Varia april 2021

5 april 2021

Na een dag binnen zitten vandaag even Te Werve in gegaan. Vorige week zat je in de zon te puffen, nu moest ik
regelmatig schuilen voor een sneeuw en hagelsbui!

Tussendoor scheen de zon weer. Grote Bonte Specht.

De Havik ligt inmiddels ook op het nest.

De Moeraslantaarn bloeit weer.

Een Blauwe Reiger had een kikker gevangen en stond daar lang mee te goochelen

voor hij ermee weg vloog.

Koolmees

Staartmees

Roodborst

De Tjiftjaf is weer volop te horen.

Pimpelmezen.

11 april 2021

Meer dan een maand geleden dat ik naar de Nieuwe Droogmaking geweest was, dus het werd wel weer eens tijd!
Een stevige wind en afwisselend bewolking en zon. Het eerste wat me tegemoed kwam was een koor van rietzangers:
Rietgorzen, Rietzangers, een Snor en de zang van de Blauwborst. Ook zag ik een Boerenzwaluw langsvliegen en hoorde ik de Grutto's en Scholeksters roepen. Kortom: De Groenzoom is weer tot leven gekomen!
Nu ook nog zien wat ik op de foto kon krijgen. Bij de Rietgors was dat geen probleem.

Twee Fazantmannen liepen door de rietstoppels.

Een flinke groep Grutto's op de wal. Ze waagden zich niet in het klotsende water.

Pijlstaartman, samen met man en vrouw Slobeend.

Hij wilde ook nog even apart op de foto.

Er lag nog een Pijlstaartman op de kant te slapen.

In de grote plas een Nonnetje, dat lekker dicht langs de kant bleef. Toch nog voordeel van de harde wind.

Paniek onder de Grutto's, de hele bups de lucht in.

De boosdoener? Deze Buizerd, die totaal geen belangstelling had voor de Grutto's en alleen even naar beneden keek waar die herrie vandaan kwam.

Kievit bij een plas in het weiland.

Waterkip

Overvliegende Grote Canadese Ganzen.

Heel wat Witte Kwikstaarten gezien, die in groepjes overvlogen

en soms het weiland indoken.

Paring van de Meerkoeten.

Zwaar geringde Grutto in het weiland.

Ook in het water langs het Lepelaarpad een Nonnetje.

Even kratsen...

Goed te zien van welke kant de wind kwam!

Brandganzen

Badderende Krakeend

Tureluurtjes

Snurkende Wintertalingen

Grutto in het weiland.

Met veel moeite een Rietzanger ontdekt, Ze zaten allemaal diep in het riet weggedoken.

Overvliegende Grutto

en ook een Kluut kwam langs.

Twee soortgenoten waagden zich langs de kant in het water.

Echtpaar Kuifeend

Toch nog een Rietzanger die wat meer bovenin zat.

En een Grauwe Gans, die zijn broedplekje al had uitgezocht.

14 april 2021

Een uurtje in deNieuwe Driemanspolder geweest. Een lekker zonnetje toen ik vertrok, maar regen en hagel toen ik er aan kwam. Daar ging mijn idee van veel rietvogels....
Er was dan ook niet veel te beleven. Er zitten wat Kieviten op de vlaktes

De KIeviten werden behoorlijk lastig gevallen door de Kauwtjes die op de eieren uit zijn.

Wel leuk waren twee Kleine Plevieren.

Overvliegende Lepelaar.

Tafeleenden

Terwijl de Halsbandparkieten maakten dat ze wegkwamen joeg een Kraai een Buizerd op.

Tureluur

De eerste Boerenzwaluw die ik dit jaar op de foto krijg.

18 april 2021

Voor het eerst in tijden weer eens op de Maasvlakte geweest. Bij de Nieuwe Stuifdijk veel Bergeenden te zien. De leider van de groep zeer alert.

Een Watersnip schrikt en vliegt op.

Veel Tapuiten op het Luzerneveld.

Ook op de rotsblokken van de zeekant ook nog wat Tapuiten,

maar vooral heel veel Witte Kwikstaarten.

Een vermoeide Roodborst zat er ook.

Een stel jonge Konijnen spelend aan de rand van de baai.

Heggenmus

Op afstand Eidereendmannen die een vrijgezellenfeestje vierden.

Bij Slag Maasmond waren ook de vrouwen aanwezig.

en dat gaf af en toe wat strijd.

Daarna weer volop baltsen, waarbij het 'hoegeluid' goed te horen was. Klik --->

Vier stuks op een rijtje. Het vrouwtje dook toen als eerste onder, waarna de rest keurig om de beurt op het rijtje af ook onder dook.

Verder was er eigenlijk weinig te beleven. Nog een stop gemaakt bij de Vogelvallei en dat was de beste beslissing die ik
kon maken. Volop Oeverzwaluwen te zien.

