Varia april 2017

2 april 2017

Vanmorgen al vroeg op pad en deze keer via Delfgauw naar Berkel gereden. De afgelopen week waren daar Kraanvogels te zien, maar ik kreeg ze niet in het zicht. Misschien zat die ene die vandaag nog wel gezien werd midden in de polder, want dat deel was niet te zien door de mist die over de velden hing. Wel een paar Wulpen gezien.

Uiteindelijk doorgegaan naar Berkel. Eerst het Oudeland, waar ik gelijk een jager in het oog kreeg.

Veel opvliegende Kieviten

Helaas voor mij was het broedgebied van de weidevogels afgesloten. Een Grutto was echter zo vriendelijk vlak langs de rand te foerageren. Ik geloof niet dat er nog meer ringen bij kunnen.

Dan zie ik ze toch liever zo!

Scholeksters

Vluchtende Haas.

Door naar de Nieuwe Droogmaking. Daar hebben zich inmiddels al heel wat Kluten gemeld.

Bergeenden

Overvliegende Buizerd

Tureluurtjes

Wintertaling

Krakeenden

Het riet wordt al aardig bewoond. Rietzanger wel gehoord, maar die liet zich niet zien.
Wel een aantal Rietgorzen

en zeker drie Blauwborsten.

Torenvalk heeft ruzie met een Kokmeeuw.

Trosje Slobeenden.

De Torenvalk kwam nog even afscheid nemen voor ik naar Rijswijk afreisde.

5 april 2017

Begonnen in De Horsten. Terwijl ik de scooter stalde hoorde ik al het indringende gezang van een Zanglijster. Die zat nog een aardig stukje van de ingang af.

Grote Bonte Specht

Witte Kwikstaarten

Koninklijke Carolinaeend

Volop baltsende Buizerds te zien en te horen.

Pimpelmees

De twee Raven

man

vrouw

Drie in de pan: Kraai, Buizerd, Grote Bonte Specht

Brandganzen

Wulp

Op weg naar het Buytenpark een Tureluur

en een Grutto.

In het Buytenpark zijn de Rietzangers ook gearriveerd en ze laten zich luid en duidelijk horen.

Krakeenden

Groenling

Tjiftjaf

Ook op de terugweg liet een Grutto zich mooi van dichtbij zien.

8 april 2017

Alleen even Te Werve in geweest. Niet echt veel bijzonders gezien.
Fazantvrouw

De Groene Specht zat me gewoon uit te lachen vanuit de boom.

Zwart Kraai probeert te imponeren.

Canadese Gans

Grote Bonte Specht

9 april 2017

Het zonnetje was net op toen ik met de scooter op pad ging. Mooi ritje met mistige velden richting Delfgauw. Een nieuwe poging om de Kraanvogel te zien. Maar ik had weer geen geluk!
Wel weer wat Wulpen in de polder

Witte Kwikstaart

Meerkoet met nestmateriaal

Dat zie je niet vaak meer: een kalf wat bij de moeder mag blijven!

Worstelen met een visje.Torenvalk

Doorgereden naar het Oudeland in Berkel, maar daar behalve de nodige Kieviten alleen een overvliegende Wilde Eend gezien.

Ook bij de Nieuwe Droogmaking weinig te zien. Geen steltlopers, geen Blauwborsten, alleen een Rietzanger.

Nog via de Duivenvoordse Polder naar huis, maar ook daar niets te zien.

12 april 2017

Deze lente pas één keer op Lentevreugd geweest en dat kan natuurlijk niet. Dus daar vandaag begonnen.
Bij de ingang waren een stel Putters aan het kibbelen.

Ook de Kneuen lieten zich weer volop zien.

Bij de plas een Kleine Plevier

Een Buizerd werd achterna gezeten door een stel meeuwen.

Groenlingen

Zoeeeeffff

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk gelukt: de Sprinkhaanzanger

Rietgors

Genoeg Witte Kwikstaarten

Toen de wind flink begon aan te trekken werd het gelijk een stuk minder, dus wegwezen.
Bij de Starrevaart een overvliegende Buizerd

en een prachtconcert van een Zwartkop.

Ze zijn er weer!!! Boerenzwaluwen

Grutto

Zodra een soortgenoot overvloog begon hij gelijk te roepen.

In Rijswijk een Blauwe Reiger die het hogerop had gezocht.

In de stadhuisvijver de eerste pulletjes van "gewone eenden". Vers uit het ei! Daar kan je toch naar blijven kijken!

"Mama, wij willen ook op de kant!"

15 april 2017

Een bijna stormachtige wind zorgde ervoor dat er maar weinig vogels waren die zich in de lucht waagden.
In het Buytenpark trokken alleen de Oeverzwaluwen zich daar weinig van aan. Het wordt al behoorlijk druk bij de wand.

Verder alleen een Kievit gezien

en wat Rietzangers die echter te diep in het riet weggedoken zaten om er foto's van te maken.
Bij de parkeerplaats Starrevaart nog wel de Zwartkop zingend aangetroffen, maar dat was het.

