Varia april 2014

1 april 2014
Je zult toch maar een baan hebben waarbij je niet zo makkelijk vrij kunt nemen en een kapotte router hebben. Dan moet je dus meer dan een week wachten voor er een monteur komt omdat ze perse willen dat je een dagdeel thuis blijft zitten.
Dan maar een adapter kopen en via wifispots online komen!

Na school vandaag nog maar even wat rondgelopen in Te Werve. Nog nooit gezien daar, maar er was een Graspieper
Helaas tegen de zon in, maar ook een Zwartkop liet zich horen.


Actieve Kleine Vossen


En weer de Groene Spechtvrouw

2 april 2014
Al een tijdje niet meer in Scheveningen geweest, dus daar vanmorgen maar weer eens begonnen. Een Aalscholver had
mooi beet.
Tjiftjaf op het havenhoofd


Witte Kwikstaart


Het Torenvrouwtje was thuis en keek toe hoe de windturbine werd afgebroken!


Doorgegaan naar Lentevreugd, waar je steeds meer soorten gaat zien.
Blauwborsten genoeg
Ook weer volop Kneuen
Roodborsttapuiten
en Graspiepers
baltsend


Grote Zilverreiger
Tureluur


Als afsluiter nog even naar Te Werve en ja hoor, weer de Groene Spechten gezien. Vandaag was het mannetje weer aan de beurt.

5 april 2014

Na een paar dagen binnen zitten vandaag toch maar een paar uurtjes op pad gegaan. Even frisse lucht! Eerste stop in het Abtswoudse Bos, waar een Blauwe Reiger geconcentreerd stond te vissen.


Vandaag veel Tjiftjaffen gezien.
Blauwborst
Landende Waterhoen


Zwartkop


Binnendoor verder gegaan naar de Rietputten.
Ook hier weer de nodige Tjiftjaffen
en Blauwborsten gezien.


De Baardmannen veel gehoord, weinig gezien en al helemaal niet vast kunnen leggen.
Dagpauwoog


Jonge aanwas bij de Grauwe Ganzen


Bont Zandoogje


Op de terugweg nog even bij Vockestaert gestopt.
Een Tureluur was daar lekker aan het badderen.
Waarna hij bij nummer twee landde.
Drie Grutto's waren mooi van dichtbij te fotograferen.


Een Fazant kon maaréén kant op toen ik naderde: naar de overkant!
Witte Kwikstaart
Wat verder op de terugreis nog even gestopt bij een stel lammeren dat moeders gebruikte als springplank.

6 april 2014
Wat een saai, somber dagje. Af en toe regen en dat nodigt niet echt uit om op pad te gaan. Ik ben dus maar even een rondje richting Buytenpark gaan maken, maar er was ook weinig te zien.
Bij de Starrevaart zitten volgens mij een paar Grutto's :)
In het Buytenpark was ook weinig te zien.
Een Heggenmus


Zanglijster


Gaai


Een Groenling


Twee Bergeenden

Die kan ik allemaal bij mij om de hoek ook zien, dus maar lekker naar huis gegaan.

9 april 2014
Het beloofde een prachtige dag te worden en daar wilde ik ten volle van genieten. Vroeg de deur uit en als eerste een kijkje bij de Starrevaart genomen. Volop broedende Kokmeeuwen en het gekrijs was niet van de lucht.


Sommigen waren nog aan het bouwen.


Krakeenden


Doorgegaan naar Lentevreugd. De hoofdmoot daar bestond uit Rietgorsen


Kieviten


Kneuen
en Graspiepers.
Kiekeboe


Nestje bouwen

Een Ree liep te dromen in de rietvelden en had mij niet eens door.


Nieuwe Grote Canadezen op komst!


Witte Kwikstaart
Pa Toren liet zich ook nog even zien.


In de Ganzenhoek was het ook rustig.
Pimpelmees


Staartmees


Krooneenden
Op hotel Duinoord een Huismus


Terug in de Duivenvoordse Polder hadéén van de Raven een oude boterham gevonden.


die hij/ zij ergens verstopte.


Een Slechtvalk kwam even een kijkje nemen.
Bij de Valken in Rijswijk niets te beleven, dus nog even naar Te Werve.
De Nijlganzen hebben hun best gedaan.
Zanglijster

12 april 2014

Begonnen in de Horsten, waar deze aparte Pimpelmees zat. Ik weet niet wat er aan zijn kop zat.


