Varia april 2020

1 april 2020

Net een nieuwe camera binnen en waar kan je die nu beter uitproberen dan in Berkel in de Nieuwe Droogmaking?
Lekker vroeg, toen er nog een laagje rijp op de weilanden lag, zoals hier te zien bij de Fazant

Overvliegende Grauwe Ganzen

Jeuk aan de snavel bij de Waterhoen

Tafeleenden

Lopen over water door de Meerkoeten.

Vrouwtje Rosse Stekelstaart bij tegenlicht.

Kluten

Pijlstaart

De familie Grauwe Gans op pad.

Deze doet het rustiger aan. Of ligt ie te broeden?

Grutto

Tureluur met fluoriserende poten.

Canadees op oologspad.

Opvliegende Kievit

Wintertalingen

Badderende Grutto

Rietgors

Waakse Grauwe Gans

Een van de drie Blauwborsten die ik zag.

De Waterhoentjes zochten het hogerop!

Toch liever naar beneden...

Opvliegers

Roodborst

Tweede Blauwborst zat op de grond.

En nummer drie in het riet.

Niet tevreden over het resultaat van vliegende vogels het tweede rondje met dezelfde lens, maar de oude camera gedaan. Nijlgans

Tureluur

ready for take off

Grutto

Aanvliegende en landende Tureluur.

Langpoot in gestrekte draf naar het water (Grote Zilverreiger)

Hommeles bij de Grote Canadezen.

Overvliegende Grauwe Gans

Smienten

Langpoot komt nog even overvliegen.

De Rosse Stekelstaartman is weer helemaal op kleur.

Een lekker ochtendwandelingetje!

4 april 2020

Via Leidschendam een beetje rondgetoerd door de polders. Er was maar weinig te beleven. Onderweg alleen een Torenvalk
met tegenlicht,

die gelukkig ook nog even in een beter licht te zien was.

en uiteindelijk in het Buytenpark terecht gekomen. Op afstand een Tjiftjafen een Kneu.

Weinig te zien bij het Gruttoplasje.

Rietgors

In de verte komt een Lepelaar aan.

Drents Heideschaap met jong.

Houtduiven

In een boompje langs het pad een Torenvalkvrouwtje.

Ze zit daar wel vaker en je kan er rustig langs lopen.

Dat doe ik niet, ik blijf gewoon op een paar meter afstand staan.
En dat vindt ze prima!

Ruziënde Meerkoeten.

Bergeenden

Kokmeeuw

5 april 2020

In de vroege morgen naar de Nieuwe Droogmaking gegaan, maar ik was niet de enige! Best druk voor het vroege uur en dat was niet de bedoeling! In volgorde van opkomst:
Gelijk bij de parkeerplaats Grauwe Ganzen.

Veel rumoer bij de Grutto's. Er bleek een viertal flink hommeles te hebben.

Natuurlijk ook weer bij de Grote Canadezen.

Kieviten

Fazantman

Wintertaling

Krakeend

Het komische duo van vanochtend: het mannetje Tureluur heeft wel een half uur achter het vrouwtje aangelopen om te proberen te paren.

Grutto

Bruine Kiekendief

Langsvliegende Kluut

Tafeleenden

Grauwe Ganzen

Zwarte Kraaien

De familie Slobber op pad

Fuut

Kuifeendman

Grutto

Waterhoen

Op afstand een Witgat

Kluut

Witte Kwikstaart

Lepelaar

En toen werd het tijd om uit te rusten, net als deze Fazant deed.

8 april 2020

's Morgens twee uurtje in de polder gezeten. In het begin was er nog wel wat te zien.
Aalscholver

Zowaar een paar spelende Hazen.

Ook  drie Reeën die aan de overkant stonden te grazen.

Ineens hadden ze me door

en verdwenen in het bos.

Een Bruine Kiekendiefvrouw werd aangevallen door Kieviten.

Waar er trouwens nog aardig wat van waren.

Groepje Tureluurtjes.

Grote Canadezen.

Nog even door gegaan naar de Starrevaart. In een week tijd veranderd in een oase van Koolzaad.

