Slechtvalken Rijswijk

Varia augustus 2018

16 augustus 2018
Het was de dag van de drie B's: Boertjes, Boompjes en Buizerds. Op weg naar de polder kwam ik langs een hek waar
drie kleine kleutertjes op zaten.

Er werd volop gevoerd en er verdwenen aardig wat Wespen in de keeltjes.

Eentje wachtte liever op het fietspad ....

Op mast 17 één Boomvalk te zien.

Iets later landt er een Buizerd.


Regelmatig wordt er een patrouillerondje gevlogen,

waarna de ouder terugkeert naar de mast.

Op de volgende mast houden de Kraaien de wacht.

Alarm bij een ouder, waarbij ze wel heel dicht langs vliegt.
Even denk ik dat de veroorzaker een jonge Havik is, maar het blijkt een jonge Buizerd te zijn.
Bruinrode Heidelibel

Klein Koolwitje

Jonge Roodborst

Raaf of toch Kraai? Hij landde wel op de mast, maar vertikte het zich om te draaien. Toen ik omliep was hij weg!

Moeder Boomvalk komt met prooi aanvliegen. Ze gaat in eerste instantie naar het nest op de mast, maar neemt de prooi
dan toch mee naar het bos.Buizerd in het bos.

Ma Boomvalkop haar uitkijkpost.

15 augustus 2018
Het enige wat vandaag tegenviel was het weer. Ze hadden zo'n mooie dag beloofd, maar het was en bleef bewolkt en fris.
Verder een heerlijke ochtend op de Tongplaat doorgebracht. Het begon al goed met een Ree met jong. Hoewel ze zeer op
hun hoede waren hadden ze me niet door, al stond ik nog geen tien meter van ze af.


Er kwam zelfs nog een tweede jong bij.

Ze keken zelfs mijn kant op, maar zagen me niet. Rustig scharrelend verdwenen ze uiteindelijk in het riet.


Iets later zwom er ook nog een Reebok over.

Er zaten maar liefst zes Koereigers op een stel boomstronken!


Jonge Kokmeeuw ving een KreeftjeOp weg naar de andere kant kwam ik een volwassen Zeearend tegen in een boom.


Drie Watersnippen scharrelden langs de kant.


Er waren heel wat Kleine Zilverreigers aanwezig, waarvan er een paar mooi dichtbij kwamen.

Een koppeltje Bruine Kiekendieven kwam kijken of er nog wat te halen was. Het vrouwtje volop in de rui,


het mannetje heel licht gekleurd.Eén van de jonge Zeearenden zorgde regelmatig voor vermaak door even rond te vliegenen langs het water te landen.Aangevallen door een Kievit!

Gehakkelde Aurelia

Op grote afstand vloog nog een Visarend voorbij.

Na een laatste showtje van de jonge Arend weer richting huis gegaan.14 augustus 2018
Maar een paar uurtjes tijd vandaag, dus maar weer naar de Nieuwe Droogmaking gegaan. Daar is altijd wat te zien.
Het begon al direct met de Porseleinhoen.Er landt een Kemphaan.

Groenlingen


Er arriveren wat Grutto's

Rietzangers
Waterhoen

Er zitten nog aardig wat jonge Boerenzwaluwen.
Voedering in de lucht.

Helemaal zen deze Blauwe Reiger.

Er waren intussen aardig wat Grutto's bijgekomen.

Watersnip die rustig over het pad liep te banjeren.

In de verte een Bruine kiekendief.

De Rosse Stekelstaarten hebben gezinsuitbreiding. Ma met vier jongen. Pa was nergens te bekennen.Ook vandaag weer een aantal Visdiefjes.

12 augustus 2018
Vanmorgen maar eens de 200-500mm lens meegenomen, die was dit jaar bij de Slechtvalken niet gebruikt. Normaal ge-
sproken voor mij geen lens om flink mee rond te lopen, maar in Berkel staat de auto dichtbij en dan kon ik altijd omruilen.
Als ik dan de resultaten zie ben ik toch nog steeds blij met de lens. (Jammer dat ie zo zwaar is....)
De eerste Bruine Kiekendief van vandaag.

Opvliegende Grote Zilverreiger. Het gebouw op de achtergrond lijkt zo dichtbij, maar is toch een behoorlijk eindje er
vandaan.

Oeverloper

De KLM heeft de landing ingezet.

Man Fuut heeft een visje gevangen.

Ter plaatse dacht ik dat hij die heel lief bij zijn vrouwtje bracht, thuis zie je dan toch zo'n klein mormeltje op de rug bij
moeder voor wie het visje bestemd was.

