Slechtvalken Rijswijk

Varia oktoberber 2018

19 oktober 2018
Vakantie! En dat ben ik gelijk maar even gaan vieren door nog een uurtje Te Werve in te gaan om te genieten van de herfst.
                          

De Groene Specht ging er gelijk vandoor.


Wel veel Kramsvogels gezien.
Met daartussen een Koperwiek.

Verder was het maar een stille bedoening.

17 oktober 2018
Het was weer een vroegertje vanmorgen op Scheveningen.

Wat meer bewolkt, maar toch nog lekker weer. Een Zwarte Zee-eend vloog langs.

Rotgans

Steenloper

Bergeend

Veldleeuweriken in de lucht


en vlak boven het water.

Wel vier Bruinvissen voor de kust.

Oeverpieper

Hij is er weer! De Grote Aalscholver.

Vandaag mocht hij toezicht houden op een stel ruziënde gewone Aalscholvers.


Ook een Zeehond genoot van het mooie weer.

In de Drooggemaakte Grote Polder drie Patrijzen.Na een rondje Buytenpark, waar niets te beleven was, kwam ik er nog een keer langs en bleken het er zelfs vier te zijn!

Nog even kunnen genieten van de IJsvogelvrouw bij de Starrevaart, die zich eerst niet wilde laten zien.

Daarna naar een ander plekje vloog


en er weer vandoor ging zodra je dichterbij probeerde te komen.14 oktober 2018
Nog een prachtige zomerse dag en dat moet je vanaf zonsopkomst meemaken!


Ook vandaag op de Maasvlakte, waar in de rode gloed twee Zeehonden rondzwommen.


Kokmeeuw


Prachtige sfeerplaatjes. Nadeel is dat gedetailleerde plaatjes maken lastiger is. Zo vermoed ik dat dit een Heggenmus is,
maar zeker weten doe ik het niet.

Op de blokken langs de zee een Graspieper.

Tapuit


Witte Kwikstaart

Spreeuw

Er zwom nog een Zeehond langs.

Ready for take off bij een Aalscholver.

Zanglijster

Op het Luzerneveld ook nog een paar Tapuiten


veel Spreeuwen

en een stel Graspiepers,

Torenvalk

Bij de Westplaat een Grote Bonte Specht

Op de slikplaat veel Bergeenden, Rotganzen en Wulpen.

Koperwieken


Krakeend

Sperwerman

De Sperwervrouw had het moeilijk met de Kraaien


Buizerd

Afsluiter was een natte Torenvalk, die blijkbaar net een bad had genomen.

13 oktober 2018
Wat een prachtige dag zo in oktober! Na de boodschappen naar Scheveningen gereden. Daar was vandaag weinig te beleven,
behalve een enorme drukte!
Wat overtrekkende Aalscholvers

in de verte een Sperwervrouw

wat Kokmeeuwen

en slapende Zilvermeeuwen.

Even het Buytenpark in geweest voor ik een uurtje moest oppasen bij de kleinkids.
Daar vlogen aardig wat Koperwieken rond,en een Buizerd boven het weiland, waar de koeien nog steeds buiten staan.


Krakeenden

Vrouw Kuifeend

en heel wat jonge Groenlingen.

Helaas heerst er ook myxomortose.

Vlak voor vertrek daar nog een jonge Sperwer mooi voorlangs.Bij de Starrevaart vloog een Buizerd zowat mijn lens in!

Een andere bleef iets meer op afstand.

In Rijswijk nog even Te Werve in. Gek gezicht als je dan een Vliegenzwam tegenkomt terwijl je loopt te puffen in je korte
mouwen met 26 graden!

Havik

Ook hier weer aardig wat Koperwieken.


10 oktober 2018
Met een prachtige dag in het vooruitzicht al vroeg naar Scheveningen gegaan.

Het was nog heiig op de zee, waardoor alles in een goud/ grijze gloed te zien was.

Opvallend veel meeuwen op het strand

en vliegend richting kust,
Drieteenmeeuwen

Stormmeeuw

Jonge Mantelmeeuw

Veel meeuwen dobberden ook in de zee rond. Plots gaat alles de lucht in als er een Grote Jager verschijnt.

Al jagend op de meeuwen verdwijnt hij richting noord.


Intussen komt er nog een aantal Grote Sterns langs


Heul veul Aalscholvers, die in grote groepen langs trokken.


Steenlopertjes,

waarvan er één erg nieuwsgierig was en ongecropt op de foto wilde,

Scholekester

Tureluurs

Bonte Strandlopers

Een Zeehond kwam ook een kijkje nemen.

Vaste plaatselijke bedelaar.

