Varia augustus 2018

1 augustus 2018

Bij aankomst in de polder stonden er helaas weer jagers in het weiland. Ik snap nog steeds niet waarom dit soort
slachtpartijen niet verboden worden. Het is geen kwestie van het verjagen van Ganzen en Kraaien, want daar heb je
geen lokganzen en lokkraaien voor nodig en die werden hier dus wel gebruikt.

Gelukkig waren ze al aan het opruimen en heb ik geen getuige hoeven zijn van deze nutteloze bezigheid.

Ook gelukkig dat de Boomvalk zich (op dat moment tenminste) niet druk maakte en op haar post bij het nest bleef.

Rustplaats van de Grote Zilverreigers.

Kievit

Langsvliegende IJsvogel

Putter

Verder weinig te beleven, maar gelukkig nog wel een mooie jachtpartij van een Boomvalk gezien.

2 augustus 2018

Vandaag eindelijk tijd gehad/ gemaakt om te kijken of de Zoetermeerse Boomvalken ook dit jaar weer aan het broeden waren. Drie uur gezeten, maar geen spoor van een Boomvalk te bekennen. Helaas dus dit jaar daar geen broedsel. Dan maar het Buytenpark in.
Argusvlinder

Op grote afstand een Buizerd op een paaltje.

Jonge Witte Kwikstaart

Als ik Houtduiven ga fotograferen is er écht weinig te zien!

Jong Kauwtje

Boerenzwaluw

Op afstand een Grote Bonte Specht

en een Torenvalk.

Het enige leuke was nog een jonge (ongeringde) Slechtvalk die langs vloog.

3 augustus 2018

Heerlijk dagje varen door de Brabantse Biesbosch. Prachtig weer, schitterende omgeving, lekker gezwommen!

Helaas qua vogels was er (bijna) niets te beleven. Alleen een paar Buizerds gezien.

5 augustus 2018

Op weg naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel kwam ik bij Nootdorp deze jonge Buizerd tegen op een lantaarnpaal.
Normaal gesproken hoef je er maar naar te kijken of ze zijn verdwenen, maar dit jeugdige exemplaar vond het allemaal best. Hij loerde naar beneden voor muizen.

Ineens duikt hij

en komt met een muis weer naar boven.

Hij verdween ermee naar een boom naast het fietspad en ook daar mocht ik vanaf een meter of zes gewoon bij staan.
Het enige nadeeltje was nog dat hij onder de bladeren zat, maar de meeste van de volgende foto's zijn ongecropt.
Het schattige muisje dat eerst nog verbaasd toekeek werd binnen de korste keren als een snack naar binnen gewerkt.

Na het poseren en het schoonmaken van de snavel

vloog hij terug naar de lantaarnpaal. Daar volgde een flinke poetsbeurt

en mocht ik nog een paar portretfoto's maken.

Uiteindelijk ben ik maar door gereden, want ik had hier nog uren kunnen staan.
In Berkel zat de bewaker van het gebied al op zijn post.

De hoofdmoot was ook vandaag weer de vele Lepelaars die er zijn, waaronder veel jongen.

Rosse Stekelstaarten

Pulletje

met moeder Kuifeend

Er waren vandaag ook een stel Kemphanen.

Jonge Kievit

Atalanta

Je ziet ze niet zo vaak vliegen: Meerkoet

Er werden nog aardig wat net uitgevlogen Boerenzwaluwen gevoerd die in het riet zaten.

Kleine Karekiet

Aalscholver: drogen of warm?

Groenling

Ooievaar

Het koppeltje Torenvalken,

waarvan het mannetje wat later de schaduw opzocht.

Putters

Gehakkelde Aurelia

Het water staat momenteel zo laag, dat je de vissen makkelijk op de foto kunt zetten.

Op de terugweg nog een Buizerd.

6 augustus 2018

Ik had maar even tijd vanmorgen, maar dat was met die hitte niet eens erg. Nog maar een keer naar de Nieuwe
Droogmaking gegaan in de hoop dat de Poseleinhoen zich liet zien, maar die lijkt te zijn verdwenen.
Het was in de vroege morgen echter nog even heerlijk om er rond te lopen.
Jonge Bergeend

Sfeervol plaatje van de Lepelaars

Er zitten er momenteel een stuk of veertig en dat geeft af en toe wat mot.

