Slechtvalken Rijswijk

Varia juni 2019

17 juni 2019
Vanmiddag bij de toren voor het eerst de jonge Kraaien gezien. Na een tijd takken in het dichte bomendek zitten ze
vandaag op het dak, waar eerder de jonge valken verbleven. Maar goed dat die het inmiddels hogerop zoeken.
Kleine gansjes worden groot.

16 juni 2019
Onvoorspelbaar het weer momenteel, maar toch de gok genomen en op de scooter naar Berkel gegaan.
Opvallend genoeg nog steeds weinig nieuwe soorten steltlopers te zien, maar het blijft leuk te zien hoe het jonge grut in
hoog tempo groter wordt.
De jonge Kluutjes beginnen al op echte Kluten te lijken.


Bergeenden

De Visdiefjes hebben inmiddels ook nageslacht.


Op de achtergrond een inmiddels ook al veel groter jong van de Tureluur.

Moeder was in de buurt.

Rietgors

Nog een alerte moeder: de Kievit

met haar jong.


Wie zegt er dat de roofvogels de jonge weidevogels opvreten?


Mooie combinatie van Klaprozen en Zwarte Mosterd

Gele Kwikstaarten


Grasmus

Torenvalk met muis.

Kleine Karekiet

Tureluurtjes

Kneu

Overstekend wild: Waterral

Nog een tijdje staan kijken bij de paaiende Karpers.

Dan richting huis en bij de scooter zie ik dat ik een mijlpaal bereikt heb: de eerste tienduizend zitten erop!

Onderweg nog even gestopt voor een Lepelaar die op drie meter afstand lekker stond te slobberen,

af en toe opgejaagd door Pa Meerkoet die zijn nest verdedigde.

10 juni 2019
Op weg naar het Buytenpark eerst een stop gemaakt bij de Ooievaars aan de Kniplaan. Eén jong gezien daar.

Tweede stop bij de parkeerplaats van de Starrevaart. Voor het eerst sinds lang weer twee IJsvogels daar gezien. Eén ging er
gelijk vandoor.

De tweede liet zich iets beter zien.


Het is momenteel een echte Kikkerpoel daar. Het zit er aardig vol mee.


Springend

Triootje

Grote Drooggemaakte Polder: Grutto

Torenvalkman


Patrijs


In het Buytenpark zijn de Oeverzwaluwen nog steeds actief, hoewel er niet meer zoveel te zien zijn.

De Rietgors was de enige die zich met de aantrekkende wind bovenin het riet liet zien.

De Gruttoplas is volledig opgedroogd. Er verblijven alleen nog wat Bergeenden.

Fuut op oorlogspad.

Kluut

Lepelaar


Op de terugweg in de polder nog een Fuut met vier jongen.


9 juni 2019
In de morgen nog een paar uurtjes in de polder gezeten, maar alweer weinig te zien. Tussen half negen en twaalf een paar
keer het mannetje Torenvalk gezien. Jagend boven het weiland


daarna verdwijnend over het bos.

Iets later komt hij langs om zijn buit te laten zien. Voor het eerst dat ik een Torenvalk met een vogeltje zie!Oranje Zandoogje

Havik


Sperwer

Op het laatst nog twee ruiende BuizerdsZanglijster

Vrouw Oeverlibel

2 juni 2019
Een paar uur in de polder leverde de eerste twee uur alleen een Ooievaar

en een paar Krakeenden op, die ook nog botsten in de lucht. Gelukkig zonder gevolgen.


Karpergeweld


Atalanta

Dan volgt er ineens een leuk half uurtje, al is het op afstand. Een Wespendief vliegt over het bos.

Twee Torenvalken gaan hem achterna.


Visdiefje heeft in de polder een visje gevangen en vliegt ermee richting Starrevaart.

Blauwe Reiger

Buizerd

En twee Haviken. Een jong exemplaar vliegt het bos in

en een volwassen exemplaar vliegt eruit.

Daarna weer grote stilte en het werd ook knap warm, dus richting huis voor een siësta!

1 juni 2019
Met heerlijk weer op de scooter naar Berkel gegaan. Ik wilde wel weten hoe het met alle jonkies ging die ik vorige
keer gezien had.
Behalve Libellen zijn er nu ook volop Juffers te zien.

Tureluur

Van de eerste serie Kluten zijn er nog drie overGrutto's


De Visdiefjes zijn intussen aan het broeden geslagen.

Van het tweede koppeltje Kluten zijn er nog twee jongen over,

die door moeders fel worden bewaakt. Hier is een Kievit de klos.


Ook de Grutto's in het weiland bewaken hun jong goed.Jonge Spreeuw

Pulletje

Overvliegende Lepelaar

Gele Kwikstaart met een volle snavel.

Grasmus,

die er gelijk vandoor ging.

Ook de Rietzanger had een snavel vol.

Bij het nuttigen van een drankje kwam Pa Tureluur op drie meter afstand zitten.

Ma was iets voorzichtiger en zat een boompje verder.