vier stuks gezien.

Watersnippen

Holenduif

Fuut op oorlogspad

Kuifeend met jongen

Vandaag slechts twee Kleine Zilverreigers gezien.

Ook een stel jonge Kiekendieven vlogen boven de polder,

één werd er achterna gezeten door een stel Kieviten.

Op de terugweg nog even gestopt bij de Nieuwe Droogmaking.
Toch nog een Gierzwaluw

Visdiefje jaagt vanaf de brug.

Grote Zilverreiger schuilt weggedoken in het riet tegen de wind.

Nog volop Boeren- en Oeverzwaluwen te zien.

Vrouw Kuifeend.

Grutto's

Rietgorzen

Een enorme groep Putters in en boven de Distels.

Kneu

Nog een Visdiefje

en als laatste nog een Grutto.

21 augustus 2019

Een ochtendje naar de duinen. Eerst anderhalf uur op een uitkijkpost gezeten, maar in die tijd alleen Grote Bonte Spechten gezien.

Daarnaast veel Libellen, waaronder de Steenrode Heidelibel

en de Bruinrode Heidelibel.

Ook een Distelvlinder liet zich zien, maar verder helemaal niets!

Dan nog maar eens kijken of de Boomkikkers zich nog lieten zien. En dat deden ze! Maar liefst tien heb ik er vandaag geteld.

Er was er eentje bij die een stekel van een braamstruik in zijn lijf had.

Mooi te zien zijn de zuignapjes aan de pootjes, waarmee ze kunnen klimmen.

Over het algemeen waren het kleine kikkertjes van een centimeter of drie, maar ik heb vandaag ook drie grotere
exemplaren van een centimeter of vijf gezien.

Regelmatig het gekwaak van de Kikkertjes gehoord en zelfs een foto kunnen maken van een mannetje dat bij het kwaken zijn Kwaakblaas liet zien.

Verder waren er een Gewone Bandspanner,

een paar Zuringrandwantsen

een gehakkelde Aurelia

en een Distelvlinder gezien.

In de polder kwam een Boomvalk net aanvliegen en landde op de hoogspanningsmast.

Door de wenkbrauwstreep lijkt het of ze altijd boos kijken.

Er vlogen ook nog in ieder geval twee jongen rond.

Ze lijken toch wel verdacht veel op de jonge Slechtvalken!

Zeg nou zelf..... Kinks Slechtvalk, rechts Boomvalk.

25 augustus 2019

Verhuizing van mijn dochter achter de rug, dus weer tijd om op pad te gaan. Wel een kort uitje, want ik ben nog kapot van gisteren. Het werd een bezoekje aan de Boomvalken in Voorschoten.
Ik ben er nog maar net tien minuten als er een Boomvalk op de mast landt.

Twee tellen later komt er een tweede valk aanvliegen. Ze lijken niet bij elkaar te horen want er wordt een aanval op de
eerste valk voorbereid. Eerst de vuisten controleren

en dan de aanval inzetten.

De andere valk ziet de bui al hangen...

Er worden een paar aanvallen uitgevoerd

De vermoedelijke indringer lijkt behoorlijk beduusd en gaat er toch maar vandoor.

De oudervogel vliegt door naar de jongen. Daar is net een prooi gebracht waar door één van de jongen van gevreten wordt.

Die weet al aardig raad met de prooi,

tot hij verjaagd wordt door een brutaal Kauwtje, dat ook een graantje wil meepikken.

Hij lijkt echter een gedeelte van de prooi meegnomen te hebben, want even later keert hij terug met een restant

en vreet weer vrolijk verder.

Nog even flink wat vliegbewegingen van beide jongen

en dan is het tijd om te rusten.

In de tussentijd was er ook nog een verrassing over komen vliegen in de vorm van een Visarend!

26 augustus 2019

Voor het eerst in lange tijd weer eens naar Scheveningen gegaan. In alle vroegte, want ik houd niet van drukte.
Net na zonsopkomst nog heerlijk rustig en alles in een mooie rode gloed.
Scholekster

Steenloper

De meeuwen zaten nog heerlijk te soezen.

Oeverloper neemt een bad.

Tapuiten

Kokmeeuw

Een uitgeputte jonge Zilvermeeuw zat op het Zuiderhavenhoofd. Waarschijnlijk ook hongerig, want bij elke beweging die je maakte kwam hij naar je toe.

Er trokken veel Grote Sterns langs

evenzo groepen Oeverlopers.

Blauwe Reiger

Steenlopers, waarvan één prachtig in overgangskleed.

Ook veel langsvliegende Aalscholvers

Visdiefjes

en als laatste nog een Scholekster.

Nog even langs de Boomvalken gegaan voor ik weer naar school moest.
In de hoogspanningsmast een oudervogel.

Die had het druk met alles in de gaten houden, maar keerde telkens weer terug.

Een Buizerd mocht gewoon langs vliegen...

maar als er twee Ooievaars langs vliegen gaat bij beide ouders alarmfase 1 in werking.

Eindelijk ontdek ik één van de jongen, die tussen het gebladerte zit te vreten. (ook nog met de staart naar me toe)

Gelukkig draait hij zich wel om als hij klaar is met vreten.

Dan ontdek ik ook nummer twee, die er aanmerkelijk gunstiger bij zit.

Als beide ouders weer alarmerend rondvliegen gaan beide jongen er achteraan.

Beiden keerden na een minuut of tien weer terug. Eén mooi in het zicht, de andere kon ik niet meer vinden.

Ook alarmerend!

28 augustus 2019

Het was nog droog toen ik vanmorgen naar de Nieuwer Droogmaking in Berkel reed, maar toen ik aankwam begon het al te regenen. Wel lekker om even af te koelen.

Op het pad een uitgedroogde Rivierkreeft.

Een paar Lepelaars slobberden wat in de plas waar normaal gesproken veel steltlopertjes te zien zijn,

maar dit jaar is daar geen sprake van. De waterstand is ook erg hoog.
Overvliegende Watersnip

Donkere wolken pakken zich samen.

Blauwe Reiger

De Lepelaars gaan er vandoor.

Haas

Een Watersnip verplaatst zich.

Deze keer een Kokmeeuw die viste vanaf de brug.

Dit krijg je als je snel wilt schakelen en dan de verkeerde instelling van je toestel pakt,

terwijl dit het moest zijn!

Op het laatste moment naast de Watersnip toch nog een steltloper in de vorm van een Groenpootruiter.

en toen gauw terug naar de auto om te schuilen.

31 augustus 2019

Vanmorgen voor de drukte uit naar Scheveningen gegaan. Het was echter nog stiller dan de vorige keer.
Eigenlijk alleen maar wat meeuwen en sternen gezien. Zilvermeeuwen met een Krab

Kleine Mantelmeeuw met visje

Grote Sternen

Zilvermeeuw met Zeester

Grote Mantelmeeuw

Vanmiddag op weg naar de familie BBQ nog even gestopt bij de Nieuwe Droogmaking. Ook hier grote stilte. Behalve veel eenden en Meerkoeten alleen een Lepelaar

en een paar Grote Zilverreigers gezien.