Slechtvalken Rijswijk

Varia augustus 2019

21 augustus 2019
Een ochtendje naar de duinen. Eerst anderhalf uur op een uitkijkpost gezeten, maar in die tijd alleen Grote Bonte Spechten
gezien.

Daarnaast veel Libellen, waaronder de Steenrode Heidelibel

en de Bruinrode Heidelibel.

Ook een Distelvlinder liet zich zien, maar verder helemaal niets!

Dan nog maar eens kijken of de Boomkikkers zich nog lieten zien. En dat deden ze! Maar liefst tien heb ik er vandaag geteld.

Er was er eentje bij die een stekel van een braamstruik in zijn lijf had.

Mooi te zien zijn de zuignapjes aan de pootjes, waarmee ze kunnen klimmen.Over het algemeen waren het kleine kikkertjes van een centimeter of drie, maar ik heb vandaag ook drie grotere
exemplaren van een centimeter of vijf gezien.Regelmatig het gekwaak van de Kikkertjes gehoord en zelfs een foto kunnen maken van een mannetje dat bij het kwaken
zijn Kwaakblaas liet zien.

Verder waren er een Gewone Bandspanner,

een paar Zuringrandwantsen


een gehakkelde Aurelia

en een Distelvlinder gezien.

In de polder kwam een Boomvalk net aanvliegen en landde op de hoogspanningsmast.
Door de wenkbrauwstreep lijkt het of ze altijd boos kijken.

Er vlogen ook nog in ieder geval twee jongen rond.
Ze lijken toch wel verdacht veel op de jonge Slechtvalken!

Zeg nou zelf..... Links Slechtvalk, rechts Boomvalk.

19 augustus 2019
Weer een dagje tijd om op pad te gaan en het werd een ronde Zevenhuizen. Begonnen bij het Populierenbosje.
Wat betreft zangvogels is er niet zoveel meer te beleven. Wel een jonge Havik die langs kwam vliegen.


Veel Visdiefjesen Kokmeeuwen.

Toch nog een Rietzanger.

Fuut

Aalscholver in het ochtendzonnetje

Bij de Alexander roeibaan heel veel Witte Kwikstaarten.


Er wilde er zelfs één meerijden!

Lepelaar met jeuk.


De jonge Torenvalken zijn ook nog in de buurt. Totaal met de ouders vier stuks gezien.Watersnippen

Holenduif

Fuut op oorlogspad

Kuifeend met jongen

Vandaag slechts twee Kleine Zilverreigers gezien.


Ook een stel jonge Kiekendieven vlogen boven de polder,


één werd er achterna gezeten door een stel Kieviten.

Op de terugweg nog even gestopt bij de Nieuwe Droogmaking.
Toch nog een Gierzwaluw

Visdiefje jaagt vanaf de brug.


Grote Zilverreiger schuilt weggedoken in het riet tegen de wind.

Nog volop Boeren- en Oeverzwaluwen te zien.

Vrouw Kuifeend.

Grutto's

Rietgorzen


Een enorme groep Putters in en boven de Distels.

Kneu

Nog een Visdiefje

en als laatste nog een Grutto.
    

17 augustus 2019
Vanmorgen nog net even een uurtje tijd om naar Berkel te gaan. Jammer genoeg was het donker en grauw weer en begon
het ook nog te regenen.
Er waren maar weinig vogels die zich lieten zien. Een Torenvalk was wel aan het jagen.

7


Visdiefje


Twee Lepelaars stonden nog even in het water,

maar gingen al snel op de wieken, gevolgd door een derde exemplaar.


Blauwe Reiger

In en om de weilanden wel veel Fazanten te zien.


Kneutjes

De Torenvalk kwam om het laatst nog een keer langs.

14 augustus 2019
Na vijf dagen klussen en oppaswerkzaamheden had ik wel weer eens recht op een uitstapje! Het werd een ronde door de
polders. Eerst een tijdje in de Duivenvoordse Polder gebleven. Het was nog behoorlijk nevelig na alle regen.
De eerste anderhalf uur alleen in de verte een Purperreiger zien vliegen

en ik begon me al af te vragen wat ik daar eigenlijk deed!
Heel langzaamaan begon de zon een beetje door te komen en gelijk was er al meer te zien.
Een Sperwer vloog richting bos.

