Varia augustus

1 augustus 2016

Op weg naar de IJsvogels in het Prielenbos, kom ik deze jonge Groene Specht tegen,

een dikke Fazant

en een jonge Roodborst.

Het licht was niet ideaal, maar toch aardig wat leuke plaatjes kunnen schieten van de IJsvogel.

Lekker in de regen.

Met zon geeft het toch niet altijd een mooier beeld.

Rara wat is dit?

Een badderende Waterhoen (ouder jong)

Dit jong was uit een eerder nest. Moeder hield zich bezig met de tweede leg. Er werd een Libel gevoerd, maar dat viel nog moeilijk weg te werken. Gelukkig kwam er een broer/ zus helpen en samen kregen ze het prima voor elkaar!

Er zwommen ook nog twee jonge Dodaarzen rond.

Padje op het pad.

Ook nog even De Horsten in geweest. Een Wespendief kwam uit het bos en vloog laag over het veld. Daarna
nog een luchtshow.

Een uur later kwam een jonge Slechtvalk de Wespendief gezelschap houden.

Er kwam ook nog een tweede Wespendief (vrouw) bij.

Drie in de lucht.

Dat gold ook voor een stel Buizerds die schreeuwend overvlogen.

4 augustus 2016

Een paar uurtjes Buytenpark leverde alleen maar Torenvalken op. Er zijn in ieder geval twee jonge Torenvalken.
Mot met een Ekster

en spelend met elkaar.

Als je bovenop de heuvel staat waar ze vaak naar voedsel zoeken komen ze soms wel heel dichtbij!

Een jong rust even uit op het pad,

maar gaat er snel vandoor als hij het toestel hoort klikken.

Voor het eerst ontdekt dat je vanaf de heuvel bijna alle Slechtvalkenlocaties in de regio kunt zien.
Nehertoren

Rijswijk

Jacobuskerk

Vredespaleis.

Ik denk dat je met een beetje moeite ook Delft en Leiden en het Stadshart nog wel kunt ontdekken.

5 augustus 2016

In eerste instantie was het erg rustig in de Duivenvoordse Polder. Alleen wat Boerenzwaluwen vlogen rond.

Acrobatiek in de lucht.

Voederen.

Paniek onder de Kieviten en de Spreeuwen als een jonge Havik verschijnt.

IJsvogel was ook weer present.

Drie van de vijf jonge Raven hebben een tijdje schapen zitten pesten.

Torenvalk

Vlucht Wulpen.

Juffrouw Ooievaar kwam zeer laag langsvliegen.

Dan denk je drie Buizerds vlak boven je hoofd te hebben, blijkt er na het bekijken van de foto's toch een Wespendief bij te zitten.

Verschil Wespendief en Buizerd.

Wespendief

Buizerd

Een Purperreiger komt ook nog even kijken.

Jonge Torenvalk

Dan ineens vlak boven me komt een jonge Raaf uit het bos.

Hij verdwijnt weer naar de schapen.

Dan verschijnt nummer twee.

Ook die gaat het weiland in.

Nummer drie volgt daarna ook nog.

En dan lijkt het erop dat er ook nog een vierde bij zit. (of dat moet een Kraai zijn)

6 augustus 2016

Ik twijfelde of ik vandaag of morgen naar de Tongplaat zou gaaan. maar het feit dat het bewolkter zou zijn gaf de
doorslag om vandaag te gaan. Anders zit je alleen maar tegen de zon in te kijken. Geen spijt van gehad!
Als ik aankom zit er net een Buizerd van een prooitje te vreten, maar maakt gelijk dat hij wegkomt.

Een paar minuten later zie ik een Reebok die op zijn gemak staat te grazen.

Terwijl ik daarnaar kijk zie ik ineens een grote vogel recht op me afkomen: Zeearend! Het licht is niet optimaal, maar zo dichtbij krijg je ze zelden.

