Slechtvalken Rijswijk

Varia maart 2018

21 maart 2018
Via de polder naar Duivenvoorde gegaan. Hoewel er volop zang te horen was, lieten maar weinig vogels zich zien.
Wel een aantal Eekhoorns gezien, die langzamerhand weer uit hun winterslaap ontwaken.
Overvliegende Sperwer

Er waren nog aardig wat Appelvinken aanwezig.


De Pauw liep zich weer aardig uit te sloven voor zijn drie vrouwtjes.

Ook de achterkant is mooi!

Rietgors

14 maart 2018
Nu de Buidelmees de laatste dagen weer gezien werd, toch maar weer een poging gewaagd en naar Berkel gegaan.
En deze keer had ik geluk. Ik was er al heel vroeg en al vrij snel ontdekte ik de Buidelmees tussen het riet. In eerste instantie
bleef hij laag in het riet, maar al snel klom hij omhoog en liet zich van heel dichtbij vastleggen.


En als dan ook nog het zonnetje erbij komt...


Wel een energiek beestje, want hij bleef telkens maar kort op dezelfde plek zitten.


Een ware acrobaat

Maar er was meer te zien. Overal hoorde je de Grutto's roepen.Ook deze Tureluurtjes hadden de lente in hun bol.Kolganzen

Vrouwtje Baardman (blijft gek klinken)


Echtpaar Rosse Stekelstaart

Imponeergedrag van een Grauwe GansIn Rijswijk nog een paartje Sperwers, waarvan het mannetje werd aangevallen door een Kraai.

10 maart 2018
Verjaardag in Berkel, dus....juist, nog een keer voor een uurtje naar de Nieuwe Droogmaking.
De Zwarte Ibissen hebben zich sinds de kou nog niet laten zien, hoewel het ijs daar al helemaal verdwenen is.
De Kieviten hadden de lente al in hun bol en duikelden al roepend over het weiland.


Wintertaling


Echtpaar Pijlstaart


Tureluurtjes

Groepjes Grutto's
Krakeend

De Pijlstaart gaat er vandoor.


Slobeendman


Rosse Stekelstaart

7 maart 2018
Toch nog maar een keertje naar Berkel geweest. Het ijs begint snel te smelten, dus er was al wat meer ruimte voor de
watervogels. Een Fuut kon alweer een visje vangen

Roodborsttapuit


Tureluur langs een waterplas in het weiland.

IJsbreker

Pijlstaart

Ma Torenvalk

Rietgors


Pa Torenvalk is bepaald niet eenkennig en komt vlak naast me bidden.
Wat later zit hij weer bij de parkeerplaats op een hek.

In Rijswijk vloog een Sperwerman over.

Blauwe Reiger

Zou het dezelfde zijn als vorig jaar? Een Grote Gele Kwikstaart was langdurig op de ijsresten van de vijver te vinden.4 maart 2018
Laatste dagje van de vakantie en waarschijnlijk de laatste kans om de Buidelmees in Berkel te ontdekken. Ook nog
prachtig weer, dus het was weer genieten. Wat een verschil met van de week toen ik er was. Van alle kanten hoorde je
weer vogels. Helaas geen Buidelmees gezien, maar er was genoeg!
De man Torenvalk vloog al bij de parkeerplaats rond.

Nog een beetje koud bij het ijs.

Zwarte Kraai aan de wandel.

De Torenvalk kwam ook zeer laag over het ijs langs scheuren.

Volgens toegesnelde omstanders een Siberische Tjiftjaf, maar ik zie weinig verschil met de gewone.

Bergeend

Waterhoen

Grote Canadees vloog laag over!

Grutto


Wulpen

Eén van de minstens vijfhonderd Meerkoeten die er bivakkeren.

Roodborsttapuit


Man Pijlstaart en man Wintertaling broederlijk naast elkaar.

Twee Rosse StekelstaartenIn het boompje naast de auto zat Pa Torenvalk.

Ik kon behoorlijk dichtbij komen, maar uiteindelijk ging hij er toch vandoor.

Nog even een bezoekje aan Zoetermeer en dan ga ik natuurlijk nog even bij de Ransuilen kijken.1 maart 2018
Van mij mag die beer wel weer terug naar Siberië! Ik vind vrieskou wel lekker, vooral als het zonnetje erbij schijnt,
maar vandaag met die snijdende wind erbij was het niet echt lekker.
Gelukkig zat ik wel goed ingepakt, maar ik was wel de enige die in de Nieuwe Droogmaking rondliep.

                

De vogels laten zich met dit weer liever niet zien. Die zitten dicht op elkaar in een hoekje, beschut tegen de wind.

Een enkeling waagt zich op het ijs of in het water, zoals deze Smienten.


Opvliegend als er paniek uitbreekt.

Fuut


Pa Torenvalk deed wanhopige pogingen nog een muisje te verschalken, maar dat is met de bevroren grond bijna
onmogelijk.


Pijlstaart

Wulp

Na een uurtje heb ik toch maar weer de warmte opgezocht.