Varia augustus 2015

1 augustus 2015

Via de polder op weg naar Lentevreugd gegaan. Op mast 8 zat Pietje Bell, direct herkenbaar aan de bolle ogen.

In de polder twee van de jonge Raven aanwezig. De andere twee zijn al een paar dagen niet gezien.

Lentevreugd is weer aardig opgefleurd na de regenbuien.

hoewel het niet genoeg was om het water in het midden aan te vullen.
Jonge RoodborsttapuitVolwassen

en jonge Putter.

Icarusblauwtje

Een Boomvalk liet zich hoog in de lucht zien

samen met de meeuwen. De meeste vogels vlogen vandaag heel hoog. Schijnbaar veel insecten daar.

Het ziet er naar uit dat het vaste jonge Torenvalkmannetje

een partner heeft gevonden.

Twee Oeverlopers

Krakeenden

Een Havik op grote hoogte.Twee Roodborsttapuiten

Jonge Graspieper

Ook in de Duivenvoordse Polder een Havik

samen met twee Buizerds.

Nog even in het Wilhelminapark geweest om de IJsvogels te checken, maar meer dan deze blauwe flits kreeg ik niet te zien.

Wel voor het eerst daar een jonge Bruine Kiekendief gezien, die mooi laag over vloog.

2 augustus 2015

Lekker een dagje in het zonnetje zitten en ook nog leuke dingen zien. Dat was het plan van vandaag toen ik richting
Tongplaat reed. Het eerste is gelukt, het tweede viel tegen. In de vroege, dampige morgen nog wel wat gezien.

Blauwe Reiger in het morgenrood

Hetzelfde voor een Rietgors.

Er liepen wat Oeverlopertjes rond

Kemphanen

en een Gele Kwikstaart.

Natuurlijk ook een paar Kleine Zilverreigers.

Van de rovers alleen een Buizerd

en een Kiekendief op afstand.

Vanaf half 10 werd het stil. Alleen de ganzen vlogen af en aan.
Deze gewoon omdat het mooi is!

Om 2 uur hield ik het voor gezien. Volgende keer beter!

3 augustus 2015
Op de fiets een ronde door de duinen gemaakt. Het begon heel leuk bij de Libellenvallei. Een familie Torenvalk speelde met een Sperwer

Helaas was de Sperwer al weg toen ik dichterbij kwam, maar ik kreeg nog wel een mooie show van de Torenvalken.

Verder blijft het een stille boel in de duinen. Ik ben van de van Alkemadelaan tot de Ganzenhoek geweest en heb op
verschillende plekken een tijdje gezeten, maar verder dan een Buizerd

en een Zanglijster kwam ik niet.

Ook nog geen Zandhagedis kunnen ontdekken, wel een Zandpad!

Door de polder richting huis. Twee jonge Buizerds speelden in het weiland. Eén van de twee zat eerst nog in een boom, maar ging er snel vandoor.

Twee jonge Raven cirkelden rond en zaten in de bomen.

Een Zwarte Kraai had het warm en wilde wat vocht door bessen te eten.

5 augustus 2015

Vandaag eens een keer de rest van de Hollandse Biesbosch doorkruist. Heerlijk gebied om te wandelen en er is genoeg te zien.

Helaas weer geen (hele) grote rovers en veel bleef op grote afstand. Maar de vele steltlopertjes maken veel goed.
Als eerste vandaag twee overvliegende Lepelaars

Een Ree die het water wilde oversteken.

Havik

Met dit mooie weer heel veel Zwaluwen in de lucht. Boertjes

en Oeverzwaluwen

Blauwborst speelt kiekeboe

Dan liet deze zich beter zien.

Kleine Karekiet (?)

Fitis

Opvallend veel Visdiefjes in deze omgeving

Kleine kolonie Lepelaars

En dan een hele voorraad steltlopers

Watersnippen

Witgatjes

KlutenZelfs nog een nieuwe soort ontmoet: de Casarca. En niet één, maar gelijk zeven.

Graspieper

En natuurlijk overal ongelooflijk veel ganzen, waarvan ik de Brandganzen nog het mooist vind.