Op een meter of tien afstand vliegt de juveniele arend over me heen (foto's niet gecropt!)

en kijkt me daarbij even indringend aan..... (wel gecropt)

Daarna kan ik mijn serie van de Reebok afmaken.

Pas een kwartier verstreken en naar mijn idee kan ik wel naar huis gaan, beter kan het niet worden.
Er staat echter nog meer op het menu:
HuiszwaluwEr komt op afstand nog een volwassen Zeearend langsdie plaatsneemt in de boom aan de overkant.RegenwulpEven denk ik dat de Visarend ook nog in de verte langs vliegt, maar het blijkt een Buizerd te zijn.Een hoop geplons als twee Reeën het water oversteken.Kraai voert een aanval uit op een jonge Havik.Ook op afstand een Bruine Kiekendief.De juveniele Zeearend komt nog een keer laag cirkelend over en nu is het licht een stuk beter! Net op dit moment
brak de zon even goed door.Er vloog nog een kleine steltloper luid piepend langs, maar ik heb geen idee wat het is.Ik heb wel eens geroepen dat Slechtvalken luilakken zijn, maar de Zeearenden kunnen er ook wat van!
De volwassen arend heeft meer dan vier uur in de boom aan de overkant gezeten. Toen vloog hij eindelijk af.Landde even in het riet en vloog weer terug naar de boom.

Ik heb niet meer afgewacht hoe lang hij er deze keer heeft gezeten.

7 augustus 2016

Viel dat even tegen! Het zou zulk mooi weer worden vandaag. In plaats daarvan een grauwe sluier over de polder,
waar ook nog regelmatig motregen uit viel. Er was dan ook weinig te beleven. Alleen honderden Zwaluwen scheerden
over de weilanden Gelukkig had ik de twee uren dat ik er zat gezelschap:

Uiteindelijk had ik geluk dat een wandelaar die door het weiland ging een Purperreiger opjoeg, die precies mijn kant
op kwam.

Daarna vloog ook de juveniele Bruine Kiekendief op.

Daarna weer stilte en ik besluit in te pakken. Net op dat moment komt er een jonge Havik aangevlogen die het gemunt heeft op een Kraai.

Ze jaagt er flink achteraan en doet tot drie keer toe een proging de Kraai te pakken.

De Kraai ziet eruit alsof hij zijn laatste uurtje al heeft zien slaan.

Toch weet hij te ontsnappen en de Havik taait af.

8 augustus 2016

Vandaag maar weer een rondje Berkel gedaan. Begonnen in de Nieuwe Droogmaking, waar ik gelijk een ontmoeting
had met een overvliegende Boomvalk.

Witgatje

Een Gele Kwikstaart op het pad.

Bruine Kiekendief

Rosse Stekelstaart

Sperwer

En er waren heel veel Lepelaars.

Jong loopt te bedelen bij moeder. Let op het verveelde koppie van moeders.

Blijft indrukwekkend als een Lepelaar aan komt vliegen en met een grote cirkel vlak langs je vliegt om daarna te landen.

Doorgegaan naar Oudeland. Er is al een heel stuk bouwrijp gemaakt, dus misschien wel de laatste keer dat ik er was.
Jammer, want er was nog genoeg te zien: Bruine Kiekendief met prooi

Torenvalk

Vermoedelijk jonge Graspieper.

Icarusblauwtje

Boertjes snoepend van de distels.

Buizerd

Ringmussen

Kneutjes

Rietgors

Familie Groenling

Praying in the rain: Torenvalk.

Gelukkig trok de regen snel weg en kreeg ik nog een mooie show.

Nog even naar de Ackerdijksche Plassen geweest, maar verder dan een mini-kikker

en een Witgat kwam ik daar niet.

10 augustus 2016

Een ronde Buytenpark leverde alleen maar 'gewone' dingen op, zoals één van de vele Eksters die daar rondvliegen.