Je ziet ze bijna niet meer in de Duivenvoordse Polder, maar vandaag was er weer eens een Haas te zien.


Overvliegende Goudplevier

Een Purperreiger gaat aan de wandel


Boomvalk

Er komt een tweede Purperreiger bij.


Twee Witte Kwikstaarten komen regelmatig langs om insecten uit het weiland te halen.
Toch nog twee jonge Zwanen. Eerder heb ik ze hier nog niet gezien.

Het vlieguurtje van de Ooievaars. Vijf stuks deze keer.

Een Torenvalk komt jagen


en komt na een duik weer boven met een Oeverlibel.

Krasser, een soort Veldsprinkhaan.

Paniek onder de Kieviten en Spreeuwen....

er blijken twee jonge Bruine Kiekendieven spelend door de polder te gaan.


Niet naar de zin van de Purperreigers, die er snel vandoor gaan.


Huiszwaluw

Dagpauwoog

en nog een Purperreiger.

In het bos een Boomkruiper.

Je zier er niet veel meer, maar bij de Starrevaart toch nog een stuk of zeven Gierzwaluwen.

Een Haas ligt heerlijk in het zonnetje in de Grote Drooggemaakte Polder.

De Ooievaarsjongen in de Leidschendammerhout laten zich nog graag verwennen door moeders,

die op zoek is naar lekkere hapjes.

In de verte een Torenvalk.

Jonge Sperwer


8 augustus 2019
Voor de herfst losbreekt toch maar een keer naar de Tongplaat in de Dordtse Biesbosch gereden. Lekker vroeg, want dan
heb je de meeste kans de Zeearend te zien. Helaas was mijn vaste plekje om zeven uur al bezet door een stel picknickende
vrouwen!
Nog wel net een opvliegende Zeearend gezien, maar die verdween ook gelijk weer achter de rietkraag.
Een Ree struinde rond langs de waterkant.


Kleine Zilverreiger stond op de slikplaat.

Lang staan is niet mijn ding, dus doorgegaan naar de Dam van Engeland. Onderweg vlak bij elkaar twee dode Bosspitsmuizen
op het wandelpad.

Overvliegende Kleine Zilverreiger

Ook een Lepelaar kwam overvliegen.

Aan de overkant van de plas opnieuw twee Reeën te zien.

Naast mij stonden drie waarnemers een trektelling te doen. Via de scoop zagen ze aardig wat overvliegen in de verte, maar
ter plaatse was het een stuk minder. Daarbij weer geen plek om te zitten, dus uiteindelijk op mijn oude plekje gaan zitten
waar ik drie jaar geleden altijd zat: naast de vogelkijkhut. Het uitzicht is daar inmiddels wel een stuk minder. Overal langs de
Tongplaat laten ze de wilgen groeien, waardoor het inmiddels behoorlijk dichtgegroeid is. Langs de waterkant drie
foeragerende Watersnippen.

Er was aardig wat vliegverkeer te zien boven de polder in de vorm van F16's en een Hercules die voor filmopnames naar
Scheveningen moesten.


Een Kleine Zilverreiger vliegt behoorlijk dichtbij langs.


Dan ineens onrust onder de eenden en Kieviten. Er verschijnt een juveniele Slechtvalkvrouw die jagend over de plaat scheert.
Wat is het toch een fantastisch gezicht als ze met een flinke vaart duikvluchten maken richting potentiële prooien,


Niet dat ze erg succesvol was..... Ze verdween uit het zicht. Dan nog maar een paar Kleine Zilverreigers, nu nog dichterbij!
Maar de Slechtvalk kwam terug en gaf nog een showtje weg.Zonder succes verdween ze weer.


Na nog twee Kleine Zilverreigers


werd het wat stiller en heb ik me op de vlinders gericht.
Zwartsprietdikkopjes


Oranje Luzernevlinder.

Ik ben net weer gaan zitten als ik gegaloppeer hoor. Een Ree komt in volle vaart op vier meter afstand voorbij rennen.
Paste niet eens helemaal in beeld!


