Slechtvalken Rijswijk

Varia juli 2019

14 juli 2019
In de vroege morgen naar Berkel gegaan. Het weer werkte niet echt mee. Regelmatig vielen er flinke buien, maar dat
mocht de pret niet drukken.Ik was wel de enige die er zo over dacht, want de eerste anderhalf uur ben ik geen mens tegen
gekomen. Niet erg, want er was genoeg te beleven. Overal zie je momenteel het jonge grut tevoorschijn komen.
Jonge Rietgors

Er komen steeds meer Lepelaars .

Rietzanger met insect.

Jonge Kluut

Kleine Karekiet

Ooievaar schudt zich uit na een flinke bui.

Koolmees met een flinke rups.

In de verte een jonge Fazant. Zo klein heb ik ze nog niet eerder gezien.

Rietzanger in het kletsnatte riet.

Waterhoen op oorlogspad.

Zooeefff...

Kuifeendvrouw met jong.

Jonge Lepelaar landt nogal onhandig

in het weiland.

Jonge Witte Kwikstaart

Visdiefje

Moeder Fazant met iets oudere jongen

Moeder Kluut treedt op tegen een Mantelmeeuw.


Er komen nog steeds Lepelaars aan.Mooi tegenlicht

Jonge BoerenzwaluwenWaterhoen roept jong tot de orde.

OeverzwaluwenDe jonge Visdiefjes vliegen ook al rond.

Nog een Rietzanger met insect.

Jong Visdiefje samen met een hinkelend Tureluurjong.

Langs het riet veel jonge Blauwborsten gezien.
Jonge Knobbelzwaan gaat alleen op pad.

Grote Zilverreiger

Turkse Tortel

Ook in het stukje voor de Voorafsche Polder nog twee Lepelaars


en twee Grutto's.


Tafeleend met jongen.

Als laatste nog een jonge Koolmees.

11 juli 2019
Deze week op donderdag mijn vrije dag. In de polder kwamen de koeien net het weiland in rennen.

Al snel kwam de familie Raaf langs vliegen. Pa en Moe voorop

het enig overgebleven jong er achteraan. Het was pas de tweede keer dit jaar dat ik ze in de polder zag.


Voor het eerst dit jaar ook de blauwe flits gezien.

De IJsvogel landde voor korte tijd op het hek in de verte.

Daarachter zie je net de Ooievaar vertrekken, die met een (jonge?) Meerkoet wegvloog.

Er kwam een volwassen Slechtvalk luid roepend met duif aanvliegen,


Gevolgd door een tweede.

Achterin het weiland werd er van de prooi gevreten.

Een groep Kraaien ging de lucht in en een Boomvalk kwam alarmerend aanvliegen.

Een overvliegende Havik werd aangevallentot zij in het bos verdween.

De Boomvalk keerde terug.

Er vlogen nog twee Ooievaars over

en toen was het tijd voor mij om te gaan.

7 juli 2019
Vroeg wakker en mooi weer, dus gelijk vertrokken naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Er is niets fijner dan in alle stilte
helemaal alleen rond te lopen in een prachtig natuurgebied.
Een Rietgors in het morgenlicht.

Tafeleenden


Tientallen Gierzwaluwen scheerden over het water en door de lucht.Jonge Lepelaar met op de achtergrond jonge Bergeenden.

Kievit,

die even later alarmerend de lucht in ging.

Ook een Waterhoen genoot van het ochtendzonnetje.

De jonge Kluten vliegen inmiddels al aardig rond.

Er arriveren nog twee Lepelaars, ouder met jong.


In tegenstelling tot dit prachtige begin van de dag staat een Kleine Mantelmeeuw die een jong van de Meerkoet uit het
water vist

hem een eind verderop verzuipt

en dan opvreet.

Jonge Kokmeeuw

Jonge Blauwborst

De eerste Kemphanen zijn gearriveerd! Dit mannetje nog gedeeltelijk in praalkleed


wordt verjaagd door een Tureluurdie haar jong beschermt.

Er liepen nog twee Kemphaantjes rond.Visdiefjes


Boven het weiland twee Torenvalken gezien.


Ooievaar

Tegen de zon in Moeder Fazant met jongen.

Jonge Boerenzwaluwen.

Ouder met een Libel.

Oeps....

Huismus

HuiszwaluwenJonge Kraaien


Intussen pakken donkere wolken zich samen en begint het licht te regenen. Toch maar richting uitgang gaan.
Ook daar een Lepelaar

een Tureluur

en tussen het riet drie jonge Waterhoentjes.

6 juli 2019
Twee uurtjes in de polder zitten leverde maar weinig op. Opvliegende Grauwe Ganzen

Een Torenvalk

De Bruine Kiekendief werd aangevallen door een Kraai


En een koppeltje Oeverlibellen.


Vlak voor ik het bos inging vloog een ruiende Buizerd verschrikt op.In het bos nog een Grote Bonte Specht.

In de Grote Drooggemaakte Polder twee jonge Torenvalken,die het met elkaar aan de stok kregen.Grutto met jong.

Uiteindelijk nog een flinke tijd staan kijken bij de net uitgevlogen Boerenzwaluwen.3 juli 2019
Vanmorgen begonnen in de polder, waar momenteel veel jong grut te zien is.
Een Bruine Kiekendief struinde rond.


Jonge Zwarte Roodstaart


Jonge Slechtvalk, waarschijnlijk van de Nehertoren.

Ooievaar bestudeert koeien...

en kreeg daar gezelschap bij.

Langsvliegende Kuifeend.

Jonge Torenvalk

Jonge Kokmeeuw heeft een worm gevangen.

Ook nog even naar Lentevreugd gegaan. Niet heel veel te beleven op wat zangvogels na.
Roodborsttapuiten


Kneuen


Grasmussen


Graspieper

Gierzwaluw

Toppunt van chagrijn, niet alleen om te zien, maar ook om te horen: de Groenling.


Op het laatst nog even een Buizerd, maar dat was het.