Pa is toch een goede visser, want even later was het weer raak.

Overvliegende Bosruiter.


Weer een Bruine Kiekendief.

De bleke Blauwborst laat zich ook vandaag zien.

Overvliegende Groenpootruiter.Een tijdje niet meer gezien daar, maar vandaag weer drie Visdiefjes aanwezig.Ook nog zes Gierzwaluwen gezien, terwijl de meeste al vertrokken zijn.


We schrokken van elkaar: een Grutto

die er toch maar snel vandoor ging.

Bruine Kiekendief nummer drie.Stunten met een visje: een Visdief heeft een visje gevangen....

laat hem los....

maar met een snoekduik weet hij hem toch weer te vangen.

Eén van de aanwezige Kemphanen.

Wedstrijdje hardlopen over water, maar er spelen een paar Meerkoeten vals.

Het mooist van vandaag was toch wel de Porseleinhoen, die zijn best voor me deed.

11 augustus 2018
Vanmorgen in de polder eerst bij de Boomvalken gaan kijken. De jongen zijn hun dons al bijna kwijt en tot nu toe heb ik er
nog maar weinig van gezien. Vandaag was dat anders.
Ik stond er nog maar net toen Pa met een prooi aankwam. (Zwaluw)

Gelijk kwam ook moeder luid roepend aanvliegen. Pa dumpt de prooi in het nest en gaat gelijk weer door.


Ma controleert even of alles goed gaat

en neemt dan plaats op de top van de mast.


Eén van de jongen stort zich op de prooi,

de ander gaat maar eens oefenen met het wapperen.
Als hij daarbij te dicht bij de rand komt klinkt gelijk de alarmroep van moeder.

Ook de omgeving wordt goed in de gaten gehouden.

Na het eten komt het kuiken naast de ander uitbuiken.

Buizerd gaat er vandoor.

Ook de Grote Zilverreiger gaat er vandoor.

Meeuw met Rivierkreeft.


Het viel me op dat als de koeien zich verplaatsten, de Zwaluwen gelijk meevlogen. Waarschijnlijk vanwege de vele vliegen
die de koeien aantrekken.


De Boomvalk kwam twee keer jagen.

En weer een Buizerd die er vandoor gaat!

Nog even naar Zoetermeer geweest. Een Torenvalk gluurt om het hoekje als er koeien uit de aanhanger komen.

Betrapt!

Op de terugweg is de partner er ook bij.

De Haas deed rustig aan en genoot van het zonnetje.

10 augustus 2018
Er stonden nogal wat buien in de planning vanmorgen. Het was echter nog prachtig weer met typische Hollandse luchten
toen ik vanmorgen naar Berkel ging. Daarbij een flinke hap wind en dat gaf af en toe komische beelden, zoal bij deze Fuut.


Blauwe Reiger

Watersnip

Paapje

In de verte een Bruine Kiekendief.

Watersnip vloog op afstand langs, maar keerde en kwam daarna vlak overvliegen.De Lepelaars hadden de luwte opgezocht en vlogen heen en weer tussen het weiland en de besloten gedeelten.
Jonge Fazant

Ook de Torenvalk bleef vandaag op afstand.

Vergadering van jonge Kneutjes.

Oeverloper


Grutto's. De waterstand is al een heel stuk hoger dan een paar dagen geleden.

Kemphanen


Visdiefje: een gevalletje grotere ogen dan de maag is? Hij vloog nogal onrustig rond, hoewel hij de vis op de laatste foto
volgens mij aardig heeft weggewerkt.Kleine Karekiet


Puberliefde bij de Futen!

Hoewel ik nog in het zonnetje stond, kwamen er donkere dreigende wolken dichterbij.

Nog even de inmiddels slapende Grutto's meegepakt

en een jonge Blauwborst

en dan snel naar de auto. Ik ben maar op school aan het werk gegaan.....

9 augustus 2018
Tot de buien zouden losbarsten maar weer eens naar Lentevreugd gegaan. Behalve wat Kneutjes was er het eerste stuk niets
te beleven. Pas in de buurt van de zwaar ingekrompen waterplas begon het leuk te worden.
Een Buizerd stak mooi af tegen de rossige lucht.

Bij de plas veel jonge Witte Kwikstaarten.


Een Witgatje

Hier samen met twee Oeverlopers.

Er landt een Bont Strandlopertje

gevolgd door een tweede.