Kuifeend

Tweede mannetje Tafeleend werd niet geaccepteerd door het vrouwtje.

Ik had ze al eerder gehoord, maar nog niet gezien: Rietzangers.

Blauwborst

Aardhommel

En een overvliegende Buizerd.

10 april 2020

In de polder doodse stilte, dus doorgetgaan naar de Starrevaart. Boven de berm een biddende Torenvalk

Bijna elke meter hoor je nu wel een Rietzanger

een geringde

en ook de Rietgorzen zijn goed vertegenwoordigd.

Twee Grauwe Ganzen vlogen ineens vlak voor me op vanuit een smal slootje.

De Kokmeeuwen vliegen af en aan bij het eilandje

Deze heeft haar lippenstift opgedaan.

Tjiftjaf

Brilduiker

Verder weinig te beleven, dus doorgegaan naar Lentevreugd.
Heel veel Roodborsttapuiten gezien daar.

Kneu

Ook de Zwartkop hoor en zie je op verschillende plaatsen.

Rietgorzen

Laag langsvliegende Knobbelzwaan

Graspieper

Bij de plas twee Kleine Plevieren

Witte Kwikstaart

Voor de verandering bij de uitgang nog een paartje Roodborsttapuiten.

12 april 2020

In alle vroegte eerst voor Paashaas gespeeld in Wateringen en Maarssen en toen weer doorgegaan naar de Zouweboezem in Ameide. Een heerlijk gebied om in alle vroegte te wandelen en waar het voorjaar je aan alle kanten tegemoet zingt. Vooral veel Tjiftjaffen

en Rietzangers te horen.

Het geluk gehad om ook een Cetti's Zanger op de foto te krijgen. Meestal luid en duidelijk te horen, maar laat zich maar moeilijk zien.

Weer pal voor mijn neus een opvliegende Grauwe Gans

Ook hier de nodige Coronamaatregelen, dus kijkplaatsen in het riet afgesloten. Dan maar gelijk door naar de dijk, toch al mijn favoriete gedeelte.
Langsvliegende Lepelaar

Blauwborst

Fitis

Zwarte Kraai

Overvliegende Wilde Eendman

Rustende Lepelaar

of zou die ook een nest bouwen in de buurt van de blauwe Reigers?

Op afstand een Bruine Kiekendiefvrouw

Deze Grote Canadees vloog een stuk dichter langs!

In de serie eerste van dit jaar: Visdief

en Purperreigers

Vlak achter het bankje waar ik mijn Paasontbijt nuttigde een Rietgors.

Op afstand, maar ook de eerste Koekoek van dit jaar.

Ik twijfelde tussen een Grote en een Kleine Zilverreiger, maar houd het maar op een Grote.

Sperwervrouw

Torenvalk

Nog zo'n moelijke om op de foto te krijgen: de Snor. Toch twee keer gelukt vandaag.

De Kiekendiefmannen vandaag alleen op afstand gezien,

maar dit vrouwtje maakte dat helemaal goed!

Het mannetje hield zich bezig met de nestbouw.

De Grutto's vonden het maar niks al die Kiekendieven in de lucht.

Nog een Visdief

Buizerd

Vrouw Kneu

Ook de man was in de buurt

Gewoon omdat ze zo leuk zijn: Tjiftjaf

en Koolmees

Na vier uurtjes weer richting parkeerterrein gegaan, waar drie Ooievaars rondvlogen

waarbij ze wel heel laag overkwamen.

Nog een Huismus

en dat was een mooi bruggetje om naar huis te gaan.

13 april 2020

Een heel verschil met gisteren! Vies koude wind die zelfs door de weer aangetrokken winterjas ging. Een ronde door de polders leverde weinig op. Gelukkig was het fietspad naar het Buytenpark weer open en de nieuwe bruggen liggen er. Wordt trouwens een prachtig gebied! In de Drooggemaakte Grote Polder een Grutto vlak langs de kant

en er landde er nog één.

Iets verder de twee Patrijzen.