Halsbandparkiet tegen een camouflage-achtergrond
Havik


Op afstand een Raaf


De eerste Boerenzwaluw die ik dit jaar zie (helaas met zon pal tegen)


Dit jonge Grauwe Gansje zat vast aan een braamstruik en het viel nog niet mee om hem los te maken met een woedende moeder vlakbij!


Gelukkig kon hij even later weer met de familie mee.
In Duivenvoorde de eerste jonge pijltjes van dit jaar.
Gaai met hanekam


Winterkoning


Buizerd
Via de Duivenvoordse Polder (waar weer steeds meer Hazen verschijnen)
door naar de Rijswijkse Hoekpolder. Ik hoopte daar wat Blauwborsten en Kleine Karekieten te kunnen schieten, maar wat hebben ze daar huis gehouden! Alle rietvelden zijn platgemaaid en er is geen plek meer voor deze vogels. Naast al het kapwerk dat daar vorig jaar is gedaan zijn ze hard op weg een mooi stukje natuur te verknallen!
Fazanten


Roodborst


Atalanta
Zwartkopvrouw


Grote Bonte Specht


Gisteren had ik in Te Werve al een nest met ei gezien


vandaag was de bewoner erbij


Gaai

13 april 2014

Sinds mijn modderbad vorig jaar was ik niet meer in de Groene Jonker geweest, dus het werd wel weer eens tijd. Met een extra stel kleding in de auto op pad gegaan.
En dan krijg je ook nog eens een geweldig welkom! Nog maar net uit de auto dwarrelt een Blauwborst vlak voor me neer


en poseert daarna prachtig.


En er waren er meer te zien.


Wat een heerlijk gebied is het toch. Als je ergens de lente kunt vinden moet je daar zijn. Eén groot concert van zangvogels, schreeuwende Kokmeeuwen en gakkende Ganzen. Jammer dat het zo'n rot stuk rijden is!
Veel Snorren te horen en een paar lieten zich ook zien.
Rietzangers zijn ook gearriveerd.
Twee Lepelaars


Sperwer


Kokmeeuw


Grauwe Gans


Bergeend
Overvliegende Slobeenden


Rietgors


Scholekster


Twee Kleine Plevieren


Oeverzwaluw


Witte Kwikstaart


TureluurEn na al dat moois ga je toch wel heel tevreden weer naar huis.

16 april 2014

Op deze prachtige dag begonnen in Lentevreugd. Steeds meer vogelsoorten laten zich hier zien.
Vandaag begon de Buizerd


en een Watersnip ging er snel vandoor.


Tureluur


Veel baltsende Graspiepers


Blauwborst


Gele Kwikstaart
Spreeuw


De paarden maken de oversteek


eentje had er hulp nodig....


De tweede nieuwe soort van dit jaar was de Sprinkhaanzanger. Ik heb er twee gezien vandaag.
Kneuen


Roodborsttapuit


Rietgors


Putters met nestplannen


Huiszwaluw


Op de terugweg nog een paar uurtjes in de polder van het zonnetje genoten.
De Raven kwamen een paar keer langs.
Witte Kwikstaart


Een jonge Havik werd verjaagd door een adulte

18 april 2014

Met de nodige buien in het vooruitzicht als eerste naar het Abtswoudse Bos gegaan. Daar werd een Fazant door een hond de bomen ingejaagd.


Behalve de nodige Rietzangers


was er weinig te beleven, dus maar doorgegaan naar het Buytenpark in Zoetermeer. Daar was genoeg te zien en te horen.
Fitis
Tjiftjaf


Pa Torenvalk kwam weer mooi langsvliegen.
De Bruine Kiekendief man was ook weer present, maar vertikte het om zich met de zon in de rug te laten fotograferen.


Groenling


Grauwe Ganzen met aanhang.


Grutto
Een Zwarte Kraai had een mooie uitkijkpost gevonden.


Voor de eerste keer een Beflijster gezien.Helaas begon het daarna flink door te regenen, dus weinig zin om te wachten op een beter plaatje.

19 april 2014

In de hoop een betere foto van de Beflijster te maken nog een keer naar het Buytenpark gegaan, maar het was wederom donker, somber en zeer koud weer. Toch viel er nog wel wat te zien.
Sperwer vrouw


en man
Buizerd


Een Blauwe Reiger


werd achterna gezeten door een jonge Kokmeeuw.