Het Torenvalkvrouwtje vliegt langs met buit.

Ook een Kleine Plevier komt erbij.

Alles gaat de lucht in als er een Sperwerman langs vliegt.

De Bonte Strandlopertjes laten zich mooi op de foto zetten, hoewel er één in de slaapstand blijft zitten.


Alleen als hij even moet kratsen verandert dat.


Als de Sperwer terug komt gaan ze er vandoor, maar komen even later weer terug.Overal waar ik liep waren volop Zwaluwen in de lucht. Vooral Huiszwaluwen.Soms krijg je wel een gek beeld als er ineens een Boerenzwaluw door je beeld gaat.
                      Jonge Boerenzwaluw.

De Torenvalkvrouw heeft een goede verstandhouding met de plaatselijke Kraaien.

Dat is wel anders met de Eksters. Een paar keer gezien dat, waar ze ook zat, ze werd getreiterd door de Eksters.


Tot ze er maar weer vandoor ging.

Een groep van acht Grote Zilverreigers vloog over.

Ook veel zwermen Spreeuwen, die constant de lucht in gingen. Dat was deze jonge Spreeuw echt niet van plan!


Pas bij de uitgang nog twee Roodborsttapuiten gezien.


8 augustus 2018
Nog een keer naar Berkel gegaan, nu meer om snel bij de auto te zijn als het weer zou gaan regenen. Regen heb ik niet
gehad, maar wat een verschil met gisteren! Ik had er zelfs af en toe spijt van dat ik geen vest had meegenomen. Ook zorgde
de stevige wind ervoor dat het stilhouden van het fototoestel niet altijd even makkelijk was.
Het blijft een heerlijk gebied om rond te lopen, omdat er elke dag wel weer wat anders te zien is.
Vandaag had ik al vrijwel gelijk de Porseleinhoen in het vizier.
Rietgors midden op het pad.

Grote Zilverreiger in vol ornaat.

De Bruine Kiekendief struinde de rietkragen af.


Vliegende Kemphaan

Mijn vriendje, de Blauwborst, zat weer op zijn vaste plekje.

Keurig in het gelid om zo min mogelijk wind te vangen.

Deze Kemphaan vloog er bijna door tegen de oever aan.

Pa komt met een visje voor het kleine Fuutje.

Ik zie dubbel!

Foeragerende Lepelaars. Zo af en toe slobberen ze dan ook een vis op, maar daar weten ze wel raad mee!
De Blauwe Reiger zocht het hogerop.

Moeder Torenvalk op haar vaste stek.


Een Watersnip komt aangevlogen en landt precies bij de Porseleinhoen.


Die gaat er gauw vandoor

en de Watersnip heeft het rijk alleen!


7 augustus 2018
Het bevalt me wel om met die hitte in de vroege morgen even naar Berkel te gaan, waar je niet zo lek gestoken wordt als
in de polder. Drie uurtjes rondlopen en dan weer naar huis.
Er is ook altijd wel wat te zien. Vandaag begon ik met een Blauwborst

Jonge Waterhoen
+

Rietzanger

Kleine Karekieten


Er is genoeg te eten voor ze....

en dauwdruppeltjes zorgen voor het water.


Het zal je kind maar zijn deel 1.

Het zal je kind maar zijn deel 2.... Ik zou hem achter het behang plakken!

Moeder ging er vandoor.

Jonge SlechtvalkMe and my mirror bij de Kemphanen.Parende Keizerlibellen.

Watersnip


Hij was er ook weer....

Klein Geaderd Witje

Op jacht naar een vliegje: Oeverzwaluw


en een Boerenzwaluw

Ik heb ze dit jaar hier maar weinig gezien: twee Gele Kwikstaarten.

Is het nu een Steenrode of een Bloedrode Heidelibel?

Ze hebben toch wel grappige kopjes.

Poetsende Rosse Stekelstaart

Het ziet er toch wel gek uit als je een Lepelaar frontaal op je af ziet komen.

Plotseling vliegt naast me de Roerdomp weer op. Deze keer alleen pal tegen de zon in. Hij landt een eind verderop in het rietveld.


Rietgors

Net als ik de beheerder van de Groenzoom over de Roerdomp vertel vliegt hij weer op en gaat er vandoor.

6 augustus 2018
Ik had maar even tijd vanmorgen, maar dat was met die hitte niet eens erg. Nog maar een keer naar de Nieuwe
Droogmaking gegaan in de hoop dat de Poseleinhoen zich liet zien, maar die lijkt te zijn verdwenen.
Het was in de vroege morgen echter nog even heerlijk om er rond te lopen.
Jonge Bergeend

Sfeervol plaatje van de Lepelaars

Er zitten er momenteel een stuk of veertig en dat geeft af en toe wat mot.