In het Buytenpark was ik mijn scooter aan het vastzetten aan een paal, toen vanuit een boom ineens het vrouwtje Torenvalk op de grond landde.

Als de Drentse Heideschapen eraan komen gaat ze toch maar terug naar de boom.

Ze laat zich mooi fotograferen!

Nog even terug naar de grond

en dan door naar een andere boom, maar nog steeds prachtig te fotograferen. Het lijkt wel het mannetje Torenvalk dat bijna tien jaar geleden in Lentevreugd bivakkeerde.

Ze poetst ook nog op haar gemak, terwijl ik op drie meter afstand sta.

De laatste foto ongecropt op anderhalve meter afstand gemaakt. Daarna heb ik haar maar met rust gelaten.

Een selectie van de foto's (gekozen uit ruim 200 foto's!) onder het kopje Torenvalken.
Nog een Tureluur gezien, maar verder lieten de rietvogels zich niet zien met die harde wind.

15 april 2020

Vandaag een herhaling gehad van Tweede Paasdag. Op het moment dat ik kom aanrijden bij het Buytenpark komt gelijk het Torenvalkvrouwtje aanvliegen en neemt plaats in de boom.

Weer kan ik van zeer dichtbij foto's maken.

Ze lijkt een beschadiging aan haar snavel te hebben.

Fuut op baltspad.

Rietzanger

Van de week nog niets te zien, maar vandaag waren er tientallen Oeverzwaluwen aanwezig.

Het leek wel een stoelendans. Het ene moment verdween de hele groep in de gatenwand en na een paar minuten
kwam de hele groep weer naar buiten om een tijd rond te vliegen en insecten te vangen.

Bruine Kiekendief,

die even later  een Buizerd aanvalt.

Het Gruttolandje

Op grote afstand was een paring te zien van twee Torenvalken. Een andere fotograaf stond er behoorlijk dichtbij, maar had niets in de gaten! Ik kon alleen fotograferen dat ze weer naast elkaar zaten.

Sperwer

Scholekster

Ik kom weer terug bij de scooter en wie zit er in de boom ernaast? Juist!

Boven de Meerpolder een Buizerd

In de Drooggemaakte Grote Polder eene vijftal Grutto's redelijk dichtbij.

En ook de Patrijzen waren er weer.

18 april 2020

Een stukje frisser en geen zon meer toen ik vandaag met de scooter naar Berkel reed. Gelukkig nog wel droog.
In de Nieuwe Droogmaking als eerste een Rietgors

en een Rietzanger

Pulletje dat vond dat ie wel alleen op pad kon.

Landende Kluut

Blauwborst

Koppeltje Rosse Stekelstaarten

waarvan het mannetje vlak voor mijn neus zichzelf een flinke poetsbeurt gaf.

Rietgors

Grauwe Gans speelt verstoppertje.

Meerkoet met jongen

Paring van de Tureluurtjes. Het mannetje staat eerst een minuut te imponeren door constant met de vleugels te wapperen.

Daarna volgt de paring.

Aan de overkant op grotere afstand paren ook de Grutto's.

Lepelaar

Relaxte Haas

Overvliegende Torenvalk

Tureluur

Grutto

Grauwe Ganzen met kroost.

Rivaliserende Fazanten

en dan kan je je maar beter verstoppen.

Visdiefjes

Langsvliegende Ooievaar

Bij de plas zijn inmiddels twee Steltkluten gearriveerd.

Teruglopend nog even een Blauwborst die zich heel mooi liet zien.

Rietzanger

Een luid roepende Kievit trok mijn aandacht.

Ze bleek twee jonkies rond te hebben lopen.

Terug naar huis rijdend nog even gestopt voor een Groenpootruiter in de Voorafsche Polder

en dan door de regen gauw doorgereden.

19 april 2020

Vroeg in de morgen maar weer eens naar Lentevreugd gegaan. Opvallend dat je normaal nauwelijks iemand tegen komt, maar in deze Coronatijd stond het parkeerterreintje al vol.
Een Torenvalk kwam net met een muis langsvliegen.