Jong blijft bedelen bij moeder.

Grote Zilverreiger

Watersnip

Vliegende Futen

Jonge Waterhoen

Holenduif

Gewoon mooi (weet niet welke soort

)

Kemphaan

DistelvlinderJe vraagt je af en toe af waar mensen mee bezig zijn.....

Oeverloper

Blauwe Reiger

Jonge Kneu

Torenvalk

Er kwam op het laatst nog een grote kers op de taart! Een Roerdomp vloog pal voorlangs!

7 augustus 2018

Het bevalt me wel om met die hitte in de vroege morgen even naar Berkel te gaan, waar je niet zo lek gestoken wordt als in de polder. Drie uurtjes rondlopen en dan weer naar huis.
Er is ook altijd wel wat te zien. Vandaag begon ik met een Blauwborst

Jonge Waterhoen

Rietzanger

Kleine Karekieten

Er is genoeg te eten voor ze....

en dauwdruppeltjes zorgen voor het water.

Het zal je kind maar zijn deel 1.

Het zal je kind maar zijn deel 2.... Ik zou hem achter het behang plakken!

Moeder ging er vandoor.

Jonge Slechtvalk

Me and my mirror bij de Kemphanen.

Parende Keizerlibellen.

Watersnip

Hij was er ook weer....

Klein Geaderd Witje

Op jacht naar een vliegje: Oeverzwaluw

en een Boerenzwaluw

Ik heb ze dit jaar hier maar weinig gezien: twee Gele Kwikstaarten.

Is het nu een Steenrode of een Bloedrode Heidelibel?

Ze hebben toch wel grappige kopjes.

Poetsende Rosse Stekelstaart

Het ziet er toch wel gek uit als je een Lepelaar frontaal op je af ziet komen.

Plotseling vliegt naast me de Roerdomp weer op. Deze keer alleen pal tegen de zon in. Hij landt een eind verderop in het rietveld.

Rietgors

Net als ik de beheerder van de Groenzoom over de Roerdomp vertel vliegt hij weer op en gaat er vandoor.

8 augustus 2018

Nog een keer naar Berkel gegaan, nu meer om snel bij de auto te zijn als het weer zou gaan regenen. Regen heb ik niet gehad, maar wat een verschil met gisteren! Ik had er zelfs af en toe spijt van dat ik geen vest had meegenomen. Ook zorgde de stevige wind ervoor dat het stilhouden van het fototoestel niet altijd even makkelijk was.
Het blijft een heerlijk gebied om rond te lopen, omdat er elke dag wel weer wat anders te zien is.
Vandaag had ik al vrijwel gelijk de Porseleinhoen in het vizier.

Rietgors midden op het pad.

Grote Zilverreiger in vol ornaat.

De Bruine Kiekendief struinde de rietkragen af.

Vliegende Kemphaan

Mijn vriendje, de Blauwborst, zat weer op zijn vaste plekje.

Keurig in het gelid om zo min mogelijk wind te vangen.

Deze Kemphaan vloog er bijna door tegen de oever aan.

Pa komt met een visje voor het kleine Fuutje.

Ik zie dubbel!

Foeragerende Lepelaars. Zo af en toe slobberen ze dan ook een vis op, maar daar weten ze wel raad mee!

De Blauwe Reiger zocht het hogerop.

Moeder Torenvalk op haar vaste stek.

Een Watersnip komt aangevlogen en landt precies bij de Porseleinhoen.

Die gaat er gauw vandoor

en de Watersnip heeft het rijk alleen!

9 augustus 2018

Tot de buien zouden losbarsten maar weer eens naar Lentevreugd gegaan. Behalve wat Kneutjes was er het eerste stuk niets te beleven. Pas in de buurt van de zwaar ingekrompen waterplas begon het leuk te worden.
Een Buizerd stak mooi af tegen de rossige lucht.

Bij de plas veel jonge Witte Kwikstaarten.

Een Witgatje

Hier samen met twee Oeverlopers.

Er landt een Bont Strandlopertje

gevolgd door een tweede.

Het Torenvalkvrouwtje vliegt langs met buit.

Ook een Kleine Plevier komt erbij.

Alles gaat de lucht in als er een Sperwerman langs vliegt.