Kievit

Wintertaling

Er bleek ook een hele Lepelaarkolonie te zitten, waar ik lang van heb zitten genieten. Er werd volop gepaard en ook
nestmateriaal werd aangevoerd.

Even paniek en alles vliegt op,

maar de rust keert al snel weer terug.

Badderende Lepelaar.

Tafeleenden

Een flinke ruzie tussen een stel Brandganzen.

Nog een tijdje bij de Oeverzwaluwen gezeten, die ook bezig waren met het verzamelen van nestmateriaal.

Al met al een heerlijk ochtendje!

26 april 2021

Vanmorgen vertrokken voor een midweek naar Texel en dat is altijd een feestje, hoewel het vandaag daar nog behoorlijk fris was door een koude wind die er stond. Niet zoveel gezien als ik gewend ben, maar toch wel leuk.
De eerste vogels die ik altijd zie als ik aankom zijn de Kluten en dat was vandaag niet anders.

Gele Kwikaarten

Overvliegende Knobbelzwanen die duidelijk in het bruinige water van Texel rondgezwommen hebben.

Bergeenden

Bij de Waddenzee aangekomen in de verte wat Eidereenden.

Graspieper

Bij het droogvallen van het wad waren er veel Regenwulpen te zien.

Texelse Lion King!

Typisch Texels plaatje: lammetje op de dijk. (Ik kon ook gelijk mijn goede daad van de dag doen door een lam dat vastzat in het gaas weer los te maken.

Lepelaar die liever een slaapje deed en poetste dan dat hij ging foerageren.

Hij liet ook gelijk de nieuwste zomerkapsels zien.

Grutto's

Steenlopers in zomerkleed.

Als laatste voor vandaag een Scholekster.

27 april 2021

Het tweede dagje Texel viel gelijk met Koningsdag, hoewel ik daar, behalve op tv , niets van gemerkt heb.
Er was een stuk minder wind en ik zag daardoor de eerste Kleine Plevier op het eiland.

In de haven van Oudeschild op zoek gegaan naar de tweede kelenderjaar Zwarte Zeekoet, maar die liet zich niet zien.
Wel een Witte Kwikstaart,

wat Steenlopertjes,

Kneutjes

en heel veel Visdiefjes.

Dan eerst maar even naar Wagejot voor de Grote Sterns. Er broedt daar een aardige kolonie en het is een geschreeuw van jewelste. Er wordt af en aan gevlogen, gepaard en visjes gevangen.

Daarnaast ook veel Kokmeeuwen en die schreeuwen en paren vrolijk mee (wel met de eigen soort!)

Verder zitten er Grutto's

en Wintertalingen.en Steenlopertjes.Eind van de morgen nog een poging gedaan voor de Zwarte Zeekoet en deze keer had ik meer geluk.
Niet alleen kreeg ik hem in het zicht, maar hij kwam ook nog eens heeeeel dichtbij.

Ook een Regenwulp kwam even een kijkje nemen.

Eind van de middag met mijn kleinzoon een proging gedaan naar de Vuurtoten te fietsen.
Onderweg een Lepelaar

Baltsende Kluten

Grutto's op het drooggevallen wad.

een Leplaar die vliegend jeuk kreeg.

Rotganzen.

De vuurtoren hebben we niet bereikt, maar het valt ook niet mee met die korte beentjes op een klein fietsje!
Toch waren we er dichtbij

en we hebben Vlieland gezien!

De dag afgesloten met een prachtige supermaan!

28 april 2021

Weer een zonnige, maar stormachtige dag. Na een Zanglijster in de tuin

vertrokken naar de Mokbaai.

Normaal gesproken is daar heel wat te zien, maar door de harde wind erg rustig.
Een Bruine Kiekendiefman liet zich even zien.

Een Aalscholver vloog langs met nestbekleding.

Groepje Eidereenden in de baai in de ruststand.

Eentje was er wel aan de wandel.

Paniek onder de Grutto's.

Bij de Petten een Kluut die rek- en strekoefeningen deed.

Tureluur.

Ook hier een Bruine Kiekendiefman, die wel mooi dichtbij langs kwam.

Torenvalk

Boven de Lancasterdijk kwam ik een van de Torenvalken van molen Het Noorden naast het bungalowpark tegen.

Blijft voor mij het mooiste stukje van Texel, met de molen en de Krassekeet ernaast.

Even bijgekomen in de bungalow waar de Groenlingen door de tuin banjerden.

's Middags een flink eind over de dijk richting Oudeschild gefietst. Weinig gezien onderweg. Alleen flink wat Eiders in de
Waddenzee

en een slobberende Lepelaar.

Na een vermoeidende tocht met tegenwind weer terug in de bungalow waar ik kennis maakte met een nieuwe bezoeker in de tuin: een Bruine Rat.