Slechtvalken Rijswijk

Varia oktober 2019

13 oktober 2019
Vroeg in de morgen naar de Maasvlakte gereden. Het weer viel nogal tegen: lichte regen en niet echt lekker licht om foto's
te maken.
Op de Nieuwe Stuifdijk een Vuurgoudhaantje tussen de blokken.

Buizerd vloog langs de dijk.

Zowaar een Zeekoet gezien


Nog steeds veel Tapuiten en
Witte Kwikstaarten.

Zeehond

Een grote verrassing waren twee Sneeuwgorzen die tussen de blokken aten, precies toen het zonnetje even doorkwam.

Helaas begon het al snel weer te regenen.
Heggenmus

Bij Slag Maasmond een zeer aparte meeuw. Leek op een Zilvermeeuw, alleen de kleuren klopten niet....
Er kwam nog een rossig exemplaar bij zitten.

Overvliegende Wulp

Bij Maasvlakte 2 een Buizerd

Bij het Slufterdepot vloog een juveniele Slechtvalkman op hoogte met een prootje rond. Ik hoopte dat hij zou landen, maar
hij bleef maar rondvliegen.

Als laatste nog een Torenvalk gezien.

10 oktober 2019
Bij de stadhuistoren in Rijswijk zag ik een Zwarte Kraai met een gevangen Rivierkreeft.
De Rivierkreeft probeerde zich te verdedigen,maar moest uiteindelijk het loodje leggen.


9 oktober 2019
De weersvoorspellingen waren niet echt geweldig, maar 's morgens zou het nog even droog blijven. Toch nog maar even
eropuit. Op Scheveningen was er echter maar heel weinig te zien in eerste instantie. Zelfs de meeuwen lieten het afweten.
Alleen behoorlijk wat Oeverpiepers lieten zich zien
en de Steenlopertjes scharrelden wat rond of lagen te pitten.


Laag over de zee een Bergeend.

Langzaamaan werd het iets drukker. Een stel Bonte Strandlopertjes

Stormmeeuwen


Langstrekkende Aalscholvers

en vooral hééééél veel Sijzen.Een Eiderman vloog naar binnen richting haven,

maar verdween net zo snel toen er een schip uitvoer.

Langstrekkende Middelste Zaagbekken.

Steenloper

Een Zilverplevier en een Rosse Grutto gezellig samen op pad.

Ook nog twee keer een groepje Drieteen Strandlopers.Daarna trok het echt dicht en ben ik huiswaarts gegaan, hoewel het achteraf gezien nog heel lang mooi bleef.

6 oktober 2019
Wat een prutweer de hele dag! Heel dapper in de morgen toch nog even twee uurtjes op het havenhoofd in Scheveningen
gezeten, maar er was ook niet veel te zien.
Steenlopertje zoekend naar wat eetbaars

Rotganzen in gezelschap van een Aalscholver.

De Zeehond had het met dit weer ook al snel bekeken.

Rommelige trek van de Aalscholvers.


Oeverpieper

Leukste was nog een uitgeputte Zanglijster, die een tijdje voor me op de blokken zat.

Telkens als er meeuwen overvlogen kromp hij even in elkaar.
Twee Kraaien bleven de hele tijd in de buurt om te kijken of er nog wat te halen viel.


5 oktober 2019
Vandaag geen vogels kijken, maar een dagje Maarssen en met kleinzoon een bezoek gebracht aan de boerendag op de
geitenboerderij. Ook weleens leuk

3

                             

en op het laatst toch nog even een Buizerd gespot boven het huis van mijn dochter.

2 oktober 2019
Een stormachtig dagje op Scheveningen. Noordwestenwind, dus ik hoopte dat er veel te zien was.
Bij vlagen was er veel vogeltrek te zien:
Vooral Rotganzen
Samen met twee Bergeenden

maar ook de Bergeenden kwamen regelmatig langs.Steenlopers

Paarse Strandlopers zijn ook vaker te zien.
Aalscholver

Mannetje Eider

Regelmatig kwam er een bui langs, maar daar hadden we op het Zuiderhavenhoofd geen last van.


Fuutjes

Kokmeeuwen

Twee keer een groepje overvliegende Eiders


Overvliegende Boompieper.

Er waren ook redelijk veel Oeverpieperstussen de rotsblokken te vinden.
Steenlopertje schuilt tegen de harde wind.

Zilvermeeuw

Fuut vliegt vanuit de haven langs het hoog opspattende water.


Witte Kwikstaart


's Middags nog even Te Werve in gegaan, maar daar behalve veel Koolmezen alleen een Grote Bonte Specht gezien.