De Bonte Strandlopertjes laten zich mooi op de foto zetten, hoewel er één in de slaapstand blijft zitten.

Alleen als hij even moet kratsen verandert dat.

Als de Sperwer terug komt gaan ze er vandoor, maar komen even later weer terug.

Overal waar ik liep waren volop Zwaluwen in de lucht. Vooral Huiszwaluwen.

Soms krijg je wel een gek beeld als er ineens een Boerenzwaluw door je beeld gaat.

Jonge Boerenzwaluw.

De Torenvalkvrouw heeft een goede verstandhouding met de plaatselijke Kraaien.

Dat is wel anders met de Eksters. Een paar keer gezien dat, waar ze ook zat, ze werd getreiterd door de Eksters.

Tot ze er maar weer vandoor ging.

Een groep van acht Grote Zilverreigers vloog over.

Ook veel zwermen Spreeuwen, die constant de lucht in gingen. Dat was deze jonge Spreeuw echt niet van plan!

Pas bij de uitgang nog twee Roodborsttapuiten gezien.

10 augustus 2018

Er stonden nogal wat buien in de planning vanmorgen. Het was echter nog prachtig weer met typische Hollandse luchten toen ik vanmorgen naar Berkel ging. Daarbij een flinke hap wind en dat gaf af en toe komische beelden, zoal bij deze Fuut.Blauwe Reiger

Watersnip

Paapje

In de verte een Bruine Kiekendief.

Watersnip vloog op afstand langs, maar keerde en kwam daarna vlak overvliegen.

De Lepelaars hadden de luwte opgezocht en vlogen heen en weer tussen het weiland en de besloten gedeelten.Jonge Fazant

Ook de Torenvalk bleef vandaag op afstand.

Vergadering van jonge Kneutjes.

Oeverloper

Grutto's. De waterstand is al een heel stuk hoger dan een paar dagen geleden.

Kemphanen

Visdiefje: een gevalletje grotere ogen dan de maag is? Hij vloog nogal onrustig rond, hoewel hij de vis op de laatste foto volgens mij aardig heeft weggewerkt.

Kleine Karekiet

Puberliefde bij de Futen!

Hoewel ik nog in het zonnetje stond, kwamen er donkere dreigende wolken dichterbij.

Nog even de inmiddels slapende Grutto's meegepakt

en een jonge Blauwborst

en dan snel naar de auto. Ik ben maar op school aan het werk gegaan.....

11 augustus 2018

Vanmorgen in de polder eerst bij de Boomvalken gaan kijken. De jongen zijn hun dons al bijna kwijt en tot nu toe heb ik er nog maar weinig van gezien. Vandaag was dat anders.
Ik stond er nog maar net toen Pa met een prooi aankwam. (Zwaluw)

Gelijk kwam ook moeder luid roepend aanvliegen. Pa dumpt de prooi in het nest en gaat gelijk weer door.

Ma controleert even of alles goed gaat

en neemt dan plaats op de top van de mast.

Eén van de jongen stort zich op de prooi,

de ander gaat maar eens oefenen met het wapperen.

Als hij daarbij te dicht bij de rand komt klinkt gelijk de alarmroep van moeder.

Ook de omgeving wordt goed in de gaten gehouden.

Na het eten komt het kuiken naast de ander uitbuiken.

Buizerd gaat er vandoor.

Ook de Grote Zilverreiger gaat er vandoor.

Meeuw met Rivierkreeft.

Het viel me op dat als de koeien zich verplaatsten, de Zwaluwen gelijk meevlogen. Waarschijnlijk vanwege de vele vliegen die de koeien aantrekken.

De Boomvalk kwam twee keer jagen.

En weer een Buizerd die er vandoor gaat!

Nog even naar Zoetermeer geweest. Een Torenvalk gluurt om het hoekje als er koeien uit de aanhanger komen.

Betrapt!

Op de terugweg is de partner er ook bij.

De Haas deed rustig aan en genoot van het zonnetje.

12 augustus 2018

Vanmorgen maar eens de 200-500mm lens meegenomen, die was dit jaar bij de Slechtvalken niet gebruikt. Normaal gesproken voor mij geen lens om flink mee rond te lopen, maar in Berkel staat de auto dichtbij en dan kon ik altijd omruilen. Als ik dan de resultaten zie ben ik toch nog steeds blij met de lens. (Jammer dat ie zo zwaar is....)
De eerste Bruine Kiekendief van vandaag.