De twee Kleine Plevieren zijn nog steeds bij het plasje te vinden.

Ook een Bostruiter was kort aanwezig.

Ik dacht een Merel te fotograferen, maar het bleek een Beflijster te zijn.

En dat was niet de enige die ik vandaag zag. Ik denk er totaal wel negen gezien te hebben. Het valt alleen niet mee om ze op de foto te krijgen. Wat zijn die beestjes schuw! Gelukkig zijn er toch wat foto's gelukt.

Heggenmus

Tjiftjaf

Verder volop Kneuen

en Roodborsttapuiten te zien.

Een aardig tijdje genoten van de prachtige zang van een Nachtegaal.

Groenlingen

Buizerd

De eerste Huiszwaluwen

en ook Oeverzwaluwen laten zich hier zien.

Zwartkop

Nog een Rouwkwikstaart

en toen ben ik er vandoor gegaan. Niet normaal meer hoe druk het werd!

22 april 2020

Even heerlijk een ochtendje relaxen in het Buytenpark voor we in de middag weer vol aan de bak moesten om een
Coronavrijplan te bedenken voor school.
Het begint bijna standaard te worden dat het Torenvalkje me opwacht bij de ingang. Eerst nog op de grond,

maar daarna direct naar haar favoriete boompje.

Op haar gemakje poetsend.

De gehavende snavel.

Twee Tureluurtjes bij het water.

Kievit

Weer heel wat Rietzangers gezien, ook baltsend.

Holenduif

De Oeverzwaluwwand

Zowaar een overvliegende Purperreiger

Visdief

Buizerd

Fitis

Op afstand vloog een Blauwe Reiger het water over met 'iets groots'.

Het bleek te gaan om een Bruine Rat.

Ik weet niet of hij hem nog weggekregen heeft, want hij verdween uit het zicht.
Een flinke tijd op een bankje gezeten en ook dan zie je genoeg langs en over vliegen:
Futen

In Ameide kreeg ik ze niet te zien, maar hier vloog er wel één over: Zwarte Stern

Heel veel Kleine Plevieren langs zien komen.

En twee daarvan kwamen vlak voor me zitten,

samen met twee Kieviten.

Die kregen het aan de stok met deze Ekster,

die toch alleen maar wat kwam drinken.

Ook nog een enkele Grutto gezien.

Overvliegende Bergeend.

Toen werd het tijd om richting huis te gaan. Maar niet voor ik nog een afscheidsgroet kreeg.

26 april 2020

Even naar Berkel op de scooter, maar het weer viel 's morgens behoorlijk tegen. Gelukkig brak al snel de zon door.
Grutto

Rietzanger

Als wat aan het broeden is ging de lucht in toen er een Buizerd overvloog.

Tureluur

Kemphaan

Canadees vliegt over twee Wintertalingen heen.

Nog een Tureluur

en een Grutto.

Lid van de club van lelijke kinderen.

Twee Kemphanen

Twee Visdiefjes komen in het territorium  van twee anderen.

Betrapt!

De mannen mogen het oplossen

en dat gebeurt dan ook!

De winnaar

en de verliezer.

Oeverloper

Het zijn, buiten de boeren, zeker niet alleen de Kraaien en roofvogels die ervoor zorgen dat er steeds minder weidevogels zijn! Tot drie keer toe gezien dat een meeuw een ei roofde en het boven het water liet vallen.

In de Voorafsche Polder een Kleine Zilverreiger

Ik begin het inmiddels te herkennen: een paring van de Tureluur. Eerst het imponeergedrag van het mannetje

daarna de paring.

Op de terugweg even gestopt bij de Groene Keijzer in Delfgauw. Het kippenhok van de Kokmeeuwen.

Zwanenliefde

Visdiefjes

Bergeend

Grutto's

Doet het mannetje Kokmeeuw zo goed zijn best en reageert zij zo!

Bij het enige modderpoeltje in het weiland wat er nog was een Tureluur

en een Kleine Plevier.

En eindelijk dit jaar een behoorlijke foto van een Boerenzwaluw kunnen maken.

