Varia april 2019

3 april 2019

Rustig aan gedaan vandaag en alleen even naar Te Werve geweest. Niet alleen ik deed het rustig aan. ook daar was het erg rustig. Een Konijn scharrelde wat rond.

Grote Bonte Specht

Keizerskroon

Tjiftjaf

Buizerd

en een paar Winterkoninkjes

Bij de stadhuisvijver een paring van de Nijlganzen, Dat gaat er ook niet bepaald zachtzinnig aan toe!

5 april 2019

Een extra dagje vrij en dat was niet verkeerd met het weer van vandaag. Voor het eerst dit jaar naar de Tongplaat gegaan. Volop kleine vogels te zien.
Winterkoning

Zwartkop

Diverse Tjiftjaffen

Groenlingen

Fitis

KoolmeesWitte Kwikstaart

en mijn eerste Rietzanger van het jaar (al werkte hij niet echt mee!)

Bergeenden

WintertalingLepelaar

Geen Arenden te zien vandaag, maar wel heel mooi een echtpaar Blauwe Kiekendief vast kunnen leggen.

7 april 2019

Het leuke van deze periode is dat je elke keer weer "de eerste van dit jaar" kunt zien.Ook vandaag was dat weer het geval. Begonnen bij de Ackerdijkse Plassen.
Wintertalingen

Een overvliegende Kluut

die ik later bij het kijkscherm weer tegen kwam.

Paartje Kneuen

Deze Blauwborst zag waarschijnlijk een concurrent in zijn territorium. De staartveren waaierden prachtig uit en hij liet
duidelkijk merken dat deze plek al bezet was.

Kievit

Er landt een Grutto en de Grote Canadees kijkt verbaasd toe.

Door naar de Nieuwe Droogmaking. Ook hier veel Blauwborsten te horen en te zien, maar niet zo mooi dichtbij.

Tafeleend

Pijlstaarten

Een paar laatste Smienten, die het hier nog steeds naar hun zin hebben.

Bergeend

De eerste Zomertaling van dit jaar

ontmoeting met een Smient

De eerste Visdief die ik dit jaar zie.Hij scheerde laag over het water om insecten te vangen en dook af en toe voor een visje.

Kluten

Grote Zilverreiger

Slobber

Romantisch onderonsje van twee Knobbelzwanen,

Grutto

Aan de rand van de sloot zat een flink uit de kluiten gewassen Schildpad. Geen idee welke soort.

Overal zag en hoorde je de Rietgorzen.

Kievit

De eerste Boerenzwaluw van dit jaar!

Op afstand nog een Buizerd

en toen vond ik het mooi geweest.

10 april 2019

Een ijskoude morgen in de polder. Een ree had beschutting gezocht in het bos, maar liet zich nauwelijks op de foto zetten.

In De Horsten een vrouwtje Kleine Bonte Specht.

Zwartkop

Staartmezen waren druk bezig met nestbouw.

Bij de Starrevaart een Torenvalkman op een lantaarnpaal

Grutto's in de Grote Drooggemaakte Polder.

Ook aardig wat Tureluurtjes in het weiland.

Vrouw Torenvalk kwam bidden boven het weiland,

maar door de harde wind landde ze al snel op een hek.

Diep weggedoken in het gras een Haas

Fuut

Ook hier één Boerenzwaluw

Op de weg terug bij de Starrevaart nu ook vrouw Torenvalk.

Maar ik ben toch de warmte maar gaan opzoeken.

14 april 2019

Door ontwikkelingen binnen de familie dicht bij huis gebleven en alleen even Te Werve in gegaan.
Er was weinig te beleven. Alles staat in het teken van het broedseizoen.
De eerste jonge Meerkoeten die ik dit jaar zie.

Halsbandparkieten bij hun nestholletje.

Ook de Gaaien zijn druk aan het bouwen.

De Merelman zong het hoogste lied.

En het paartje Fazant is ook weer samen.

17 april 2019

Begonnen in de polder en daar een uurtje gebleven. Er was niet zo heel veel te beleven. Een Grote Bonte Specht

De vaste jonge Havik vloog langs

en één van de Raven kwam een kijkje nemen.