In Rijswijk nog twee uur bij de toren gezeten, maar ook de Slechtvalken lieten zich niet zien of horen. Zelf toen er
een Ooevaar

en een Buizerd langs vlogen kwam er geen reactie.

Daarom mezelf maar bezig gehouden met de overgebleven pulletjes. Het zijn er nog maar vier.

Ook zijn er zeven jonge Meerkoetjes, die gewoon leuk van lelijkheid zijn.

16 april 2017

Gelukkig toch nog droog, hoewel het bepaald niet warm was. In De Horsten loop je nog een beetje beschut.
Witte Kwikstaart in het weiland

Vlak boven me een Buizerd

Boomkruiper

Allebei de Raven in het zicht.

Verder niets te zien, dus ik ben maar een uurtje bij de Woelmuizen gaan zitten.

In Rijswijk groeien de Nijlgansjes als kool

en er vloog een Sperwer langs.

17 april 2017

Met de koude wind erbij nog maar een keer De Horsten in gegaan. Volop gezang van onder andere deze Zanglijster

Pa Raaf leefde zich weer even uit bij de Kraaien in de Raaphorstpolder.

Mandarijneenden

Putter

In de Drooggemaakte Grote Polder een Tureluur.

De Grutto heeft een grappige manier van slapen. Met de kop tussen de veren draait hij elke keer zijn lijf om zo toch
om zich heen te kunnen kijken en de boel in de gaten te houden.

In de Zoetermeerse Meerpolder zocht een Torenvalk vlak boven me naar een lekkere muis.

19 april 2017

Vervelend als je precies op het midden van de dag een afspraak hebt, waardoor je ervoor en erna geen tijd meer hebt
om op pad te gaan. Daarom vanmorgen vroeg maar naar Te Werve gegaan. Met het zonnetje erbij was het een waar
vogelconcert.
Roodborst

Zanglijster

Een aantal Tjiftjafs gezien

Zwartkop

Koekoeksbloem

De Havikman kwam nog even een kijkje nemen, maar was gelijk verdwenen toen hij me zag.

Fazant

Boomklever

Ooievaar

Als verrassing beide Groene Spechten aanwezig en ik had ze een heel tijdje voor mezelf. Tot er helaas een wandelaar
aankwam en ze er allebei gelijk vandoor gingen.

Zittend bij de toren van het oude stadhuis langsvliegende Lepelaars.

Dat Nijlganzen heel fel zijn in het verdedigen van hun jongen werd vanmiddag wel weer bewezen. Niet alleen de Krakeend werd constant weggejaagd uit de vijver, ook Kraaien die te dicht in de buurt kwamen werden flink aangepakt.

Kraai ging voor een poetsbeurt plat op de grond liggen.

Intimiderend gedrag naar een Ekster.

22 april 2017

Na het controlebezoekje aan de Nehertoren in Leidschendam doorgegaan naar De Horsten. Met het kille, natte weer
blijft het echter maar een stille boel. Langs de slootkant waren wat Putters op zoek naar voedsel.

In de verte vloog een Raaf over de Raaphorstpolder.

De bekende Lijster

Uiteindelijk weer bij de Woelmuizen terecht gekomen. Ze blijven leuk als je ze buiten tegen komt.....

Eentje poseerde een behoorlijk tijdje.

Wel behoorlijk wat Witte Kwikstaarten gezien, die zich niks aantrokken van de regen.

Bij de toren in Rijswijk nog een Vink

en een paar Staartmezen gezien.

23 april 2017

Het was genieten vanmorgen vroeg op de Maasvlakte. Eerst gewandeld in het Voornes duin. Een en al gezang van onder andere de Nachtegalen. Helaas lieten die zich niet zien.
Ook de Zwartkop deed zijn best.

En ook een flink aantal Heggenmussen gezien.

Watersnip

Bruine Kiekendiefman

Vrouwtje dook ineens heel dichtbij op.

Voor mij de eerste Tapuiten van dit jaar.

Kneuen

In de Slufter een aantal Kluten

26 april 2017

Het weer was vanmorgen nog zodanig goed, dat ik toch maar naar Lentevreugd ben gegaan. En het gebied begint in de stemming te komen! Overal hoor je de vogels fluiten.
Al bij de ingang een Grasmus die net bij de bouwmarkt was geweest om wat nestmateriaal te halen.

Een langs vliegende Putter

Kibbelende Kieviten

Witte Kwikstaart

en een overvliegende Buizerd.

En dan ben ik nog maar vijf minuten aan de wandel! Er hebben ook heel wat Sprinkhaanzangers een plekje op Lentevreugd gevonden. Ik heb er zeker acht gehoord, maar er was er maar één die zich heel mooi liet zien.