Intussen hadden zich alweer heel wat meeuwen verzameld in de zee en weer ging alles de lucht in toen er een
tweede Grote Jager langs kwam.


Grote Gele Kwikstaart

Oeverpieper

Door naar Lentevreugd. Daar vooral veel Kraaien, Kauwtjes en overvliegende Vinken.

Sperwer

Alarmroep van een mannetje Torenvalk dat spelend met een Zwarte Kraai door de lucht buitelde

Uiteindelijk belandden beiden in de boom.

Ook het vrouwtje liet zich even zien


en veroorzaakte paniek bij de honderden Spreeuwen die de lucht in gingen. (zoekplaatje!)


Nadat ze de zwerm ontvlucht was ging ze gewoon verder met jagen.

Verder weinig te beleven, dus maar gewoon lekker in het zonnetje gezeten.

7 oktober 2018
Ook met de aanlandige wind was er op de Maasvlakte nog weinig te merken van de langstrekkende zeevogels.
Het waren meer de 'gewone' meeuwen die langs kwamen, zoals de Grote Mantelmeeuw

en de Zilvermeeuw in verschillende variaties,


Aalscholver

De Buizerd die vorige week zo mooi in beeld was, bleef nu op de achtergrond.

Graspieper


Vreemde eend in de bijt, ofwel Aalscholver tussen de Rotganzen.


Grote Gele Kwikstaart.Aan de andere kant van de dijk een Gekraagde Roodstaart.Paapje

Zanglijster

Tapuit

Heel veel Kneuen

en een stel Roodborsttapuiten.Kleine Mantelmeeuwen


De vaste Torenvalkvrouw op de tweede Maasvlakte


In de verte een Zeehond


Verderop bij de Vogelvallei nog een Torenvalkvrouw


die na een flinke duik

een vette muis heeft buitgemaakt.


Ze gaat er vandoor

als er kapers op de kust komen.

Nog iets verder een jong mannetje.


Grote groepen Koperwieken trekken langs


met daartuseen wat Zanglijsters

en Kramsvogels.


De Vink was de laatste voor vandaag.

6 oktober 2018
Na een kort en onderbroken nachtje door een logeerpartijtje van twee kleinzoons had ik niet veel moed meer om eropuit
te gaan. Na het afleveren van het geboefte alleen nog even naar de Nieuwe Droogmaking gereden.
Watersnip, die naar het lijkt, een wond op de borst heeft.

Holenduif

Rietgorzen


De Bruine Kiekendiefvrouw liet zich een paar keer zien.


Nog een Watersnip.


Groepje overvliegende Bonte Strandlopers.


Langdurig kunnen genieten van een flink groepje Baardmannetjes. Met dit mooie, windstille weer lieten ze zich mooi
bovenin het riet zien.


Zo af en toe verdwenen ze ook naar de waterkant om daar nog wat insecten te scoren.

Blauwe Reiger

Wederom een Watersnip, die recht op me af kwam.Aalscholver

3 oktober 2018
Met een lekkere westenwind naar Scheveningen gegaan in de hoop dat er nog wat leuke dingen langs zouden wapperen.
De Paarse Strandloper had nog niet veel zin om uit de beschutting tevoorschijn te komen.

een derde kalenderjaar Jan van Gent vloog vlak langs het vuurtorentje op het Zuiderhavenhoofden landde uiteindelijk in de zee.

Daar bleef hij even ronddobberen.

Tijdens een minder waakzaam moment verdween hij weer.
Verder weinig te beleven, dus teruggelopen. De Paarse Strandloper had een lekker plekje in het zonnetje gevonden.


Oeverpieper.

Op het Noorderhavenhoofd een stel Steenlopers die ook een plekje uit de wind hadden opgezocht.

Zilvermeeuw

Aalscholver trotseert de woeste golven.

Jong volwassen mannetjes Eider, Zou het dezelfde zijn die vorig jaar langdurig rond de havenhoofden verbleef?

Kokmeeuw met een stuk vis.

Oeps.

Steenloper heeft een mossel gevonden.


Bij de Gouden Bol raast een Slechtvalk door de lucht.


Ze doet verschillende aanvallen op een ander (vermoedelijk) vrouwtje dat op het gebouw zit.


Die is echter niet echt onder de indruk. (Ze laat wel zien dat ze ongeringd is)


In de Polder worden de sloten uitgebaggerd en dan zijn de Ooievaars gelijk van de partij!

Bij de Starrevaart een ruiend vrouwtje Torenvalk.
Nog even Duivenvoorde in geweest, maar daar alleen een Buizerd gezien.

De Boomvalken lijken vertrokken.