Teruglopend naar de scooter nog een Winterkoning.

In het Buytenpark waren alweer vier Visdiefjes luidruchtig aanwezig.

Ook de Oeverzwaluwwand wordt al druk bezocht.

een Cetti's zanger was luid en duidelijk te horen. Ik heb hem ook wel gezien, maar hij liet zich niet vastleggen.
Rietzanger

Een Lepelaar landt aan de overkant van het water.

Baltsende Ooievaars

en nog een Torenvalkman.

19 april 2019

In de polder niks te beleven, dus dan maar door naar het Buytenpark.
Onderweg een Torenvalk

Tureluur

Visdiefjes

Rietzangers

Kokmeeuw

Een voor mij nieuwe soort vastgelegd. Ik had hem al vaak gehoord en gezien, maar nog nooit kunnen fotograferen:
de Cetti's Zanger. Eerst nog een beetje verscholen,

maar iets later in zijn volle glorie!

Kneu

Zanglijster

Fitis

Nog een Tureluur, die flink stond te poetsen.

Met dit mooie weer beginnen de Karpers al te paaien.

20 april 2019

Met mijn oudste kleinzoon vogeltjes kijken, ik was benieuwd wat dat ging worden!

In Berkel met zo'n combinatie de meeste kans, dus daar naartoe gereden. Grauwe Gans met zo'n vreselijke halsband.

Twee koppeltjes Rosse Stekelstaarten en dat gaf af en toe wat strijd.

Gele Kwikstaarten

Kievit

Er waren aardig wat Kluten aanwezig.

En nog meer Grutto's

Tot slot nog een Zomertalingkoppeltje

Toch niet zo slecht als je bedenkt dat hij na tien minuten alweer naar huis wilde!

21 april 2019

Vandaag nog maar een keer naar Berkel gegaan, maar dan alleen! Het is een heerlijk gebiedje, vooral in deze tijd van het jaar. Overal hoor je het gezang van vogels en vanuit de weilanden hoor de weidevogels roepen.
Vandaag waren er veel Tureluurtjes te zien.

Meestal vreedzaam, maar er was ook weleens ruzie.

Blauwborst

Rietzanger

Vliegende Tafeleend

Biddend Visdiefje

Grutto's

Kluten

Overvliegende Slobeenden

Deze Blauwborst had me niet zo snel door.

Moeder met pulletjes

Vandaag maar één Rosse Stekelstaart

Op verschillende plekken te horen, maar zien ho maar. Ook deze werkte niet echt mee: de Snor.

Hommels bij de Waterhoentjes, die toch meestal een stuk vreedzamer zijn dan de Meerkoeten.

Visdiefje

Kieviten

en nog een mooie baltsvlucht van een Rietzanger.

22 april 2019

Dit mooie weer vroeg gewoon om een bezoekje aan de Groene Jonker, waar het voorjaar je aan alle kanten toezingt.
Vooral veel Rietzangers

Niet alleen zingend, maar ook baltsend.

Daar doen ook de Blauwborsten aan mee.

Bruine Kiekendief

Overvliegende Lepelaar

Kleine Plevier

Twee Bosruiters op zoek naar wat eetbaars.

Tapuit

Baggerpullen

Natuurlijk ook nog een tijdje Ruygeborg in gegaan om plaatjes te maken van de Bruine Kieken. Succes gegarandeerd!
Eerst alleen op afstand,

maar toen ik eenmaal een goed plekje had gevonden was het van dichtbij genieten.

Daarnaast ook nog wat Blauwborsten,

Slobeenden

en een Torenvalkman met een vette muis langs zien komen.

Niet alleen in Den Haag zijn er Ooievaars....

23 april 2019

Bijna de hele dag thuis vastgezeten voor een monteur, dus alleen even kort Te Werve in. Er was maar weinig te beleven. De Groene Spechtvrouw ging er gelijk vandoor

en de rest van de vogels liet zich niet zien. Nog wel een Bont Zandoogje.