Fitis


Gelukkig begon het weer snel op te klaren.
Geringde Tureluur
In de Drooggemaakte Grote Polder een gewillige Grutto
Kievit


Op de heenweg had ik de Patrijzen al gezien, maar toen gingen ze er snel vandoor. Nu had ik meer geluk. Weer een nieuwe soort voor mij.


Een Torenvalk had beet.


Bij de Starrevaart beginnen de Kluten ook binnen te komen.
Evenals de Visdiefjes


Pijltjes


In de Duivenvoordse Polder kwamen de Raven wederom langs.20 april 2014
Wat een topdag vandaag! Niet alleen prachtig weer, maar wat ben ik blij met mijn foto's van vandaag. Op weg naar het Buytenpark kom ik de Zwarte Ibissen tegen in de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder. Prachtig in het nog rode ochtendzonnetje.
Dan door naar het Buytenpark, maar alsof de duvel ermee speelde: op het moment dat ik het park nader verdwijnt de zon en wordt het grauw weer. Op afstand wel een Beflijster zien vliegen,


maar de rest van de foto's kon zo de prullenbak in. Tot het weer wat helderder werd. Ik had een mooi rood gekleurde Kneu op een struik gezien en stond onder een boom verscholen om die er mooi op te zetten.
Er zat echter alleen op afstand een Zwartkop


Als ik iets langer wacht gebeurt er een klein wondertje: twee Beflijster landen op nog geen 10 meter afstand in een boompje en ik kan ze uitgebreid fotograferen! En dat voor die schuwe vogels.


En het geluk bleef bij me. Doorgegaan naar De Horsten. Twee Boerenzwaluwen waren al bezig met hun nestje en tussendoor kwamen ze telkens op de boom naast het bruggetje zitten.


Als ik verder loop zwemmen er drie Mandarijneenden in de sloot rond het huis van Alex.


En een Raaf komt luid krokkend boven me vliegen.


Verder nog twee keer een jeugdige Havik gezien.


Een Buizerd
en als ik via de Duivenvoordse Polder terug naar huis rijd zie ik nog een Raaf die achterna gezeten wordt door een Kievit.

21 april 2014

Het was nog heel even zonnig toen ik vanmorgen op Lentevreugd aankwam. Nog even van profiteren voor het begon te regenen. De kleine vogels waren de enigen die zich vandaag lieten zien.
Twee keer een Sprinkhaanzanger
Veel Roodborsttapuiten
Nog meer Kneuen


De manntjes kleuren steeds roder


Ontelbare Rietzangers


Een Tapuit

 

Putter houdt de wacht bij een nest.
Zanglijster


De nodige Tjiftjaffen


en Fitissen.


En als laatste een Witte Kwikstaart.

23 april 2014

Ik was van plan even naar het Buytenpark te gaan, maar het was er zo heerlijk en er waren zulke mooie dingen te zien, dat ik er de hele morgen ben blijven hangen.
Op weg door de Drooggemaakte Grote Polder een Kievit die mooi op een golfje in het terrein zat


en een Grutto die vlak langs het fietspad foerageerde.


In het Buytenpark met dit prachtige weer een kakofonie van vogelzang.
Als eerste zag ik een Heggenmus


Een Tapuit bleef heel lang zitten toen ik dichterbij kwam.


Inmiddels zijn de Grasmussen ook gearriveerd.


Bij het struikje waar ik zondag de Beflijsters had zat nu echt de Kneu waar ik toen op wachtte.


Ook de eerste Koekoek die ik dit jaar zie.


Een Sprinkhaanzanger in de boom


Maar liefst vier Bruine Kiekendieven verblijven er in het Buytenpark. Eerst alleen op grote afstand gezien,


maar als ik op de weg ga zitten komen er twee wel heel dichtbij en maak je droomplaten.


Mooie lichte Kiek


Nog op zoek gegaan naar de Beflijsters. Deze keer zag ik er één op een boom zitten en moest voorzichtig dichterbij sluipen om hem op de foto te zetten. Tot mijn verbazing bleef hij nog zitten ook!
en begon zelfs te zingen.


Tot hij wegvloog en zowat mijn lens invloog.
In totaal 12 Beflijsters gezien, die ook veel op de grond te zien waren.
Pa Torenvalk liet zich nog even zien op afstand.


Rietzanger.


Als afsluiter nog een paar Huismussen in de Drooggemaakte Grote PolderEn zo kom je thuis met 700 foto's. Zie daar maar een keus uit te maken!

26 april 2014

Het was weer goed toeven in het Buytenpark op deze Koningsdag. Prachtig weer en dan ziet alles er net wat gezelliger uit. Het begon al goed met een Rietzanger


Daarna veel Grasmussen gezien.