Opvliegende Grote Zilverreiger. Het gebouw op de achtergrond lijkt zo dichtbij, maar is toch een behoorlijk eindje er
vandaan.

Oeverloper

De KLM heeft de landing ingezet.

Man Fuut heeft een visje gevangen.

Ter plaatse dacht ik dat hij die heel lief bij zijn vrouwtje bracht, thuis zie je dan toch zo'n klein mormeltje op de rug bij
moeder voor wie het visje bestemd was.

Pa is toch een goede visser, want even later was het weer raak.

Overvliegende Bosruiter.

Weer een Bruine Kiekendief.

De bleke Blauwborst laat zich ook vandaag zien.

Overvliegende Groenpootruiter.

Een tijdje niet meer gezien daar, maar vandaag weer drie Visdiefjes aanwezig.

Ook nog zes Gierzwaluwen gezien, terwijl de meeste al vertrokken zijn.

We schrokken van elkaar: een Grutto

die er toch maar snel vandoor ging.

Bruine Kiekendief nummer drie.

Stunten met een visje: een Visdief heeft een visje gevangen....

laat hem los....

maar met een snoekduik weet hij hem toch weer te vangen.

Eén van de aanwezige Kemphanen.

Wedstrijdje hardlopen over water, maar er spelen een paar Meerkoeten vals.

Het mooist van vandaag was toch wel de Porseleinhoen, die zijn best voor me deed.

14 augustus 2018

Maar een paar uurtjes tijd vandaag, dus maar weer naar de Nieuwe Droogmaking gegaan. Daar is altijd wat te zien.
Het begon al direct met de Porseleinhoen.

Er landt een Kemphaan.

Groenlingen

Er arriveren wat Grutto's

Rietzangers

Waterhoen

Er zitten nog aardig wat jonge Boerenzwaluwen.

Voedering in de lucht.

Helemaal zen deze Blauwe Reiger.

Er waren intussen aardig wat Grutto's bijgekomen.

Watersnip die rustig over het pad liep te banjeren.

In de verte een Bruine kiekendief.

De Rosse Stekelstaarten hebben gezinsuitbreiding. Ma met vier jongen. Pa was nergens te bekennen.

Ook vandaag weer een aantal Visdiefjes.

15 augustus 2018

Het enige wat vandaag tegenviel was het weer. Ze hadden zo'n mooie dag beloofd, maar het was en bleef bewolkt en fris. Verder een heerlijke ochtend op de Tongplaat doorgebracht. Het begon al goed met een Ree met jong. Hoewel ze zeer op hun hoede waren hadden ze me niet door, al stond ik nog geen tien meter van ze af.

Er kwam zelfs nog een tweede jong bij.

Ze keken zelfs mijn kant op, maar zagen me niet. Rustig scharrelend verdwenen ze uiteindelijk in het riet.

Iets later zwom er ook nog een Reebok over.

Er zaten maar liefst zes Koereigers op een stel boomstronken!

Jonge Kokmeeuw ving een Kreeftje

Op weg naar de andere kant kwam ik een volwassen Zeearend tegen in een boom.

Drie Watersnippen scharrelden langs de kant.

Er waren heel wat Kleine Zilverreigers aanwezig, waarvan er een paar mooi dichtbij kwamen.

Een koppeltje Bruine Kiekendieven kwam kijken of er nog wat te halen was. Het vrouwtje volop in de rui,

het mannetje heel licht gekleurd.

Eén van de jonge Zeearenden zorgde regelmatig voor vermaak door even rond te vliegen

en langs het water te landen.

Aangevallen door een Kievit!

Gehakkelde Aurelia

Op grote afstand vloog nog een Visarend voorbij.

Na een laatste showtje van de jonge Arend weer richting huis gegaan.

16 augustus 2018

Het was de dag van de drie B's: Boertjes, Boompjes en Buizerds. Op weg naar de polder kwam ik langs een hek waar
drie kleine kleutertjes op zaten.

Er werd volop gevoerd en er verdwenen aardig wat Wespen in de keeltjes.