Jong blijft bedelen bij moeder.

Grote Zilverreiger

Watersnip

Vliegende Futen


Jonge Waterhoen

Holenduif

Gewoon mooi (weet niet welke soort )

Kemphaan

Distelvlinder


Je vraagt je af en toe af waar mensen mee bezig zijn.....


Oeverloper

Blauwe Reiger

Jonge Kneu

Torenvalk

Er kwam op het laatst nog een grote kers op de taart! Een Roerdomp vloog pal voorlangs!


5 augustus 2018
Op weg naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel kwam ik bij Nootdorp deze jonge Buizerd tegen op een lantaarnpaal.
Normaal gesproken hoef je er maar naar te kijken of ze zijn verdwenen, maar dit jeugdige exemplaar vond het allemaal
best.
Hij loerde naar beneden voor muizen.

Ineens duikt hij


en komt met een muis weer naar boven.

Hij verdween ermee naar een boom naast het fietspad en ook daar mocht ik vanaf een meter of zes gewoon bij staan.
Het enige nadeeltje was nog dat hij onder de bladeren zat, maar de meeste van de volgende foto's zijn ongecropt.
Het schattige muisje dat eerst nog verbaasd toekeek werd binnen de korste keren als een snack naar binnen gewerkt.Na het poseren en het schoonmaken van de snavel


vloog hij terug naar de lantaarnpaal. Daar volgde een flinke poetsbeurt

en mocht ik nog een paar portretfoto's maken.
Uiteindelijk ben ik maar door gereden, want ik had hier nog uren kunnen staan.
In Berkel zat de bewaker van het gebied al op zijn post.

De hoofdmoot was ook vandaag weer de vele Lepelaars die er zijn, waaronder veel jongen.

Rosse Stekelstaarten

Pulletje

met moeder Kuifeend

Er waren vandaag ook een stel Kemphanen.Jonge Kievit

Atalanta

Je ziet ze niet zo vaak vliegen: Meerkoet

Er werden nog aardig wat net uitgevlogen Boerenzwaluwen gevoerd die in het riet zaten.

Kleine Karekiet

Aalscholver: drogen of warm?

Groenling

Ooievaar

Het koppeltje Torenvalken,

waarvan het mannetje wat later de schaduw opzocht.

Putters

Gehakkelde Aurelia


Het water staat momenteel zo laag, dat je de vissen makkelijk op de foto kunt zetten.

Op de terugweg nog een Buizerd.

3 augustus 2018
Heerlijk dagje varen door de Brabantse Biesbosch. Prachtig weer, schitterende omgeving, lekker gezwommen!


Helaas qua vogels was er (bijna) niets te beleven. Alleen een paar Buizerds gezien.
2 augustus 2018
Vandaag eindelijk tijd gehad/ gemaakt om te kijken of de Zoetermeerse Boomvalken ook dit jaar weer aan het broeden
waren. Drie uur gezeten, maar geen spoor van een Boomvalk te bekennen. Helaas dus dit jaar daar geen broedsel.
Dan maar het Buytenpark in.
Argusvlinder


Op grote afstand een Buizerd op een paaltje.

Jonge Witte Kwikstaart

Als ik Houtduiven ga fotograferen is er écht weinig te zien!

Jong Kauwtje

Boerenzwaluw

Op afstand een Grote Bonte Specht

en een Torenvalk.

Het enige leuke was nog een jonge (ongeringde) Slechtvalk die langs vloog.
1 augustus 2018
Bij aankomst in de polder stonden er helaas weer jagers in het weiland. Ik snap nog steeds niet waarom dit soort
slachtpartijen niet verboden worden. Het is geen kwestie van het verjagen van Ganzen en Kraaien, want daar heb je
geen lokganzen en lokkraaien voor nodig en die werden hier dus wel gebruikt.

Gelukkig waren ze al aan het opruimen en heb ik geen getuige hoeven zijn van deze nutteloze bezigheid.


Ook gelukkig dat de Boomvalk zich (op dat moment tenminste) niet druk maakte en op haar post bij het nest bleef.


Rustplaats van de Grote Zilverreigers.

Kievit

Langsvliegende IJsvogel

Putter

Verder weinig te beleven, maar gelukkig nog wel een mooie jachtpartij van een Boomvalk gezien.