6 augustus 2015

Op weg naar de Polder weer een ontmoeting met Pietje Bell en zijn vriendinnetje. Het vriendinnetje is bijna volledig van kleed veranderd van juveniel in volwassen. (en ze vertikt het nog steeds haar ringetje te laten zien!)

Pietje

In de Polder vlogen de twee overgebleven jonge Raven langs.

Verder was er weinig te beleven, dus dan maar even in de Horsten kijken.
Grote Bonte Specht

Een Sperwer gaat op jacht.

Laagvliegende Buizerd

De bekende Wespendief laat zich ook even zien.

In de verte ook nog een lichte Wespendief.

Dan gebeurt er niets meer, maar vlak voor ik besluit richting uitgang te gaan zie ik in de verte van alles de lucht in gaan. Ook nog tegenlicht, dus moeilijk te zien, maar er vlogen vijf roofvogels in het rond, waarvan in ieder geval drie Wespendieven.

Door naar Lentevreugd. Ook daar begon het leuk: een Bruine Kiekendief vloog samen met een jonge Havik.Allebei de Torentjes kwamen langs op weg naar de duinen.Roodborsttapuit.

Het lijkt of deze Schotse Hooglander lekker ligt te pitten,

maar helaas wordt deze niet meer wakker.

Toch maar even naar Staatsbosbeheer gebeld........

7 augustus 2015

Vandaag een flinke ronde op de scooter gemaakt. Van Rijswijk naar Delft, Ackerdijckse Plassen, Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer, Leidschendam en weer terug naar huis.

Dat leverde wel hele leuke plaatjes op. Bij de Ackerdijckse Plassen een Grote Karekiet

en een Torenvalk

In Berkel en Rodenrijs het meeste gezien:
Jonge Spreeuwen

overvliegende Lepelaar

Dodaars met jongen

Zwarte Ibissen, die heel mooi stonden te poetsen, maar verder helaas niets deden.

Ook hier een Torenvalk

Kemphaan

Bruine Kiek

Mooi blauw is niet lelijk!

Een stelletje Rosse Stekelstaarten.

Op weg naar Zoetermeer vliegt een jonge Koekoek op vanuit het gras naast het fietspad. Snel een paar foto's gemaakt, maar als ik langzaam dichterbij loop, komt er helaas net een fietser aan en is ie foetsie.

Nog een filmpje van de Ibissen:

8 augustus 2015

Op de Raven na vanmorgen niets in de polder.

Dus maar gewoon een keer in het wilde weg door allerlei polders gaan rijden. In de Drooggemaakte Grote Polder van mooi dichtbij een Torenvalk

en een Fuut met twee jongen.

Nieuwsgierig waar ze heen gaan.

Tussen Zoetermeer en Berkel veel Oeverzwaluwen die af en toe moeten uitrusten van hun drukke gevlieg.

Ik wist dat Meerkoeten felle duvels kunnen zijn in de broedtijd, maar ook de Dodaars kan er wat van. En dan blijft de Meerkoet nergens meer!

In Berkel dacht ik een oude bekende te zien: het Koekoeksjong van gisteren. Thuisgekomen blijkt het echter toch een ander jong te zijn, dat niet ver van de andere zat.

Hij liet zich wel net zo mooi bekijken.

en kwam zelfs vijf meter voor me een rups van de grond oppikken.

9 augustus 2015

Nog maar een polderronde gemaakt, deze keer richting Zoeterwoude. De Raven alleen met tegenlicht kunnen krijgen.

In de Drooggemaakte Grote Polder wederom een Torenvalk.

De wegrennende Hermelijn kreeg ik alleen van achteren te zien en die kant is lang niet zo leuk!

Fuut met twee jongen.

Eén mag al zelf zwemmen.

Visje van pa

Ik ben weer terug bij mams!

Buizerd

Groene Kikker

Kuifeend met jongen

Visdiefjes

Grote Zilverreiger die uitgebreid op het pad bleef staan, tot er twee honden aan kwamen.

Aalscholver die zich zelf wel heel zielig vond. Bek wijd open en dan elke keer kijken of je het wel zag! :)

10 augustus 2015

Vandaag maar eens een dagje veel zitten en weinig lopen! In de polder in alle vroegte alleen gezelschap van de twee jonge Raven.