Eentje wachtte liever op het fietspad ....

Op mast 17 één Boomvalk te zien.

Iets later landt er een Buizerd.

Regelmatig wordt er een patrouillerondje gevlogen,

waarna de ouder terugkeert naar de mast.

Op de volgende mast houden de Kraaien de wacht.

Alarm bij een ouder, waarbij ze wel heel dicht langs vliegt.

Even denk ik dat de veroorzaker een jonge Havik is, maar het blijkt een jonge Buizerd te zijn.

Bruinrode Heidelibel

Klein Koolwitje

Jonge Roodborst

Raaf of toch Kraai? Hij landde wel op de mast, maar vertikte het zich om te draaien. Toen ik omliep was hij weg!

Moeder Boomvalk komt met prooi aanvliegen. Ze gaat in eerste instantie naar het nest op de mast, maar neemt de prooi dan toch mee naar het bos.

Buizerd in het bos.

Ma Boomvalkop haar uitkijkpost.

17 augustus 2018

Betoverend mooi en stil was het vanmorgen in de Broekpolder. Betoverend mooi vanwege de laag hangende misten stil, omdat ik de enige was die er liep.
Bij De Ruigte hing mooi de damp boven het water, waar onder andere honderden ganzen, Lepelaars en opvallend veel Watersnippen zaten.Zo hier en daar vond je ook een Oeverloper.Er liep zelfs een Ooievaar. Hier is pas goed te zien dat een Ooievaar toch een stuk groter is dan een Lepelaar!Jonge DodaarsBergeendOnder de Lepelaars een aantal bedelende jongen. En dat ging soms behoorlijk ver!Onderaan nog een filmpje met de telefoon gemaakt. Geen goede kwaliteit, maar als je het beeld klein houdt is het aan
te zien. Er landt een Watersnip....mooi bovenop een tak.Twee Grutto's (op de achtergrond weer een bedelende Lepelaar)Jonge Groene Specht, helaas met tegenlicht.Nog even doorgegaan naar Duivenvoorde. Daar liepen twee mannetjes Pauwen rond.Jonge Buizerd op een paaltje. (Zouden de kampeerders op de achtergrond die ook gezien hebben?)Heel weinig van de Boomvalken gezien en gehoord. Eén keer een overvliegende ouder gezien,en één keer een valk op een uitkijkpunt betrapt.Helaas niets van de jongen kunen ontdekken.
Jonge Buizerd vliegt naar de mast waar de ouder zit, mar die is gelijk weg.Bont Zandoogje.

18 augustus 2018

Via de Polder naar Duivenvoorde gereden. In de Polder voor het eerst dit jaar een stel Goudplevieren gezien.

Witte Kwikstaart

De Boertjes zijn nog steeds op het hek te vinden.

(hier zit er stiekem een Huiszwaluw tussen.)

Gele Kwikstaart

Bij de Starrevaart een Bruine Kiekendiefman.

Op mast 17 zat een jong met een ouder in het zicht.

Als Pa met een prooi aankomt, wordt die door Ma overgenomen.

Het jong ziet het allemaal gebeuren....

De prooi wordt in het nest gedumpt en Ma neemt haar oude plekje weer in.

Als het begint te regenen ga ik Duivenvoorde in. Daar waren de Pauwen weer present.

Ik kreeg gezelschap van een Grote Bonte Specht.

Ma heeft langdurig op de mast gezeten en verdween af en toe  naar het bos om iets te verjagen.

Twee Buizerds mochten wel ongehinderd langs vliegen.

Vlak boven me vliegt een Boomvalk over.

Iets later zie ik hem/ haar op mast 18 zitten.

Vlak eronder is het uitzicht toch minder!

Dan maar weer op afstand.Eén van de jongen komt langs vliegen.

Ma/ Pa gaat er achteraan.

20 augustus 2018

Het einde van de vakantie komt in zicht en dat betekent deze week al volop aan het werk. Het enige voordeel is dat ik zelf de tijden kan bepalen! Vandaag ben ik eerst nog even twee uurtjes naar de Nieuwe Droogmaking geweest.
Grote Zilverreiger foerageert langs de oever.

Twee Bruine Kiekendieven op afstand.