Konijnen die van het zonnetje genieten.

Een Fazant die opschrikt als ik langs loop.

Er zijn nog steeds wat Oeverzwaluwen te vinden, hoewel de grote meute al vertrokken is.

Putter

Heggenmus tussen de bramen.

En met die prachtige wolkenluchten is zelfs een Houtduif nog mooi om te zien. (en ik heb niks met duiven!)

12 augustus 2016

Eén voordeel van alle regen was wel dat ik de hele week al op school bezig ben geweest en volgende week nog even
kan genieten van het droge weer! Vanmorgen was het echter tijd om even een frisse neus te halen en dat deed ik
in De Horsten. Helaas was er niet zoveel te zien. Wel gelijk bij aankomst een Sperwer

Een uurtje later weer een Sperwer.

Ook een Buizerd liet even zijn neus eh snavel zien.

Daarna was het heel lang grote stilte, tot er weer een jonge Sperwer laag aan kwam vliegen en het bos in dook.

's Middags weer op school aan het werk geweest en toen het zonnetje doorbrak ben ik die even buiten gaan bewonderen. En wat vloog er toen net over? Juist, een Sperwer! (geen toestel bij de hand)

13 augustus 2016

Vroeg uit de veren en ik had zin om nog een keer naar de Tongplaat te gaan. Het was nog behoorlijk frisjes en er
stond een aardig hapje wind. Toch vrijwel gelijk een leuke waarneming op afstand: een Wielewaal

Hij landde in een treurwilg, maar voor ik de kans kreeg deze wat beter te bekijken vloog de Wielwaal verder.
Ik kreeg nog wel even een mooi concert te horen!
Een uurtje later kwam de jonge Bruine Kiekendief zich wel van dichtbij laten bekijken. Daarbij viel op dat hij een
gehavende vleugel had.

Groenpootruiter

Twee uur nadat ik gearriveerd was kwam dan de eerste Zeearend: eerst het volwassen exemplaar.....

drie minuten later gevolgd door het jong.

Intussen mooi weer geworden en dan komt ie ook nog prachtig dichtbij op bezoek!

(Wat hebben ze toch eigenlijk een slome blik!)

Nauwelijks bijgekomen komt er ook nog een Havik net zo mooi dichtbij langs vliegen.

Thuis blijkt er ook nog een Wespendief langs gevlogen te zijn die ik ter plaatse voor Buizerd had aangezien.

Ook deze keer een Ree langs het water.

Een drietal Kleine Zilverreigers zat elkaar regelmatig dwars.

Samen met een Blauwe Reiger en een Lepelaar.

De volwassen Zeearend heeft na aankomst weer de hele morgen in de bekende boom gezeten.

Visdiefje

Voorraad Witte Kwikstaarten

Een schreeuwende Buizerd is het eerste wat ik na anderhalf uur niets te zien krijg en ik besluit te vertrekken.

Teruglopend naar de auto nog een Oranje Zandoogje.

14 augustus 2016

De scooter weer gemaakt, dus eindelijk weer een keer daarmee op pad. Dat werd een flinke ronde langs de plekken waar ik anders niet zo makkelijk kon komen.
Op mast 8 zijn Pietje

en Laura te vinden.

Overvliegende Grote Zilverreiger bij de Starrevaart.

In de Drooggemaakte Grote Polder een Bruine Kiekendief

Ook de Patrijzen gezien die twee jongen hebben. Daar kan ik dus uren naar blijven kijken!

Verder was er niet zoveel te zien, dus binnendoor naar Lentevreugd. Onderweg nog een Buizerd in de Papenwegse
Polder.

Op Lentevreugd bij de ingang een begroeting door de vaste Roodborsttapuit.Naast de oudervogels zaten er ook nog flink wat jonge exemplaren in het gebied.

Veel Witte Kwikstaarten bij het weinige water wat er bij de middenplas over is.

Voorzichtig langs de stier

Gaat goed!