24 april 2019

Laatste mooie dagje volgens de weerberichten, dus nog even ervan nemen. Als eerste stop de Starrevaart.
De Kokmeeuwen hebben bezit genomen van het eilandje (of wat er nog van over is)

In de Leidschandammerhout heeft een Ooievaar een nest gebouwd op de boomstam waar de Torenvalk vaak zat.

Verder niets te zien, dus door naar het Buytenpark.
Jonge Grauwe Ganzen

Overal zie en hoor je Rietzangers.

Groenling

Rietgors

Visdiefje met buit

Putter

en een overvliegende Groenpootruiter (?)

Terugrijdend door de Grote Drooggemaakte Polder kwam ik een Patrijs tegen op het zanderige gedeelte waar ze hard
aan het werk zijn.

Voor het eerst ook het geluid gehoord dat ze maken als er gebaltst wordt.

Er bleken aan de overkant nog twee Patrijzen te zitten,

waar deze zich graag bij aansloot.

Het weer was nog steeds goed, dus nog even door naar Lentevreugd, vandaag nog één grote, dorre vlakte.
Graspieper met vlieg/ mug

Deze Schotse Hooglander had het beste plekje!

Dit mooie, witte jong kreeg een schoonmaak- knuffelbeurt van ma.

Een groepje van minstens vijf Beflijsters hield zich op in de buurt van het water, maar wat zijn ze schuw!

Grasmus

en nog een Buizerd.

26 april 2019

Op mijn ronde kwam ik als eerste langs de Starrevaart. Een Zwartkop zong het hoogste lied.

In de kijkhut was volgens mij een lichtjesfeest gehouden. Alle luiken stonden open , er was een fikkie gestookt in de hut en de vloer lag bezaaid met waxinelichtjes.
Op het eilandje wordt volop gepaard

en gebroed, hoewel van sommige eieren niet bekend is bij wie ze horen.

Nog even de polder in gegaan. Aan de manier van aanvliegen leek er een Raaf aan te komen vliegen, maar het bleek toch een Zwarte Kraai te zijn.

De Havik gaat op jacht.

Krakeend

Grote Zilverreiger

De Karpers waren knap actief!

Buizerd gaat er snel vandoor als hij me ziet.

Verder niets te beleven, dus extra lang bij de valken gezeten en dat was maar goed ook!

28 april 2019

Voor het eerst dit jaar naar het Populierenbosje in Zevenhuizen gegaan. Het weer was niet geweldig en dat was te merken! Normaal gesproken is het een concert van rietzangers, maar vandaag waren alleen de Rietgorzen te zien.

Twee soorten waren wel luid en duidelijk te horen. De Cetti's Zanger

en de Koekoek. Vooral deze kwam zich even mooi laten zien door precies in de top van de boom langs het pad te komen zitten.

Er waren ook veel Oeverzwaluwen die afkomen op de nieuw gebouwde Oeverzwaluwwand.

Dodaarzen

Baltsende Futen

Kokmeeuw

Visdiefje met vangst

Pa Torenvalk houdt de wacht bij zijn broedende vrouwtje

Op de terugweg nog even langs de Nieuwe Droogmaking in Berkel gegaan. Wat me in Zevenhuizen niet lukte, lukte me hier wel: een Snor op de foto krijgen.

En als we dan toch bezig zijn maar gelijk twee doen.

Hier lieten de Rietzangers zich wel zien.

Overvliegende Tureluur

Kievit, mooi tegen de donkere lucht.

Grutto's

Kluten,

die af en toe mot hadden

Oeverloper

Gele Kwikstaart

Nog een Tureluur

Als laatste nog een Visdief en dan naar huis vol muggenbeten!

29 april 2019

Het werd weer een ochtendje Buytenpark met veel Rietzangers

een Grasmus

en veel steltlopertjes, die inmiddels op het Gruttolandje neergestreken zijn. Nou zijn steltlopers niet bepaald mijn sterkste soort om te herkennen, maar er zaten in ieder geval Kemphanen, Tureluurs, Kleine Plevieren, Kluten en Bosruiters bij.

Ook een Lepelaar

en een Zomertaling vonden er een plekje

De eerste Gierzwaluw die ik dit jaar zie.

Nog even genieten van de jonge Grauwtjes

en dan weer huiswaarts.