27 april 2020

Even een korte break na de razenddrukke afgelopen weken met het onderwijs op afstand. Daarom besloten de midweek Texel toch doot te laten gaan. Voor mij verandert er niet zoveel: vrijstaande bungalow en van daaruit de natuur in. Iets andere overtocht dan ik gewend was. De boot ging maar eens in de twee uur, dus dat betekende vroeg vertrekken om nog een tijdje van het mooie weer te genieten op Texel voor de regen zou komen.
In de auto blijven op de boot, maar dat is voor 20 minuten ook geen ramp, zeker niet als de auto bij een raampje staat.

Eerste stop op Texel is altijd de Ottersaat. Een drukte van belang met vooral Kluten

Kokmeeuwen

en Grote Sterns/ Visdiefjes.

Tweede stop: Wagejot. Normaal gesproken zeer druk bezocht door steltkopertjes, maar door de grote droogte van de
afgelopen weken zijn er grote stukken drooggevallen.

Bij het bungalowpark de auto neergezet en de fiets afgeladen. Het zou nog drie uur duren voor ik de bungalow in mocht, maar met zulk weer is dat geen straf. Het leek alsof ik het hele eiland voor mij alleen had. Overal grote stilte.
Utopia is normaal gesproken behoorlijk druk en nu......

In de Waddenzee met vloed vooral veel Eidereenden gezien en gehoord. Volop baltsend waarbij ze een laag 'hoe'geluid laten horen.

en je moet wel goed je best doen als er maar één vrouwtje is!

Op naar mijn volgende favoriet: de Zandkes, een klein poldertje dat in de luwte ligt tussen twee dijken.

Rosse Grutto met twee Pijlstaarten

Kluut

Er arriveren nog meer Rosse Grutto's.

Kemphaan

Rotganzen

Langsvliegende Lepelaar

Een Bruine Kiekendiefman die langdurig met een prooitje rondvloog.

De Lepelaar kwam nog even voor mijn neus foerageren.

Een Torenvalkman had iets gevangen,

maar was niet gediend van pottenkijkers.

Langzaamaan weer terug richting bunglowpark. Onderweg een badderende Eiderman

Daarna even goed uitschudden

wat zijn vrouwtje ook kan.

Het begon eb te worden en de Regenwulpen waren als eerste ter plaatse.

Helaas kwamen er steeds meer wolken waardoor je gelijk een ander plaatje krijgt. Een Lepelaar kreeg ruzie
met een Wilde Eend.

Groenpootruiter

Eind van de middag nog een rondje eiland gedaan. Eerst bij de Cocksdorp naar het strand. Alleen maar Rosse Grutto's
gezien.

Daarnaast ligt het beschermde natuurgebied De Volharding.

Vooral veel GraspiepersTapuiten

Gele Kwikstaarten

Fitissen

en Witte Kwikstaarten gezien.Nog een teken van de enorme stilte op het eiland. Rond etenstijd op het parkeerterrein bij de vuurtoren. Normaal
gesproken bommetje vol. (Niet dat ik het erg vind....)

Baltsende Veldleeuwerik, die tot grote hoogte steeg.

Haas op een akker.

Geen zon meer te zien als ik bij poldermolen Het Noorden naast het bungalowpark kom.

Nog wel even voor hij onder ging, compleet met dikke wolken.

28 april 2020

Een regenachtige dag op Texel, maar zolang het te doen was toch even op pad gegaan. Bij de Mokbaai een flinke tijd
blijven hangen voor twee Bruine Kiekendieven, vermoedelijk met jongen. Gezien het feit dat beide ouders op pad gingen moeten de jongen al iets ouder zijn.

Verder alleen een flinke groep Rosse Grutto's gezien,

die na het landen keurig in rijtjes achter elkaar gingen zitten.

Graspieper

Toen het flink door ging regenen toch maar terug naar de bungalow. Die regen was ook wel hard nodig, want ook bij de molen is er weinig over van het water wat eronder door liep. (alleen jammer voor mij dat het net deze week moet vallen!)