Ook nog twee Gele Kwikstaarten tussen de vele Witte.

Pa Torenvalk arriveert. Hij is flink in de rui!

Ma komt even later ook nog langs.

Niet helemaal zeker of er jongen zijn, maar ik dacht er minstens één te zien.

Tijdens het eten van een boterham maak ik net wat foto's van een Boerenzwaluw

als ineens een jonge Sperwer opduikt.

(Ik zit dus onder de kale boom)

Hij blijft pal boven me rond vliegen, zodat ik 'm niet eens in beeld kan houden.

Gelukkig vliegt hij daarna iets verder weg.

Ineens komen de Boertjes in het zicht

en duikt hij daar achteraan.

Gelukkig erg onhandig en dat gaat dus mis.
Dagpauwoog

Spreeuwen jong en volwassen

Bruine Sprinkhaan nimf

15 augustus 2016

Vandaag weer eens in De Horsten neergestreken. Als ik over het middenpad loopt breekt er grote paniek uit onder de
ganzen.

Het deed denken aan het overvliegen van de Zeearend in de Biesbosch, maar het enige wat ik hier kon ontdekken was
een Bruine Kiekendief, die mooi mijn kant op kwam.

Wachter van de koning bij villa Eikenhorst

Het hazenpad kiezen.

Vrouw Wespendief maakte een duikvlucht.

Even daarna vliegt man Wespendief pal over.

Volwassen Raaf. (de jongen lijken te zijn verdwenen)

Buizerd

Een Sperwer liet zich langdurig zien, achterna gezeten door vele Boerenzwaluwen.

In de verte nog een keer een Wespendief.

16 augustus 2016

Via de Starrenvaart op Wespenjacht.
Bij de Starrenvaart voor het eerst sinds lang weer eens de IJsvogels gezien.

Onderweg nog een Glanskopje gezien.

Het eerste uur alleen maar Buizerds gezien.

Maar toen werd het party-time!
Het begon met het mannetje dat vanuit de verte vlinderend aankwam.

Hij kwam wat dichterbij, maar dook het bos in.

Toen was het de beurt aan het vrouwtje: Zij kwam wel heel dichtbij, vloog langs de bosrand en dook uiteindelijk
ook het bos in.

Verrassing! Minimaal vier jonge Raven spelend op een afstand met wat Kraaien.

Vanaf dat moment alleen maar Wespendieven gezien, waarbij vooral het vrouwtje zich van dichtbij liet bekijken

met als hoogtepunt een landing in een boom.

Vlak voor ik vertrok nog even het mannetje .

17 augustus 2016

Laatste echte vakantiedag, want morgen roept de plicht weer! Met dit prachtige weer nog maar een keer naar de
Tongplaat gereden, waar ik al vroeg arriveerde.

Dan krijg je van die mooie ochtengloedplaten. Houtduif

Kemphanen

Zelfs een Kraai kwam even badderen.

Blauwe Reiger

Er waren veel Groenpootruiters.

Kleine Zilverreiger

Ree

Grauwe Gans

Bruine Kiek met buit.

Grote Canadese Ganzen

Lepelaars

Nogmaals een Zwarte Kraai

Tureluur

De Bruine Kiek kwam tot twee keer toe mooi dicht langs vliegen.

Dit in tegenstelling tot de Zeearenden, die vandaag op afstand bleven.

Man Kiekendief kwam ook nog even kijken.

Sperwer

Nog een rover die tussen de steltlopertjes dook, maar die ik zo gauw niet herken.

En als ik al aan het inpakken ben komt er nog even een Buizerd langs suizen.

19 augustus 2016

Waardeloos als je midden op de dag een afspraak hebt in het ziekenhuis. Je hebt niks aan je ochtend en ook (bijna) niks aan je middag. Toch maar het beste ervan gemaakt en eerst naar het Abtswoudse Bos gegaan.
Op een hoogspanningsmast zat een Torenvalkje.