Sprinkhaanzanger
Van de vier Bruine Kiekendieven zijn de twee die vlak bij het pad zaten volgens mij vertrokken. De twee die verder het veld in zitten zijn er nog wel.
Bergeendfamilie met maar liefst negen jongen
De Koekoek laat zich nog steeds niet zittend vastleggen.
Ook jongen bij de Meerkoeten
In de Drooggemaakte Grote Polder twee Tapuiten op een paal


Een Lam dat zich verveelde en twee woerden op ging jagen.
Huismus


Bij de Seringenberg in de Horsten zaten de twee Raven op een uitkijkpost


en kwamen mooi boven me cirkelen.


Witte Kwikstaart

27 april 2014
Vandaag een rustig dagje. Voordeel is dat ik 's avonds nog eens wat anders kan doen dan achter de computer zitten om de foto's uit te zoeken! In de morgen alleen even in De Horsten geweest en daar was het zeer rustig.
Alleen een Mandarijneend


en een Zanglijster gezien.


En zo mooi als de Raven zich gisteren vast lieten leggen, zo moeizaam ging het vandaag.
In de Polder nog een Torenvalk


In Rijswijk nog wel een tijdje bij de toren gezeten. Gisteren is het me niet opgevallen (of het was er nog niet), maar vandaag was het Elzenboompje naast het valkenbankje ingepakt door de rupsjes.

28 april 2014

Wat heerlijk om nu vakantie te hebben met dat prachtige weer! Vandaag was het Abtswoudse Bos weer eens aan de beurt. Even kijken of de Koekoek al was gearriveerd. En dat was hij!


Ook een Tuinfluiter deed zijn best.
En er zijn veel Rietzangers.


Rietgors


Waterhoen


Ik ben al bijna bij de auto en zet mijn rugzak neer om de sleutels te pakken. Als ik weer opkijk zie ik dit boven me:


En dan maak ik de mooiste serie foto's die ik ooit van een Torenvalk heb gemaakt.


Ook Pa Toren laat zich nog even zien.

 

 

Leuk dat er weer een nieuw stelletje zit!

29 april 2014

Op weg naar het Buytenpark hoorde ik bij de parkeerplaats van de Starrevaart een mooi concert. Toch maar even de
scooter neergezet en gaan kijken. Het hele orkest was te zien! (even zoeken)


Vlak bij het Buytenpark in de Zoetermeerse Meerpolder zat een Grutto dicht bij het fietspad.


Ik hoorde er nog één, maar die kon ik zo gauw niet vinden. Niet zo verwonderlijk als ie op een plek zit waar je hem niet zo gauw zoekt!

Hij bleef rustig zitten, zelfs toen ik de scooter wat dichterbij zette om als steuntje bij het filmen te gebruiken.

Een uurtje later dan gedacht toch in het Buytenpark aangekomen. Terwijl ik de scooter vastzet hoor ik al een Winterkoning zingen.


Veel jonge Drentse Heideschapen zijn erbij gekomen en die willen een luxe zitplaats!


Hommeles bij de Bergeenden


Jammer dat er een struik voor stond.


Kleine Vos


Visdiefje


Als je goed in de kleine slootjes kijkt staart iets je aan!
Dagpauwoog


Tureluur


's Middags bij de toren tussendoor ook nog wat plaatjes geschoten.
Roodborst


Paarse Distel


Zwarte Kraai
De Fazanten komen nu ook al naar het Rijswijkse Bos!

30 april 2014
Een mistig dagje vandaag en dan moet je niet op grote afstand fotograferen. Dan maar even De Horsten in. Ik kwam daar echter ook niet verder dan een Haas in verdekte opstelling


Een Witte Kwikstaart


Een Zilverreiger in de mist (dan zie je dus niet veel meer)


en een Boerenzwaluw.


's Middags nog even door Rijswijk getoerd en genoten van het jonge spul dat je overal ziet. Jonge Nijltjes (zou het een
samengesteld gezin zijn?)
In het Wilhelminapark jonge Canadezen


Een Visdiefje


en heel lang staan kijken bij een stel jonge Pyjamafuutjes. Er kreeg er één een vis van moeder, maar
dat viel nog niet mee!


Als het Visdiefje ineens opduikt om de vis af te pakken, duiken alle jongen onder


en eet moeder de vis uiteindelijk zelf maar op!


En de jongste mag nog meeliften.