Zelfs de Lepelaars gebruiken het nu als rustplaats.

29 april 2020

Na een zeer regenachtige dinsdag begon het vanmorgen ook nogal somber. Bij Wagejong drie Kluten op de zwaar
uitgedroogde kleigrond.

Verderop een Zilverplevier

Hier samen met een Bonte Strandloper. Wat een grootteverschil!

Rosse Grutto

Bij De Petten vliegt een Kleine Zilverreiger net weg.

Even doorgereden naar de Mokbaai om te kijken hoe het met de Bruine Kiekendieven was. Pa zat aan de grond, voor mij mooi in het zicht.

Even later vloog hij op.

Samen met ma

die even later in een boompje achter mij landde.

Na een tijdje wiebelen vloog ze vlak langs me weer weg.

Weer richting bungalow gegaan, maar even gestopt bij molen Het Noorden.

Twee Kluten

Tureluur

Boerenzwaluw

Twee Zwarte Ruiters liepen rond de molen.

Op de houten wieken een paartje Torenvalken

Ook twee Kauwtjes vinden het een lekker plekje.

Eind van de middag werd het prachtig weer, dus 's avonds nog een eind richting vuurtoren gefietst.
Het was volop eb, dus veel steltlopertjes op het wad. Zilverplevieren,

de Eidereenden zijn ver weg in de zee te zien.

Bonte Strandlopertjes

en Tureluurtjes. Helaas ver weg, omdat ze het liefst langs de rand van de zee foerageren.

De Regenwulpen blijven liever in de buurt van de kant.

Een enkele Lepelaar waagt zich ook op het slib.

Zo kun je ook vogels kijken!

Witte Kwikstaart op het fietspad.

Overvliegende Rotganzen.

Gele Kwikstaart

Typisch Texels.

Terugfietsend een Eiderman op de wal, die ik mooi op de foto kon zetten.

Lekker slobberen in het slik door het echtpaar Bergeend.

Als laatste nog een Gele Kwikstaart bovenop de dijk.

30 april 2020

Een regenachtige ochtend, maar 's middags brak de zon door en werd het prachtig weer. Wel een harde wind erbij. Op de fiets langs de dijk gereden. Volgens mij was het siëstatijd, want ik kwam alleen maar slapende vogels tegen!
Rosse Grutto's

samen met de Eiders.

Ook nu weer één vlak langs het fietspad.

Regenwulpen

Bij De Schorren een groep rustende Rotganzen.

Gisteren was ik te laat en was een groot stuk van het wad al droog komen liggen, waardoor alle vogels ver weg liepen, vandaag zat ik er helemaal klaar voor en was aan de vloedlijn gaan zitten, wachtend op het droogvallen van het wad.
Steenlopertjes, Bonte Strandlopertjes en een Bontbekplevier schuilen tegen de wind.

Het Bontbekpleviertje ging als eerste aan de wandel en kwam prachtig mijn kant op.

Bonte Strandlopertjes.

Langsvliegende Wulpen.

Bergeenden

Scholekster

Overvliegende Kluut

Tureluurtjes

Rosse Grutto

Nieuwsgierige Witte Kwikstaart.

Ook een Lepelaar vloog over

De Regenwulpen bleven weer langs de kant.

Via de molen weer  terug gefietst. De Torenvalken lijken er toch hun thuis te hebben.

Vraag is van wie dit nest is, van de Torenvalken of van de Kauwtjes die gisteren zo druk bezig waren.

Lepelaar

met ringen.

Zwarte Ruiter

De Grote Sterns vliegen schreeuwend af en aan om visjes uit de zee te halen.

en af en toe vliegt er een Visdief mee.

Natuurlijk nog een Gele Kwikstaart, die met tientallen langs de dijk zitten en zich vol vreten met de duizenden muggen die er zitten en waar je echt met je mond dicht langs moet fietsen....

En dan een mooie zonsondergang erbij, waarbij alles in een gouden gloed kwam

1 mei 2020
Nog een filmpje van baltsende Eiders en meer