Twee jonge Kraaien hadden iets moois gevonden (geen idee wat, maar het lijkt op een brillenhoesje) en maakten er
ruzie om.

Overvliegende Grote Bonte Specht.

In een boom een jonge Buizerd

Als ik richting uitgang loop 'valt' er nog een Buizerd uit een boom. Pal voor mijn neus, dus ongecropte foto's!

Na het ziekenhuisbezoek nog richting Horsten gegaan. Het begon intussen knap heiig te worden en er vloog niet
veel meer. Alleen de Kraaien vlogen regelmatig over.

En er waren wat Libellen in de lucht. (Heidelibel)

Gelukkig op het laatste moment toch nog drie van de vijf jonge Raven in het zicht die buitelend door de lucht gingen.

Als afsluiter nog een jonge Kraai, die niet in de gaten had hoe dicht hij over vloog!

20 augustus 2016

Het was vanmorgen toch nog lekker weer, dus voor het boodschappen doen eerst naar Lentevreugd gegaan. Tijdens
de regen kwamen die boodschappen dan wel!
De plas in het midden is bijna opgedroogd, maar nog ideaal voor de Kwikstaarten. Hier de witte.

De Torenvalken vandaag alleen op afstand gezien.

Drie soorten duiven gespot: Houtduif

Turkse Tortel

en Holenduif.

Pimpelmees

De bramen zijn in trek! Bij de jonge Roodborsttapuiten

en bij de jonge Grasmussen.

Bruine Kiekendief

Veel rondvliegende Spreeuwen, hier een jong exemplaar.

Huiszwaluwen.

Vandaag voor het eerst van mijn leven echt doodsbang geweest! Zit ik op mijn bekende plekje rustig een boterhammetje te eten, komt er ineens een kudde op hol geslagen Schotse Hooglanders de hoek om stormen achterna gezeten door een stel Koniksen. Recht op me afgerend. Ik spring overeind waardoor ze schrikken en een gedeelte de andere kant op gaat.
De achtersten worden echter nog steeds opgejaagd en gaan recht op me af. Met een flinke sprong de struiken in kan ik me nog net in veiligheid brengen. Mijn tas had minder geluk..... Gelukkig vandaag een goedkoop Kruidvatexemplaar bij me! Terwijl ik nog zit na te shaken komt een Buizerd mooi voorlangs gevlogen. (Toch nog scherp!!)

Als de donkere wolken samenpakken besluit ik eerst de boodschappen maar te gaan doen .
's Middags een rondje Drooggemaakte Grote Polder gedaan. Een Torenvalk op het hek

kwam even later mooi bidden.

Fuut

Moeder Kuifeend.

Haar gezin is een rommeltje,

maar ze heeft ze al snel weer in het gelid.

Een Boomvalk verschijnt.

Hij wordt verjaagd door de vele zwaluwen.

Zoef de Haas

Nog even Duivenvoorde in. Roodborst

Stiekeme IJsvogel

Als hij merkt dat hij betrapt is, gaat hij er vandoor.

Jonge Buizerd

Op het moment dat hij afvliegt gaat komt hij recht op me af en blijft nog even rondcirkelen. Heerlijk die
naïeve jongen!

Tot één van de ouders waarschuwend dichterbij komt.

Gehoorzaam vliegt hij er achteraan.

24 augustus 2016

Een warm, succesvol dagje dat begon en eindigde in Scheveningen. 's Morgens genieten van het ochtendzonnetje.
Dat deden ook een Kanoet (?)

Steenloper

en een jonge Zilvermeeuw.

Een stuk of vijftig Oeverlopers vlogen met een hoop gepiep langs.

Later rustend op de steenblokken.

De vaste wachter van het Noorderhavenhoofd.

Ik zie je wel!

Alarm!

Tapuit

Zeehonden

Dan door naar De Horsten. Volwassen Raaf vliegt in de verte langs.