Een tijdje op een bankje gezeten, waar een Bruine Kiekendief langs kwam op grote hoogte

en een IJsvogeltje twee hekjes verderop ging zitten

en een Tuinfluiter een miniconcert gaf.

Ook in De Horsten een zitplekje gezocht. In anderhalf uur tijd alleen een Grote Bonte Specht langs zien komen.

Ik pak mijn spullen in en wil naar Lentevreugd gaan. Net op dat moment komt de bekende Wespendief nog even op afstand langs.

Daar bleef het echter bij, dus alsnog naar Lentevreugd. Er vliegen nog veel Huiszwaluwen rond.

Graspieper

De bekende Bruine Kiekendief

Watersnip

Man Sperwer

Bezige Bij

Ook hier op het moment dat ik wil vertrekken nog een lekker dessert: Boomvalk komt nog even langs,

11 augustus 2015

Na verschillende polderrondes was vandaag het Westland aan de beurt. De eerste stop was in 's Gravenzande bij De Banken. Het blijft toch jammer dat je alles wat zo'n afstand moet bekijken en niet wat dichterbij kan komen.
Watersnippen

Bosruiter

Juveniele HavikDan door naar Hoek van Holland. Bij het Vispaleid hebben ze wat gedaan aan de vogeloverlast:

Geen meeuwen gezien daar, maar er is een soort die zich daar niets van aantrekt!

Ze zijn er nog steeds!!! Ik heb er vandaag vier gezien en er landurig van genoten, ondanks het sombere weer.

Samen met een Kauwtje

Struinen tussen de golfbrekers.

Jong Kauwtje

Jonge Witte Kwikstaart

Verder eigenlijk weinig te beleven. Onderweg nog een late eendenleg

Blauwe Reiger

Waterlelie

Samen nectar zoeken: Bij en Wesp

Wesp

Oeverlibel

Filmpje van de Huiskraaien

12 augustus 2015

Het werd vandaag van alles wat. Begonnen in de polder, waar alleen de Raven te zien waren.

Bij de parkeerplaats Starrevaart een flink tijdje bij de IJsvogels gekeken. Er zijn net weer jongen uitgevlogen en ze waren goed te horen. Iets minder goed te zien!

Dat was anders bij de Buizerd.Koekoeksjong

Nog wat rond gereden, maar weinig vogels te bekennen. Uiteindelijk maar weer doorgereden naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Daar is in ieder geval genoeg te zien!
Boomvalk

Lepelaar

Veel steltlopertjes, vooral Grutto's en Kemphanen.

Bergeenden

die af en toe zodanig landen dat de Grutto's de schrik van hun leven krijgen.

Meerdere nesten uitgevlogen Boerenzwaluwen.

Torenvalk loert op prooi

en vangt een Sprinkhaan.

Na het oppeuzelen gaat hij er weer vandoor.

Heel veel Gele Kwikstaarten, zowel volwassen

als jong.

13 augustus 2015

Met een heleboel geduld vandaag wat succesvoller bij de IJsvogels van de Starrevaart geweest. Op verschillende plekken bleven ze soms wat langer zitten.

Jammer dat ie niet voor de takken langsvloog!

In de Drooggemaakte Grote Polder zijn de eerste Goudplevieren neergestreken. 's Morgens waren het er nog maar een paar.

's Middags was de groep al flink uitgegroeid tot vele tientallen Goudplevieren.

Bruine Kiekendief

In het Buytenpark was een Knobbelzwaan op oorlogspad. Het slagschip ging richting een andere zwaan die te dicht in de buurt van de jongen kwam..

Tapuit

Drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek......

Daar krijg ik dus nooit genoeg van.

Boeddha in de lotushouding.

In de Duivenvoordse Polder op grote hoogte twee cirkelende Wespendieven.

15 augustus 2015

Als je drie uurtjes hebt geslapen en om drie uur uit je bed wordt gebeld omdat je auto total loss is gereden door een dronken malloot die er met een vaartje van tussen de 80 en de 100 tegenaan is geknald, word je niet vrolijk.

