Slechtvalken Rijswijk

Varia november 2019

10 november 2019
Wat een verschil met gisteren! Superkalme zee, prachtig zonnetje en behoorlijk koud. Ik ben vroeg op pad gegaan, omdat ik
daarna nog naar Purmerend moest voor een verjaardag. (Waarom is dat altijd als het mooi weer is?)
Zilvermeeuw

Als ik het havenhoofd oploop vliegen er net twee Roodkeelduikers langs.

Iets verder komt er dichtbij nog een langs vliegen.

Oeverpieper

Deze keer geen hoge golven, dus doorgelopen tot het eind van het havenhoofd. Maar liefst acht langsvliegende Roodkeelduikers.
Het zouden er in totaal wel een stuk of vijftig worden.

Weer een OeverpieperWederom drie Roodkeelduikers

Naast het havenhoofd een Roodkeelduiker ter plaatse.


Bonte Strandloper


Drieteentjes

Zeekoet


De Futenbende is ook weer ter plaatse.

Helaas is het alweer tijd om te gaan. Nog even de Scholeksters meegepakt en dan gaan!

Vijf uur: terugrijdend van Purmerend de Spreeuwenzwerm van de Starrevaart vanuit de auto.

9 november 2019
Na de regen in de morgen 's middags nog even naar Scheveningen gereden. Het waaide lekker, dus misschien kwam er nog
wat leuks langs waaien. Ik had er echter niet op gerekend dat er langs het strand zo'n harde wind stond.
In de voorhaven zwommen twee Fuutjes

Dat bleken dappere dodo's te zijn, want er was verder niets te beleven. Niet zo gek want er waren enorme golven die over
het havenhoofd sloegen. Ik heb nog een tijdje achter het torentje gestaan met het idee veilig te staan.
In een half uur twee meeuwen langs zien vliegen:
een Grote Mantelmeeuw

en een Zilvermeeuw

Ik hield het echter voor gezien toen ik twee keer achter elkaar door een enorme golf, die drie meter over het havenhoofd
kwam, overspoeld werd.
De Paarse Strandlopertjes zaten ook verdekt opgesteld


en ook een Oeverloper zat verstopt.


In de binnenhaven was het echter een drukte van belang met meeuwen.

Nog even bij het Noorderhavenhoofd gekeken waar de wind een stuk minder was, maar ook daar alleen een Aalscholver

en een Blauwe Reiger.

Dan maar naar huis om droge kleren aan te trekken.

3 november 2019
Geprofiteerd van de droge uurtjes in de morgen en naar de Maasvlakte gegaan. Mooie blauwe lucht en lekker zonnig!
Het begon en eindigde met Middelste Zaagbekken.
Bij Slag Stormvogel twee Zaagbekken

Langs de dijk bij de Tweede Maasvlakte de bekende Torenvalk.
Tegelijkertijd komt er een Buizerd over de dijk vliegen,

die bovenop de dijk plaats neemt.


Ook de Torenvalk komt weer boven de dijk uit. Althans, dat dacht ik ter plaatse. Thuisgekomen bleek het te gaan om een
jonge Slechtvalk.

Helaas had ik me meer op de Buizerd gericht en er dus maar één foto van.
De Buizerd begon mooi en langdurig te bidden boven de dijk

en nam daarna plaats op een verkeersbord.


Langs de Nieuwe Stuifdijk ook een biddende Torenvalk.

Wulp


Verschillende Zeehonden gezien.


Oeverpiepers


Heggenmus

Vink

Bij Slag Maasmond een doodgereden Konijn op de weg, waar een Buizerd, een Kraai en een Ekster van stonden te vreten.
De Buizerd was gelijk weg toen ik stopte en bleef verderop zijn kans afwachten.


De Kraai en de Ekster waren brutaler.

Nogmaals een Torenvalk.

Bij het Oostvoornse Meer een langsvliegende IJsvogel

en twee Middelste Zaagbekken.

Inmiddels was het al aardig dichtgetrokken en ben ik richting huis gegaan.

2 november 2019
Door de vele buien in de ochtend alleen een ronde door Rijswijk gedaan, maar zelfs dan kom je leuke dingen tegen.
Boven het bos een Sperwervrouw

Merel

Ooievaar

Gaai met eikel

Fazant

De Mandarijneend is inmiddels een vijver opgeschoven.

Kokmeeuw

Boven Eikelenburg een Buizerd

en een Torenvalk.