Watersnip

De Porseleinhoen liet zich vandaag niet zien. (of hij is verdwenen)
De Blauwborst zat nog wel op dat plekje.

Via een doorkijkje in het riet kon ik deze Boerenzwaluw van heel dichtbij fotograferen.

Ook heel dichtbij kwam deze Lepelaar langsvliegen....

Een jong liep ook vrij dichtbij langs.

Rietzanger

Buizerd

Vertreksein wordt gegeven....

en hij gaat er vandoor.

Op afstand een jonge Zwarte Stern,

maar net als ik dichterbij ben wordt hij verjaagd door een Aalscholver.
Verder alleen nog een jonge Kemphaan die overvloog.

21 augustus 2018

Ik was deze vakantie nog niet op de Maasvlakte geweest, dus dat stond vandaag op het programma.
Ik kwam onderweg deze Torenvalk al tegen op een paaltje.

De Visarend was helaas niet te zien bij de kijkhut, wel een Wulp

en een Lepelaar die langs de zee liep.

Ook op de Nieuwe Stuifdijk een Torenvalk,

die naar beneden duikt

en met 'iets' omhoog komt. Helaas geen perfect scherpe foto, maar wel een mooi gezicht.

Kneu, waar er genoeg van rondvlogen.

Er vlogen en zaten ook veel Oeverlopers aan de Noordzeekant

Buizerd die zo te zien net lekker heeft zitten vreten.

en hele zwermen Spreeuwen zaten langs de dijk.

De eerste Tapuiten ook gesignaleerd. Er zaten er al een stuk of zeven.

Daartussen een paar jonge Witte Kwikstaarten

en een paar Graspiepers.

Een jonge Bruine Kiekendief vloog over de dijk,

maar werd flink aangevallen door een stel Kraaien.

Hoewel de jonge Kiek het af en toe ook zelf uitlokte.

Op Maasvlakte 2 bivakkeren honderden Grote Sterns en Visdiefjes, die constant op en neer vliegen tussen de vlakte en de Noordzee.

Visdiefjes

Grote Sterns

Bij de Slikken van Voorne zitten honderden Wulpen.

Normaal gesproken zijn daar ook veel zangvogeltjes te zien, maar vandaag alleen een paar Bruine Kiekendieven (geen foto's)
en een Buizerd zien vliegen

23 augustus 2018

Voor en na de schoolverplichtingen een uitstapje gemaakt. Vanmorgen vroeg naar Berkel en vanmiddag naar Te Werve. In Berkel niet de meest ideale lichtomstandigheden om foto's te maken. Laag hangende bewolking waar de zon niet doorheen kwam.
Blauwe Reiger landt tussen de eenden.

Vliegende Fuut.

De Torenvalk kwam alleen op afstand voorbij.

Kluut

Ik had geen idee wat er aan kwam vliegen, maar het bleek om een (sier)duif te gaan. Wel een mooie!

Kievit

Het is nog steeds niet afgelopen met het gebedel.

Er vliegen vooral nog Boerenzwaluwen rond, maar zo af en toe komt er nog een Oeverzwaluw

of een Huiszwaluw tussendoor.

Bruine Kiekendief

De Fuut heeft weer beet.

Het Visdiefje ook, maar deze keer ging het mis.

Rangorde bij de Aalscholvers.

Drie Watersnippen

Wulp

De Boerenzwaluwen haalden veel insecten weg bij het riet.

Gewone Rolklaver

Vanmiddag in Te Werve alleen een Gekartelde Aurelia

en een Buizerd gezien.

25 augustus 2018

Het was vandaag echt regenbogenweer. Plensbuien afgewisseld met felle opklaringen. En dan krijg je mooie plaatjes.
In Berkel :

Een groepje Krakeenden gaat eens bij de regenboog kijken.

Langsvliegende Groenpootruiter

De eend is nog niet eens zo bijzonder, maar al die pareltjes eromheen!

De Kneuen waren weer aan het vergaderen.

Rietzanger

Kleine Karekieten

Kleddernatte Groenling

Acrobatiek van een Wintertalingvrouw

Watersnip

Kneu

Tapuit

Grote Zilverreiger

Koolmees

Zowaar nog wat donsjes van een Nijlgans

Blauwborst

Boerenzwaluwen

Bonte Strandloper samen met een Kemphaan

Verwaaide en natte Rietgors. (Ik was er net zo aan toe!)

