Slechtvalken Rijswijk

Varia februari 2018

14 februari 2018
Met mooi, koud weer maar weer eens De Horsten in gegaan. Al aan het begin zat een flinke groep Sijzen lekker van de Els
te snoepen.

Ook een grote groep Kolganzen in het weiland.


Boomklever

Pa Raaf vliegt langs.


Vink

Torentje laag in het weiland op een boomstronk, lekker uit de wind.

Hij gaat er echter snel vandoor als ik langs loop.


11 februari 2018
Met de harde wind erbij een kijkje genomen op Lentevreugd. De vogels waren slimmer dan ik, want die lieten zich nauwelijks
zien! Alleen op de grote plas een paar Wintertalingen

De Torenvalkman probeerde nog wat te jagen, maar dook al snel de boom in.

Hij zat daar echter nog vol in de wind, dus zocht een beschutter plekje.

Als er een Sperwerman langsvliegt


gaat hij weer terug naar zijn oude plekje.

Eind van de ochtend nog even Te Werve in gegaan. Ineens razen er twee IJsvogels langs. Ik kreeg ze nog net op de foto.


Grote Bonte Specht
     

Nijlgans

Boomkruiper


10 februari 2018
Wederom naar Duivenvoorde geweest voor de Appelvinken. Bij de voederplaats weer een nieuwe soort gezien. De
Staartmezen had ik er nog niet eerder gezien.

Vermoedelijk Finnie vloog langs.

Eindelijk de Appelvinken gezien met mooi weer. En ze werkten nog goed mee ook!
Gaai


Deze was even ontwaakt uit zijn winterslaap om wat eetbaars te zoeken.

          

9 februari 2018
Ik ben vandaag nog even in Te Werve geweest. Weinig te beleven en de Groene Spechtman wilde niets van me weten!
8 februari 2018
Met prachtig weer nog een keer naar Duivenvoorde in de hoop de Barmsijzen nog een keer op de foto te zetten. Die lieten
zich vandaag helaas niet zien. Wel weer de Buizerd die alweer laag overvloog.

Raaf of Kraai? Kon het ook niet horen, want hij had zijn snavel vol!

Wat later wel de twee jonge Raven in het weiland gezien.

Slechts één Appelvink liet zich vastleggen.

Koolmees

Finnie op mast 17.

Goudvink

Koperwiek

Zoef de Haas geniet van het zonnetje.

In de verte vliegen ook Pa en Stiefma Raaf over.


In de polder alleen nog een Buizerd gezien.

's Middags lekker in het zonnetje bij de stadhuistoren gezeten. De valken lieten zich maar weinig zien.
Dan me maar bezig houden met de Goudhaantjes.

Ook een jonge Havik

en een Sperwer vlogen langs.

4 februari 2018
Lekker zonnetje, maar wel erg koud. Ondanks het mooie weer was er in Duivenvoorde niet veel te beleven. Een paar
Kleine Barmsijzen lieten zich wel zien.Overvliegende Sperwer

Twee Buizerds vlogen ook luid roepend over.


In de polder veel Smienten.

Terwijl ik daarnaar sta te kijken, zie ik een Raaf spelend met een Buizerd.
Na een tijdje verdwijnt de Buizerd in het bos. De Raaf blijft zoekend over het bos vliegen.


Met succes, de Buizerd komt weer tevoorschijn en het spel begint opnieuw.


Uiteindelijk gaat de Buizerd defintief het bos in. De Raaf gaat nog even roepend over het bos heen, maar geeft het dan op.

Nog tweeënhalf uur bij de toren gezeten, maar geen Slechtvalk gezien. Wel de bekende Eksters.

en een raar fladderende vogel, die achterna gezeten werd door Kraaien en Kauwtjes.
Het bleek te gaan om een Rosse Vleermuis.


Die zie je hier toch niet vaak!