Leucistische Kraai

Nog een Grasmus

Roodborsttapuiten

Tureluur

Kauw

Na een flinke hagelbui van een minuut of tien weer verder. Er waren een stuk of acht Kleine Plevieren gearriveerd

Rietzanger

Ik denk dat ma Torenvalk ligt te broeden, want ik heb alleen Pa een paar keer op afstand langs zien vliegen.

Ree

Ook veel Kneuen te zien.

Bij dit paartje vraag ik me af of het een baltsritueel is dat het vrouwtje gevoerd wordt.

Buizerd met buit wordt achtervolgd door de kraaien.

Blauwe Reiger

Rietgors

Graspiepers

Er arriveert nog een Kleine Plevier en dat wordt niet geaccepteerd!

27 april 2017

Ondanks het vooruitzicht van een paar buien toch maar naar de Groene Jonker vertrokken. Bij aankomst kon ik gelijk een kwartiertje in de auto blijven zitten, door een flinke regen- en hagelbui. Daarna klaarde het gelukkig mooi op.
Er was genoeg te zien, hoewel het nog niet is wat het normaal gesproken is.
Blauwborst

Tureluur

Visdiefje

Tafeleend

Lepelaar, die er helaas gelijk vandoor ging.

Grauwe Ganzen (met een lichte variant

)

Veel Rietzangers

Wilde Eend met jongen.

Wie zich afvraagt waarom er zo weinig pulletjes te zien zijn tegenwoordig:

Deze Blauwe Reiger deed het gelukkig rustiger aan.

Boerenzwaluw

Kluten

Zwarte Stern

Groenpootruiter

Er waren wel veel Kemphanen

Bosruiter

Bij de Kokmeeuwen doen ze ook aan etagewoningen.

Overvliegende Gruttos's

en Wulpen

Op de terugweg nog even gestopt bij Ruygeborg in Nieuwkoop. Een Bruine Kiekendief struinde het rietveld af.

Ook hier wat Kemphanen.

Torenvalk

Mot bij de Bergeenden.

De wind was inmiddels flink aangewakkerd, dus richting huis gegaan.

29 april 2017

Ik twijfelde vanmorgen of ik naar Ameide zou gaan. Niet alleen vanwege de bewolking die voorspeld was, maar ook
had ik eigenlijk niet zo'n zin om dat eind te rijden. Uiteindelijk toch gedaan en daar heb ik geen spijt van gehad!
Wat is het toch heerlijk om daar rond te lopen. Eén groot concert van vogels en daarnaast de kans op de Zwarte
Sternen, Purperreigers en Bruine Kiekendieven. En ik heb ze allemaal gehad!
Enorm veel Rietzangers gezien en vooral gehoord.

Regelmatig zag je ze baltsend uit het riet opstijgen en weer indalen.

Ook de Rietgors is rijk vertegenwoordigd.

Al snel de eerste ontmoeting met een echtbaar Bruine Kiekendief.Twee keer een Tjiftjaf ontmoet.

En al waren ze niet constant aanwezig, toch een mooi groepje Zwarte Sterns gezien,

waarvan er een paar vlak voor me langs kwamen.

Genoeg gehoord, maar ik kon er maar één op afstand ontdekken: de Snor

Op een paar plekken had ik hem al gehoord, uiteindelijk kwam hij mooi langsvliegen: de Koekoek.

Overvliegende Grutto's

Tot drie keer toe een Purperreiger gezien.

Oranjetip

Als ik een tijdje op een bankje zit, valt het me op dat een Bruine Kiekendief en een Buizerd hun territorium vlak naast
elkaar hebben. Regelmatig zoeken ze elkaar op om een potje te matten.

Dagpauwoog

Kievit

Ook nog een paar Visdiefjes gezien.

Het was dus zeker de moeite waard!!

30 april 2017

Het beloofde een prachtige dag te worden, maar op de scooter was het nog flink koud! Dan maar warm lopen in het
Buytenpark. Door de harde wind bleven de meeste vogels verborgen in het riet. Ik hoorde de Blauwborst wel, maar het kostte wat moeite hem te ontdekken.

Bij de Oeverzwaluwwand wordt al druk gebroed. Er vliegen nog wel constant zwaluwen rond, maar ze gaan niet meer naar binnen. Het blijven grappige, nieuwsgierige beestjes.

Het barstte er van de Grasmussen,

maar ze lieten zich niet allemaal even makkelijk vastleggen.

Kauwtje

Ook de Winterkoning zong uit volle borst.

Visdiefje

Overvliegende Buizerd.

De Koekoek vloog even langs, maar liet alleen zijn achterkant zien. Dat was niet de bedoeling!

Ik ben dus op de heuvel in de buurt van de boom gaan zitten waar hij vaker zat.
Het kostte veel geduld, maar daar kwam hij dan toch.

En hij had er geen probleem mee dat ik wat dichterbij kroop, hoewel het plekje qua licht niet ideaal was.

Toch zeker 10 minuten van dichtbij kunnen bekijken, tot er mensen met honden langs liepen. Weg was ie.

Vanaf grote hoogte nog een Kluut gezien op het Gruttolandje.