Ik kon gelijk de rest van de nacht opblijven en ben om zeven uur maar naar de polder gegaan. Het jonge vrouwtje Slechtvalk zat al in de mast.

In de polder zat een Buizerd in de mist.

De jonge Raven vlogen langs

en waren iets later in een boom te vinden.

Verder weinig te beleven en ik had nog genoeg te regelen, dus om half tien weer richting huis.
Pietje Bell zat in mast 11

en zijn vriendinnetje was nog steeds in mast 8 te vinden.

16 augustus 2015

Via Nootdorp vanochtend naar Berkel gereden, want daar weet je dat er altijd wat te zien is. Dat viel in eerste instantie
eigenlijk nog tegen. Er zaten twee Kemphaantjes langs de kant.

en er waren wat Rietzangers

en Kleine Karekieten actief.

Parende naaktslakken.

Even opgezocht: de zaadbuizen hebben een forse afmeting, komen bij de kop naar buiten en omstrengelen elkaar. Dit proces kan enkele uren duren. Na de bevruchting kunnen beide slakken eitjes leggen.

Tureluur

Na een uurtje begon het op gang te komen. TorenvalkBoerenzwaluw

Gele Kwikstaart

Een Kemphaan liep lekker langs de kant te modderen

en ik mocht er gewoon bij gaan zitten en plaatjes maken.

Bruine Kiek kwam laag over het water met een kleine buit.

De kleine Dodaarzen groeien hard!

Geoorde Fuut

Op weg naar de Starrevaart een langsvliegende Sperwer

en een Torenvalk die werd aangevallen door een Boertje

Bij de Starrevaart was het een feestje bij de IJsvogels. Maar liefst vijf scheerden er schreeuwend over het water. Jammer genoeg kreeg ik er maar twee tegelijk in beeld!

Ook twee jonge Buizerds joegen achter elkaar aan, maar dan door de lucht. :)

19 augustus 2015

De regendagen gebruikt om op school aan het werk te gaan, maar de laatste twee vakantiedagen wilde ik toch echt nog even op pad. Het werd weer het bekende rondje Nootdorp, Berkel, Zoetermeer en via de Starrevaart weer terug naar huis. Het meeste weer gezien in de Nieuwe Droogmaking in Berkel.
Lepelaars

Kleine Karekieten

Kokarde Zaagbek

Rosse Stekelstaart

Er zijn nog steeds de nodige Oeverzwaluwen

Watersnippen

Een Grote Zilverreiger was bepaald niet schuw en kwam langs de kant zoeken naar salamanders, visjes en slakken

Waterhoen

De Bruine Kiekendief kwam ook nog even langs

Dodaars

Geoorde Fuut

Op weg naar de Starrevaart een Torenvalk

Bij de Starrevaart vloog een flinke groep van 18 Ooievaars rond

en een nog veel grotere groep Goudplevieren zocht een plekje om te landen. Helaas hoeven ze daar bij de Starrevaart niet meer om te komen.

Wulpen

20 augustus 2015

Op het laatste echte vakantiedagje begonnen op Lentevreugd. De Schotse Hooglanders zijn weer blij:

er staat weer een flinke laag water in de middelste plas.

Veel jong grut te zien: jonge Groenling

bedelende jonge Putter

De rest van de familie.Even wat drinken.

Roodborsttapuit

TorenvalkEen Boomvalk kwam langdurig langs vliegen

tot hij verjaagd werd door ouderkraaien, die hem liever niet in de buurt van de jongen zagen.

Bruine Kiek

Icarusblauwtje

Grote Zilverreiger

Fazant

Bij de Starrevaart nog even een kijkje bij de IJsvogelstjes.

Boeddha was vandaag aan het poetsen.

Drooggemaakte Grote Polder: Tapuit

Even naar een ander paaltje

waar nummer twee zit.

Duivenvoordse Polder: Buizerd

Als afsluiter kwamen de jonge Raven nog even gezellig in de bomen zitten.

