Slechtvalken Rijswijk

Varia januari 2018

17 januari 2018
Wat een flutdag vandaag. Eerst gedoe bij de Slechtvalkenbak, daarna naar Lentevreugd geweest, waar niets te zien was.
Nog even Duivenvoorde in geweest. Daar een snoepende Boomklever


Een paar Staartmezen


en een Appelvink

Verder was er helemaal niks te bekennen!

14 januari 2018
Dit is het betere werk: koud, maar wel een zonnetje! Met de nieuwe kaart op zak maar eens een kijkje in De Horsten genomen.
Veel Putters gezien.Scharrelende Gaai

Vink

Zwarte Kraai


Grote Bonte Specht

Bij, zoals ik het altijd noem, het boswachtershuisje een Glanskop bij de mezenbollen.


Ook een Boomklever kwam een kijkje nemen.


Opvliegende Kramsvogels en Spreeuwen in het weiland.

Ik kon geen veroorzaker vinden, of het moet deze langsvliegende Raaf geweest zijn.

Lekker scharrelen langs de waterkant: Grote Zilverreiger

met een heel klein visje als buit.

ook nog even naar de overkant


met hetzelfde resultaat.

Een Pimpelmees heeft ook een bad genomen.

Staartmezen


Koperwiek met een raar bultje op zijn kop.

Nog een keer een Raaf, die op weg was naar de mast.

In Te Werve liet pa Groene Specht zich vandaag ook zien en horen.

Hoog en droog in een boom, Nijlgans

Halsbandparkiet zoekt onderdak

Gaai zoekt de wintervoorraad op.

Goudhaantje

13 januari 2018
Behalve Slechtvalken kijken vandaag alleen even Te Werve in gegaan. Opvallend veel Kramsvogels


en Koperwieken gezien.

Ook ma Groene Specht liet zich nog even van dichtbij bewonderen.


Balanceren op een dun boompje door een Blauwe Reiger.

In de struiken een getjilp van jewelste door de Boomkruipers


en de Goudhaantjes, maar die kreeg ik niet behoorlijk op de foto!
Oh ja, ze zijn er weer!

10 januari 2018
Mijn vrije dag... en ja hoor: chagrijnig, regenachtig weer. Op Scheveningen was er weinig te beleven. Een stel overvliegende
Brandganzen

Roodkeelduiker heel ver weg

en een Paarse Strandloper.

Met het vieze weer maar neergestreken in de vogelhut aan de Starrevaart, daar zat je tenminste droog.
Een Fuut kwam me dicht bij de hut gezelschap houden

en verschalkte een visje.Behalve Smienten ook een koppeltje Wintertalingen op het eilandje.

Visje twee ging naar binnen bij de Fuut.Slobeend

Veel Kleine Zwanen aanwezig.


Visje drie gaat naar binnen.De Roerdomp laat zich niet verleiden om uit het riet te komen.


Vrouw Nonnetje


Aalscholver in broedkleed.

Brilduiker

Op de terugweg in de polder nog een Torenvalk

en een Sperwer.

7 januari 2018
Is het prachtig stralend weer, had ik beloofd mijn kleinzoon nog een nachtje en dag te logeren te hebben....
Wel even naar Lentevreugd geweest, maar dat was krap een uurtje. Daar alleen wat Kramsvogels gezien.


Na het middagslaapje nog even naar Te Werve geweest, maar daar was bijna helemaal geen vogel te bekennen. Wel een
prachtige gloed over de bosrand en het riet en op de achtergrond de stadhuistoren in de steigers.

Helaas ook het einde van de vakantie.

6 januari 2018
Het was in ieder geval droog! Daar was dan ook alles mee gezegd, want het was behoorlijk donker en mistig weer op de
Zuid Hollandse eilanden. De Buizerd was dan ook moeilijk een beetje duidelijk op de foto te krijgen.

Begonnen in de Oostduinen, het westelijk deel van de Kwade Hoek. Rietgors

Sneeuwgorzen

Volop Veldleeuweriken


Verder één grote baggerbende, waar ik dus niet met droge voeten uit kwam! Dan maar door naar de Brouwersdam.
Een heel verschil met een week geleden. Een spiegelgladde zee, maar ook hier mist.
Zilverplevier

Eidereend

Rotgans

Zwarte Zee-eenden

Eiderman

Middelste ZaagbekkenRoodkeelduiker


In de verte vloog er nog één langs.

Paarse Strandloper

Drieteentjes.

Zo rond een uur of half twee trok het verder dicht en ben ik weer richting huis gegaan.

5 januari 2018
Weer een chagrijnige dag met regen. Even naar Lentevreugd geweest waar alleen wat Kramsvogels


en de Torenvalkman te zien waren.

Nog even door gegaan naar Scheveningen, maar ook daar niets te beleven. Wel weer de Zilvermeeuw met het visdraad
om de poot gezien.

4 januari 2018
Ondanks de bijna constante miezerregen toch even een kijkje in de Duivenvoordse Polder genomen. Baggerend door het
Achterbos kwam ik heel wat kleine vogeltjes tegen:
Sijzen

Barmsijzen


Pimpelmezen

Roodborsten


en Goudhaantjes.


Sperwer

Pa Knobbelzwaan is nog steeds vechtlustig ten opzichte van andere Zwanen die in de buurt komen, al zijn de vier kinderen
inmiddels best in staat hun eigen boontjes te doppen.

Als er een vreemde Zwaan landtkomt pa gelijk in actie en rent met grote passen erop af.
Gelukkig is het niet zo nat in het weiland!   
Verder alleen wat Hazen gezien
en op afstand twee Raven.

2 januari 2018
Het werd maar een kort uitje naar Lentevreugd in gezelschap van mijn kleinzoon. Konden we gelijk wat overgebleven
oliebollen aan de Kraaien voeren. Het werd echter een zeer kort uitje, de kou was voor mij nog wel te doen, maar daar dacht
mijn kleinzoon anders over!
Alleen wat overvliegende jonge Knobbelzwanen gezien

en natuurlijk de Torenvalk.

De Kraaien hebben wel genoten van de oliebollen, hoewel ze minder hebben gekregen dan gepland........
                        

1 januari 2018

Ready for take off in 2018!

Altijd heerlijk rustig op 1 januari als je vroeg op bent. Reden om een kijkje te nemen in de Kwade Hoek, zeker omdat het
zonnetje ook nog heerlijk scheen.
Er was echter niet zo heel veel te beleven. Een stel Wulpen foeragerend op de slikplaat.Grote Zilverreiger die van zeer dichtbij langs vloog.Bergeenden

Enorm veel Drieteentjes
en nog veel meer Meeuwen!

Er waren tussen de rotsblokken ook nog wat Vinken

en Heggenmussen te vinden.


Ook in Rijswijk nog even een ronde gemaakt. Geen Slechtvalken kunnen ontdekken, maar wel een Groene Specht.

"Ik ben er even niet!"Gaai

Bosuil


Vette buit voor een Aalscholver.

Als het knallen weer een beetje begint duiken sommige Blauwe Reigers weg,

terwijl anderen fier in de boom blijven zitten.

Koperwieken