Jonge Lepelaars

Na de zoveelste douche toch maar naar huis gegaan.

26 augustus 2018

Laatste vakantiedagje en mooi weer, dus al vroeg naar de Maasvlakte gegaan. Eerste stop was bij Slag Baardmannetje bij het Oostvoornemeer. Daar liep een Kleine Zilverreiger, die volgens mij net wakker was....

Hij ging echter aan de wandel en kwam gewoon vlak voor me langs lopen. Nog nooit een Kleine Zilverreiger zo dichtbij gehad!

Uiteindelijk ging hij na een kwartiertje toch maar verderop zitten.

Ook een Tureluur kwam even langs, maar was ook snel weer weg.

Volgende stop bij de Vogelvallei. Witte Kwikstaart scheert over het water.

Oeverloper

Ook de IJseendvrouw liet zich zien, al was het op afstand.

Ze kunnen de Maasvlakte inmiddels beter omdopen in de Konijnenvlakte. Ze ziet echt honderden konijnen lopen en als je van het pad afgaat loop je constant het risico met een been weg te schieten in een konijnenhol.

Visdiefje

Torenvalk vliegt over de dijk.

Twee Bonte Strandlopertjes aan de zeekant.

Aan de andere kant een stel Tapuiten.

Hier samen met een Paapje

De Torenvalk was intussen hevig op jacht.

Op de 2e Maasvlakte vlogen nog steeds veel Grote Sterns heen en weer naar de Noordzee.

Terwijl ik daarnaar sta te kijken schiet er ineens een jong Bruine Kiekendief omhoog.

Op de Zuidpunt op grote afstand de Morinelplevier gezien.

Terugrijdend nog even gestopt bij de Vogelvallei. De IJseend niet meer gezien, maar er waren inmiddels wel minstens
honderd Lepelaars neergestreken.

Weduwe/ weduwnaar Nijlgans bij een slachtoffer van de windmolens? Er komen er steeds meer en je ziet ook aardig wat
lijken liggen.

Laatste stop nog even bij de Nieuwe Droogmaking, maar er was eigenlijk niet veel te beleven. (voor het eerst!!) De waterstand is enorm gestegen en daarbij nog een flink hapje wind, dus bijna alles zat in de beschutting.
Er was weer hommeles bij de Aalscholvers om een zitplaats.

Blauwe Reiger.

Ook hier een Paapje, dat zich graag op de foto liet zetten.

Putters

Kneutje

Boerenzwaluwen

Fuut met buit.

Slechts twee Kemphanen gezien.

29 augustus 2018

Dreigende regen en een gevalletje door de rug gegaan zorgden ervoor dat het maar een kort uitstapje werd , hoewel het met die regen achteraf gezien wel meeviel! Het werd dus weer een ritje richting Nieuwe Droogmaking en het werd nog leuk ook! In het begin het gewone 'spul':
Overvliegende jonge Fuut

Vier Kemphanen,

waarvan er één heftig schrok van een landende Lepelaar.

Watersnip

Drie overvliegende Grote Zilverreigers.

Moeder Nijlgans met jongen.

Rietgors

Ook de Bruine Kiekendief was er weer.

Ineens komen er twee jonge Baardmannetjes uit het riet omhoog geklauterd. Ze gaan inmiddels weer over tot het eten van zaden en dan zijn ze wat meer bovenin het riet te zien.

Bijna een kwartier lang kon ik genieten van hun klauter- en vreetpartijen en dat levert leuke plaatjes op.

Visdiefje

dat een haat/ liefdesverhouding heeft met een Kokmeeuw. Nu zitten ze gebroederlijk naast elkaar, maar af en toe maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Stoeien met een kronkelvis.

Ik denk toch een Kleine Karekiet, hoewel de snavel wat korter en stomper lijkt.

Waterhoen heeft het hogerop gezocht.

Zowaar nog twee Gierzwaluwen gezien.

Tapuit

hier samen met een Paapje.

Die liet zich ook nog wat hoger zien.

Een stuk verderop nog een Tapuit, verscholen in het gras.

Rietgorzen

en als laatste nog een Paapje. (Ik heb er nog nooit zoveel gezien als dit jaar!)