22 augustus 2015
Het werd een kort polderbezoekje vanmorgen. Weinig tijd door een familieweekend. Geen Raven te zien, dus door gegaan naar de Starrevaart. Ook daar weinig te beleven, dus ik ben gaan posten bij de IJsvogels. In totaal vier IJsvogels gezien.

De Blauwe Reiger zat zowaar in de schaduw.

Verder opvallend veel Tapuiten langs de fietspaden.

23 augustus 2015
Deel twee van het familieweekend ging naar de Oosterschelde.

Vanaf een boot viel er niet echt veel aan interessante vogels te ontdekken. Alles ook nog op behoorlijke afstand en constant tegenlicht!
Wulpen

Grote Stern

Scholekster

Vissende Mantelmeeuw

Luierende Zeehonden

Bosruiter

Nog heel even bij de Brouwersdam geweest. Daar waren de Zeehonden wel dichterbij te zien.

Maar verder ook niets.

26 augustus 2015

Een mooie dag om vrij te zijn! Begonnen bij de Starrevaart, waar de jonge Ooievaars nog rondstruinen. Een schone

en een viespeuk

Dat was het enige wat te zien was, dus weer een poging gedaan om wat leuks in de duinen tegen te komen.
Op weg daar naartoe een Buizerd

en een Torenvalk in de polder.De scooter bij de boerderij en weer eens ouderwets binnendoor richting Panneduin gegaan.
Onderweg heel veel Staartmezen gezien

en zelfs een Witkoppige Staartmees.

Bij het Panneduin veel Krooneenden.

Het was sowieso erg druk op de plas!

Zo'n tweeënhalf uur op het Panneduin gezeten en tot mijn eigen verbazing heb ik me geen moment verveeld!
Veel jonge Buizerds die rondvlogen

en nog veel meer Huiszwaluwen.

Ook nog een late Gierzwaluw

Een Wespendief kwam op afstand langsen een jonge Sperwer, die niet veel groter was dan de Huiszwaluwen waar hij tussen vloog.

Ook een Boomvalk kwam nieuwsgierig even kijken.

Tafeleend

Bruine Kiekendief

Teruglopend naar de boerderij een Bloedrode Heidelibel

en nog een Wespendief.

In de Polder voor het eerst in tijden beide Ravenouders weer gezien.

Het ziet er naar uit dat de jongen verjaagd zijn door de ouders en dus nemen ze hun domein weer in.
Nog een tijdje bij de Starrevaart gezeten, maar verder dan een jonge Bruine Kiekendief kwam ik niet.

29 augustus 2015

Weinig tijd vandaag, dus het werd een kort bezoek aan de polder en de Starrevaart. In de polder op het vroege uur niets te zien, dus via de Starrevaart weer richting huis gegaan.
Bij de Starrevaart alleen wat Lepelaars te ontdekken.

Dan toch maar weer bij de IJsvogels blijven hangen.

Visje gevangen

en dat valt nog niet mee om het weg te werken.

En dan ineens zijn het er twee!

of "vier"

Verder kwam er alleen een Torenvalk bidden.

In de polder de vaste (geringde) Ooievaar

En Pietje Bell op mast 8

30 augustus 2015
Via Scheveningen naar Meijendel en dan door naar de polder. In de vroegte was het nog wel te doen om naar Scheveningen te gaan. Er vlogen wat Grote Sterns over

Natuurlijk wat Steenlopertjes

Scholekster in overgangskleed

Tweede kalenderjaar Zilvermeeuw

een jonkie met een Zeester.

Kneu

Zomaar in een boom langs het fietspad op de van Alkemadelaan

Een paar uur in de duinen van Meijendel gezeten. Er was echter maar bar weinig te zien. In de verte twee Buizerds

Als ik mijn spullen heb gepakt om weg te gaan komt er nog net een Sperwerman over me heen vliegen.

In de polder was het niet veel beter. Op grote afstand vlogen er een Havik en een Sperwer langs en de ouder Raven
kwamen ook op grote afstand even in een boom zitten. Eén Purperreiger gezien, die er anderhalf uur over deed om
van ver weg iets dichterbij te komen, maar meer dan een bewijsplaatje met de zon pal tegen werd het niet. Hij had net een muis gevangen