Wespenman arriveert

en speelt verstoppertje.

Daarna kwam hij nog een aantal keren heel dichtbij langsvliegen. Dat levert weer mooie plaatjes op!

Hij werd bijna overtroffen door een jonge Buizerd.

Drie van de vijf jonge Raven in de verte.

Torenvalk

Jonge Havik

De Wespendief geeft nog even een mooie demonstratie 'vlinderen'.

Nog een mooie lichte Buizerd als afsluiter.

Daarna weer terug naar Scheveningen voor een familiediner. Pfffffffffff

27 augustus 2016

Wil je Zeearenden? Krijg je Zeearenden en niet zo weinig ook. Wel een beetje op afstand, maar je kunt niet alles hebben! Al vroeg op de Tongplaat hoefde ik niet lang te wachten op een jonge Zeearend

die ook nog neerstreek in een boom.

Passerende Bruine Kiekendief

Veel Huiszwaluwen

De Zeearend was niet van plan veel te bewegen, dus ik ben na twee uur verder gegaan naar een ander plekje.
Overvliegende Knobbelzwanen.

Mijn buurvrouw van vandaag. (Ze kletste wat af!)

Buizerd

Opvallend veel Watersnippen vandaag.

Er arriveert een tweede Zeearend, een ouder. Die gaat snel verder als hij/ zij merkt dat er jongen aanwezig zijn.

Gelukkig komt het twee jong er ook aan.

Spel van de twee jonge arenden.

Eén van de twee gaat achter de ouder aan,

die daar niet erg van gediend is.

Nog even spelen

en dan gaat één jong krijsend weer achter de oudervogel aan.

De ander gaat in een stakerige boom zitten.

Ree

Op afstand laat ook een Visarend zich nog even zien.

Hij komt helaas niet dichterbij. Het water staat zo laag, dat er weinig te vissen valt.
Kleine Zilverreiger

De tweede ouder van de Zeearenden arriveert

en landt bij het water.

Hij gaat er echter al snel weer vandoor.

Met een score van vier Zeearenden besluit ik dat ook maar te doen.
Bij de auto nog een overvliegende schreeuwende Buizerd.

28 augustus 2016

Het was flink uitwaaien vandaag in de polder! Jammer genoeg houdt dat ook in dat er maar weinig vliegt.
Gelukkig waren er nog een paar uitzonderingen.
Het begon echter op de grond met een aantal Wulpen.

Een Torenvalk trotseerde de wind.

Jonge Kokmeeuw

Ik heb met bewondering staan kijken naar een Visdiefje dat onvermoeibaar naar visjes bleef duiken.

Zoveel moeite voor een klein visje terwijl er een joekel achter hem lag!

Pyjamafuutje

Over de Papenwegse Polder kwam nog een jonge Bruine Kiekendief mooi overvliegen.

Haas

Kievit

31 augustus 2016

Mooie sfeerplaatjes vanuit Scheveningen.

Mooie rustige zee, maar daarin was weinig te zien. Wel een Zwarte Roodstaart op de blokken.

De Tapuiten komen inmiddels in groten getale voor.

Torenvalk

Steenlopertjes

Op weg naar De Horsten vier Reeën

Twee uur in De Horsten gezeten, maar er vlogen alleen wat Kraaien en Duiven. Veel te warm!
Dan maar door naar Zoetermeer voor familiebezoek. Op de terugweg wat Kieviten in de polder.

Even voor de Duivenvoordse boeren: zo kan het ook als een koe in de sloot ligt!

Op het gemaaide weiland in de Duivenvoordse Polder een Hermelijn.

Hij is snel verdwenen, maar als ik even een Torenvalk heb gevolgd

zie ik ineens een nieuwsgierig koppie verschijnen om te kijken of ik er nog ben.

Verder veel Ooievaars op zoek naar lekkere hapjes.