Boven mijn hoofd tientallen Huiszwaluwen.

Een Bruine Kiekendief veroorzaakt onrust onder de Kieviten en eenden.


In de verte krijgt een Sperwer te maken met een boze Visdief.

Inmiddels ben ik hartstikke lek gestoken door de Dazen en besluit dat het mooi geweest is. Nog één blik op de plas vanuit
de vogelkijkhut en dan komt ineens de Visarend aanvliegen.

Snel weer naar buiten, maar helaas is hij alweer gekeerd en vliegt van me af. Hij verdwijnt richting Nieuwe Merwede.


Wel een mooie afsluiter!

7 augustus 2019
Vanmorgen weer eens de duinen in gegaan. Ik was er al een tijd niet meer geweest, eigenlijk vooral omdat er nauwelijks nog
wat te beleven valt. Ook vandaag was er qua vogels weinig te beleven. Dan richt je je maar op andere dingen:
Duinkonijn

Minipadje

Houtpantserjuffer

Toch nog een Boomklever tussen de vochtballen in het tegenlicht kunnen ontdekken!

Watersnuffel

Eindelijk ook de zeldzame Boomkikkers gezien.


Op de foto lijkt het heel wat, maar in werkelijkheid zijn ze mini.

In totaal vijf stuks kunnen ontdekken na een hoop speurwerk.Steenrode Heidelibelvrouw

Veldsprinkhaan

Zwaar gehavende Keizersmantel

Kleine Vuurvlinder

Nog even op een uitkijkpunt gezeten, waar alleen een Sperwerman langs vloog.

Wel opvallend veel Rode Mieren.....


Nog een minifilmpje met de telefoon gemaakt.

6 augustus 2019
Nog even een uurtje in Berkel rondgelopen voor ik weer mocht gaan behangen in Maarssen.
Bergeend

Lepelaar

Kemphanen en

Grutto's


Een paar keer wat Watersnippen zien en horen vliegen.

Groenling

Een stel jonge Lepelaars vliegt richting polder.Jonge Visdief krijgt een visje aangereikt.


Verder alleen heel veel (vooral) Oeverzwaluwen gezien.De Gierzwaluwen lijken al te zijn verdwenen.

5 augustus 2019
Met een frisse wind erbij een ronde De Horsten gedaan. In de verte eindelijk weer eens de Raven gezien.


Ook heel in de verte vermoedelijk twee Wespendieven.


Buizerd, die me eerst niet in de gaten had,

daarna wel!


Grote Zilverreiger,

die een ring bleek te dragen.

Honger!

Altijd leuk om een tijdje bij de Boerenzwaluwen te blijven kijken.

Pal voor mijn neus een paring van een koppeltje Putters.


Ook een koppeltje Futen was nog of weer aan het baltsen.

Distelvlinder.

4 augustus 2019
Een ochtendje in de Nieuwe Droogmaking leverde maar bar weinig op. Vergeleken andere jaren is er dit jaar maar heel
weinig te zien. Zo bedacht ik me vanmorgen dat ik dit jaar geen Bruine Kiekendief heb gezien, die toch dagelijkse kost was.
Dit jaar ook geen Boomvalk en geen Kleine Zilverreigers gezien. Behalve de paar Kemphanen en Grutto's die er te zien zijn
ook nauwelijks andere steltlopers te zien.
Waar geen gebrek aan is zijn in ieder geval de Meerkoeten!

Kuifeendvrouw

Grutto's met Kemphanen


Kievit

Kneu

Visdief


Kokmeeuw die al aardig de bruine kleur van de kop begint te verliezen.


3 augustus 2019
Op weg naar Maarssen om de kleinkinderen op te halen vanmorgen even een stop gemaakt in Zevenhuizen.
Bij het Populierenbosje weinig te beleven, alleen nog flinke drukte bij de Oeverzwaluwenen een Visdiefje met vangst gezien.


Nog even een kijkje genomen bij de Willem Alexander Roeibaan. Daar liepen aardig wat Kleine Zilverreigers rond.Watersnip

en een Torenvalkvrouw op het straatnaambordje. Ze bleef alleen niet zitten!